Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych

2 Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, zmieniają się wymagania konsumentów i ich wrażliwość na bodźce marketingowe. Następstwem tych przemian i wzrostu świadomości nabywczej konsumentów są zmiany w wykorzystaniu instrumentów marketingu-mix

3 Produkt konkurowanie cechami produktu konkurowanie ceną i cechami produktu konkurowanie jakością, usługami dodatkowymi plasowanie usług redefiniowanie kategorii usługi transportowej

4 Cena kosztowa formuła kształtowania cen konkurenci jako punkt odniesienia wartości dostrzegane przez nabywcę indywidualna opcja cenowa złożonej usługi

5 Dystrybucja spedytorzy jako pośrednicy spedytor jako centra powstawania kosztów spedytorzy jako klienci spedytorzy jako partnerzy zharmonizowany łańcuch wartości

6 Promocja intensywna i agresywna reklama, w zakresie usług – akwizycja intensywna promocja sprzedaży ukierunkowany i zintegrowany system komunikowania wspieranie dodatkowych korzyści

7 Personel stawianie na sprzedaną ilość przedstawiciel firmy integracja z firmą – sprzedaż, misja firmy doradca, akwizytor, dbałość o wizerunek doradca, partner, ranga autorytetu i wiarygodności

8 Proces świadczenia usługi
parametry techniczne, wysokie koszty, brak ingerencji klienta w proces nieznaczny udział klienta w tworzeniu usług interakcje z klientem, udział klienta w procesie świadczenia usługi partnerstwo, prosument, sprawność i profesjonalizm

9 Świadectwo materialne
zaspokojenie potrzeb bieżących, bez wyróżnień logo, nieznaczne wyróżnienie wizerunek, marka, styl wizerunek, prestiż, pozycjonowanie

10 Na podstawie analizy trendów charakteryzujących przyczyny i kategorie zmian w zachowaniach konsumentów, do kierunków rozwoju działań marketingowych należy zaliczyć: rozwój marketingu partnerskiego, rozwój marketingu interakcyjnego, a w tym szczególnie doskonalenie obsługi klientów, pogłębianie i wykorzystywanie wiedzy, którą dysponuje personel firmy, dostęp do pełnej i rzetelnej informacji, rozwój marketingu społecznego w celu pozyskania akceptacji społecznej otoczenia, doskonalenie i rozwój komunikacji interaktywnej w procesach negocjacji i dialogu z podmiotami otoczenia.

11 Marketing partnerski w przedsiębiorstwach transportowych to:
tworzenie nowej wartości dla klienta, udział indywidualnego klienta w określaniu i tworzeniu głównych korzyści (efektem jest usługa tworzona głównie z klientem), projektowanie i dostosowanie procesów, technologii, działań promocyjnych i ludzi tak, aby tworzyły one wartość oczekiwaną przez klienta, budowanie trwałej więzi między nabywca a sprzedawcą opartej na partnerstwie i zaufaniu, analiza aktywności nabywczej klientów oraz ich lojalności, rozszerzanie działań marketingowych na relacje z otoczeniem, czego efektem jest dążenie do budowy „łańcucha partnerstwa”.

12 Podstawowe czynniki wpływające na bliskość firmy z klientem:
1)    jakość produktu – usługi, 2)    jakość procesów zorientowanych na klienta, 3)    elastyczność w relacjach z klientami, 4)    jakość porad udzielanych przez sprzedawców, 5)    otwartość podczas informowania klienta, 6)    przyjmowanie i respektowanie uwag od klientów, 7)    kontakty z pozostałym personelem spoza sprzedawców.

13 Efektem marketingu społecznego są przeobrażenia na rynku usług transportowych w zakresie np. doboru gałęzi transportu, konkretnego środka transportu (z katalizatorem spalin) lub z możliwością załadunku produktów w konkretnych opakowaniach, nowoczesność środków transportu itp. Pogarszający się stan środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych problemów społeczeństw początku XXI wieku. Potrzeba troski społecznej o środowisko naturalne zmusza przedsiębiorczych producentów do uruchomienia wielu możliwości innowacyjnych.

14 Nowym kierunkiem na rynku usług transportowych może stać się marketing zorientowany czasowo i na współpracę z klientami. Oznacza on zdynamizowanie działań marketingowych w firmie , przejście do konstruktywnego dialogu z klientami, prowadzonego na bieżąco (w odpowiednim czasie), uwzględniającego zdobycze nowoczesnej technologii

15 Znacząca przewaga konkurencyjna może leżeć w zdolności do szybszego uczenia się i dokonywania szybszych zmian. Istotnym więc elementem staje się konkurowanie o przywództwo intelektualne, o optymalne łączenie kluczowych cech konkurencyjności oraz o udział w rynku. Na rynku usług transportowych istotne staje się konkurowanie o potencjał ludzki zaangażowany w proces rozwoju firmy. W wiedzy personelu upatrują źródeł sukcesu rynkowego w przyszłości.

16 Ciągłe doskonalenie produktów prowadzi do ich porównywalności, zacierania się różnic pomiędzy najlepszymi i tymi doskonalącymi się. Konieczny jest nowoczesny marketing polegający na zdobywaniu coraz dokładniejszej wiedzy o tym, czego klient oczekuje. Atutem w tej walce będzie precyzja informacji. Narzędziami wiodącymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji stały się: Internet, urządzenia do odczytywania danych, automatyzacja procesów świadczenia usług itp. Dla przedsiębiorstw podejmujących działania, liczą się w zasadzie dwa atrybuty informacji: dostępność i pewność.

17 Stała obserwacja rynku, koncentrująca się na zrozumieniu potrzeb i motywacji klientów, firm transportowych, przewidywaniu działań konkurencji, możliwości udziału klientów w procesie rozwoju usług oraz analiza udziału w rynku są warunkiem uzyskania względnie trwałej przewagi konkurencyjnej


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google