Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Padaczka - wyzwania i możliwości XXI wieku Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Padaczka - wyzwania i możliwości XXI wieku Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Padaczka - wyzwania i możliwości XXI wieku Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa

2 Padaczka XXI wieku Choroba mająca wpływ na ludzi przez tysiąclecia Jedna z najczęstszych chorób neurologicznych – 1% populacji Aż u 10 % populacji ogólnej może wystąpić w życiu jeden napad padaczkowy. Padaczka jest chorobą społeczną Choroba ostra i przewlekła Stan padaczkowy – stan zagrożenia życia

3 Hauser. Źródło: Epilepsy: A Comprehensive Textbook 1997:47-57 Zapadalność / 100, Wiek (lata) Zapadalność na padaczkę USA (Minnesota) Finlandia Włochy Islandia Szwecja

4 Konsekwencje padaczki nie tylko napady Wskaźnik śmiertelności 2-3 razy większy niż w populacji ogólnej SUDEP 20 razy częstszy Zwiększone występowanie zaburzeń psychicznych Depresja, psychoza, zaburzenia lękowe Częstość występowania depresji w padaczce 4-5 razy większa niż w populacji ogólnej Ryzyko samobójstw wśród osób z padaczką jest 4- 5 razy większe niż w populacji ogólnej Zaburzenia funkcji poznawczych Kłopoty w nauczaniu

5 Osiągnięcia Osiągnięcia naukowe 50% padaczek ma genetyczną komponętę Poligenowość? Czynniki genetyczne, które zwiększają ryzyko specyficznych typów padaczki powodują oporność na lpp Lepsza diagnostyka Rozwój technik elektroencefalograficznych Rozwój badań strukturalnych i funkcjonalnych Nowe leki przeciwpadaczkowe

6 Priorytety badawcze Translational research Poznanie mechanizmów padaczki Stworzenie leku przeciw epileptogenezie lub modyfikującego szkodliwy przebieg choroby przenoszeniem odkryć laboratoryjnych na poziom kliniczny w celu tworzenia nowych metod leczenia padaczki Nie wystarczy tylko leczyć jej objawy trzeba leczyć chorobę i zapobiegać jej rozwojowi w grupie pacjentów ryzyka

7 Nadal istnieje padaczka lekooporna Mechanizmy lekooporności Niewłaściwa penetracja bariery krew-mózg Zaburzenia funkcji kanałów jonowych i receptorów neurotransmiterów Wrodzona lekooporność 20% -30% chorych może wymagać skierowania do kliniki, a kilka procent może wymagać wysoce specjalistycznej diagnostyki i leczenia problem stanowią chorzy u których występują napady i zaburzenia osobowości, emocjonalne, psychiczne. Tego rodzaju zaburzenia rozwijają się jeśli chory nie jest od początku właściwie leczony

8 Konsekwencje nieznajomości podstawowych fakt ó w z dziedziny epileptologii Op ó źnienie postawienia rozpoznania Op ó źnienie właściwego leczenia Generowanie koszt ó w leczenia Hospitalizacje Leki często nowej generacji Koszty społeczne

9 Koszty W Europie 6 mln ludzi choruje na padaczkę Całkowite europejskie koszty związane z padaczką wynoszą 15,5 bilionów Koszt pośredni 8,6 biliona Koszty bezpośrednie 2,8 biliona Opieka ambulatoryjna 1,3 biliona Bezpośredni koszt niemedyczny 4,2 biliona Koszt leków 400 milionów EUCARE, 2003, Pugliatti i wsp., 2007

10 Koszty Średni koszt pacjenta z padaczką w Polsce PPP (Majkowski, Majkowska, w druku) Średni koszt w UE (dla 25 plus Islandia, Norwegia i Szwajcaria) 5352 PPP, Szwajcaria 9260 PPP (Andlin-Sobocki et al., 2005)

11 Czynniki wpływające na koszty leczenia padaczek Majkowski and Majkowska-Zwolińska, 2010 Częstotliwość napadów p < Mieszane rodzaje napadów p < Politerapia p < Wiek pacjenta p < Czas trwania padaczki p < Ośrodek Neurologia/epileptologia p <

12 Centra kompleksowej diagnostyki i terapii padaczki lekoopornej Postulat ILAE, PTE należy dążyć do stworzenia miejsc gdzie oddziały będą tak wyposażone i miały taki personel, który będzie mógł zapewnić indywidualnemu pacjentowi odpowiednią diagnozę i leczenie. Właściwa kadra Szkolenie specjalistów w dziedzinie padaczki Odpowiedni sprzęt Diagnostyka przedoperacyjna Leczenie operacyjne


Pobierz ppt "Padaczka - wyzwania i możliwości XXI wieku Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google