Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 30 czerwca 2015 r. partnerstwo"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 30 czerwca 2015 r. partnerstwo""— Zapis prezentacji:

1 1 Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia czerwca 2015 r. partnerstwo"

2 Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Budżet EUR

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Budżet EUR Cel: uzupełnianie, wspieranie polityk państw dla poprawy zdrowia obywateli i zmniejszanie nierówności poprzez promowanie zdrowia, zachęcanie do innowacji w dziedzinie zdrowia, zwiększenie stabilności systemów zdrowotnych, ochronę obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi

4 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency – Chafea) z Luksemburga Na podstawie planu pracy określającego działania dofinansowywane w danym roku

5 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Beneficjenci:  W szystkie podmioty utworzone na podstawie prawa,  Organy publiczne,  Podmioty sektora publicznego  We wszystkich państwach UE, krajach EFTA

6 Priorytety 1.Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach” 2.Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi 3.Zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej 4.Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej

7 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Nie jest programem pomocowym, Kontynuacja poprzednich, Wdrażany wg planu pracy na dany rok, Wieloletnie działania, Wybór w oparciu o kryteria, Konieczność zapewnienia europejskiej wartości dodanej

8 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Kryteria oceny propozycji: Kwalifikowalności, Wykluczenia, Wyboru (potencjał finansowy, merytoryczny), Przyznania (jakość propozycji)

9 Tworzenie europejskiej wartości dodanej Wprowadzanie prawodawstwa UE, Ekonomia skali, Promocja najlepszych praktyk, Benchmarking dla decydentów, Zagrożenia transgraniczne, Swobodny przepływ osób, Tworzenie sieci dla rozpowszechniania rezultatów

10 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( )  Granty na projekty Call  Działania współfinansowane przez organy odpowiedzialne za zdrowie w państwach  Inne np. przetargi na usługi, ekspertyzy

11 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Dofinansowanie dotacji:  do 60 %  do 80 %, gdy:  min 30 % budżetu dla państw o DNB/os. < 90 % średniej  uczestniczy min. 14 państw w tym 4 z DNB < 90% średniej

12 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Zgłoszenie się jako ekspert Programu:

13 3. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia ( ) Informacje o programie : miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programy-finansowe- ue-w-dziedzinie-zdrowia Krajowy Punkt Kontaktowy Krystyna Drogoń tel Chafea:


Pobierz ppt "1 Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 30 czerwca 2015 r. partnerstwo""

Podobne prezentacje


Reklamy Google