Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015. Istotne informacje na temat współpracy na rzecz rozwoju UE Unia Europejska i 28 państw członkowskich ponoszą wspólną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015. Istotne informacje na temat współpracy na rzecz rozwoju UE Unia Europejska i 28 państw członkowskich ponoszą wspólną."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015

2 Istotne informacje na temat współpracy na rzecz rozwoju UE Unia Europejska i 28 państw członkowskich ponoszą wspólną odpowiedzialność za ponad połowę pomocy na rzecz światowego rozwoju W 2013 r. UE przeznaczyła znaczącą sumę 14,86 mld EUR na zewnętrzną pomoc rozwojową Łączna uzgodniona kwota na instrumenty finansowania działań zewnętrznych na okres 2014–2020 przekracza 51,4 mld EUR.* *Sprawozdanie roczne za 2014 r. na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2013 r. UΕUΕ USA Inni darczyńcy

3 Współpraca na rzecz rozwoju na podstawie traktatu lizbońskiego „Głównym celem polityki Unii w tej dziedzinie jest zmniejszenie, a docelowo likwidacja ubóstwa”. (art. 208) „Przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju”. (art. 208)

4 Unijna polityka pomocy i jej historia 1958 Polityka na rzecz rozwoju stanowi element polityki zagranicznej 1950–2000 Wzrost pomocy KE w grupie państw AKP, Europie Wschodniej, regionie Morza Śródziemnego, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bałkanach oraz wprowadzenie programów tematycznych dotyczących np. praw człowieka z poziomu stowarzyszenia do poziomu umów o partnerstwie 1992 Szczyt Ziemi ONZ, konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rio de Janeiro 2000 Osiem milenijnych celów rozwoju ONZ – określenie celów w zakresie eliminacji ubóstwa na 2015 r.

5 Unijna polityka pomocy i jej historia 2005 Konsensus europejski w sprawie rozwoju 2011–15 Komunikacja w sprawie utworzenia Agendy rozwoju po 2015 roku 2011 Unijna polityka rozwoju „Program działań na rzecz zmian”„Program działań na rzecz zmian” 2012 Konferencja Narodów Zjednoczonych (Rio+20) w 2012 roku w sprawie Zrównoważonego Rozwoju 2013 Godne życie dla wszystkichGodne życie dla wszystkich 2014 Partnerstwo z Pusanu w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju w Meksyku 2015 Termin osiągnięcia ośmiu milenijnych celów rozwoju ONZ!

6 Milenijne cele rozwoju Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet Ograniczenie umieralności dzieci Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju

7 Główne podmioty Komisja Europejska Parlament Europejski Rada Państwa członkowskie ESDZ Delegatury Unii Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny Komitet Regionów Przedstawiciele sektora prywatnego Organizacje pozarządowe/ organizacje społeczeństwa obywatelskiego Organizacje międzynarodowe Uniwersytety Szkoły Organy lokalne i regionalne Fundacje

8 Członkowie komisji Neven Mimica, komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Cecilia Malmström, komisarz do spraw handlu Johannes Hahn, komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Christos Stylianides, komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Komisji

9 Jaki jest cel EYD? Szerzenie wiedzy na temat korzyści wynikających ze współpracy UE na rzecz rozwoju oraz promowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności, solidarności i dostępności szans w coraz bardziej współzależnym świecie. Angażowanie obywateli Unii Europejskiej i promowanie wśród nich myślenia krytycznego i aktywnego wyrażania zainteresowania współpracą na rzecz rozwoju, np. poprzez opracowywanie i wdrażanie polityki. Informowanie obywateli Unii Europejskiej o rezultatach, jakie UE jako podmiot globalny osiągnęła przy współpracy z państwami członkowskimi, oraz o dalszych osiągnięciach UE w zakresie międzynarodowego rozwoju.

10 Dlaczego właśnie w roku 2015 organizowany jest Europejski Rok na rzecz Rozwoju? To możliwość okazania silnego zaangażowania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w działania na rzecz eliminacji ubóstwa na całym świecie. W coraz bardziej współzależnym świecie współpraca na rzecz rozwoju UE przynosi obywatelom korzyści zarówno w UE, jak i w krajach partnerskich Negocjacje dotyczące globalnej agendy rozwoju po 2015 roku na poziomie ONZ – kamień milowy w polityce rozwoju Rok 2015 stanowi termin realizacji milenijnych celów rozwoju

11 Kto jest odbiorcą kampanii? Młodzi ludzie Osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki Ogół społeczeństwa Społeczeństwo obywatelskie i organizacje Szkoły i uniwersytety

12 Styczeń – Europa na świecie Luty – Edukacja Marzec – Kobiety i dziewczęta Kwiecień – Zdrowie Maj – Pokój i bezpieczeństwo Czerwiec – Zrównoważony zielony wzrost, godne miejsca pracy, przedsiębiorstwa Lipiec – Dzieci i młodzież Sierpień – Pomoc humanitarna Wrzesień – Demografia i migracja Październik – Bezpieczeństwo żywności Listopad – Zrównoważony rozwój i działania w dziedzinie klimatu Grudzień – Prawa człowieka i sprawowanie rządów Miesiące tematyczne

13 Współpraca Strona internetowa Media społecznościowe EYD i „the World’s Best News” Zestaw narzędzi komunikacji Inicjatywy zainteresowanych stron Sztandarowe wydarzenia Główne elementy kampanii

14 Zestaw narzędzi – materiały dotyczące EYD2015, elementy wizualne i dodatkowe zasoby umożliwią zainteresowanym stronom promowanie EYD2015 za pośrednictwem własnych kanałów. Zestaw narzędzi zawiera także narzędzia wizualne służące do wspierania zaangażowania obywateli i ich wysiłków na rzecz promowania celów i rezultatów EYD2015. Informacje i materiały dotyczące kampanii Narzędzia edukacyjne Arkusz informacyjny i prezentacja na temat EYD Comiesięczne arkusze informacyjne Infografiki Dwa wydania gazety EYD Dane Eurobarometru (unijne badania opinii w sprawie pomocy międzynarodowej i rozwoju) Wykaz najważniejszych wydarzeń w ramach kampanii na szczeblu unijnym Elementy identyfikacji wizualnej Jak można zaangażować się w kampanię EYD2015?

15 Strona internetowa i media społecznościowe Publikowanie najważniejszych wiadomości na temat kampanii Historie tygodnia Zestaw narzędzi potrzebny do przeprowadzenia kampanii Kalendarz wydarzeń prezentujących wydarzenia zorganizowane przez partnerów/ zainteresowane strony Najważniejsze fakty i aktualne informacje na temat rozwoju Platforma do dzielenia się pomysłami oraz zachęcania partnerów i obywateli do uczestnictwa Specjalne strony internetowe zawierające profile organizacji zaangażowanych w EYD2015 Strona internetowa i media społecznościowe Jak można zaangażować się w kampanię EYD2015? europa.eu/eyd2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 #EYD2015

16 Otrzymuj aktualne informacje, dziel się informacjami, przedstawiaj swoje pomysły! Dołącz do grupy: capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ Zaangażuj swoje sieci! Promuj EYD2015 wśród członków Twoich sieci i zainteresowanych stron, zachęcając ich do uczestnictwa Zachęcamy do kontaktu z nami w Internecie, na Twitterze i Facebooku europa.eu/eyd2015 #EYD2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 Zaangażujmy się – ten rok należy do nas!


Pobierz ppt "Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015. Istotne informacje na temat współpracy na rzecz rozwoju UE Unia Europejska i 28 państw członkowskich ponoszą wspólną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google