Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BLOK TEMATYCZNY: „Z BIEGIEM WISŁY” TEMAT DNIA: „WARSZAWA” EDUKACJA POLONISTYCZNO - SPOŁECZNA Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BLOK TEMATYCZNY: „Z BIEGIEM WISŁY” TEMAT DNIA: „WARSZAWA” EDUKACJA POLONISTYCZNO - SPOŁECZNA Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej."— Zapis prezentacji:

1 BLOK TEMATYCZNY: „Z BIEGIEM WISŁY” TEMAT DNIA: „WARSZAWA” EDUKACJA POLONISTYCZNO - SPOŁECZNA Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej

2 Diagnoza klasy Czworo uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania w tym troje posiadających opinie PPP ( dwoje 7-latków) Troje uczniów zdolnych, którzy bardzo dobrze radzą sobie z wymaganiami i mają szybkie tempo pracy (jeden 7- latek) Ośmioro uczniów, którzy dobrze radzą sobie z zadaniami (dwoje 7-latków) Jeden uczeń, który dobrze radzi sobie z zadaniami, ale ma wolne tempo pracy (7- latek) Klasa I liczy piętnaścioro uczniów w tym: dziewięcioro 8-latków i sześcioro 7-latków

3 Cele główne: przyswojenie informacji na temat ważnych obiektów znajdujących się w stolicy Polski oraz ich funkcji i przeznaczenia zmotywowanie do pracy uczniów wycofanych z aktywnego udziału w zajęciach

4 Cele operacyjne: Uczeń: zna zwroty i gesty, którymi posługujemy się na przywitanie uważnie słucha i korzysta z przekazywanych informacji potrafi wymienić ważne miejsca i obiekty znajdujące się w Warszawie oraz wskazać ich funkcję i przeznaczenie wie, że Warszawa jest stolicą Polski i jakie pełni funkcje układa zdania z rozsypanek wyrazowych poprawnie pod względem graficznym i ortograficznym przepisuje zdania tworzy ustną wypowiedź posługując się pełnymi zdaniami

5 Metody pracy: podające: opis, objaśnienie eksponujące: film, grafika programowe: użycie podręcznika, karta pracy aktywizujące: mapa mentalna integracyjne: graffiti, zabawa muzyczno - ruchowa

6 Formy pracy: zbiorowa – (zadanie 1, 2, 5 ) indywidualna – (zadanie 3, 6, 7, 8 ) grupowa – w grupach homogenicznych - (zadanie 4)

7 Pomoce dydaktyczne i czas pracy: rozsypanka wyrazowa do pracy w grupach, film o Warszawie, karta pracy z podręcznika, kartka z bloku, pastele, stoliki ustawione w cztery kwadraty projektor, ekran i dostęp do Internetu dwie jednostki lekcyjne

8 Zadanie 1 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Powitanie – stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery podczas zabawy muzyczno – ruchowej z repertuaru Klanzy. Czas pracy: 5 minut Przypomnienie, że podczas witania się patrzymy sobie w oczy. 3.1.a – wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki 5.4 – wie jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe) Część wstępna

9 Wprowadzenie do zajęć Podanie tematu zajęć i celu zajęć. Czas pracy: 5 minut Szczegółowe wyjaśnienie dzieciom czego się dzisiaj nauczą.

10 Zadanie 2 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Wspólne oglądanie filmu pt. ”Spacer po Warszawie”. Omawianie pojawiających się ważnych miejsc i obiektów (Stare Miasto, Pałac Kultury, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Sejm). Czas pracy: 7-10 minut 5.8 – uczeń wie jakiej jest narodowości, zna stolicę Polski 1.1.a – uważnie słucha wypowiedzi, koduje i korzysta z przekazywanych informacji Część główna

11 Zadanie 3 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Uzupełnianie karty pracy w podręczniku. Czas pracy: 5 - 7 minut Indywidualizacja pracy pod względem ilości zapisanych nazw. Udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych na temat pracy. 1.3.f – pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną 1.3.g - przepisuje teksty Część główna

12 Karta pracy Uczniowie uzupełniają samogłoskami nazwy miejsc i budynków znajdujących się w Warszawie i przepisują wyrażenia do zeszytu zwracając uwagę na wielką literę obu członów nazw własnych.

13 Zadanie 4 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Praca w 4 grupach homogenicznych. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Naklejanie zdań na dużym arkuszu papieru. Czas pracy: 20 minut Indywidualizacja pracy pod względem długości zdań - zdanie proste i zdania rozwinięte. Każdy uczeń w grupie dostaje gwiazdkę – naklejkę za dobrze wykonane zadanie. 1.1.b –uczeń zna wszystkie litery alfabetu, rozumie czytany tekst 1.1.e – rozumie pojęcia: wyraz zdanie 1.2. czyta teksty z uwzględnieniem intonacji i interpunkcji Część główna

14 „Warszawa to nasza stolica” „W Warszawie znajduje się port lotniczy” Efekty pracy grupowej

15 „W Warszawie działa podziemna kolej, czyli metro.” „Na ulicach Warszawy panuje duży ruch i gwar.” Efekty pracy grupowej

16 Zadanie 5 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Zabawa integracyja na dywanie, polegająca na kreatywnym wymyślaniu zakończeń tego samego zdania: „Gdybym mieszkał w Warszawie to…” Czas pracy: 15 minut Zachęcanie do śmiałych wypowiedzi, pomoc uczniom, którym brakuje odwagi lub pomysłu tak, by wszystkie dzieci brały udział w zabawie. Udzielanie informacji zwrotnej dotyczących poprawności wypowiedzi 5.4 – uczeń współpracuje w zabawie, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 1.3.a – tworzy wypowiedź ustną Część główna

17 „Gdybym mieszkał w Warszawie to…???” Uczniowie podczas zabawy integracyjnej

18 Zadanie 6 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Praca plastyczna na temat: „Najważniejsze miejsca i obiekty znajdujące się w Warszawie” wyszukiwanie miejsc wskazanych przez dzieci w Internecie. Czas pracy: 25 minut Udzielanie wsparcia i pomocy w wykonywaniu zadania osobom potrzebującym. 4.a –uczeń ilustruje sceny i sytuacje 4.b. – podejmuje działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego: kształt, barwa stosując określone techniki plastyczne Część główna

19 Zadanie 7 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Indywidualna prezentacja prac uczniów. Zawieszania prac na dużym arkuszu papieru, tak aby powstało wspólne dzieło „Warszawa – stolica Polski” Czas pracy: 15 minut Eksponowanie elementów pracy, z których uczniowie są szczególnie zadowoleni. 1.3.a –uczeń tworzy wypowiedzi w formie ustnej 1.3.d – dba o kulturę wypowiadania się Podsumowanie

20 „Warszawa – stolica Polski” Efekty pracy całego zespołu

21 Zadanie 8 Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Realizacja treści Nowej Podstawy Programowej Rozmowa kierowana na temat realizacji celów. Dlaczego Warszawa jest ważnym miastem? Jak wygląda to miasto w dzień, a jak nocą? Co ciekawego można zobaczyć w Warszawie? Dlaczego warto tam pojechać? Czas pracy: 10 minut 1.3.c – uczeń uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie, poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych Podsumowanie

22 Scenariusz prezentowanych zajęć zawiera wnioski jakie wyciągnęłam z : ewaluacji zewnętrznej szkoły szkoleń dotyczących: „Oceniania kształtującego” oraz „Indywidualizacji procesu edukacji w szkole” koleżeńskiej wymiany doświadczeń analizy pracy własnej konsultacji metodycznej opracowała: Wioletta Wasela


Pobierz ppt "BLOK TEMATYCZNY: „Z BIEGIEM WISŁY” TEMAT DNIA: „WARSZAWA” EDUKACJA POLONISTYCZNO - SPOŁECZNA Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google