Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty aplikacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty aplikacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty aplikacyjne
CV i list motywacyjny Prowadzący: Alicja Per Barbara Włosińska Beata Pezda-Środoń Kamila Dyszyńska Marta Herod Patrycja Kopeć

2 Program warsztatu I. Część pierwsza (2 godz.) - Curriculum Vitae:
Informacje ogólne Zasady redagowania CV Najczęściej popełniane błędy Ćwiczenia praktyczne Przerwa kawowa (10 min.) II. Część druga (2 godz.) - List motywacyjny: Istota listu motywacyjnego Redagowania listu motywacyjnego - wskazówki Ćwiczenia praktyczne – mój list motywacyjny

3 Curriculum Vitae - życiorys zawodowy
Curriculum Vitae (łac.), czyli „przebieg życia” CV pierwszym obrazem kandydata w oczach pracodawcy

4 Rodzaje CV Życiorys chronologiczny Życiorys funkcjonalny
Euro CV (europejskie CV)

5 Zasady tworzenia CV Wybór najważniejszych informacji
Czytelność, przejrzystość tekstu Objętość – do 2 stron A4 Cecha nadająca charakter Czcionka Format dokumentu

6 Najczęściej popełniane błędy
Zbyt długo i rozwlekle Zbyt ogólnie (zainteresowania: sport, książka → kolarstwo, powieści) Czarne plamy w CV (literówki, błędy ortograficzne, nieczytelna czcionka) Forma - stosowanie języka potocznego, gwary, sloganów, zbytniej ekstrawagancji Chaos w treści i formie Fałszywa skromność

7 Kodeks zakazany w CV: pomyłki w kluczowych danych, samochwalstwo,
wyolbrzymianie nieistotnych faktów, zapisywanie informacji fałszywych, rozsyłanie tego samego egzemplarza CV na różne stanowiska, zamieszczanie zdjęcia z wakacji.

8 CV powinno zawierać: Curriculum Vitae – nagłówek CV Dane osobowe
Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności Zainteresowania Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Czytelny podpis

9 CV chronologiczne - przykłady Curriculum Vitae

10 CV funkcjonalne - przykłady Curriculum Vitae

11 CV - przykłady

12 Europejskie CV - przykłady

13 Europejskie CV – przykłady cd.

14 CV niestandardowe - przykłady

15 CV niestandardowe - przykłady

16 CV niestandardowe - przykłady

17 Analiza ofert pracy Uwzględnienie w CV wymagań pracodawcy
(ćwiczenie praktyczne)

18 Inwentarz własnych osiągnięć
(ćwiczenie praktyczne)

19 List motywacyjny Cel - wywołanie wrażenia, że na zatrudnieniu Ciebie firma może zyskać pożądanego pracownika swoboda wyrażania myśli i podkreślenia swojej indywidualności wiarygodna argumentacja - dlaczego chcesz pracować w danej firmie lub na danym stanowisku. podkreślenie informacji o kwalifikacjach i umiejętnościach, które są odpowiedzią na ofertę. Rzeczowość i zwięzłość

20 Zasady redagowania listu motywacyjnego
Skierowanie listu do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację List pisany w pierwszej osobie Maksymalnie 1 strona A4 Odniesienie do kwalifikacji i umiejętności zbieżnych z oczekiwaniami pracodawcy List dostosowany do konkretnego pracodawcy Własnoręczny podpis

21 List motywacyjny powinien zawierać:
Dane personalne - umieszczone w lewym górnym rogu kartki Adresata listu - imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nazwę i adres firmy. Numer referencyjny, kiedy odpowiadasz na ogłoszenie, gdzie jest on podany. Przyczynę napisania listu - wyjaśnij dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie, Kwalifikacje - nie powtarzając tego co zawarłeś w CV Cel zawodowy -jeśli chcesz jedynie zgłosić swoją kandydaturę, podaj interesujący Cię rodzaj pracy czy stanowisko. Zakończenie, w którym możesz zasugerować jakąś formę dalszego kontaktu.

22 Pisząc list motywacyjny należy unikać:
Pisania dokumentów odręcznie Odręcznego uzupełniania dokumentu sporządzonego na komputerze Podawania skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla osoby czytającej Pominięcia klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych Wymieniania imion rodziców, miejsca urodzenia itp.

23 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Dokumenty aplikacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google