Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka po południowej Wielkopolsce Powiat ostrowski – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – Rezerwat „Wydymacz” Herb powiatu ostrowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka po południowej Wielkopolsce Powiat ostrowski – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – Rezerwat „Wydymacz” Herb powiatu ostrowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wycieczka po południowej Wielkopolsce Powiat ostrowski – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – Rezerwat „Wydymacz” Herb powiatu ostrowskiego

2 Cele wycieczki - zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu, - uczenie zachowania się w zwiedzanym obiekcie i na terenie obszarów chronionych, - poznanie walorów historycznych i przyrodniczych południowej Wielkopolski – powiatu ostrowskiego, - motywowanie do uprawiania turystyki.

3 Powiat ostrowski Rozmieszczenie powiatu ostrowskiego na terenie Wielkopolski

4 Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

5 Cel powstania parku Celem powstania parku jest ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

6 Roślinność Wawrzynek wilczełyko

7 Roślinność Goździk pyszny

8 Roślinność Grążel żółty

9 Roślinność Grzybień biały

10 Roślinność Kruszczyk błotny

11 Roślinność Pełnik europejski

12 Zwierzęta Łabędź krzykliwy

13 Zwierzęta Bąk

14 Zwierzęta Czapla biała

15 Zwierzęta Bocian biały

16 Zwierzęta Bocian czarny

17 Zwierzęta Czajka

18 Zwierzęta Orzeł bielik

19 Zwierzęta Myszołów

20 Zwierzęta Rybołów

21 Zwierzęta Mewa śmieszka

22 Plan wycieczki Zwiedzanie Ostrowa Wielkopolskiego – 8:00 – 10:00 Obserwacja gniazda bocianiego w Przygodzicach – 10:10 – 10:20 Rezerwat przyrody „Wydymacz” – 10:30 – 12:30 Antonin – 12:45 – 14:00 Huta – 14:30 – 15:30 Odolanów – 16:00 – 18:30

23 Trasa wycieczki

24 Ostrów Wielkopolski Ratusz w Ostrowie Wielkopolskim

25 Ostrów Wielkopolski Nowa synagoga w Ostrowie Wielkopolskim

26 Ostrów Wielkopolski Kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski i ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy

27 Ostrów Wielkopolski Konkatedra w Ostrowie Wielkopolskim

28 Przygodzice Gniazdo bocianie w Przygodzicach

29 Rezerwat „Wydymacz” Staw rybny Wydymacz

30 Cele powstania rezerwatu Celem ochrony jest zachowanie zespołu łęgu jesionowo – olszowego, gatunków roślin chronionych oraz licznych drzew pomnikowych.

31 Antonin Pałac Radziwiłłów w Antoninie

32 Antonin Wnętrze pałacu Radziwiłłów w Antoninie

33 Antonin Pomnik Fryderyka Chopina w Antoninie

34 Antonin Kościół MB Ostrobramskiej w Antoninie - kaplica grobowa Radziwiłłów

35 Huta Stadnina koni w Hucie

36 Odolanów Herb Odolanowa

37 Odolanów Palarnia Kawy „Woseba” w Odolanowie

38 Odolanów Zakład Odazotowania Gazu „KRIO” w Odolanowie

39 Odolanów Ratusz w Odolanowie

40 Odolanów Dom Kultury w Odolanowie

41 Odolanów Kościół ewangelicki w Odolanowie

42 Odolanów Kościół pw. św. Marcina w Odolanowie

43 Odolanów Pomnik św. Floriana w Odolanowie

44 Odolanów Krzyż Pawła Brylińskiego

45 Odolanów Pomnik św. Jana Nepomucena w Odolanowie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków i święty Jego, Jan Nepomucen. Przewodnika imię niechaj prowadzi szczęśliwie przechodzących podróżnych. Dzieło to wzniesiono mu Roku Pańskiego 1736 dnia 15 maja.” Jest to dosłowne tłumaczenie z j. łacińskiego napisu umieszczonego na cokole pomnika św. Jana Nepomucena dokonane przez Bogumiłę Szeląg.

46 Odolanów Pomnik św. Marcina w Odolanowie

47 Odolanów Park 600-lecia w Odolanowie

48 Odolanów Park Natury w Odolanowie

49 Karta pracy W Y C I E C Z K A 1. Ułóż krzyżówkę z hasłem: „Wycieczka”. Wykorzystaj wiadomości, o których dowiedziałeś się podczas jednodniowych zajęć.

50 Karta pracy Wymień miejscowości, które znalazły się na trasie wycieczki. Przypomnij, jakie obiekty historyczne zwiedziłeś podczas wycieczki. Wymień gatunki chronione roślin i zwierząt, występujące na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz Rezerwatu Przyrody „Wydymacz”.

51


Pobierz ppt "Wycieczka po południowej Wielkopolsce Powiat ostrowski – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” – Rezerwat „Wydymacz” Herb powiatu ostrowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google