Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu miejskiego wysokiej jakości (ang. HQPT – High Quality Public Transport) MATERIAŁY DODATKOWE Wskazówki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu miejskiego wysokiej jakości (ang. HQPT – High Quality Public Transport) MATERIAŁY DODATKOWE Wskazówki."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu miejskiego wysokiej jakości (ang. HQPT – High Quality Public Transport) MATERIAŁY DODATKOWE Wskazówki dotyczące rozwoju HQPT w małych i średnich miastach europejskich

2 PROJEKT PROCEED – Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu publicznego wysokiej jakości (HQPT) - Projekt europejski projekt finansowany przez Komisję Europejską (2006-2009) - CEL: Pomoc w planowaniu, rozwoju i wdrażaniu efektywnych i wydajnych systemów publicznego transportu autobusowego - ZAKRES: małe i średnie miasta w Unii Europejskiej - EFEKT: „Wskazówki w zakresie transportu publicznego wysokiej jakości” oraz „Materiały dodatkowe” Więcej informacji oraz dokument z ostateczną wersją Wskazówek: http://www.proceedproject.net OGÓLNE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

3 ZAKRES NINIEJSZEJ PREZENTACJI Planowanie, wdrażanie oraz obsługa systemu autobusowego transportu publicznego wysokiej jakości: - Wskazówki dotyczące metod analizy rynku - Wskazówki dotyczące rozwoju i unowocześniania sieci oraz infrastruktury - Wskazówki dotyczące finansowania - Wskazówki dotyczące zarządzania - Wskazówki dotyczące marketingowych - Przykłady i miejsca badań - Rekomendacje - Wnioski OGÓLNE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

4 Kontrola jakości jako element zarządzania usługami transportu publicznego: - Jak osiągnąć określony poziom jakości usług (punktualność, niezawodność, …)? - Jakich wskaźników można użyć do opisania docelowego poziomu jakości? - Jak mierzyć, kontrolować, certyfikować lub normalizować jakość? OGÓLNE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

5 Zasada Koła Jakości Piramida jakości w transporcie publicznym OGÓLNE Podstawowe charakterystyki usług są bazą TP, nad nimi komfort i usługi dodatkowe, na wszystko zaś wpływają kwestie organizacyjne / operacyjne. Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

6 Metody analizy aspektu rynkowego Analiza:- Uwarunkowań lokalnych - Lokalnego popytu na komunikację - Potrzeb i oczekiwań użytkowników - Monitoringu wyników RYNEK Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

7 HQPT jako część miejskiej polityki transportowej zintegrowanej z planami zagospodarowania przestrzeni: SIEĆ - Rozwój strategii planowania na początkowych etapach procesu planowania - Wdrożenie polityki na obsługiwanych / nieobsługiwanych obszarach w celu znalezienia równowagi między ekonomicznym a społecznym popytem - Potrzeba silnej woli politycznej - Dobra współpraca między deweloperami, planistami miejskimi, finansowymi i transportowymi Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

8 - Plan na różnych poziomach: krótko- / średnio- / długo-terminowy - Koordynacja rozkładów jazdy - Intermodalność: strategie przesiadek - Buspas’y i uprzywilejowanie w ruchu drogowym Rozwój i unowocześnianie sieci i infrastruktury SIEĆ Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

9 Przykłady szlaków autobusowych i przywilejów w ruchu Rozwój i unowocześnianie sieci i infrastruktury: SIEĆ Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

10 Wygląd pojazdów Wyświetlacze informacji w czasie rzeczywistym w autobusach, przystanki i miejsca przyciągania Dostępność i lokalizacja przystanków autobusowych Spowalnianie ruchu SIEĆ Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

11 SIEĆ Buspas o dostępie ograniczonym przez podnoszący się słupek Znak drogowy wskazujący okresowy buspas w Cambridge Ogólnodostępna droga jednokierunkowa z kontrapasem autobusowym prowadzącym do centrum (0,7 km) w Chámbery Dwukierunkowy szlak autobusowy przylegający do ogólnodostępnej ulicy zapobiegający nieuprawnionemu użyciu szlaku w Annecy Przykłady Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

12 Popularne typy linii w miejskich sieciach autobusowych Linia pętlowa Linia promienista Linia okrężna Linia peryferyjna Linia średnicowa SIEĆ Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

13 Uzasadnienie wywodzące się z ekonomii dobrobytu poprzez Analizę kosztów i korzyści (ang. Cost Benefit Analysis, CBA) FINANSOWANIE Kontrakty i przetargi na usługi: regulacja rynku, programy motywacyjne oparte na wynikach, postanowienia dotyczące finansowania i świadczenia usług W jaki sposób finansować udoskonalenia w systemach transportu publicznego? Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

14 Innowacyjne finansowanie? - Podatek od wynagrodzeń - Opłaty i kary za parkowanie - Sponsorowane linie autobusowe - Podatki konsumpcyjne - Opłaty drogowe - Podatki od nieruchomości, itd., … FINANSOWANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

15 Reklama na autobusach i przystankach Przykłady: - Autobusy w Brighton i Hove (UK) - Reklama systemu Park & Ride na autobusach w Plymouth (UK) FINANSOWANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

16 Poziom opłat Struktura opłat System biletowy FINANSOWANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

17 Komputerowe systemy kontroli operacyjnej Bezprzewodowa komunikacja między jednostką GPS w pojeździe, satelitą GPS, systemem radiowym i centrum kontroli ruchu przy pomocy GPS i sygnału radiowego Bezprzewodowa komunikacja między nadajnikami w pojazdach, infrastrukturą drogową i komputerem centralnym przy pomocy sygnału radiowego (Źródło obu ilustracji: ITS Decision, California Center for Innovative Transportation na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Caltrans, 2005) ZARZĄDZANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

18 Dlaczego powinno się stosować systemy automatycznego zliczania pasażerów w pojazdach? - Planowanie operacyjne - Planowanie strategiczne - Podział zysków ZARZĄDZANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

19 - Miejsce parkowania, konserwacja i naprawa pojazdów - Strategie przeglądów i czyszczenia pojazdów - Strategie efektywnego wykorzystania pojazdów - Strategie rekrutacji i szkoleń pracowników oraz komunikacji z pracownikami - Oprogramowanie do zarządzania pracownikami i flotą - Struktura zarządzania ZARZĄDZANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

20 W jaki sposób system autobusowy może być tak skuteczny jak system tramwajowy: - Priorytety w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach? - Skoordynowany system pojazdów i przystanków? Wysoka częstotliwość? Proste trasy? - Elastyczność w kwestii zmian tras? Wydzielone pasy? ZARZĄDZANIE Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

21 Opracowanie strategii marketingowych: - Sposoby przyciągnięcia nowych użytkowników -Strategia budowania świadomości marki -Tożsamość wizualna -Marketing polityczny -Ocena produktu MARKETING Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

22 Która strategia marketingowa najlepiej pasuje do specjalnej grupy docelowej? - Zarządzanie kontaktami z klientami - Marketing jako czynnik biznesowy - System informacji i system biletowy MARKETING Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

23 Opracowanie strategii marketingowych: -Baza wiedzy o potencjalnych klientach -Informacje zwrotne od klientów -Rada klientów -Gwarancje dla pasażerów -Centrum informacji dla klientów MARKETING Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

24 Przykład: Współpraca z „Parkuj i Jedź” w Cork MARKETING Autobus Park & Ride, Cork (Irlandia) Obiekt Park & Ride w Black Ash 904 miejsca parkingowe w pierwszym obiekcie tego typu w Irlandii Sfinansowany przez Ministerstwo Transportu Usługi świadczy Bus Éireann na mocy kontraktu z Cork City Council Dochód przekroczył koszty operacyjne Otrzymał nagrodę doskonałości w kategorii Usługi publiczne za innowacyjność Specjalne autobusy piętrowe Opłata za samochód (5 €) obejmuje przejazd autobusem Priorytet dla autobusów na korytarzu transportowym W 1-szym roku z usługi skorzystało 200 000 osób Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

25 Informacje przed, po i w trakcie podróży MARKETING Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

26 System biletowy: Perspektywa klienta Przykład: Wygląd biletu jako część tożsamości marki w Jönköping (Szwecja) Przykład: Przejrzysta tożsamość marki na specjalnych automatach biletowych sieci autobusowej Fastrack w Bluewater (Zjednoczone Królestwo) MARKETING Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

27 Plan ogólny i polityczny Analiza rynku Funkcjonowanie systemu Funkcjonowanie systemu Charakterystyka systemu Charakterystyka systemu Proces planowania ZALECENIA Wskazówki dot. HQPT w małych i średnich miastach europejskich

28 Plan ogólny i polityczny – zalecenia Należy zapewnić trwałe polityczne wsparcie dla projektu.Należy zapewnić trwałe polityczne wsparcie dla projektu. Należy dążyć do bezpiecznego i długoterminowego finansowania.Należy dążyć do bezpiecznego i długoterminowego finansowania. HQPT wymaga dodatkowego wsparcia w ramach polityki rozwoju transportu.HQPT wymaga dodatkowego wsparcia w ramach polityki rozwoju transportu. Transport publiczny (TP) jest kluczowym elementem urbanistyki.Transport publiczny (TP) jest kluczowym elementem urbanistyki. Należy zapewnić jasny podział obowiązków między podmiotami zaangażowanymi w planowanie.Należy zapewnić jasny podział obowiązków między podmiotami zaangażowanymi w planowanie. Trzeba włączyć miejski transport autobusowy w lokalne założenia planowania ruchu.Trzeba włączyć miejski transport autobusowy w lokalne założenia planowania ruchu. Korzystaj z najlepszych praktyk u innych. Zapewnij wysoką dostępność usług TP w ciągu całego dnia. Należy zapewnić ciągłość systemu. ZALECENIA

29 Konieczne jest zdobycie dokładnej wiedzy na temat danego obszaru miejskiego.Konieczne jest zdobycie dokładnej wiedzy na temat danego obszaru miejskiego. Należy wdrożyć procedury zarządzania jakością w celu analizy wydajności.Należy wdrożyć procedury zarządzania jakością w celu analizy wydajności. Korzystaj z najlepszych praktyk u innych. Analiza rynku – zalecenia ZALECENIA

30 Charakterystyka systemu – zalecenia Potraktuj TP jako kluczowy element planowania rozwoju miasta.Potraktuj TP jako kluczowy element planowania rozwoju miasta. Trzeba włączyć miejski transport autobusowy w lokalne założenia planowania ruchu.Trzeba włączyć miejski transport autobusowy w lokalne założenia planowania ruchu. „Myśląc o tramwajach, wykorzystuj autobusy”.„Myśląc o tramwajach, wykorzystuj autobusy”. Korzystaj z najlepszych praktyk u innych. Należy dążyć do atrakcyjnej i obejmującej całe miasto integracji produktów transportu publicznego.Należy dążyć do atrakcyjnej i obejmującej całe miasto integracji produktów transportu publicznego. Wysoka jakość w całym „zestawie” usług. Zapewnij wysoką dostępność usług TP w ciągu całego dnia. Stały marketing jako główny czynnik sukcesu.Stały marketing jako główny czynnik sukcesu. Należy zapewnić ciągłość systemu.Należy zapewnić ciągłość systemu. ZALECENIA

31 Funkcjonowanie systemu – zalecenia Należy zapewnić jasny podział obowiązków między podmiotami zaangażowanymi w planowanie.Należy zapewnić jasny podział obowiązków między podmiotami zaangażowanymi w planowanie. Należy wdrożyć procedury zarządzania jakością w celu analizy wydajności.Należy wdrożyć procedury zarządzania jakością w celu analizy wydajności. Wysoka jakość w całym „zestawie” usług. Należy dążyć do atrakcyjnej i obejmującej całe miasto integracji produktów transportu publicznego.Należy dążyć do atrakcyjnej i obejmującej całe miasto integracji produktów transportu publicznego. Korzystaj z najlepszych praktyk u innych. Atrakcyjna oferta biletów i przejrzysty system biletowy to konieczność.Atrakcyjna oferta biletów i przejrzysty system biletowy to konieczność. Trzeba rozważyć zakres wykorzystania sprzętu technicznego.Trzeba rozważyć zakres wykorzystania sprzętu technicznego. Stały marketing jako główny czynnik sukcesu.Stały marketing jako główny czynnik sukcesu. Należy zapewnić ciągłość systemu.Należy zapewnić ciągłość systemu. ZALECENIA

32 - Transport Publiczny Wysokiej Jakości (HQPT) to system transportu publicznego, który jest w stanie konkurować z wykorzystywaniem samochodów prywatnych. - „Myśląc o tramwajach, wykorzystuj autobusy”. - Ważna rola kompleksowego podejścia: pojazdy, przystanki, materiały informacyjne, itp., jako jeden „produkt” – miejskie systemy autobusowe. PODSUMOWANIE


Pobierz ppt "Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu miejskiego wysokiej jakości (ang. HQPT – High Quality Public Transport) MATERIAŁY DODATKOWE Wskazówki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google