Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją"— Zapis prezentacji:

1 EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
Uprawnienia autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

2 PODPIS Auto-uzupełnianie dokumentów przed podpisem 149
Tworzenie uzupełnionej wersji dokumentu przed złożeniem podpisu. EZD przed złożeniem podpisu utworzy wersję DOC z uzupełnionymi zakładkami ezdDataPodpisu, ezdMiejscowoscPodpisu, ezdNumerSprawy. Pierwszy podpis tworzy PDF 153 Po podpisaniu wersja edytowalna dokumentu zamieni się w wersję PDF. Usuwanie podpisanych dokumentów 200 Uprawnienie daje użytkownikowi możliwość usunięcia dokumentu podpisanego. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

3 Dostęp do spraw instytucji - tylko odczyt 154
DOSTĘPY Dostęp do spraw instytucji - tylko odczyt 154 Nadaje dostęp do spraw instytucji tylko do odczytu. Dostęp do spraw oddziału - tylko odczyt 119 Nadaje dostęp do spraw oddziału tylko do odczytu. Dostęp do spraw oddziału - zarządzanie sprawą 41 Nadaje dostęp do spraw oddziału z możliwością zarządzania sprawą. Dostęp do spraw wydziału - tylko odczyt 118 Dostęp do spraw wydziału tylko odczyt . Dostęp do spraw wydziału - zarządzanie sprawą 39 Nadaje dostęp do spraw wydziału z możliwością zarządzania sprawą. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

4 Kontrola spraw instytucji 70, Kontrola spraw oddziału 71, Kontrola spraw wydziału 72
W zależności od nadanego uprawnienia Kontroli spraw oddziału , wydziału czy instytucji pojawi się zakładka Sprawy w sekcji Rejestr która umożliwia kontrolę odpowiedniego zakresu spraw. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

5 Raport-wybór pracownika 159
Raporty 4 Uprawnienie nadaje dostęp do raportów. Raporty instytucji 66 Uprawnienie nadaje możliwość generowania raportów z całego urzędu. Raporty oddziału 65 Uprawnienie nadaje możliwość generowania raportów z całego oddziału. Raporty wydziału 64 Uprawnienie nadaje możliwość generowania raportów z całego wydziału. Raport-wybór pracownika 159 Uprawnienie, które pozwala w raportach, dających możliwość wyboru pracownika, rozszerzyć zakres wyboru osób, o których dane chcemy wyświetlić. Domyślnie ustawiona jest osoba generująca raport EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

6 Zarządzanie adresatami
Nadając uprawnienie 92 użytkownik może edytować dodawać i usuwać Meta adresatów. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

7 Adresaci - dodawanie nowego adresata 166
Nadając te uprawnienie użytkownik dostaje możliwości dodawania nowych adresatów do bazy adresatów. Administrator adresatów 206 Nadając te uprawnienie użytkownik dostaje możliwości zarządzania adresatami jeśli nawet adresat został zablokowany może modyfikować dodawać usuwać obchodzi wszystkie zabezpieczenia związane z adresatami. Blokowanie adresatów 209 Użytkownik dostaje możliwość zablokowania adresata. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

8 Domyślny odbiór pism z ePUAP 74
Pracownik posiadający te uprawnienie będzie odbierał całą korespondencję z ePUAP. Tworzenie ePism (formularze) 75 Uprawnienie daje możliwość tworzenia elektronicznych odpowiedzi. Doręczanie pism na ePUAP 76 Uprawnienie nadaje możliwość wysyłania pism via ePUAP. Dostęp do eKorespondencji bez sprawy 190 Nadaje możliwość wysyłania Ekorespondecji bez wymuszania założenia sprawy. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

9 Zakładka: Nowy, w e Korespondencji 125
Uprawnienie nadaje dostęp do możliwości wpisania przy e korespondencji nowego adresata. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

10 Okno Zarządzania JRWA dostępne jest z poziomu modułu Rejestry w zakładce JRWA Dodawanie/usuwanie podteczek JRWA 59 Nadając te uprawnie nadajemy użytkownikowi możliwość dodawania podteczek Ustawienia modułu papierowego JRWA 95 Uprawnienie umożliwia zmianę typu prowadzenia teczek dla spraw Udostępnionych. Zarządzanie teczkami JRWA nie stosowane w urzędach wojewódzkich! EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

11 Adresaci - dodawanie nowego adresata 166
KANCELARIA Kancelaria 22 Nadaje dostęp podstawowy do modułu kancelaryjnego: Rejestrowanie Kopert, Podgląd korespondencji, Wydruk Adresaci - dodawanie nowego adresata 166 Nadając to uprawnienie użytkownik ma możliwość dodawania nowych adresatów do bazy adresatów EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

12 Korespondencja osobista 109, Korespondencja zbiorcza - obsługa 100
Po nadaniu uprawnień w module Kancelaria w zakładce Wydruki pojawią się 2 nowe typy wydruków: Korespondencja Osobista oraz Zbiorcza. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

13 Kreator pisma 28 Po nadaniu tego uprawnienia w module Kancelaria pojawi się nowa zakładka „Kreator koszulki”. Służy do wykonywania czynności kancelaryjnych - rejestracji dokumentu w RPW, bez konieczności skanowania załącznika. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

14 Obsługa składu chronologicznego 87
Po nadaniu uprawnienia w module Kancelaria pojawi się zakładka „Skład chronologiczny”. Uprawnienie to pozwala na przyporządkowywanie dokumentów na papierowych nośnikach danych lub innych nośnikach do odpowiednich składów chronologicznych. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

15 Obsługa zwrotek 99 Po nadaniu uprawnienia w module Kancelaria pojawi się zakładka „Zwrotki”. Funkcja pozwala na przyjmowanie zwrotek wygenerowanych w EZD. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

16 Oznaczanie dokumentów jako elektroniczne 160, Oznaczanie dokumentów nieprzechowywanych w SC 112
Po nadaniu uprawnień użytkownik może oznaczać dokumenty jako dokumenty elektroniczne lub niepodlegające przechowywaniu w składzie chronologicznym. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

17 Podgląd korespondencji - oznaczanie całego dnia 120
Po nadaniu uprawnienia użytkownik mający dostęp do podglądu korespondencji może oznaczyć korespondencje z całego dnia jako wysłaną. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

18 Rejestracja kopert - anulowanie wysłanych kopert 174
Reader 44 Uprawnienie umożliwia podgląd i wyszukiwanie wszystkich dokumentów. Rejestracja kopert - anulowanie wysłanych kopert 174 Uprawnienie umożliwia anulowanie wysłanych kopert. Rejestracja kopert - oznaczanie usuniętych kopert 121 Uprawnie pozwala podczas rejestrowania kopert dla usuniętej koperty na wysłanie i zmianę statusu, nadanie gabarytu, ceny, itd. traktuje wtedy kopertę jako nie-usuniętą. Rejestracja kopert - pole R po wczytaniu 193 Po wczytaniu kodu koperty przy rejestracji kopert automatycznie kursor przechodzi do pola R. . EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

19 Sprawdzanie sygnatury wpływu 115
Uprawnienie wyświetla komunikat w widoku Uzupełnianie metadanych, że w systemie już zarejestrowano dokument wpływający o danej sygnaturze. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

20 Usuwanie RPW 96 Uprawnienie służy do usuwania NR RPW z Rejestru Przesyłek Wpływających. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

21 Usuwanie zawartości dokumentu 116
Uprawnienie daje możliwość usunięcia zawartości dokumentu gdzie dokument stanie się dokumentem nieznanego typu i nie będzie można pobrać jego zawartości. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

22 Uzupełnianie metadanych 23
Uprawnienie daje możliwość uzupełniania seryjnego metadanych z poziomu modułu Kancelaria. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

23 Wydruk PKN wszystkich oddziałów 88
Uprawnienie daje możliwość wydruku Pocztowej Książki Nadawczej ze wszystkich stworzonych oddziałów niezależnie od nadanych ról. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

24 Wydruk przesyłek nierejestrowanych 90
Uprawnienie pozwala na wydrukowanie Zestawienia krajowych przesyłek listowych nierejestrowanych nadanych w danym dniu. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

25 Wyszukiwanie całej korespondencji 111
Uprawnienie daje dostęp do całej korespondencji wychodzącej niezależnie od posiadanych uprawnień. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

26 Administracja - Ustawienia 176
Po nadaniu uprawnienia w sekcji Administracja pojawia się zakładka „Ustawienia”. Nadając to uprawnienie użytkownik dostaje możliwość edycji struktury ustawień instancji. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

27 Archiwum - przekazywanie zawsze dostępne na Spisie Spraw 142
Pracownik z danym uprawnieniem ma możliwość przekazania do Archiwum każdą sprawę zakończoną dostępną na Spisie Spraw Archiwum - weryfikacja przekazanych partii 141 Możliwość weryfikacji przekazanych przez pracowników do archiwum partii spraw zakończonych z poziomu Spisu Spraw Brak powiadomień o nowych pismach 63 Użytkownik nie dostaje migających komunikatów o nowych pismach przekazanych na jego konto. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

28 CRSiW - administracja słownikami 148
Po nadaniu uprawnienia w sekcji Administracja pojawi się zakładka o nazwie „CRSiW - słowniki”. Użytkownikowi daje możliwość edycji słowników Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków; EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

29 CRSiW - podgląd globalny 147
Użytkownik będzie miał podgląd na wszystkie skargi lub wnioski. CRSiW - podgląd 146 Użytkownik dostaje uprawnienia do widoku podglądu CRSiW EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

30 CRSiW - rejestrowanie 145 Użytkownik dostaje możliwość rejestrowania w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

31 Dostęp do Etykiety W REALIZACJI 163 Dostęp do Etykiety ZAKOŃCZONE 164
Uprawnienie umożliwia wgląd do utworzonych przez użytkownika Etykiet. Dostęp do Etykiety W REALIZACJI 163 Przenosi dokument do folderu W Realizacji mimo że jest zakończony. Dostęp do Etykiety ZAKOŃCZONE 164 Przenosi dokument do folderu Zakończane mimo że jest w realizacji. Etykiety w ustawieniach 161 Uprawnienie daje użytkownikowi - z poziomu Ustawień - możliwość tworzenia własnych folderów, w których koszulki grupowane są wg kryteriów przyjętych przez użytkownika. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

32 Folder Poczekalnia 122 Przy nadanym uprawnieniu pojawia się nowy folder Poczekalnia oraz przycisk Poczekalnia w koszulce. Cechuje się prawami identycznymi jak folder W realizacji jednak użytkownik przerzucając pisma do poczekalni oznacza je że zajęcie się tym pismem jest drugorzędne. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

33 Kopia hurtowa 156 Wyżej wymienione uprawnienie daje możliwość utworzenia hurtowych kopii, w koszulce powinien pojawić się nowy przycisk Kopia hurtowa. Skopiowane koszulki znajdować się będą w folderze Nowe. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

34 Lista zastępstw na zastępstwie 60
Po nadaniu tego uprawnienia mamy możliwość pokazywania dalszych zastępstw w momencie pracy w zastępstwie. Sekcja "Osoby zastępowane" widoczna jest w momencie pracy w zastępstwie na głównej stronie systemu. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

35 Moje powiadomienia w ustawieniach 155
Po nadaniu tego uprawnienia w ustawieniach profilu użytkownika pojawia się nowa zakładka „Domyślne powiadomienia”. Globalne powiadomienia działają tylko w koszulkach odebranych z folderu Nowe. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

36 Pobranie hurtowe dokumentów koszulek 157
Po nadaniu tego uprawnienia użytkownik ma możliwość stworzenia i pobrania paczki zip z zawartością z kilku wskazanych koszulek. Koszulka z zipowanym plikiem trafi do folderu Nowe. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

37 Przeciąganie plików - Silverlight 5.0 94
Nadając to uprawnienie użytkownikowi umożliwiamy za pomocą wtyczki Silverlight dodawać dokumenty do koszulki poprzez przeciągnięcie ich w pole wtyczki. Usuwanie koszulek 93 Nadanie użytkownikowi tego uprawnienia daje możliwość usunięcia koszulki poza obieg. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

38 Blokada zakładania spraw 98
Użytkownikowi zostanie zablokowana możliwość założenia sprawy. Ukrycie wiersza przycisków korespondencji 186, Ukrycie wiersza przycisków prowadzenia sprawy 187 Uprawnienia pozwalają na ukrywanie wierszy globalnie u użytkowników posiadających te uprawnienia. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

39 Przerejestrowanie spraw 144
Uprawnienie aktywuje moduł który umożliwi hurtowe przerejestrowywanie spraw. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

40 Wydruk dekretacji dokumentu 188
Uprawnienie daje możliwość wydruku z menu podręcznego dekretacji dokumentu. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

41 Zarządzanie wiadomościami 124
Nadając te uprawnienie pracownikowi ma możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników systemu. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

42 Zastępca z urzędu 8, Zastępca z wydziału 7
Wyżej wymienione uprawnienia nadają możliwość wybierania użytkownikowi zastępcy w zależności od uprawnienia z całego urzędu lub wydziału. EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

43 Dziękuję za Uwagę EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją


Pobierz ppt "EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google