Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

2 I. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

3 Plan rzeczowo - finansowy
Plan rzeczowo-finansowy r. – 68 projektów, wartość 86,7 mln zł Aktualizacja planu rzeczowo–finansowego r. – 103 projekty, wartość 118 mln zł (60 projektów z planu ; 43 projekty dodane) Aktualizacja planu rzeczowo–finansowego r. – 113 projektów, wartość 103,7 mln zł (103 projekty z aktualizacji r.; 10 projektów dodanych) Wniosek: Zbyt mało projektów było gotowych na start Programu Szybkie działanie Komitetu Sterującego przy aktualizacjach Z budżetu 7 mln to oszczędność na Koprzywiance 3

4 Program „Górnej Wisły” a inne inwestycje przeciwpowodziowe na obszarze programu realizowane w 2012 roku Uchwalony Program obejmuje zasięgiem cały obszar dorzecza co oznacza, że wszystkie inwestycje, które są w nim wymienione (wszystko poza Świnną Porębą) powinny być akceptowane przez Komitet Sterujący, czyli wpisane do Programu Jak w 2012 roku traktować inwestycje realizowane z PROW, POIŚ, etc. Wniosek: Uchwalony Program obejmuje zasięgiem cały obszar dorzecza co oznacza, że wszystkie inwestycje przeciwpowodziowe (poza zbiornikiem Świnna Poręba) powinny być wpisane do Programu i akceptowane przez Komitet Sterujący. 4

5 Wartość projektów realizowanych na obszarze objętym Programem w 2012 r (w mln zł)
5

6 Wartość wszystkich projektów 411 mln zł
Podział projektów przyjętych do realizacji Programu w 2012 r. ze względu typ (w mln zł) Wartość wszystkich projektów 411 mln zł Dokumentacje – 10% 6

7 Poziom finansowa Programu w 2012 r., w porównaniu
z Uchwałą Rady Ministrów ustanawiającą Program Wnioski – zaangażowanie finansowe instytucji jest niewystarczające Spowodowane może być: Brakiem projektów Długimi procedurami starania się o dofinansowanie 7

8 Projekcja finansowa realizacji Programu z uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program na 2012 rok.
Wartości procentowe 8

9 Podział projektów ze względu na wartość i harmonogram finansowania (w mln zł)
9

10 Podział projektów na inwestorów i typy zadań
10

11 Stan realizacji projektów
11

12 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW
12

13 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW
13

14 II. ZADANIA ZGŁOSZONE NA ROK 2013
Procedura zgłaszania projektów do programu: inwestorzy zgłaszają projekty drogą elektroniczną, podlegają ocenie formalnej w Biurze Programu, oceniane są przez Zespoły Techniczne działające przy każdym wojewodzie, które tworzą wojewódzkie listy rankingowe, Pełnomocnik przedstawia Komitetowi Sterującemu projekt planu rzeczowo-finansowego utworzonego na podstawie list rankingowych. Inwestorxy zgłaszają projekty 14

15 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel
ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks 15

16 Województwo lubelskie (ZMIUW)
3 projekty koncepcyjne 3 projekty dokumentacyjne 1 projekt wykonawczy Budżet projektów (finansowanie tylko z budżetu państwa) 16

17 Województwo małopolskie (ZMIUW)
0 projektów koncepcyjnych 6 projektów dokumentacyjnych 6 projektów wykonawczych 17

18 Województwo podkarpackie
5 projektów koncepcyjnych (RZGW Kraków) 0 projektów dokumentacyjnych 12 projektów wykonawczych (ZMIUW Rzeszów) wartość całkowita 18

19 Województwo śląskie (ZMIUW i RZGW Gliwice) 0 projektów koncepcyjnych
1 projekt dokumentacyjny 17 projektów dokumentacyjno-wykonawczych 3 projekty wykonawcze wartość całkowita 19

20 Województwo świętokrzyskie (ZMIUW)
0 projektów koncepcyjnych 2 projekty dokumentacyjne 2 projekty wykonawcze Budżet projektów z województwa małopolskiego (finansowanie tylko z budżetu państwa) 20

21 Zestawienie zbiorcze zadań zgłoszonych przez inwestorów
Ocenie zespołów technicznych zostało poddanych 75 projektów 61 projektów zakwalifikowano do Programu Wartość całkowita projektów 1,665 mld zł TORT Z projektami 21

22 Wartość projektów przyjętych w 2012 r
Wartość projektów przyjętych w 2012 r. w kolejnych latach, a środki z rezerwy budżetu państwa (w mln zł) Wartość w 2012 i konieczność zabezpieczenia środków na kolejne lata. Wniosek Od 2014 r Program będzie finansował projekty koncepcyjne i dokumentacyjne Część realizacyjna powinna być finansowana z innych źródeł. ,6, 2013 – 107,9, 2014 – 100,6, 2015 – 99,9 Wnioski: projekty przyjęte do Programu w latach 2012 i 2013 w całości będą mogły być sfinansowane ze środków rezerwy Budżetu Państwa od 2014 r. ze środków rezerwy finansowane będą tylko prace koncepcyjne i dokumentacyjne 22

23 Oszczędności przetargowe
31% - średnia oszczędność na przetargu w postępowaniach przeprowadzonych w 2012 r. Wniosek: Komitet Sterujący powinien przyjąć projekty na około 120% przyznanej kwoty 213,9 – całość, 147,7 po przetargach, 66,2 oszczędności 23

24 III. Działania podejmowane przez
Biuro Programu luty/marzec przyjęcie metodologii PRINCE2 do zarządzania projektami lipiec wdrożenie procedury kwalifikowania, realizacji, monitoringu, kontroli projektów prowadzonych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz współpracy podmiotów w nim uczestniczących listopad 2012 – szkolenia kierowników projektów styczeń 2013 – wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie projektami 24

25 IV. Projekty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego
25

26 Procedura zgłaszania projektów przez JST
inicjatorem jest JST, zgłoszenie wniosku do biura właściwego wojewody, konsultacje z administratorem cieku, podpisanie porozumienia pomiędzy JST, a administratorem cieku, ocena przez Zespół Techniczny. 26

27 V. Współpraca z IMGW opracowanie modelu hydrologicznego,
opracowanie modelu opad-odpływ, udostępnienie danych meteorologicznych, lokalizacja wodowskazów w miejscach niezbędnych dla Programu, sterowanie pracą zbiorników retencyjnych zamiast instrukcji obsługi. mapa 27

28 VI. Plany zagospodarowania przestrzennego
wpływ zagospodarowania terenu jako wpływ na ryzyko powodziowe specjalne (szczególne) warunki zabudowy Ukształtowanie terenu jako wpływ na ryzyko powodziowe Specjalne (szczególne) warunki zabudowy 28

29 VII. Problem suszy Na ile pracując nad bezpieczeństwem powodziowym powinniśmy uwzględniać zagrożenie ze strony suszy? 29

30 VIII. Hydroenergetyka Mapy: Istniejące elektrownie/ potencjalne miejsca lokalizacji nowych TAURON – gotowość inwestorów do budowy elektrowni średnich i dużych Małe/średnie/duże/generyator 30

31 IX. Powódź Ryzyko powodziowe jako wyzwania dla służb ratowniczych:
mobilne pompowanie, drogi serwisowe wzdłuż stopu wałów, infrastruktura na czas powodzi (studzienki). Przygotowanie ludności do powodzi: działania edukacyjne i informacyjne, problem ubezpieczeń. 31

32 X. Współpraca ze środowiskiem akademickim
rozpoczęcie współpracy z ośrodkami akademickimi w zakresie badań i analiz 32

33 XI. Rola RZGW Zadania kluczowe, realizowane przez RZGW w Krakowie i rozpoczęte już w tym roku Opracowanie wielowariantowych koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla głównych dopływów Wisły (Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San z Wisłokiem, Nida, Czarna Staszowska). W ten sposób powstanie „mapa drogowa” Programu, która wytyczy dalsze kierunki jego realizacji zgodne z najnowszymi standardami. Analizy te będą poddane procedurom wymaganym przez przepisy unijne i posłużą do weryfikacji listy zadań ujętych w Programie. Aktualizacja Prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanej dla Programu, zostanie uzupełniona w formie aneksów, stosownie do postępu prac weryfikujących przedsięwzięcia realizujące zadania w Programie. 33

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google