Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

2 I. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

3 Plan rzeczowo-finansowy 08.03.2012r. – 68 projektów, wartość 86,7 mln zł Aktualizacja planu rzeczowo–finansowego 02.08.2012r. – 103 projekty, wartość 118 mln zł (60 projektów z planu 08.03.2012; 43 projekty dodane) Aktualizacja planu rzeczowo–finansowego 13.11.2012r. – 113 projektów, wartość 103,7 mln zł (103 projekty z aktualizacji 02.08.2012r.; 10 projektów dodanych) Wniosek: Zbyt mało projektów było gotowych na start Programu Szybkie działanie Komitetu Sterującego przy aktualizacjach Plan rzeczowo - finansowy

4 Program Górnej Wisły a inne inwestycje przeciwpowodziowe na obszarze programu realizowane w 2012 roku Wniosek: Uchwalony Program obejmuje zasięgiem cały obszar dorzecza co oznacza, że wszystkie inwestycje przeciwpowodziowe (poza zbiornikiem Świnna Poręba) powinny być wpisane do Programu i akceptowane przez Komitet Sterujący.

5 Wartość projektów realizowanych na obszarze objętym Programem w 2012 r (w mln zł)

6 Podział projektów przyjętych do realizacji Programu w 2012 r. ze względu typ (w mln zł) Wartość wszystkich projektów 411 mln zł

7 Poziom finansowa Programu w 2012 r., w porównaniu z Uchwałą Rady Ministrów ustanawiającą Program

8 Projekcja finansowa realizacji Programu z uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program na 2012 rok. Wartości procentowe

9 Podział projektów ze względu na wartość i harmonogram finansowania (w mln zł)

10 Podział projektów na inwestorów i typy zadań

11 Stan realizacji projektów

12 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW

13

14 II. ZADANIA ZGŁOSZONE NA ROK 2013 Procedura zgłaszania projektów do programu: inwestorzy zgłaszają projekty drogą elektroniczną, podlegają ocenie formalnej w Biurze Programu, oceniane są przez Zespoły Techniczne działające przy każdym wojewodzie, które tworzą wojewódzkie listy rankingowe, Pełnomocnik przedstawia Komitetowi Sterującemu projekt planu rzeczowo-finansowego utworzonego na podstawie list rankingowych.

15 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 012 39 21 133, faks 12 39 21 919 www.malopolska.uw.gov.pl

16 Województwo lubelskie (ZMIUW) 3 projekty koncepcyjne 3 projekty dokumentacyjne 1 projekt wykonawczy Budżet projektów (finansowanie tylko z budżetu państwa)

17 Województwo małopolskie (ZMIUW) 0 projektów koncepcyjnych 6 projektów dokumentacyjnych 6 projektów wykonawczych

18 Województwo podkarpackie 5 projektów koncepcyjnych (RZGW Kraków) 0 projektów dokumentacyjnych 12 projektów wykonawczych (ZMIUW Rzeszów) wartość całkowita

19 Województwo śląskie (ZMIUW i RZGW Gliwice) 0 projektów koncepcyjnych 1 projekt dokumentacyjny 17 projektów dokumentacyjno-wykonawczych 3 projekty wykonawcze wartość całkowita

20 Województwo świętokrzyskie (ZMIUW) 0 projektów koncepcyjnych 2 projekty dokumentacyjne 2 projekty wykonawcze Budżet projektów z województwa małopolskiego (finansowanie tylko z budżetu państwa)

21 Zestawienie zbiorcze zadań zgłoszonych przez inwestorów Ocenie zespołów technicznych zostało poddanych 75 projektów 61 projektów zakwalifikowano do Programu Wartość całkowita projektów 1,665 mld zł

22 Wartość projektów przyjętych w 2012 r. w kolejnych latach, a środki z rezerwy budżetu państwa (w mln zł) Wnioski: projekty przyjęte do Programu w latach 2012 i 2013 w całości będą mogły być sfinansowane ze środków rezerwy Budżetu Państwa od 2014 r. ze środków rezerwy finansowane będą tylko prace koncepcyjne i dokumentacyjne

23 Oszczędności przetargowe 31% - średnia oszczędność na przetargu w postępowaniach przeprowadzonych w 2012 r.

24 III. Działania podejmowane przez Biuro Programu luty/marzec 2012 - przyjęcie metodologii PRINCE2 do zarządzania projektami lipiec 2012 - wdrożenie procedury kwalifikowania, realizacji, monitoringu, kontroli projektów prowadzonych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz współpracy podmiotów w nim uczestniczących listopad 2012 – szkolenia kierowników projektów styczeń 2013 – wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie projektami

25 IV. Projekty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego

26 Procedura zgłaszania projektów przez JST inicjatorem jest JST, zgłoszenie wniosku do biura właściwego wojewody, konsultacje z administratorem cieku, podpisanie porozumienia pomiędzy JST, a administratorem cieku, ocena przez Zespół Techniczny.

27 V. Współpraca z IMGW opracowanie modelu hydrologicznego, opracowanie modelu opad-odpływ, udostępnienie danych meteorologicznych, lokalizacja wodowskazów w miejscach niezbędnych dla Programu, sterowanie pracą zbiorników retencyjnych zamiast instrukcji obsługi.

28 VI. Plany zagospodarowania przestrzennego wpływ zagospodarowania terenu jako wpływ na ryzyko powodziowe specjalne (szczególne) warunki zabudowy

29 VII. Problem suszy Na ile pracując nad bezpieczeństwem powodziowym powinniśmy uwzględniać zagrożenie ze strony suszy?

30 VIII. Hydroenergetyka Mapy: Istniejące elektrownie/ potencjalne miejsca lokalizacji nowych TAURON – gotowość inwestorów do budowy elektrowni średnich i dużych Małe/średnie/duże/generyator

31 IX. Powódź Ryzyko powodziowe jako wyzwania dla służb ratowniczych: -mobilne pompowanie, -drogi serwisowe wzdłuż stopu wałów, -infrastruktura na czas powodzi (studzienki). Przygotowanie ludności do powodzi: -działania edukacyjne i informacyjne, -problem ubezpieczeń.

32 X. Współpraca ze środowiskiem akademickim rozpoczęcie współpracy z ośrodkami akademickimi w zakresie badań i analiz

33 XI. Rola RZGW Zadania kluczowe, realizowane przez RZGW w Krakowie i rozpoczęte już w tym roku Opracowanie wielowariantowych koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla głównych dopływów Wisły (Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San z Wisłokiem, Nida, Czarna Staszowska). W ten sposób powstanie mapa drogowa Programu, która wytyczy dalsze kierunki jego realizacji zgodne z najnowszymi standardami. Analizy te będą poddane procedurom wymaganym przez przepisy unijne i posłużą do weryfikacji listy zadań ujętych w Programie. Aktualizacja Prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanej dla Programu, zostanie uzupełniona w formie aneksów, stosownie do postępu prac weryfikujących przedsięwzięcia realizujące zadania w Programie.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie pierwszego roku wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Kraków, 30 listopada 2012 r. Jerzy Miller – Pełnomocnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google