Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych

2 2 Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, zmieniają się wymagania konsumentów i ich wrażliwość na bodźce marketingowe.Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, zmieniają się wymagania konsumentów i ich wrażliwość na bodźce marketingowe. Następstwem tych przemian i wzrostu świadomości nabywczej konsumentów są zmiany w wykorzystaniu instrumentów marketingu-mixNastępstwem tych przemian i wzrostu świadomości nabywczej konsumentów są zmiany w wykorzystaniu instrumentów marketingu-mix

3 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 3 ProduktProdukt konkurowanie cechami produktu konkurowanie cechami produktu konkurowanie ceną i cechami produktu konkurowanie ceną i cechami produktu konkurowanie jakością, usługami dodatkowymi konkurowanie jakością, usługami dodatkowymi plasowanie usług plasowanie usług redefiniowanie kategorii usługi transportowej redefiniowanie kategorii usługi transportowej

4 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 4 CenaCena kosztowa formuła kształtowania cen kosztowa formuła kształtowania cen konkurenci jako punkt odniesienia konkurenci jako punkt odniesienia wartości dostrzegane przez nabywcę wartości dostrzegane przez nabywcę indywidualna opcja cenowa złożonej usługi indywidualna opcja cenowa złożonej usługi

5 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 5 DystrybucjaDystrybucja spedytorzy jako pośrednicy spedytorzy jako pośrednicy spedytor jako centra powstawania kosztów spedytor jako centra powstawania kosztów spedytorzy jako klienci spedytorzy jako klienci spedytorzy jako partnerzy spedytorzy jako partnerzy zharmonizowany łańcuch wartości zharmonizowany łańcuch wartości

6 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 6 PromocjaPromocja intensywna i agresywna reklama, w zakresie usług – akwizycja intensywna i agresywna reklama, w zakresie usług – akwizycja intensywna promocja sprzedaży intensywna promocja sprzedaży ukierunkowany i zintegrowany system komunikowania ukierunkowany i zintegrowany system komunikowania wspieranie dodatkowych korzyści wspieranie dodatkowych korzyści

7 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 7 PersonelPersonel stawianie na sprzedaną ilość stawianie na sprzedaną ilość przedstawiciel firmy przedstawiciel firmy integracja z firmą – sprzedaż, misja firmy integracja z firmą – sprzedaż, misja firmy doradca, akwizytor, dbałość o wizerunek doradca, akwizytor, dbałość o wizerunek doradca, partner, ranga autorytetu i wiarygodności doradca, partner, ranga autorytetu i wiarygodności

8 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 8 Proces świadczenia usługiProces świadczenia usługi parametry techniczne, wysokie koszty, brak ingerencji klienta w proces parametry techniczne, wysokie koszty, brak ingerencji klienta w proces nieznaczny udział klienta w tworzeniu usług nieznaczny udział klienta w tworzeniu usług interakcje z klientem, udział klienta w procesie świadczenia usługi interakcje z klientem, udział klienta w procesie świadczenia usługi partnerstwo, prosument, sprawność i profesjonalizm partnerstwo, prosument, sprawność i profesjonalizm

9 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 9 Świadectwo materialneŚwiadectwo materialne zaspokojenie potrzeb bieżących, bez wyróżnień zaspokojenie potrzeb bieżących, bez wyróżnień logo, nieznaczne wyróżnienie logo, nieznaczne wyróżnienie wizerunek, marka, styl wizerunek, marka, styl wizerunek, prestiż, pozycjonowanie wizerunek, prestiż, pozycjonowanie

10 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 10 Na podstawie analizy trendów charakteryzujących przyczyny i kategorie zmian w zachowaniach konsumentów, do kierunków rozwoju działań marketingowych należy zaliczyć: Na podstawie analizy trendów charakteryzujących przyczyny i kategorie zmian w zachowaniach konsumentów, do kierunków rozwoju działań marketingowych należy zaliczyć: rozwój marketingu partnerskiego, rozwój marketingu interakcyjnego, a w tym szczególnie doskonalenie obsługi klientów, pogłębianie i wykorzystywanie wiedzy, którą dysponuje personel firmy, dostęp do pełnej i rzetelnej informacji, rozwój marketingu społecznego w celu pozyskania akceptacji społecznej otoczenia, doskonalenie i rozwój komunikacji interaktywnej w procesach negocjacji i dialogu z podmiotami otoczenia.

11 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 11 Marketing partnerski w przedsiębiorstwach transportowych to: 1.tworzenie nowej wartości dla klienta, 2.udział indywidualnego klienta w określaniu i tworzeniu głównych korzyści (efektem jest usługa tworzona głównie z klientem), 3.projektowanie i dostosowanie procesów, technologii, działań promocyjnych i ludzi tak, aby tworzyły one wartość oczekiwaną przez klienta, 4.budowanie trwałej więzi między nabywca a sprzedawcą opartej na partnerstwie i zaufaniu, 5.analiza aktywności nabywczej klientów oraz ich lojalności, 6.rozszerzanie działań marketingowych na relacje z otoczeniem, czego efektem jest dążenie do budowy łańcucha partnerstwa.

12 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 12 Podstawowe czynniki wpływające na bliskość firmy z klientem: 1) jakość produktu – usługi, 2) jakość procesów zorientowanych na klienta, 3) elastyczność w relacjach z klientami, 4) jakość porad udzielanych przez sprzedawców, 5) otwartość podczas informowania klienta, 6) przyjmowanie i respektowanie uwag od klientów, 7) kontakty z pozostałym personelem spoza sprzedawców.

13 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 13 marketingu społecznegoEfektem marketingu społecznego są przeobrażenia na rynku usług transportowych w zakresie np. doboru gałęzi transportu, konkretnego środka transportu (z katalizatorem spalin) lub z możliwością załadunku produktów w konkretnych opakowaniach, nowoczesność środków transportu itp. Pogarszający się stan środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych problemów społeczeństw początku XXI wieku. Potrzeba troski społecznej o środowisko naturalne zmusza przedsiębiorczych producentów do uruchomienia wielu możliwości innowacyjnych.

14 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 14 marketing zorientowany czasowo i na współpracę z klientami.Nowym kierunkiem na rynku usług transportowych może stać się marketing zorientowany czasowo i na współpracę z klientami. Oznacza on zdynamizowanie działań marketingowych w firmie, przejście do konstruktywnego dialogu z klientami, prowadzonego na bieżąco (w odpowiednim czasie), uwzględniającego zdobycze nowoczesnej technologii

15 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 15 szybszego uczenia sięZnacząca przewaga konkurencyjna może leżeć w zdolności do szybszego uczenia się i dokonywania szybszych zmian. Istotnym więc elementem staje się konkurowanie o przywództwo intelektualne, o optymalne łączenie kluczowych cech konkurencyjności oraz o udział w rynku. Na rynku usług transportowych istotne staje się konkurowanie o potencjał ludzki zaangażowany w proces rozwoju firmy. wiedzyW wiedzy personelu upatrują źródeł sukcesu rynkowego w przyszłości.

16 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 16 Ciągłe doskonalenie produktów prowadzi do ich porównywalności, zacierania się różnic pomiędzy najlepszymi i tymi doskonalącymi się. wiedzy o tym, czego klient oczekuje.Konieczny jest nowoczesny marketing polegający na zdobywaniu coraz dokładniejszej wiedzy o tym, czego klient oczekuje. precyzja informacji.Atutem w tej walce będzie precyzja informacji. Narzędziami wiodącymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji stały się: Internet, urządzenia do odczytywania danych, automatyzacja procesów świadczenia usług itp. Dla przedsiębiorstw podejmujących działania, liczą się w zasadzie dwa atrybuty informacji: dostępność i pewność.

17 Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych 17 Stała obserwacja rynku, koncentrująca się na zrozumieniu potrzeb i motywacji klientów, firm transportowych, przewidywaniu działań konkurencji, możliwości udziału klientów w procesie rozwoju usług oraz analiza udziału w rynku są warunkiem uzyskania względnie trwałej przewagi konkurencyjnej


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju marketingu w usługach transportowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google