Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundament małżeństwa Źródła duchowości małżeńskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundament małżeństwa Źródła duchowości małżeńskiej."— Zapis prezentacji:

1 Fundament małżeństwa Źródła duchowości małżeńskiej

2 «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»( Mt 19, 4-6 ). «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»( Mt 19, 4-6 ).

3 Kim jest ów człowiek, któremu nie wolno rozdzielać? Kim jest ów człowiek, któremu nie wolno rozdzielać? To przede wszystkim sami małżonkowie! To przede wszystkim sami małżonkowie! Jak rozdzielają? Jak rozdzielają? Zaniedbując to, co ma łączyć! Zaniedbując to, co ma łączyć!

4 JEDNO CIAŁO Rdz 2, 24 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem

5 Sakrament małżeństwa

6 Mąż Żona

7 Jedność: uczuciowa uczuciowa emocjonalna emocjonalna psychiczna psychiczna zainteresowań zainteresowań charakterów charakterów potrzeb potrzeb kulturowa kulturowa narodowościowa narodowościowa religijna religijnaDUCHOWA-SAKRAMENTALNA

8 Wspólne odniesienie do Boga Modlitwa małżeńska Modlitwa małżeńska Wspólny udział w Eucharystii Wspólny udział w Eucharystii Noszenie obrączki Noszenie obrączki Świętowanie każdej rocznicy ślubu-odnawianie przymierza Świętowanie każdej rocznicy ślubu-odnawianie przymierza Nieustanna modlitwa za współmałżonka Nieustanna modlitwa za współmałżonka

9 Przywołując wypowiedź Tertuliana, ukazuje jako źródło szczęścia w małżeństwie wspólne życie wiarą, gdy małżonkowie razem się modlą, umartwiają i poszczą, zachęcają i podtrzymują oraz razem są w Kościele Bożym i przy stole Pańskim, razem w trudnościach, prześladowaniach i pociechach (K. Lubowicki, Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005r., s. 279).

10 Jezus Chrystus zasiada przy stole jako umiłowany, a nas pragnie mieć przy swoim boku jako umiłowaną. Równocześnie głębię i realizm komunii eucharystycznej pomaga nam zrozumieć komunia małżonków (J. Danielu, Bibbie e liturgia, Milano 1965, s. 273).

11 Komunia eucharystyczna jest w rzeczywistości uważana za zjednoczenie małżeńskie; jest konsumpcją miłości agape, poprzez zjednoczenie (Teodoryt z Cyru, Interpretatio in Conticum Conticorum, PG 81, 128a).

12 Następnie Jezus ubiera nas w siebie niby w suknię ślubną, wkłada nam na rękę obrączkę za swego krzyża, obsypuje darami Ducha Świętego, wprowadza do królewskiej rodziny ( Jan Chryzostom, tłumaczenie W. Kania, U źródeł katechumenatu)

13 Trwałość małżeństwa żyjącego wiarą Amerykańska socjolog Mercedes Arzur Wilson przeprowadziła badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Oto wiele mówiące wyniki: związek tylko cywilny- rozchodzi się jedna para na dwie -50%, po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych – jedna para na trzy zawarte - 33%, po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. – jedna para na pięćdziesiąt - 2%, po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków –rozpada się jedna para na 1429 par, w więc zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila(!). (Das Gebet, Schlüssel der Heiligheit w: DER FELS (Katholischesd Wort in die Zeit) 11/2002, s.325, por.: Rycerz Niepokalanej, nr 556, wrzesień 2002, str. 289, Opublikowane w SPRAWACH RODZINY, nr 63-64/2003, str. 164 )

14 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki»(Mt 7,24-27). Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki»(Mt 7,24-27).

15 Fundament małżeństwa


Pobierz ppt "Fundament małżeństwa Źródła duchowości małżeńskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google