Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 20 11. Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 20 11. Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 20 11

2 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: akcji serii B akcji serii C akcje serii D Index: WIG/ WIG Informatyka Rynek: Podstawowy Public Float: 49,35 % Ticker:QNT Zarząd: Tomasz Hatala – Prezes Zarządu Marek Jędra – Wiceprezes Zarządu Bogusław Ożóg – Wiceprezes Zarządu Tomasz Mnich – Członek Zarządu

3 Akcjonariat Spółki

4 Struktura Grupy Quantum Quantum software S.A. Quantum I-services Sp. z o.o. Quantum East Sp. z o.o. Quantum International (Kijów) CNT- Quantum Sp. z o.o. EDISONDA Sp. z o.o. Quantum International (Moskwa)

5 Wydarzenia Pozyskanie nowych klientów w Polsce i za granicą: - Quantum software S.A. podpisało umowy handlowe z następującymi klientami: MAG Sp. z o.o. Sp.K., Kamir Sp. z o.o., Desa Sp. z o.o., La Rive S.A., Achtel Sp. z o.o., Konsola Logistyczna, Aluprof S.A., Indykpol S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Transmas S.j., Partner XXI Sp. z o.o. - Quantum International (Ukraina) podpisało umowę z następującymi klientem: Ais Tim Sp. z o.o. z Ukrainy, Kompanija FSK Logistyk z Białorusi Sp. z o.o., Żytomirskij maslozawod Publiczna S.A. z Ukrainy, Epicentr K Sp. z o.o. z Ukrainy. Należy podkreślić pozyskanie pierwszego klienta na Białorusi na system Qguar WMS Pro. - Spółka zależna Edisonda pozyskała ośmiu nowych klientów, w tym: Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o., Klikdruk.pl (drukarnia internetowa), MojaWyspa.co.uk (portal internetowy), netPistols Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska Nowe wdrożenia u następujących istniejących klientów: - 7R Solutions Sp. z o.o., Royal Canin Polska Sp. z o.o., Agros - Nova Sp. z o.o., Lisner Sp. z o.o., S.C. BIT Service Com S.r.l. Zakończenie wdrożeń systemu Qguar dla kilku istotnych klientów krajowych, w tym: Amercom S.A., Hanyang Zas Sp. z o.o., HF Helvetia Furniture Sp. z o.o., Żabka Polska S.A., 7R Solutions Sp. z o.o., Royal Canin Polska Sp. z o.o., Agros - Nova Sp. z o.o., Lisner Sp. z o.o., Polomarket Sp. z o.o., Pacaro Export Import S.r.l. Pozostałe istotne wydarzenia: - Quantum software otrzymało prestiżowe wyróżnienie Certyfikat Innowacyjności Na rok 2011 zaplanowano serię 5 seminariów produktowych promujących zaawansowane rozwiązania w dziedzinie SCM (cztery z nich miały już miejsce w pierwszej połowie roku). - W dniach maja 2011 odbyło się VI Forum Praktyków Logistyki, zorganizowane przez Wydawnictwo Eurologistics i firmę Quantum software - W połowie tego roku wystartował wewnętrzny Program Innowacyjności dla pracowników Quantum - Quantum THINK TRUNK.

6 Porównanie wyników finansowych Q i Q Grupa QuantumQ2/ 2011Q2/ 2010zmiana Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: ,6 % Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług ,6 % Przychody netto ze sprzedaży towarów ,5 % Amortyzacja % Zysk /Strata z działalności operacyjnej ,5 % EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) % Zysk ze sprzedaży ,0 % Zysk / Strata netto3-2688,5 % Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Dane w tys. PLN

7 Porównanie wyników finansowych I p/2011 i I p/2010 Grupa QuantumI p/ 2011I p/ 2010zmiana Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: ,41% Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług ,09 Przychody netto ze sprzedaży towarów ,4% Amortyzacja ,5 % Zysk/ strata z działalności operacyjnej ,9% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) % Zysk/ Strata ze sprzedaży ,0% Zysk/ Strata netto ,8 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21462 Dane w tys. PLN

8 Struktura produktowa sprzedaży Przychody ze sprzedaży I półrocze 2011udziałI półrocze 2010 Zmiana wobec I półrocza 2010 Licencje i usługi (pakiet Qguar) ,0% ,4% Towary ,6% ,4% Pozostałe rozwiązania7227,4% ,0% Razem %9 5691,4% Dane w tys. PLN

9 Struktura geograficzna sprzedaży Przychody ze sprzedaży I półrocze 2011 udział I półrocze 2010 udział Kraj ,4 % ,4 % Zagranica ,6 % ,6 % Razem % % Dane w tys. PLN

10 Rachunek Zysków i Strat - skonsolidowany I półrocze 2011 Q2/ 2011 I półrocze 2010 Q2/ 2010 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk/ Strata na sprzedaży Pozostałe koszty operacyjne Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk /Strata brutto Rachunek wyników Dane w tys. PLN

11 Komentarz do wyników finansowych W pierwszym półroczu 2011 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł, w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to tys. zł. Tempo wzrostu na sprzedaży ogółem wyniosło 101,4 %. Sprzedaż produktów i usług związanych z oprogramowaniem własnym (pakiet Qguar) stanowiła w I półroczu 2011 roku ponad 87,4 % sprzedaży ogółem. Przychody ze sprzedaży licencji i usług związanych z oprogramowaniem własnym (system Qguar) wyniosły tys. zł co oznacza wzrost o 14,5% wobec kwoty tys. zł uzyskanej w pierwszym półroczu roku Grupa Kapitałowa zakończyła I półrocze 2011 r. z zyskiem netto na poziomie 64 tys. zł. Sam Emitent natomiast osiągnął zysk netto na poziomie 218 tys. zł. Spółki w Grupie Kapitałowej utrzymują stabilną strukturę finansowania bieżącej działalności, która jest oparta przede wszystkim na finansowaniu kapitałem własnym i bieżącymi zobowiązaniami handlowymi. Obecna struktura finansowania nie powoduje występowania ryzyka utraty czy zachwiania płynności.

12 Zastrzeżenia Powyższa prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki Quantum software SA (zwanym dalej Quantum). W prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Quantum uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Quantum nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Spółki Quantum. Ponadto Quantum nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższej prezentacji.


Pobierz ppt "WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 20 11. Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google