Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011

2 Dane rynkowe Rok założenia: 1997
Akcje emisji publicznej: akcji serii B akcji serii C akcje serii D Index: WIG/ WIG Informatyka Rynek: Podstawowy Public Float: 49,35 % Ticker: QNT Zarząd: Tomasz Hatala – Prezes Zarządu Marek Jędra – Wiceprezes Zarządu Bogusław Ożóg – Wiceprezes Zarządu Tomasz Mnich – Członek Zarządu

3 Akcjonariat Spółki

4 Struktura Grupy Quantum
Quantum software S.A. EDISONDA Sp. z o.o. Quantum East Sp. z o.o. Quantum I-services Sp. z o.o. Quantum International (Kijów) CNT- Quantum Sp. z o.o. Quantum International (Moskwa)

5 Wydarzenia Pozyskanie nowych klientów w Polsce i za granicą:
- Quantum software S.A. podpisało umowy handlowe z następującymi klientami: MAG Sp. z o.o. Sp.K., Kamir Sp. z o.o., Desa Sp. z o.o., La Rive S.A., Achtel Sp. z o.o., Konsola Logistyczna, Aluprof S.A., Indykpol S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Transmas S.j., Partner XXI Sp. z o.o. - Quantum International (Ukraina) podpisało umowę z następującymi klientem: Ais Tim Sp. z o.o. z Ukrainy, Kompanija FSK Logistyk z Białorusi Sp. z o.o., Żytomirskij maslozawod Publiczna S.A. z Ukrainy, Epicentr K Sp. z o.o. z Ukrainy. Należy podkreślić pozyskanie pierwszego klienta na Białorusi na system Qguar WMS Pro. - Spółka zależna Edisonda pozyskała ośmiu nowych klientów, w tym: Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o., Klikdruk.pl (drukarnia internetowa), MojaWyspa.co.uk (portal internetowy), netPistols Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska Nowe wdrożenia u następujących istniejących klientów: - 7R Solutions Sp. z o.o., Royal Canin Polska Sp. z o.o., Agros - Nova Sp. z o.o., Lisner Sp. z o.o., S.C. BIT Service Com S.r.l. Zakończenie wdrożeń systemu Qguar dla kilku istotnych klientów krajowych, w tym: Amercom S.A., Hanyang Zas Sp. z o.o., HF Helvetia Furniture Sp. z o.o., Żabka Polska S.A., 7R Solutions Sp. z o.o., Royal Canin Polska Sp. z o.o., Agros - Nova Sp. z o.o., Lisner Sp. z o.o., Polomarket Sp. z o.o., Pacaro Export Import S.r.l. Pozostałe istotne wydarzenia: - Quantum software otrzymało prestiżowe wyróżnienie Certyfikat Innowacyjności 2009. - Na rok 2011 zaplanowano serię 5 seminariów produktowych promujących zaawansowane rozwiązania w dziedzinie SCM (cztery z nich miały już miejsce w pierwszej połowie roku). - W dniach maja 2011 odbyło się VI Forum Praktyków Logistyki, zorganizowane przez Wydawnictwo Eurologistics i firmę Quantum software - W połowie tego roku wystartował wewnętrzny Program Innowacyjności dla pracowników Quantum -  „Quantum THINK TRUNK”.

6 Porównanie wyników finansowych Q2 2011 i Q2 2010
Grupa Quantum Q2/ 2011 Q2/ 2010 zmiana Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 243 4 349 20,6 % Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 4 543 3 931 15,6 % Przychody netto ze sprzedaży towarów 700 418 67,5 % Amortyzacja 366 256 43 % Zysk /Strata z działalności operacyjnej 8 -124 93,5 % EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 374 132 183 % Zysk ze sprzedaży -16 -40 60,0 % Zysk / Strata netto 3 -26 88,5 % Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -501 -296 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 -747 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 130 Dane w tys. PLN

7 Porównanie wyników finansowych I p/2011 i I p/2010
Grupa Quantum I p/ 2011 I p/ 2010 zmiana Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 704 9 569 1,41% Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 8 484 8 073 5,09 Przychody netto ze sprzedaży towarów 1 220 1 496 -18,4% Amortyzacja 738 487 51,5 % Zysk/ strata z działalności operacyjnej -74 -87 14,9% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 664 400 66 % Zysk/ Strata ze sprzedaży -258 248 -204,0% Zysk/ Strata netto 64 84 -23,8 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -864 636 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -322 -1 321 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 214 62 Dane w tys. PLN

8 Struktura produktowa sprzedaży
Przychody ze sprzedaży I półrocze 2011 udział I półrocze 2010 Zmiana wobec I półrocza 2010 Licencje i usługi (pakiet Qguar) 7 762 80,0% 6 782 14,4% Towary 1 220 12,6% 1 496 -18,4% Pozostałe rozwiązania 722 7,4% 1 291 -44,0% Razem 9 704 100% 9 569 1,4% Dane w tys. PLN

9 Struktura geograficzna sprzedaży
Przychody ze sprzedaży I półrocze 2011 udział I półrocze 2010 Kraj 7 702 79,4 % 7 787 81,4 % Zagranica 2 002 20,6 % 1 782 18,6 % Razem 9 704 100 % 9 569 Dane w tys. PLN

10 Rachunek wyników Rachunek Zysków i Strat - skonsolidowany
I półrocze 2011 Q2/ 2011 I półrocze 2010 2010 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 704 5 243 9 569 4 349 Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 6 616 3 404 6 140 2 902 Zysk brutto ze sprzedaży 3 088 1 838 3 429 1 447 Koszty sprzedaży 1 139 608 1 142 587 Koszty ogólnego zarządu 2 207 1 247 2 039 901 Zysk/ Strata na sprzedaży -258 -16 248 -40 Pozostałe koszty operacyjne 96 20 408 150 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej -74 8 -87 -124 Koszty finansowe 18 12 26 -27 Podatek dochodowy 51 79 -15 25 Zysk /Strata brutto 115 82 70 -1 Dane w tys. PLN

11 Komentarz do wyników finansowych
W pierwszym półroczu 2011 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł, w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to tys. zł. Tempo wzrostu na sprzedaży ogółem wyniosło 101,4 %. Sprzedaż produktów i usług związanych z oprogramowaniem własnym (pakiet Qguar) stanowiła w I półroczu 2011 roku ponad 87,4 % sprzedaży ogółem. Przychody ze sprzedaży licencji i usług związanych z oprogramowaniem własnym (system Qguar) wyniosły tys. zł co oznacza wzrost o 14,5% wobec kwoty tys. zł uzyskanej w pierwszym półroczu roku 2010. Grupa Kapitałowa zakończyła I półrocze 2011 r. z zyskiem netto na poziomie 64 tys. zł. Sam Emitent natomiast osiągnął zysk netto na poziomie 218 tys. zł. Spółki w Grupie Kapitałowej utrzymują stabilną strukturę finansowania bieżącej działalności, która jest oparta przede wszystkim na finansowaniu kapitałem własnym i bieżącymi zobowiązaniami handlowymi. Obecna struktura finansowania nie powoduje występowania ryzyka utraty czy zachwiania płynności.

12 Zastrzeżenia Powyższa prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących spółki Quantum software SA (zwanym dalej Quantum). W prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Quantum uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Quantum nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Spółki Quantum. Ponadto Quantum nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższej prezentacji.


Pobierz ppt "WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google