Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE UCZNIÓW n wiek n poziom znajomości języka n motywacja n zdolności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE UCZNIÓW n wiek n poziom znajomości języka n motywacja n zdolności."— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE UCZNIÓW n wiek n poziom znajomości języka n motywacja n zdolności

2 UCZNIOWIE SĄ RÓŻNI 1 n powody nauki n sprawność pamięci n wcześniejsze doświadczenia n znajomość innych j. obcych n poziom nudy

3 UCZNIOWIE SĄ RÓŻNI 2 n poczucie humoru n style uczenia się n inteligencje n wykształcenie, zawód, zainteresowania n miejsce zamieszkania

4 UCZNIOWIE SĄ RÓŻNI 3 n osobowość i charakter n wiara w możliwości nauczyciela n stopień skupienia n preferowane tempo pracy n uprzedzenia

5 WIEK - MŁODZIEŻ n „ idealny wiek”(przewaga nad dziećmi i dorosłymi) n wymowa - teoria wieku krytycznego n gramatyka - teoria kolejności akwizycji n język sposobem, okazją do wyrażenia siebie n nie najlepszy WIEK, ale najlepsze WARUNKI

6 MŁODZIEŻ - SUGESTIE n stworzenie szansy przejęcia odpowiedzialności za własną naukę n stawianie na współpracę, a nie rywalizację n unikanie sytuacji trudnych emocjonalnie (obawa przed oceną rówieśników) n problemy z dyscypliną - sprawiedliwy, akceptowany system kar n budowanie poprawnych relacji

7 OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY WYNIKI BADAŃ 1 n nauczycielowi zależy na sukcesie uczniów n nauczyciel zdecydowanie kontroluje to co dzieje się w klasie n nauczyciel jest sprawiedliwy i przyjacielski n nauczyciel zna imiona uczniów i zwraca się tak do nich n nauczyciel wymaga aby uczniowie dużo się uczyli n ZDECYDOWANIE TAK!

8 OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY WYNIKI BADAŃ 2 n nauczyciel interesuje się tym, co jego uczniowie robią po zajęciach n nauczyciel pozwala uczniom sprawdzać swoje własne sprawdziany n najważniejsze jest dobrze bawić się na lekcji n uczniowie sami powinni prowadzić zajęcia n ZDECYDOWANIE NIE!

9 OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY WYNIKI BADAŃ 3 n ważne aby nauczyciel ubierał się i wyglądał dobrze n praca w grupach, zespołach i parach jest ciekawsza niż indywidualna n nauczyciel powinien często pytać nas o opinię n nauczyciel powinien zmieniać plan zajęć, jeśli uczniowie tego oczekują n NIE JESTEM PEWNA/PEWIEN ?

10 POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA W/G RADY EUROPY n A 1 POCZĄTKUJĄCY n A 2 PRZED-ŚREDNI n B 1 ŚREDNI n B 2 PO-ŚREDNI n C 1 ZAAWANSOWANY n C 2 PRAWIE OJCZYSTY

11 POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA - UWAGI n wszystkie klasy/ grupy są zróżnicowane poziomem n każdy uczeń przechodzi przez swoje, indywidualne poziomy we własnym tempie n indywidualizacja nauczania sposobem na zróżnicowanie uczniów n korzystanie z informacji zwrotnych od uczniów (formalne i nieformalne)

12 POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA - SUGESTIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH n istotna rola „ mówienia nauczyciela” (TT) n płynność ważniejsza od poprawności n przewaga mówienia i słuchania n krótkie teksty do czytania n zwyczajowo centralna rola nauczyciela

13 POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA- SUGESTIE DLA ŚREDNICH n efekt „plateau” n zagrożenie fosylizacją,pojawienie się międzyjęzyka n pisanie i czytanie równolegle uczone z mówieniem i słuchaniem n rosnąca złożoność zadań

14 POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA- SUGESTIE DLA ZAAWANSOWANYCH n kluczowa rola materiałów autentycznych n nacisk na poprawność n dłuższe teksty do pisania n metoda indukcyjna w gramatyce n zadania wymagające integracji umiejętności

15 MOTYWACJA n dylemat: czy motywacja decyduje o sukcesie czy sukces rodzi motywację? n nie jest czymś stałym, danym raz na zawsze n 2 RODZAJE MOTYWACJI n zewnętrzna - nagroda, awans, stopień, egzamin n wewnętrzna - dla samych siebie

16 CO TO ZNACZY BYĆ ZMOTYWOWANYM? n wierzyć w sukces, w swoje możliwości n być ambitnym, mieć potrzebę osiągnięcia czegoś n być wytrwałym, systematycznym n tolerować niejasności

17 MOTYWACJA- JAK JĄ PODNIEŚĆ ? n stawiać jasne cele n urozmaicać zadania i ćwiczenia n indywidualizować pracę n promować różnorodność (zadania otwarte) n stawiać na rzeczywistą komunikację n dbać o miejsce zajęć i o atmosferę na lekcjach

18 ZDOLNOŚCI - UWAGI OGÓLNE n rozczarowanie testami na inteligencję n podważenie możliwości skutecznego przewidzenia sukcesu lub porażki w nauce języka n relacja pomiędzy testami mierzącymi zdolności językowe a motywacją

19 10 PRZYKAZAŃ DLA IDEALNEGO UCZNIA n niczego się nie obawiaj n ryzykuj n wierz w siebie n bądź optymistą n pokochaj kolegę

20 10 PRZYKAZAŃ DLA IDEALNEGO UCZNIA C.D n patrz perspektywicznie, z dystansu n radź sobie z chaosem n kieruj się intuicją n ucz się na błędach n sam stawiaj sobie cele

21 7 INTELIGENCJI HOWARDA GARDENERA n lingwistyczna n logiczno - matematyczna n wizualno - przestrzenna n muzyczna n ruchowa - kinestetyczna n interpersonalna n intrapersonalna

22 KONIEC CZĘŚCI DRUGIEJ ZAPRASZAM ZA 15 MINUT


Pobierz ppt "CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE UCZNIÓW n wiek n poziom znajomości języka n motywacja n zdolności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google