Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym XVIII Konferencja GAZTERM, Międzyzdroje 11-13 maja 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym XVIII Konferencja GAZTERM, Międzyzdroje 11-13 maja 2015."— Zapis prezentacji:

1 Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym XVIII Konferencja GAZTERM, Międzyzdroje 11-13 maja 2015 r.

2 Potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym Odpowiedź Sygnity Zamiast podsumowania AGENDA

3 Potrzeby i wyzwania Kontekst zarządzania majątkiem OSD Strategia Finanse Regulacja Operacje Zarządzanie Wiedza Bezpieczeństwo i rozwój Rozliczenia Przychody, opłaty, obciążenia Miary efektywności Zasady rozwoju Zasady ruchu i eksploatacji Taryfy Właściciel majątku Zarządca majątku Usługodawca

4 Potrzeby i wyzwania Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem = wiedza Zarządzanie siecią (stan, obciążenie, bilansowanie, wyłączenia, rozwój) Wychwycić „podejrzane” elementy majątku – prewencja Optymalizować czas przerw eksploatacyjnych Inwestować na podstawie wiarygodnych danych faktycznych i prognoz Oceniać efektywność majątku (inwestycje/odłączenia/sprzedaż) Optymalizacja wykorzystania zasobów i sprzętu Ocena i kontrola utylizacji Monitorowanie sprawności Optymalizacja cyklu życia Wielokryterialna, interdyscyplinarna analiza majątku (asset performance) Konieczność standaryzacji, integracji oraz porządkowania i wychwytywania istotnych informacji Raportowanie, analityka ad hoc / BI Integracja (inter-utility oraz intra-utility) Bezpieczeństwo Adaptacyjność - Sense & Respond (sieci inteligentne …) OSD – potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym

5 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem – cel biznesowy Osiągnięcie korzyści finansowych i strategicznych poprzez: Dysponowanie scentralizowaną, wielowymiarową ewidencją majątku technicznego (wiarygodna, aktualna, spójna) Wsparcie realizacji procesów biznesowych i wykorzystanie informacji dot. majątku technicznego w procesach biznesowych (standaryzacja, nadzorowanie, optymalizacja) Realizacja sprawozdawczości i raportowania zgromadzonej informacji (dane dot. majątku technicznego + dane dot. realizacji procesów biznesowych)

6 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Procesy biznesowe w zakresie zarządzania majątkiem Wsparcie realizacji procesów biznesowych w systemie dotyczy: Procesów w obszarze przyłączania Procesów w obszarze planowania inwestycji i remontów Procesów w obszarze realizacji przyłączeń, inwestycji i remontów Procesów eksploatacyjnych i obsługi awarii Procesów gospodarki urządzeniami gazowniczymi Procesów zarządzania wartością majątku Procedur i narzędzi wspierających w obszarze zarządzania majątkiem Ewidencja i aktualizacja danych Repozytorium dokumentów Obliczenia i symulacje Sprawozdawczość, raporty i analizy

7 Potrzeby i wyzwania Model informacyjny infrastruktury OSD Perspektywy Perspektywa lokalizacji (model topologiczny sieci, otoczenie lokalizacji) Perspektywa eksploatacyjna (obiekty, hierarchie, grupy, zdarzenia) Perspektywa majątkowa (odniesienie wartościowe, obciążenia finansowe) Elementy obce objęte utrzymaniem Infrastruktura obca Mapa zasadnicza Nieruchomości Pozostałe PODSTAWOWY MAJĄTEK OSD Pozostałe Urządzenia, aparatura

8 Ewidencja majątku technicznego Ewidencja majątku technicznego obejmuje m.in.: Infrastrukturę sieciową (odcinki gazowe, przyłącza, elementy towarzyszące etc). Obiekty (stacje, punkty odczytowe, punkty nierozliczeniowe, punkty przyłączeniowe). Urządzenia identyfikowalne (Urządzenia pomiarowe, plomby etc). Mapy i schematy Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem

9 Potrzeby i wyzwania Przykładowe usługi dotyczące dystrybucji: Rejestrowanie nowych zgłoszeń Odwoływanie istniejących zgłoszeń. Informowanie ZUD o podjęciu zgłoszenia do realizacji. Informowanie ZUD o zrealizowaniu / braku możliwości realizacji zgłoszenia. Informowanie ZUD o montażach / demontażach / odczytach urządzeń rozliczających wynikających z realizacji zgłoszeń (zgłoszeń ZUD oraz wewnętrznych zgłoszeń eksploatacyjnych OSD). Wiązanie zgłoszeń ZUD z obiektem infrastruktury oraz aktualizacja ewidencji obiektu w wyniku realizacji zgłoszenia ZUD. Wymagane odzwierciedlenie punktów wejścia/wyjścia Wymagane odzwierciedlenie stanu usług na elementach infrastruktury (czynny/nieczynny itp.) Wymagane poprawne zamodelowanie zdarzeń integracyjnych związanych z obsługą obrotu Wymagane sprzężenie gospodarki urządzeniami gazowniczymi ze zdarzeniami Wymagane zarządzanie pracą Współpraca z obrotem (ZUD) ZgłoszenieZlecenieEwidencjaRozliczenie

10 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Ewidencja majątku technicznego - urządzenia ZgłoszenieZlecenieEwidencjaRozliczenie

11 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Procesy biznesowe - sprawy Rola koordynatora Odmiejscowienie (role biznesowe przyznawane pracownikom) SLA dla obsługi spraw

12 Potrzeby i wyzwania Cel: Obliczenia na potrzeby dużego rozwoju, bilansowania, optymalizacji układu sieci Obliczenia na potrzeby przyłączeń pojedynczych odbiorców Wymagania: Poprawność topologiczna, jakość danych atrybutowych Zintegrowane dane odczytowe (obciążenie sieci) Narzędzia: Sprawdzone algorytmy obliczeniowe Narzędzia wizualizacji wyników Ocena merytoryczna wariantów rozwoju sieci z wykorzystaniem obliczeń i symulacji sieciowych RozwójObliczeniaEwidencjaEksploatacja

13 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Obliczenia sieciowe Prezentacja obliczonych ciśnień w węzłach sieci Prezentacja rozkładu ciśnień wzdłuż odcinków sieci Prezentacja wielkości przepływu gazu na mapie oraz schemacie sieci Cyklicznie pobierane dane pomiarowe

14 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Obliczenia sieciowe

15 Potrzeby i wyzwania Mechanizmy Elementy oceniane (stacje, gazociągi) Oceny prawdopodobieństwa nieprzewidzianych zdarzeń skutków wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń możliwości łagodzenia skutków wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń Indeksacja ocen i wyznaczenie poziomu ryzyka związanego z nieprzewidzianymi zdarzeniami Cele Niezawodność = 1/Ryzyko, wpływa na jakość usługi dystrybucyjnej Optymalizacja PE (częstotliwość prac eksploatacyjnych zależna od poziomu niezawodności) – optymalizacja kosztów Optymalizacja PI (Modernizacje) – optymalizacja nakładów Baza wiedzy do prognozowania niezawodności sieci Pojawiają się rekomendacje w zakresie miar awaryjności (np. URE, w ramach ZKW – perspektywa odbiorcy) Optymalizacja niezawodności sieci (Condition Based Maintenance) Stan techniczny ZdarzeniaPredykcjaPrewencja UtrzymanieOcena Odtworzenia / inwestycje

16 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Kwalifikacje do remontów / inwestycji (przebudów) Tworzenie zakresu kwalifikacji poprzez wybór elementów z mapy Możliwość utworzenia wielu koncepcji w ramach jednej kwalifikacji (podział na etapy, warianty przebudowy) Analizy awaryjności, oceny ryzyka dla wytypowanych obiektów Tworzenie wniosków remontowych lub inwestycyjnych na podstawie koncepcji Kwalifikacja Zakres rzeczowy Reprezentacja geometryczna kwalifikacji obiektów sieci gazowej

17 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Proces harmonogramowania zadań PlanowanieHarmonogramowanieZadania i zleceniaRealizacja

18 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Korzystanie z Urządzeń Mobilnych do pracy w terenie Możliwość przesłania zleceń oraz zgłoszeń na Urządzenia Mobilne w celu ułatwienia pracy w terenie Wskazanie na mapie obiektu oraz nawigacja do miejsca zgłoszenia (np. wystąpienia awarii) Możliwość przekazania rezultatu prac z Urządzenia Mobilnego do aplikacji stacjonarnej Przystosowanie do ekranów dotykowych Powiadomienie dźwiękowe oraz wizualne o nowym zdarzeniu

19 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Korzystanie z Urządzeń Mobilnych do pracy w terenie Wysyłanie zgłoszeń oraz zleceń (wynikających z prac eksploatacyjnych, harmonogramów itp.) do wybranych brygad/pojazdów Szybki dostęp do przesłanych danych Prezentacja danych w postaci czytelnych okien Wskazywanie nowo przesłanych elementów w widoczny sposób Dostęp do podstawowych danych o zgłoszeniu/zleceniu bez konieczności otwierania dodatkowych okien Możliwość wyszukiwania elementów

20 Potrzeby i wyzwania Powiązanie ewidencji majątku technicznego (odcinki gazowe, stacje, punkty, gazomierze) z ewidencją majątkową Aktualizacja danych majątkowych obiektów w wyniku realizacji procesów biznesowych: Tworzenie SAT w wyniku realizacji inwestycji/przyłączeń Zarządzanie urządzeniami gazowniczymi (np.: przesunięcia międzymagazynowe, legalizacja, likwidacja) Eksploatacja (montaż / demontaż zbiorczych oraz indywidualnych środków trwałych) Obciążenia (podatki, opłaty) w kontekście obszarów poszczególnych gmin, w zakresie: Przypisania składnika majątku trwałego do obszaru gminy (stawki podatku) Przyjmowania wybranych elementów inwestycji na stan majątku (przedmiot opodatkowania) Wiedzy o planach zagospodarowania przestrzennego gmin (zmiana zagospodarowania) Ujęcie majątkowe (finansowe) Przyłączenia/InwestycjeEwidencjaEksploatacja

21 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Obsługa procesu przyłączania Rejestracja wniosków o Warunki Przyłączenia Rejestracja Warunków przyłączenia w tym: Możliwość zaprojektowania kilku Wariantów rozbudowy sieci razem z opinią techniczną Wyliczenie przewidywanej opłaty przyłączeniowej na podstawie głównego Wariantu rozbudowy sieci Rejestracja wniosków o Umowy Przyłączeniowe Rejestracja Umów przyłączeniowych Opinia techniczna Kalkulacja opłaty przyłączeniowej Reprezentacja geometryczna Wariantu rozbudowy sieci

22 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Realizacja zadań przyłączeniowych, inwestycyjnych, remontowych Rejestracja dokumentów potrzebnych podczas realizacji zadań, m.in.: umów z wykonawcą, zleceń wewnętrznych oraz zewnętrznych, protokołów konieczności, protokołów próby szczelności, protokołów odbioru technicznego, protokołów końcowych. Dowody OT

23 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Procesy biznesowe – gospodarka urządzeniami

24 Potrzeby i wyzwania Dane istniejące – migracja danych „klasycznych” (dane dokumentacyjne, hyperlinki  teczki, dokumenty, związki z obiektami) Dane istniejące – migracja danych zawartych w elektronicznych archiwach (teczki, dokumenty) Dane nowe – wsparcie generacji dokumentów w procesach Dane nowe – proces obsługi dokumentacji powykonawczej Wprowadzanie informacji o dokumentach Dołączanie skanów Wprowadzanie danych o majątku sieciowym Repozytorium dokumentów

25 Przykład: wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Repozytorium dokumentów Repozytorium wybranych dokumentów oraz powiązań dokumentów z obiektami zewnętrznymi (sieciowymi lub procesowymi, np. element infrastruktury lub sprawa) Nawigowanie pomiędzy dokumentami i teczkami a elementami na mapie Rejestr wypożyczeń dokumentacji Obsługa szablonów dokumentów generowanych podczas obsługi procesu w modułach biznesowych

26 Potrzeby i wyzwania Raportowanie w OSD – wymagania Wymagania prawa energetycznego (art. 16 i art. 23 ust. 2 pkt 3a): kroczący plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe (perspektywa 5 lat) Cel: ocena zamierzeń inwestycyjnych w celu uzgodnienia uzasadnionego poziomu nakładów na potrzeby kolejnych taryf OSD Źródło: ZKW na potrzeby oceny Projektu Planu Rozwoju gazowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (URE, http://www.ure.gov.pl/pl/przydatne-formularze/paliwa-gazowe) Cele – perspektywa odbiorcyMierniki realizacji celów Zapewnienie odbiorcom usług dystrybucyjnych zrównoważonych opłat za paliwa gazowe (cel zalecany) Średnie dochody do dyspozycji w gospodarstwach domowych miesięcznie na osobę na terenie działania przedsiębiorstwa (zł) Procentowy udział opłaty za dostawę paliwa gazowego w dochodzie do dyspozycji gospodarstw domowych na osobę w skali roku (%) Zmniejszenie awaryjności systemu (cel zalecany) liczba awarii liczba awarii/na 100 odbiorców liczba awarii sieci / 100 km sieci łączny czas awarii ilość niedostarczonych paliw gazowych z powodu awarii średni czas awarii / 1 odbiorcę liczba awarii stacji / 100 stacji Cele – perspektywa procesówMierniki realizacji celów Zoptymalizowanie stopnia odtworzenia sieci gazowych (cel zalecany)Średni wiek gazociągów (ilość lat) Średni wiek stacji (ilość lat) Wymieniane/Modernizowane sieci gazowe wysokiego i podwyższonego ciśnienia (w osobnych wierszach dla poszczególnych lat długość gazociągów w km oraz w osobnych wierszach liczba stacji I o w sztukach) Wymieniane/Modernizowane sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia (w osobnych wierszach dla poszczególnych lat długość gazociągów w km oraz w osobnych wierszach liczba stacji II o w sztukach) Stopień realizacji planu inwestycji odtworzeniowych sieci wysokiego i podwyższonego ciśnienia (% km) Stopień realizacji planu inwestycji odtworzeniowych sieci średniego i niskiego ciśnienia (% km) Zapewnienie zaopatrzenia w paliwa gazowe nowym odbiorcom (cel zalecany)Długość przyłączy (km) Długość gazociągów (km) Wdrożenie nowych metod sterowania siecią gazową (cel przykładowy)Poziom nakładów inwestycyjnych na sterowanie siecią (zł)

27 Potrzeby i wyzwania Raportowanie w OSD – wymagania Tabela G1.a. Planowane nakłady inwestycyjne w zakresie dystrybucji paliw gazowych Tabela G1.b. Struktura planowanych nakładów inwestycyjnych w zakresie dystrybucji paliw gazowych Tabela G1.c. Nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne rodzaje paliw gazowych Tabela G1.d. Dane statystyczne dotyczące przyłączy Tabela G1.e. Nakłady na przyłączenia nowych odbiorców (sieci i przyłącza) Tabela G1.f. Zakres rzeczowy nakładów na przyłączenia nowych odbiorców (sieci i przyłącza) Tabela G1.g. Jednostkowe nakłady na przyłączenia nowych odbiorców (sieci i przyłącza) Tabela G2. Nakłady na przyłączenia nowych odbiorców w rozbiciu na grupy przyłączeniowe Tabela G2a. Instalacja gazomierzy i układów pomiarowych u nowych odbiorców - łączne nakłady Tabela G3. Przyłącza do nowych odbiorców - zakres rzeczowy inwestycji Tabela G3a. Instalacja gazomierzy i układów pomiarowych u nowych odbiorców - zakres rzeczowy Tabela G4. Przyłącza do nowych odbiorców - nakłady jednostkowe Tabela G4a. Instalacja gazomierzy i układów pomiarowych u nowych odbiorców - nakłady jednostkowe Tabela G5. Przyłączenia nowych źródeł - nakłady łączne Tabela G6. Przyłączenia nowych źródeł - zakres rzeczowy inwestycji Tabela G7. Przyłączenia nowych źródeł - nakłady jednostkowe Tabela G8. Majątek sieciowy - zestawienie nakładów na wymianę/modernizację Tabela G9. Majątek sieciowy - zakres rzeczowy nakładów na wymianę/modernizację Tabela G10. Majątek sieciowy - zestawienie jednostkowych nakładów na wymianę/modernizację Tabela G11. Budowa sieci na terenach niezgazyfikowanych (ekspansja na nowe tereny - sieci i przyłącza) Tabela G12. Nakłady inwestycyjne pozostałe - łączność Tabela G13. Nakłady inwestycyjne pozostałe - pomiary Tabela G14. Nakłady inwestycyjne pozostałe - informatyka Tabela G15. Nakłady inwestycyjne pozostałe - budynki i budowle Tabela G16. Nakłady inwestycyjne pozostałe - przygotowanie inwestycji Tabela G17. Nakłady inwestycyjne pozostałe - zakup środków transportu Tabela G18. Nakłady inwestycyjne pozostałe - inne Tabela G19. Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniami nowych odbiorców ujętymi w Tab. G2 Tabela G20. Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniami nowych źródeł ujętymi w Tab. G5 Tabela G21. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku Planowanie rozwoju Realizacja Uruchomien ie Eksploatacj a Ocena Likwidacja

28 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Raportowanie w systemie zarządzania majątkiem Wsparcie raportowania w systemie dotyczy: Raportów wzorcowych (dedykowane raporty narzucone przez obowiązujące regulacje wewnętrzne) Dokumentów generowanych na podstawie szablonów Raportów ad-hoc (predefiniowane zestawienia zbiorcze parametryzowane przez użytkownika) Wydruków map tematycznych Szybki dostęp do danych - co tu jest ?

29 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Rozbudowane możliwości raportowania

30 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Rozbudowane możliwości raportowania

31 Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu zarządzania majątkiem Wprowadzenie modelu sieci gazowej wraz z regułami wzajemnych powiazań i oddziaływań elementów (np.: automatyczna propagacja stanów eksploatacyjnych obiektów). Unifikacja procedur realizacji procesów biznesowych, wraz z możliwością monitorowania ich realizacji (sprawy). Uporządkowanie i standaryzacja dokumentacji, planów, schematów i posiadanych danych o sieci (procedury utrzymaniowe, powiązanie elementów infrastruktury z archiwum dokumentów). Integracja systemów – m.in. ERP, billing OSD, pomiary. Nowe narzędzia pracy (edycja danych, obsługa procesów). Raportowanie interdyscyplinarne, szerokie zastosowanie technologii GIS. JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM ?

32 Jesteśmy firma doradczą IT, stąd kluczowe dla nas jest zrozumienie potrzeb i branży Klienta. Stale doskonalimy nasze kompetencje, łącząc ponad 20-letnie doświadczenie z ekspercką wiedzą oraz myśleniem strategicznym. Dostarczamy nowoczesne technologie, innowacyjne usługi i produkty najwyższej jakości. W ten sposób wspieramy ROZWÓJ BIZNESU NASZYCH KLIENTÓW. MISJA O NAS

33 Dziękujemy !


Pobierz ppt "Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym XVIII Konferencja GAZTERM, Międzyzdroje 11-13 maja 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google