Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ślub cywilny Ślub cywilny - zgodne, jednoczesne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa złożone przez dwie osoby płci odmiennej przed urzędnikiem stanu cywilnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ślub cywilny Ślub cywilny - zgodne, jednoczesne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa złożone przez dwie osoby płci odmiennej przed urzędnikiem stanu cywilnego."— Zapis prezentacji:

1 Ślub cywilny Ślub cywilny - zgodne, jednoczesne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa złożone przez dwie osoby płci odmiennej przed urzędnikiem stanu cywilnego. Sakrament Małżeństwa Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest stwórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości.

2 Małżeństwo konkordatowe Małżeństwo konkordatowe -jest to małżeństwo sakramentalne (kościelne), które wywiera skutki cywilno-prawne. Właśnie z tej definicji wypływają konkretne wnioski i wymagania, które trzeba spełnić, by takie małżeństwo zawrzeć. Z definicji wynika, że należy spełnić dwa warunki: 1) w stosunku do Kościoła, 2) w stosunku do władzy cywilnej.

3 Ad. 1) a)Każdy sakrament jest wielkim darem Boga, ale i zadaniem człowieka. Przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa trzeba się do niego przygotować przez nauki dla narzeczonych, czyli tzw. kurs przedmałżeński. b) Trzeba równolegle zgłosić się do kancelarii parafialnej, by dopełnić protokołu przedmałżeńskiego. Protokół ten jest kanonicznym badaniem narzeczonych, co do przeszkód małżeńskich oraz wyjaśnieniem istoty małżeństwa sakramentalnego. c) Podczas protokołu, który spisuje się w miejscu faktycznego zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego, otrzymuje się tzw. zapowiedzi. Są one wygłaszane lub wywieszane w gablotkach parafialnych, w których mieszkają narzeczeni.

4 Ad. 2) Narzeczeni, zamierzający zawrzeć małżeństwo, zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zbadania ich tożsamości i stanu cywilnego. Otrzymują specjalny dokument (w trzech egzemplarzach), który przekazują w kancelarii parafialnej. Dokument z jednej strony wypełnia USC, a z drugiej strona kościelna.

5

6

7

8

9

10

11


Pobierz ppt "Ślub cywilny Ślub cywilny - zgodne, jednoczesne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa złożone przez dwie osoby płci odmiennej przed urzędnikiem stanu cywilnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google