Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja globalna w nowej podstawie programowej. Cele szkolenia poznanie celów i zasad edukacji globalnej, poznanie sposobów prowadzenia edukacji globalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja globalna w nowej podstawie programowej. Cele szkolenia poznanie celów i zasad edukacji globalnej, poznanie sposobów prowadzenia edukacji globalnej."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja globalna w nowej podstawie programowej

2 Cele szkolenia poznanie celów i zasad edukacji globalnej, poznanie sposobów prowadzenia edukacji globalnej w szkole, przygotowanie do realizacji treści edukacji globalnej zawartych w nowej podstawie programowej, wskazanie sposobów doskonalenia w obszarze edukacji globalnej.

3 Przedstawienie imię i nazwisko, szkoła, główny przedmiot.

4 Kto musi pracować, abym ja wypił(a) poranną kawę?

5 Plantatorzy i robotnicy w Ameryce Południowej lub Afryce Firmy transportowe obsługujące transkontynentalne połączenia morskie, zwykle rejestrowane na Cyprze lub w Liberii i innych państwa taniej bandery Fabryki palące kawę i ich pracownicy – w Europie, Afryce lub Ameryce Południowej Międzynarodowe korporacje z USA i Europy zachodniej dające kawie markę Urzędnicy Unii Europejskiej clący towary Urzędnicy polscy pobierający inne podatki Polskie firmy transportowe Agencje reklamowe w krajach USA i Europy zachodniej zajmujące się marketingiem Sprzedawcy hurtowi i detaliczni w Polsce Pracownicy wodociągów dostarczających wodę A cukier…?

6 Jakie współzależności, oprócz produkcji kawy, łączą kraje Globalnej Północy i Globalnego Południa? - praca w grupach -

7 Polityczne (np. członkostwo w organizacjach międzynarodowych) Ekonomiczne (np. eksport surowców i transfer technologii) Społeczne (w tym kulturowe) (np. migracje, amerykanizacja kultury) Środowiskowe (np. zmiany klimatu) Współzależności

8 Edukacja globalna

9 Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Definicja Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

10 tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk; ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę; przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń; przedstawianie perspektywy Globalnego Południa; kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw. Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na: Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

11 W Polsce żadna z nazw nie przyjęła się w sposób jednoznaczny. Wymiennie używane są następujące terminy: edukacja globalna, edukacja rozwojowa, globalna edukacja rozwojowa, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nazwa edukacji globalnej

12 Jakie tematy porusza edukacja globalna?

13 Edukacja globalna Migracje Prawa człowieka Dostęp do edukacji Rozwój Handel międzynarodowy Zmiany klimatu Zasoby naturalne Zanieczyszczenie środowiska Konsumpcja Ubóstwo …

14 Jaki jest cel edukacji globalnej? Zdobycie wiedzy o świecie Świadomość współzależności globalnych Trwała zmiana postaw Zaangażowanie na rzecz zmian na świecie Zmiany na świecie

15 Edukacja globalna Edukacja na rzecz praw człowieka Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Edukacja na rzecz pokoju Edukacja Międzykulturow a Edukacja rozwojowa Edukacja obywatelska Wykres został stworzony na podstawie materiałów DEEEP

16 Przykłady działań z zakresu edukacji globalnej

17 Zasady edukacji globalnej

18 Dobra edukacja globalna 18 Edukacja globalna kładzie nacisk na współzależności pomiędzy globalną Północą i globalnym Południem, nie ogranicza się do prezentacji problemów globalnych.

19 Dobra edukacja globalna 19 Edukacja globalna uczy krytycznego myślenia i formułowania własnych opinii na tematy globalne, nie promuje jednej ideologii, nie oferuje gotowych odpowiedzi.

20 Dobra edukacja globalna Edukacja globalna pokazuje procesy globalne w ich wymiarze lokalnym, prezentując ich konsekwencje dla zwykłych ludzi, nie ogranicza się do abstrakcyjnych pojęć.

21 Dobra edukacja globalna 21 Edukacja globalna pokazuje znaczenie działań jednostek w reakcji na globalne wyzwania, nie utrwala poczucia bezradności.

22 Dobra edukacja globalna 22 Edukacja globalna tłumaczy potrzebę odpowiedzialnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów globalnych, nie służy wyłącznie zbieraniu funduszy na cele charytatywne.

23 Dobra edukacja globalna 23 Edukacja globalna stosuje aktualny i obiektywny opis ludzi i zjawisk, nie utrwala istniejących stereotypów.

24 Dobra edukacja globalna 24 Edukacja globalna pokazuje przyczyny i konsekwencje zjawisk globalnych, nie ogranicza się do faktografii.

25 Dobra edukacja globalna 25 Edukacja globalna promuje zrozumienie i empatię, nie odwołuje się tylko do współczucia.

26 Dobra edukacja globalna 26 Edukacja globalna szanuje godność prezentowanych osób, nie sięga do drastycznych obrazów, nie szokuje przemocą.

27 Dobra edukacja globalna 27 Edukacja globalna oddaje głos ludziom, których sytuację prezentuje, nie opiera się na domysłach i wyobrażeniach.

28 Edukacja globalna w podstawie programowej

29 Edukacja globalna w nowej podstawie programowej Geografia (gimnazajum i szkoła ponadgimnazjalna) Historia (gimnazajum i szkoła ponadgimnazjalna) Wiedza o społeczeństwie (gimnazajum i szkoła ponadgimnazjalna) Język polski i języki obce nowożytne Język angielski Podstawy przedsiębiorczości Programy wychowawcze

30 Sposoby realizacji edukacji globalnej w podstawie programowej

31 Materiały do prowadzenia edukacji globalnej

32 Polska Akcja Humanitarna – Centrum Edukacji Obywatelskiej – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grupa eFTe Warszawa – Centrum Inicjatyw UNESCO – Amnesty International – Arabia.pl – Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu – Fundacja Partners Polska – Fundacja Edukacji Międzykulturowej – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – Koalicja na rzecz Sprawiedliwego Handlu - Clean Clothes Polska – Instytut Globalnej Odpowiedzialności – Polska Zielona Sieć – Edukacja globalna

33 Ewaluacja

34 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Edukacja globalna w nowej podstawie programowej. Cele szkolenia poznanie celów i zasad edukacji globalnej, poznanie sposobów prowadzenia edukacji globalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google