Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Mgr Aleksandra Kwiatkowska, Doradca zawodowy, Koordynator ds. biura karier i współpracy z zagranicą Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Konferencja III Forum Rynku Pracy 21 – 22 marzec 2013, Wrocław

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Powstała w 1997 roku z inicjatywy Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Edukacja, znanego dziś pod szyldem Synergy Trainings Siedziba WSZ Edukacja, zdj. 1

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Udział w Targach Pracy, Dniach Kariery, konferencjach szkoleniowych Udział w projektach współfinansowanych z UE Poradnictwo, spotkania ze studentami Promocja Uczelni i działań związanych z rozwojem zawodowym i osobistym Pośrednictwo Pracy Udział w programach Erasmus i Leonardo da Vinci Targi Edukacyjne 2012, zdj. 2

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Wymiana informacji o ofertach pracy, praktyk, staży Zamieszczanie informacji i udostępnianie ofert studentom i absolwentom za pomocą strony internetowej, wirtualnego dziekanatu i mailingu Promowanie targów pracy Spotkania z pracodawcami Spotkania ze studentami Pomoc w poszukiwaniu praktyk, staży Monitorowanie rynku pracy Monitorowanie losów absolwenckich Wspieranie mobilności Akcja Dołącz do Drużyny Edukacji, zdj. 3

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dołącz do Drużyny Edukacji, zdj. 4

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Akademia Dziennikarstwa Internetowego Akademia Biznesu Akademia Rynku Turystycznego Akademickie Centrum Psychologiczne Praktyki, szkolenia, warsztaty i staże (także zagranicą – w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci) – działalność Biura Karier i Współpracy z Zagranicą Nauka języków obcych Samorząd studencki i wolontariat Bogata oferta studiów podyplomowych, także 2 w 1 Konkursy i stypendia Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach ADI, Zdj. 5

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Do najważniejszych zadań DSBK należą: Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci; Promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska; Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców; Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Międzyuczelniana Gra Akademicka – konkurs dla studentów wszystkich uczelni zrzeszonych w DSBK organizowany przez poszczególne biura karier (2 edycje) Mentoring – organizacja spotkań studentów z przedstawicielami znanych firm, będących Mentorami dla młodych adeptów rynku pracy (2 edycje) Menu Kariery – projekt Jak przyspieszyć karierę w 2 tygodnie we współpracy z Active Strategy, innowacyjne warsztaty i seminaria dla studentów wszystkich uczelni zrzeszonych w DSBK, www.menukariery.pl (start kwiecień 2013)www.menukariery.pl Promocja na portalu Facebook – Dolnośląska Sieć Biur Karier – DSBK (start marzec/kwiecień 2013)

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Badanie odbywa się poprzez platformę on-line i wypełnienia ankiet. Ważne jest po jakim czasie od ukończenia uczelni absolwent znalazł zatrudnienie i w jakiej branży, czyli sprawdzenie efektywności i jakości kształcenia przez badanie zatrudnialności Zjazd absolwentów na XVlecie Uczelni, Zdj. 6 Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja na mocy ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym…, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póz. zm.) prowadzi monitoring karier zawodowych swoich absolwentów

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Jolanta Kowal (Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA) oraz Narcyz Roztocki (University of New Paltz, USA jakie kompetencje są preferowane przy przyjmowaniu osób starających się o pracę, czy można zaobserwować pewną hierarchię kompetencji przy przyjmowaniu osób na stanowiska specjalistów i menedżerów Źródło: Projekt DAAR i Projekt dot. metodologii badań społeczno- ekonomicznych – badania kompetencji i satysfakcji z pracy

12 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Grupy kompetencji I) Pracownicy funkcjonują w trzech podstawowych obszarach organizacji. Może je odzwierciedlać podział kompetencji na trzy kategorie: kompetencje społeczne kompetencje osobiste oraz kompetencje menedżerskie. II) Podział na Kompetencje miękkie Kompetencje twarde Dołącz do Drużyny Edukacji, zdj. 7

13 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: obejmują kompetencje osobiste oraz społeczne. Wymieniona grupa umiejętności umożliwia: skuteczne wywiązywanie się z obowiązków zawodowych oraz realizowanie własnych zamierzeń (Smółka 2006, Aryle 2002, Filipowicz 2004, Hartley 2006, Konarski 2006). utożsamiane są : ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami zawodowymi (np. znajomością konkretnego programu komputerowego lub określonych procedur) Są niezbędne do pracy na określonym stanowisko pełnienia konkretnej roli zawodowej Dołącz do Drużyny Edukacji, zdj. 8

14 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Zmienne Czyn nik 1 Czyn nik 2 doświadczenie w zawodzie0,180,57 wykształcenie kierunkowe dla zawodu0,250,23 umiejętności praktyczne0,090,66 obsługa komputera0,150,73 praktyczna znajomość programów komputerowych0,070,72 znajomość języków obcych0,160,62 prawo jazdy0,120,61 umiejętności interpersonalne0,250,65 specjalistyczne uprawnienia zawodowe0,090,44 dyspozycyjność0,750,18 samodzielność0,870,18 komunikatywność0,880,12 odpowiedzialność0,860,2 zaangażowanie w pracę0,840,13 umiejętność pracy w zespole0,7-0,02 mobilność0,570,2 kreatywność0,680,36 Wyniki badań, tab. 1

15 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Na podstawie wyników analiz można zaobserwować, że pracodawcy oczekują w pierwszej kolejności wyższego poziomu umiejętności psychospołecznych, a potem formalnych zawodowych i praktycznych. Od przedstawicieli wszystkich grup zawodowych oczekuje się: odpowiedzialności, zaangażowania dyspozycyjności. Najwyższe wymagania stawiane są: parlamentarzystom, przedstawicielom władz publicznych, wyższym urzędnikom i kierownikom, nieco niższe specjalistom (ale różnice nie są istotne poza znajomością języków obcych, która jest bardziej preferowana wśród kadr kierowniczych) oraz technikom i innemu średniemu personelowi. Poziom oczekiwań w stosunku do wymienionych grup zawodowych w zakresie kompetencji miękkich oraz znajomości języków obcych jest statystycznie wyższy niż w stosunku do pozostałych środowisk zawodowych

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Badano również kompetencje absolwentów, które charakteryzują wiedzę i umiejętność jej wykorzystania z systemów informacyjnych zarządzania, poziom satysfakcji z pracy oraz korelacje między wspomnianymi zmiennymi (Kowal, Roztocki, 2011-2012): Przeglądu organizacji Działów organizacyjnych Odpowiedzialności organizacyjnej Integracji technologii informacyjnej (IT) firmy Wiedzy interpersonalnej związanej z zarządzaniem Sieci wiedzy Komunikacji interpersonalnej Przywództwa Intencji rozwoju partnerstwa Dołącz do Drużyny Edukacji, zdj. 9

17 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Wymiar wiedzy i kompetencji Średnia dla pytania z wymiaru skali Zmienn ość COM: Komunikacja interpersonalna3,6924,64 UNT: Działy organizacyjne3,6425,49 INT: Intencje rozwoju partnerstwa3,6328,19 OVR: Przegląd organizacji3,6330,01 NET: Sieć wiedzy3,6028,32 LEA: Przywództwo3,5026,53 RES: Odpowiedzialność organizacyjna3,3526,86 ITG: Integracja technologii informacyjnej (IT) firmy3,2627,89 Wyniki badań, tab. 2

18 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Wymiar satysfakcji z pracy Średnia dla pytania z wymiaru skaliZmienność SJOB: Satysfakcja z samej pracy3,4133,79 SCOL: Satysfakcja ze współpracowników3,3430,91 SBOS: Satysfakcja z przełożonych3,2834,37 SPRO: Satysfakcja z promowania i awansowania2,7433,96 SPAY: Satysfakcja z wynagrodzenia2,6634,30 Globalna skala satysfakcji z pracy3,0927,69 Wyniki badań, tab. 3

19 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: COM: Komunikacja interpersonal na UNT: Działy organizac yjne INT: Intencje rozwoju partnerst wa OVR: Przegląd organizacji NET: Sieć wiedzy LEA: Przywódz two RES: Odpowied zialność organizac yjna ITG: Integracja technolog ii informacy jnej (IT) firmy SJOB: Satysfakcja z samej pracy 0,50,40,5 0,4 0,50,4 SCOL: Satysfakcja ze współracowników 0,50,40,50,4 SBOS: Satysfakcja z przełożonych 0,6 0,50,60,70,6 SPRO: Satysfakcja z promowania i awansowania 0,6 0,50,6 SPAY: Satysfakcja z wynagrodzenia 0,6 0,50,6 Globalna skala satysfakcji z pracy 0,70,60,70,6 0,7 0,6 Wyniki badań, tab. 4

20 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Opinie przedstawicieli firm świadczą o tym, że w środowisku menedżerskim istnieje przekonanie, ze obiektywnie wysokie kwalifikacje formalne, nie wsparte równie wysokimi kompetencjami osobistymi, nie gwarantują sukcesu zawodowego. Pracownicy oceniają siebie i przełożonych w zakresie kompetencji związanych z zarządzaniem i umiejętnościami w zakresie korzystania z systemów informacyjnych dość wysoko, powyżej środkowego punktu skali, we wszystkich aspektach. Satysfakcja z pracy globalna jest na granicy średniej, czy tez obojętności. Pracownicy najbardziej zadowoleni są z samej pracy, potem ze współpracowników i z przełożonych (średnie powyżej 3). Absolwenci są niezadowoleni z promowania i awansowania oraz z wynagrodzenia (średnie poniżej 3). Występuje dodatnia korelacja między oceną poziomu kompetencji swoich i przełożonych a wymiarami satysfakcji z pracy. Najsłabsze korelacje dotyczą satysfakcji z samej pracy oraz z przełożonych, prawdopodobnie dlatego, że wiele osób pracuje poniżej swoich kompetencji. Rozwijanie kluczowych miękkich kompetencji również w ramach tzw. kształcenia ustawicznego może kompensować pewne deficyty w zakresie specjalistycznej wiedzy i zawodowych umiejętności. Twarde kompetencje są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku i pełnienia roli zawodowej, powinny być jednak uzupełniane przez miękkie kompetencje, jak elastyczność działania czy zdolności przystosowawcze. Kompetencje interpersonalne mogą determinować wysoką skuteczność realizowania własnych zamierzeń i zleconych zadań w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwiają budowanie i efektywne korzystanie z sieci kontaktów (tzw. networking), umożliwiają rozwój własnej kariery (por. Smółka 2006)

21 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w polityce rynku pracy, w celu przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu, ułatwiania ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, wspierania integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności. Monitorowanie rynku pracy, analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych, przygotowanie na tej podstawie form kształcenia, w tym ustawicznego z wykorzystaniem pomocy Unii Europejskiej może pomóc w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ograniczeniu zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowania osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Kształcenie ustawiczne ułatwienia dostęp i integrację z rynkiem pracy, podwyższa i utrzymuje potencjał zatrudnieniowy osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów, korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej Kowal, J. and Roztocki, N. (2012) Business Competency of IT Professionals and Job Satisfaction in Transition Economies: Insights from Poland, Proceedings of the 18th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2012, Seattle, Washington August 9-11, 2012

22 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dziękujemy za uwagę! Dr Jolanta Kowal, prof. WSZ E, prorektor.nauka@edukacja.wroc.pl prorektor.nauka@edukacja.wroc.pl Mgr Aleksandra Kwiatkowska, biuro.karier@edukacja.wroc.pl Mgr Aleksandra Kwiatkowska, biuro.karier@edukacja.wroc.pl Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegobiuro.karier@edukacja.wroc.pl Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław, www.zpds.com.pl mail: forum@zpds.com.pl tel./fax. 071 341 07 21 tel. kom. 784 63 00 77 Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden www.bsm-masi.de mail:masi@bsw-mail.de


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google