Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAN PAWEŁ II Papież Rodziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAN PAWEŁ II Papież Rodziny."— Zapis prezentacji:

1 JAN PAWEŁ II Papież Rodziny

2 Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II, przyszedł na świat w kochającej się i pobożnej rodzinie jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich.

3 Dzięki rodzicom od dzieciństwa czynnie uczestniczył w życiu religijnym
Dzięki rodzicom od dzieciństwa czynnie uczestniczył w życiu religijnym. Choć wcześnie został osierocony przez matkę, doświadczył miłości i ciepła rodzinnego.

4 Jako kapłan, a później biskup i kardynał, poświęcił tematowi małżeństwa i rodziny wiele uwagi. Przyjaźnił się z kilkoma rodzinami, prowadził rekolekcje dla małżeństw.

5 Owocem medytacji na tematy związane z miłością małżeńską jest dramat
o niezwykłej głębi, podkreślający ogromną wagę Sakramentu Małżeństwa – Przed sklepem jubilera.

6 Przez cały okres pontyfikatu Papież Jan Paweł II wielokrotnie podejmował temat rodziny w swoich listach, adhortacjach i homiliach. Przypominał o jej wartości dla człowieka i społeczeństwa oraz przestrzegał przed czyhającymi na nią zagrożeniami we współczesnym świecie, jeśli nie będzie miała silnego oparcia w Bogu.

7 Troska o rodzinę, wyrażana w dokumentach Jana Pawła II, wiązała się przede wszystkim z uznaniem jej za początek i podstawę życia indywidu-alnego i społecznego każdego człowieka. Ojciec Święty wpisywał rodzinę w dobro wspólne całej ludzkości.

8 Słowa bł. Jana Pawła II - Papieża Rodziny, zatroskanego o jej los, nie straciły na aktualności.
Należy jak najczęściej do nich powracać, rozważać je i wcielać w życie…

9 Co mówi do nas bł. Jan Paweł II o rodzinie?

10 Poprzez małżeńską komunię osób mężczyzna i kobieta dają początek rodzinie.

11 Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością.

12 Człowiek jest drogą Kościoła. Ta droga najpełniej wyraża się w rodzinie. U podstaw całego porządku społecznego znajduje się zasada jedności i nierozerwalności małżeństwa.

13 Rodzina to dar, zobowiązanie i nadzieja ludzkości.

14 Rodzina to podstawowa ludzka wspólnota, którą tworzy komunia małżeńska między kobietą a mężczyzną.

15 Spośród wielu dróg Kościoła, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Rodzina jest wartością. Drogą, od której nie można się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. To w rodzinie każdy z nas staje się człowiekiem.

16 Jedność dwojga trwa w dzieciach.

17 Na was, rodzice, spoczywa
Na was, rodzice, spoczywa odpowiedzialność za wychowanie waszych dzieci na ludzi pokoju: aby jej sprostać, stańcie się jako pierwsi budowniczymi pokoju.

18 Dziecko obdarowuje sobą rodzinę.
Jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców.

19 Cywilizacja miłości oznacza radość — radość między innymi z tego, że się „człowiek rodzi na świat” (por. J 16,21). A więc radość także i z tego, że małżonkowie stają się rodzicami.

20 Rodzicielstwo jest potwierdzeniem miłości,
pozwala odkrywać za każdym razem jej rozmiar i pierwotną głębię.

21 Zagrożenia rodziny

22 Współcześnie rodzina zagrożona jest przez: permisywizm, wolną miłość, instytucję rozwodów, swobodę w stosowaniu środków antykoncepcyjnych, przerywanie ciąży, rozłąkę związaną z wyjazdami zarobkowymi.

23 Na gruncie cywilizacji użycia kobieta bywa przedmiotem dla mężczyzny
Na gruncie cywilizacji użycia kobieta bywa przedmiotem dla mężczyzny. Dzieci stają się przeszkodą dla rodziców. Rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków.

24 Kto niszczy tę podstawową tkankę organizmu społecznego,
nie szanując jej tożsamości i podając w wątpliwość jej zadania, zadaje głęboką ranę społeczeństwu i wyrządza szkody, często niepowetowane.

25 W obronie życia nienarodzonych…
Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.

26 Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.

27 Zasadniczym zadaniem rodziny jest służba życiu
Zasadniczym zadaniem rodziny jest służba życiu. Rodzina jest wspólnotą życia, a jej podstawową funkcją jest przekazywanie życia.

28 W obronie rodziny… Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie.(...) Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród.

29 Miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament.

30 Do dziadków… Wy, dziadkowie, którzy wraz z innymi krewnymi jesteście w rodzinie znakiem nieodzownej i cennej więzi między pokoleniami, dzielcie się wielkodusznie swoim doświadczeniem i świadectwem, aby zespalać przeszłość z przyszłością w teraźniejszości zbudowanej na pokoju.

31 Do samotnych i opuszczonych…
Tym wszystkim, którzy z różnych powodów czują się pozbawieni rodziny, chciałbym powiedzieć, że istnieje rodzina także dla nich: Kościół jest dla wszystkich domem i rodziną. Otwiera drzwi na oścież i przyjmuje samotnych i opuszczonych; dostrzega w nich umiłowane dzieci Boże.

32 Modlitwa bł. Jana Pawła II za rodziny...
Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Nazaretu; niech pomoże postępować każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie! Niech Maryja, Matka pięknej miłości, i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą wszystkim swą stałą opieką.

33 Nasza odpowiedź bł. Janowi Pawłowi II…
Janie Pawle II, Papieżu Rodziny! My, córy Polskiej Ziemi i jej wierne syny, Przyrzekamy wypełniać Twe wskazania drogie, Aby każda rodzina była silna Bogiem.

34 Niech panuje w niej miłość i trzeźwość, i pokój,
Niech dzieci rosną zdrowo u rodziców boku, Niech nigdy nie zbaczamy z Ewangelii ścieżek, Żyjąc wiarą i zawsze kochając się szczerze.

35 Mówisz: „Święta Rodzina ma być dla was wzorem”.
W niej znajdziemy drogowskaz życia i podporę. By rodziny zdążały zawsze Jej śladami, Błogosławiony Ojcze, Ty módl się za nami…

36 Wsłuchajmy się uważnie dziś w ten głos, my młodzi,
bo to od nas zależy szczęście przyszłych rodzin…

37 Miłość jest jedyną siłą…

38 Prezentację wykonały uczennice klasy III „a” Gimnazjum nr 2
im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy: Dominika Bąk Marcelina Buczek Marlena Sobota

39 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "JAN PAWEŁ II Papież Rodziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google