Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł: Informatyka w Zarządzaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł: Informatyka w Zarządzaniu"— Zapis prezentacji:

1 Moduł: Informatyka w Zarządzaniu
Katedra Informatyki dr Anna Pamuła

2 Tematyka Przedmioty z zakresu systemów informatycznych zarządzania dają możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej do stosowania tych systemów w organizacjach dla podniesienia produktywności, zwiększenia zysków, obniżenia kosztów oraz poprawy obsługi klientów. Technologia Informacyjna może być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku.

3 Dla kogo: Dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę z dziedziny informatyki. Przedmioty z zakresu systemów informatycznych zarządzania dają możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej do stosowania tych systemów w organizacjach dla podniesienia produktywności, zwiększenia zysków, obniżenia kosztów oraz poprawy obsługi klientów

4 Przedmioty Nazwa przedmiotu Godziny zajęć, w tym: w inne: konw. lab 2
ECTS Godziny zajęć, w tym: w inne: konw. lab Sztuczna inteligencja w zarządzaniu 2 30 15 Bazy danych i hurtownie danych 3 45 Współczesne technologie informatyczne w organizacji 1 Ochrona danych w organizacji Modele informatyczne w zarządzaniu Wdrażanie i eksploatacja systemu informatycznego

5 Przedmioty Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
Cel zajęć: Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami informatycznymi wspomagającymi działanie przedsiębiorstwa oraz sposobami ich implementacji. Treści programowe: Nowe narzędzia informatyki Wprowadzenie do sztucznej inteligencji Systemy ekspertowe (inteligentne systemy z bazą wiedzy) Systemy regułowe Sztuczne sieci neuronowe Sieci semantyczne Algorytmy ewolucyjne Systemy hybrydowe Inne narzędzia Podstawa zaliczenia: wykład: egzamin pisemny laboratorium: samodzielne projekty zaliczeniowe

6 Przedmioty Bazy danych i hurtownie danych
Cel zajęć: Zapoznanie studentów z problematyka baz danych oraz omówienie procesu budowy kostki OLAP Treści programowe: wykład Podejście tradycyjne i bazodanowe; użytkownicy baz danych Modele danych w bazach danych System zarządzania bazą danych – struktura i funkcje Język zapytań SQL; podzbiory języka laboratorium Model pojęciowy i logiczny hurtowni danych Ładowanie i integracja danych. Omówienie modelu pojęciowego, logicznego i fizycznego hurtowni danych. Projektowania miar i wymiarów nas potrzeby kostki OLAP. Projektowanie agregacji w kostkach OLAP. Zarządzanie wdrożeniem. Podstawa zaliczenia: wykład: egzamin pisemny laboratorium: samodzielne projekty zaliczeniowe, kolokwium

7 Przedmioty Współczesne technologie informatyczne w organizacji
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tendencjami wykorzystania najnowszych technologii informatycznych organizacji Treści programowe: Technologie internetowe Technologie baz danych Technologie sieciowe Technologie mobilne Nanotechnologie Wdrożenie nowatorskich rozwiązań w organizacji Podstawa zaliczenia: egzamin pisemny

8 Przedmioty Ochrona danych w organizacji
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony sieciowych zasobów informatycznych Treści programowe: Ocena wartości posiadanych zasobów Identyfikacja zagrożeń Polityka bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Ochrona infrastruktury sieciowej. Zapasowe centra obliczeniowe. Wybrane elementy bezpieczeństwa (identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników, usługi kryptograficzne, kopie bezpieczeństwa i archiwizacja). Podstawa zaliczenia: zaliczenie pisemne – test

9 Przedmioty Ochrona danych w organizacji
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony sieciowych zasobów informatycznych Treści programowe: Ocena wartości posiadanych zasobów Identyfikacja zagrożeń Polityka bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Ochrona infrastruktury sieciowej. Zapasowe centra obliczeniowe. Wybrane elementy bezpieczeństwa (identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników, usługi kryptograficzne, kopie bezpieczeństwa i archiwizacja). Podstawa zaliczenia: zaliczenie pisemne – test

10 Przedmioty Modele informatyczne w zarządzaniu
Cel zajęć: ćwiczenia w budowaniu modeli wspomagających zarządzanie w arkuszu kalkulacyjnym Treści programowe: Funkcjonowanie arkusza: sposoby adresowania, funkcje Zasady projektowania modeli w arkuszu kalkulacyjnym Techniki zarządzania danymi w arkuszu Zasady budowania struktur danych Przykłady modeli do wspomagania zarządzania z wykorzystaniem funkcji finansowych Ćwiczenia w przetwarzaniu danych – projektowanie strumieni informacji - case Tworzenie raportów z parametrami Podstawa zaliczenia: obecności na zajęciach, projekt zaliczeniowy

11 Przedmioty Wdrażanie i eksploatacja systemu informatycznego
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyka wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w przedsiębiorstwie Treści programowe: Cykl życia systemu informatycznego Procedury pozyskiwania systemu informatycznego: Strategia wdrażania Organizacja procesu wdrożenia Kierowanie procesem wdrożenia Czynniki wpływające na efektywność wdrożenia systemu Przykłady wdrożeń systemów informatycznych Analiza przepływu informacji w systemie informatycznym. Cele wdrożenia systemu. Dopasowanie funkcjonalności systemu do obsługi procesów biznesowych organizacji. Parametryzacja systemu. Metodologia wdrażania systemu. Podstawa zaliczenia: wykład egzamin pisemny laboratorium obecność i aktywność na zajęciach, realizacja przydzielonych zadań

12 Kompetencje absolwenta
Pogłębiona wiedza z zakresu informatyki stosowanej ułatwia absolwentowi ocenę, prawidłowy wybór oraz zastosowanie narzędzi informatyki wspierających procesy decyzyjne w organizacjach.

13 Katedra Informatyki Informatyka w zarządzaniu Moduł zajęć do wyboru
ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Moduł: Informatyka w Zarządzaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google