Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła duchowości małżeńskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła duchowości małżeńskiej"— Zapis prezentacji:

1 Źródła duchowości małżeńskiej
Fundament małżeństwa Źródła duchowości małżeńskiej

2 «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»( Mt 19, 4-6).

3 Kim jest ów człowiek, któremu nie wolno rozdzielać?
To przede wszystkim sami małżonkowie! Jak rozdzielają? Zaniedbując to, co ma łączyć!

4 JEDNO CIAŁO Rdz 2, 24 „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”

5 Sakrament małżeństwa

6 Mąż Żona

7 DUCHOWA-SAKRAMENTALNA
Jedność: uczuciowa emocjonalna psychiczna zainteresowań charakterów potrzeb kulturowa narodowościowa religijna DUCHOWA-SAKRAMENTALNA

8 Wspólne odniesienie do Boga
Modlitwa małżeńska Wspólny udział w Eucharystii Noszenie obrączki Świętowanie każdej rocznicy ślubu-odnawianie przymierza Nieustanna modlitwa za współmałżonka

9 „Przywołując wypowiedź Tertuliana, ukazuje jako źródło szczęścia w małżeństwie wspólne życie wiarą, gdy małżonkowie razem się modlą, umartwiają i poszczą, zachęcają i podtrzymują oraz razem są w Kościele Bożym i przy stole Pańskim, razem w trudnościach, prześladowaniach i pociechach” (K. Lubowicki, „Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II”, Kraków 2005r., s. 279).

10 „Jezus Chrystus zasiada przy stole jako umiłowany, a nas pragnie mieć przy swoim boku jako umiłowaną. Równocześnie głębię i realizm komunii eucharystycznej pomaga nam zrozumieć komunia małżonków” (J. Danielu, Bibbie e liturgia, Milano 1965, s. 273).

11 „Komunia eucharystyczna jest w rzeczywistości uważana za zjednoczenie małżeńskie; jest konsumpcją miłości agape, poprzez zjednoczenie” (Teodoryt z Cyru, Interpretatio in Conticum Conticorum, PG 81, 128a).

12 „Następnie Jezus ubiera nas w siebie niby w suknię ślubną, wkłada nam na rękę obrączkę za swego krzyża, obsypuje darami Ducha Świętego, wprowadza do królewskiej rodziny” ( Jan Chryzostom, tłumaczenie W. Kania, „U źródeł katechumenatu”)

13 Trwałość małżeństwa żyjącego wiarą
Amerykańska socjolog Mercedes Arzur Wilson przeprowadziła badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Oto wiele mówiące wyniki: związek tylko cywilny- rozchodzi się jedna para na dwie -50%, po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych – jedna para na trzy zawarte - 33%, po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. – jedna para na pięćdziesiąt - 2%, po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków –rozpada się jedna para na 1429 par, w więc zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila(!). (Das Gebet, Schlüssel der Heiligheit w: DER FELS (Katholischesd Wort in die Zeit) 11/2002, s.325, por.: Rycerz Niepokalanej, nr 556, wrzesień 2002, str. 289, Opublikowane w SPRAWACH RODZINY, nr 63-64/2003, str )

14 „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki»(Mt 7,24-27).

15 Fundament małżeństwa


Pobierz ppt "Źródła duchowości małżeńskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google