Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014."— Zapis prezentacji:

1 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014

2 OD 20 MAJA DO 04 CZERWCA Składanie dokumentów do co najwyżej trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych

3 26 CZERWCA Uczeń dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składa dokumenty do ostatecznie wybranych szkół

4 28 CZERWCA Uczniowie otrzymują oryginał i kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5 02 LIPCA Uczeń dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół

6 04 LIPCA Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

7 08 LIPCA Uczeń składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

8 09 LIPCA Szkoły ogłaszają listy przyjętych

9 Lp. Przedmioty osiągnięcia przeliczanie na punktyPunktacjaŁącznie 1.Liczbowo określona ocena z języka polskiego x2Max 12 punktów Max 100 punktów 2.Liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) Max 12 punktów 3.Liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego Max 12 punktów 4.Liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego Max 12 punktów 5.Liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych spośród: matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki x 2 (z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w punkcie 2, 3 i 4) Max 12 punktów 6.Świadectwo z wyróżnieniem5 punktów

10 Lp. Przedmioty osiągnięcia przeliczanie na punktyPunktacjaŁącznie 7.Oceny zachowania: -wzorowe - bardzo dobre 5 punktów 3 punkty Max 100 punktów 8.Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie 2 przedmioty 2x 8 pkt). max 16 punktów 9. Osiągnięć ucznia w konkursach : Wiedzy, artystycznych i sportowych (za max 2 osiągnięcia na szczeblu: -ogólnopolskim – 6 punktów - wojewódzkim – 4 punkty - powiatowym – 2 punkty - reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach, w których biorą udział reprezentacje narodowe, - 6 punktów. Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz. Max 12 punktów 10.Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu ( 2pkt)2 punkty 11.Egzamin gimnazjalny : 1)”część humanistyczna” język polski ( max 100%=20pkt) historia i wiedza o społeczeństwie ( max 100%=20pkt) 2)”część matematyczno-przyrodnicza” - matematyka ( max 100%=20pkt - przedmioty przyrodnicze ( max 100%=20pkt) 3)”część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” ( max 100%=20pkt) max 40 punktów max 20 punktów MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200

11


Pobierz ppt "TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google