Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO...dobro wypiera zło, prawdziwe życie, podaj dalej...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO...dobro wypiera zło, prawdziwe życie, podaj dalej..."— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO...dobro wypiera zło, prawdziwe życie, podaj dalej...

2 ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE... słuchać, a nie tylko słyszeć, rozumieć, a nie tylko widzieć... środowisko terapeutyczne dostarcza doświadczeń społecznych mających moc korygowania zaburzeń powstałych u dzieci w wyniku urazów psychicznych i zaniedbań wychowawczych tworzy społeczność, w której panuje klimat i relacje sprzyjające rozwojowi dzieci, łagodzące lub leczące ich zranienia emocjonalne wykorzystuje różne formy działań – zarówno specjalistycznych, jak i codzienne sytuacje (ich skuteczność zależy od tego, na ile są precyzyjnie dostosowane do specyficznych trudności i potrzeb dzieci)

3 ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE założenia pomocy dobro wypiera zło prawdziwe życie podaj dalej...

4 - pięć dni w tygodniu po cztery godziny każda grupa ma dwóch wychowawców, swoją salę i swój plan działania codzienność to: wspólna zabawa i bycie razem (aktywność własna), nauka, posiłek, projekty bądź kółka zainteresowań, społeczność ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE organizacja

5 FORMY: dbamy o dobry klimat i relacje- dążymy do tego by osoby poczuły się bardziej kochane, potrzebne i ważne, uśmiechamy się razem z dziećmi planujemy, organizujemy i podsumowujemy dzień, wspólnie pracujemy (np. wykonujemy dyżury) świadomie wprowadzamy wspólnie ustalone wartości (szacunek, odpowiedzialność, zaangażowanie, współpraca...), modelujemy ich przestrzeganie i powołujemy się na nie w relacjach uczymy dzieci rozwiązywać konflikty i wybuchać w taki sposób, by nie ranić innych towarzyszymy dzieciom i dużo z nimi rozmawiamy – interesują nas ich obserwacje i problemy, radości i smutki razem z dziećmi poznajemy otaczającą rzeczywistość, wprowadzamy do niej narrację ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE społeczność – moc codzienności

6 ZAŁOŻENIA: problemy dzieci wynikają z urazów psychicznych oraz niewłaściwych wzorców w otoczeniu w trudnych sytuacjach wychowawczych przejawiają się skutki urazów psychicznych, a więc w tych sytuacjach mogą one być korygowane ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE działania korygujące w codziennych sytuacjach wychowawczych

7 FORMY: przerywanie destrukcji – dążenie do tego by placówka była bezpiecznym miejscem dla wszystkich rozmowy i interwencje wychowawcze (indywidualne i grupowe) – uczenie odpowiedzialności i dążenie do naprawienia wyrządzonego zła towarzyszenie dzieciom w sytuacjach dla nich trudnych zapewnianie doświadczeń umożliwiających wzmocnienie potencjału dzieci (dostarczenie poczucia sprawstwa i wpływu na rzeczywistość – np. tworzenie przestrzeni do podejmowania decyzji) ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE działania korygujące w codziennych sytuacjach wychowawczych

8 Cel: korygowanie zaburzonych zachowań i wspieranie rozwoju dzieci poprzez dostarczanie specjalnie zaplanowanych doświadczeń korygujących kontekst grupowy: formy pracy całej grupy (doświadczenia korygujące dla grupy) kontekst indywidualny: zadania indywidualne (specyficzne doświadczenia korygujące dla konkretnego dziecka) ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE projekty

9 specjalnie zaplanowane zajęcia dla całej grupy lub jej części, realizują cele edukacyjne, rozwojowe, korygujące odbywają się w odpowiedzi na konkretne potrzeby dzieci i są bliskie ich życia (jeśli do grupy dochodzą nowe osoby – - zajęcia integracyjne, kiedy w grupie problem z lekceważeniem zasad –zajęcia sŁużące ich weryfikowaniu i umacnianiu, trudności związane z porozumiewaniem się - inspiracja do poprowadzenia treningu komunikacji, kiedy dzieci wątpią we własne siły, uczestniczą w zajęciach na temat budowania poczucia własnej wartości) mogą mieć charakter działań szczególnych, to znaczy ułatwiających rozwiązanie problemu (jeśli nie wystarcza interwencja wychowawcza, projekt lub społeczność) ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE zajęcia socjoterapeutyczne

10 ZAŁOŻENIA: - rozwój/ nauka jest wartością - świetlica nie jest w stanie dać dzieciom wykształcenia, a jest to konieczne by mogły samodzielnie funkcjonować ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE wspieranie dzieci w nauce

11 FORMY: w każdej grupie, co najmniej jedna godzina dziennie przeznaczona jest na naukę (możliwość uzyskania pomocy w odrobieniu zadania) dzieci, które nie mają nic zadane, wykonują dodatkowe ćwiczenia przygotowane przez wychowawców mogą skorzystać z zajęć indywidualnych z wychowawcą, korepetycje z wolontariuszem – specjalistą dzieci mają dostęp do książek, słowników, komputera, przyborów szkolnych, Internetu realizowane są projekty edukacyjne, których celem jest dostarczenie dzieciom bodźców do rozwoju i wzbudzenie ich motywacji do zdobywania wiedzy ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE wspieranie dzieci w nauce

12 ZAŁOŻENIE: dzieci to nieoszlifowane diamenty FORMY: organizowane według planu danej grupy zajęcia: artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, filmowe), sportowe, kulinarne, komputerowe oraz ogólnorozwojowe (łamigłówki, kalmbury, quizy, gry edukacyjne) umożliwianie prezentacji talentów i umiejętności (olimpiady, turnieje, przedstawienia, koncerty, kiermasze, konkursy) ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE rozwijanie zainteresowań

13 zapraszamy na spotkania z dziećmi ludzi z pasją zachęcamy dzieci do podejmowania aktywności na zewnątrz, np. treningi sportowe i współpracujemy z ich trenerami organizujemy wakacyjne wyjazdy ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE rozwijanie zainteresowań

14 ZAŁOŻENIA: niewłaściwe zachowania dorosłych wynikają najczęściej z przeżytych traum, braku dobrych doświadczeń, umiejętności i wiedzy oraz ograniczeń (np. upośledzenia czy zaburzeń psychicznych) dorośli potrzebują intensywnych dobrych doświadczeń, możliwości uczenia się w bezpiecznych warunkach i w formach adekwatnych do ich możliwości, a także dobrej relacji z nami ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE oferta dla rodzin

15 FORMY DLA RODZICÓW: spotkania indywidualne wychowawcy z rodzicem w na terenie placówki wspólne superwizje (rodziców i wychowawców) udział we wspólnych szkoleniach (Kocham i Wychowuję) spotkania rodziców z kierownikiem i wychowawcami, tzw. zebrania dla rodziców działalność Klubu Rodzica asysta wychowawców w trudnych dla rodziców sprawach – w szkole, na policji, w sądzie proszenie rodziców o pomoc, np. w: opiece nad dziećmi podczas wyjazdu, przygotowaniu zajęć, remoncie bądź sprzątaniu świetlicy, dekorowaniu placówki, wykonaniu ozdób świątecznych krąg biblijny zapraszanie na koncerty, do kina... ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE oferta dla rodzin

16 FORMY DLA CAŁYCH RODZIN: zajęcia otwarte i finały projektów wyjazdy rodzinne (jedno i wielodniowe wycieczki, rekolekcje) spotkania okolicznościowe wzmacniające więzi rodzinne (pożegnanie wakacji, wigilia, święto rodziny, ognisko, rodzinny podwieczorek z karaoke, zabawa andrzejkowa, tańce integracyjne, itp.) towarzyszenie rodzinom w kryzysach (pomaganie poza schematem – szukanie lekarstw, bycie blisko podczas odbierania wyników decydujących badań, wpadanie na herbatkę, itp.) ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE oferta dla rodzin

17 Placówka się nie rozwija, jeśli nie rozwija się zespół ZAŁOŻENIA: codziennie coś może nas zaskoczyć i możemy mieć trudność z poradzeniem sobie każdego dnia możemy nauczyć się czegoś nowego od dzieci, rodziców i siebie nawzajem wyciągamy wnioski z doświadczeń i korzystamy z nich w następnych działaniach pojawiające się trudności są bodźcem do rozwoju, wyzwaniem do tego, by wydarzyło się jeszcze większe dobro ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE zespół

18 FORMY: systematyczne spotkania zespołu (co dwa tygodnie; omawianie przypadków dzieci i rodzin, ustalanie kwestii organizacyjnych dotyczących placówki) superwizje - raz w miesiącu (indywidualne, bądź grupowe) bieżące omawianie trudnych sytuacji (w sposób otwarty nazywamy problemy, wspólnie szukamy rozwiązań, jesteśmy dla siebie wsparciem, wymieniamy się doświadczeniami, dzielimy wiedzą, wspomagamy kompetencjami) tworzenie dokumentacji (rzetelna diagnoza potrzeb dzieci i grup, adekwatny do nich plan pracy i wnikliwa ocena skuteczności działań ) praca koncepcyjna - wspólne planowanie działąń, pisanie projektów i sprawozdań. ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE zespół

19


Pobierz ppt "ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO...dobro wypiera zło, prawdziwe życie, podaj dalej..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google