Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia w mówieniu SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KLASA 1 Prowadzący: Dorota Dankowska Czas 2 X 45 min.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia w mówieniu SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KLASA 1 Prowadzący: Dorota Dankowska Czas 2 X 45 min."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia w mówieniu SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KLASA 1 Prowadzący: Dorota Dankowska Czas 2 X 45 min

2 TYGODNIOWY OŚRODEK PRACY : Umiemy się zachować na wypadek pożaru DZIENNEOŚRODKI TEMATYCZNE: Zagrożenia pożarowe Praca strażaka Marzenia Wojtka Oceniamy postępowanie Wojtka Układamy opowiadanie

3 Zapis w dzienniku: Zbiorowe układanie opowiadania na temat Jak Wojtek uratował Henia na podstawie książki Czesława Janczarskiego Jak Wojtek został Strażakiem Cele Główny Uczeń potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat. Szczegółowe Uczeń: gromadzi słownictwo wokół danego tematu; wskazuje czasowniki; porządkuje czasowniki wg kolejności wydarzeń; doskonali technikę czytania głośnego i ze zrozumieniem; określa nastrój we wskazanych fragmentach tekstu; uzupełnia tekst właściwymi wyrazami;

4 Metody pracy: słowna zabawowa drama praktyczna Formy pracy: –indywidualna –zbiorowa Pomoce dydaktyczne : karty z wyrazami, lektura, tekst z lukami, przybory szkolne

5 Przebieg zajęć 1. Zebranie i uporządkowanie informacji z poprzednich zajęć. O jakiej książce rozmawiamy? Kto jest jej autorem? Kto jest jej bohaterem głównym? Jakie występują postaci drugoplanowe? Czy możemy określić czas i miejsce akcji? Jakie marzenie miał Wojtek? Co wpłynęło, że to marzenie się spełniło?

6 2. Określanie nastroju we wskazanych fragmentach tekstu. Co to jest nastrój? Jaki może być nastrój? Odczytywanie przez uczniów fragmentów tekstu i określanie nastroju. Inscenizacja ruchowa podanego fragmentu. Dobieranie kolorów do podanych fragmentów.

7 1. Wraca Wojtek do domu. Idzie dróżką znajomą. Nic go teraz nie cieszy, nawet książka i zeszyt. 2. Wraca Wojtek do domu. Idzie dróżką znajomą. Jest wesoły szczęśliwy! - Strażak ze mnie prawdziwy!

8 Przedstawienie tematu i głównego celu zajęć. Zapis tematu do zeszytu. Układamy opowiadanie na temat Jak Wojtek uratował Henia. 4. Ćwiczenia słownikowe Określenie czasu i miejsca trwania wydarzenia; Określenie pogody Umieszczenie wyrazów pomocniczych na tablicy: popołudnie, lato, chata, pada deszcz, burza Ustalenie: Jakie czynności mógł wykonać Wojtek ? Powtórzenie wiadomości o czasowniku. Odczytywanie czasowników z tablicy. Porządkowanie wyrazów w kolejności chronologicznej. patrzył, zauważył, wybiegł, usłyszał, wskoczył, chwycił, wyniósł, wezwał Zabawa pantomimiczno – słowna Układanie krótkich zdań z podanymi czasownikami. Zabawa w skojarzenia: ogień, pożar, woda, strażak itp.

9 5. Ćwiczenia dramowe Scenka rodzajowa – Wojtek ratuje Henia z zastosowaniem stop - klatki Opowieść, jak Wojtek ratuje Henia przypadkowego świadka Opowieść Wojtka Opowieść komendanta Bonifacego

10 6. Uzupełnianie zdań czasownikami patrzył, strzelił, stanęła, wybiegł, usłyszał, wybił, chwycił, pobiegł, wezwał, wskoczył Wojtek...... przez okno. Zagrzmiało. Piorun..... w dom sąsiada. Chata...... w ogniu. Chłopiec..... z domu......... płacz małego Henia........ szybę w oknie i.......... do izby......... dziecko i...... na podwórze. Potem...... strażaków. Odczytanie uzupełnionego tekstu. Analiza ortograficzna – wielka litera na początku zdania oraz w imionach. 7. Podsumowanie zajęć i ocena.


Pobierz ppt "Ćwiczenia w mówieniu SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KLASA 1 Prowadzący: Dorota Dankowska Czas 2 X 45 min."

Podobne prezentacje


Reklamy Google