Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne."— Zapis prezentacji:

1

2 PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ

3 Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne Aktywność podmiotu Czynniki sytuacyjne Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne Aktywność podmiotu Czynniki sytuacyjne

4 Pojęcie różnicy indywidualnej Różnice indywidualne to zjawisko polegające na tym, że jednostki (ludzie i zwierzęta) należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.

5 Cechy indywidualne Inteligencja Zdolności Niepokój o ewentualne niepowodzenia Poglądy Aktualna aktywność Styl poznawczy Zainteresowania Wiedza Poziom aspiracji Motywy i nastawienia Inteligencja Zdolności Niepokój o ewentualne niepowodzenia Poglądy Aktualna aktywność Styl poznawczy Zainteresowania Wiedza Poziom aspiracji Motywy i nastawienia

6 DEFINICJA –Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. ( Strelau )

7 ELEMENTY INTELIGENCJI Możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń Zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska Metapoznanie- zdolność człowieka do sprawowania kontroli nad własnym myśleniem Możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń Zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska Metapoznanie- zdolność człowieka do sprawowania kontroli nad własnym myśleniem

8 WYBRANE TEORIE INTELIGENCJI TEORIE CZYNNIKOWE Inteligencja płynna ( gf ) i skrystalizowana ( gc )- Raymond Cattell –inteligencja płynna- to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie) –i nteligencja skrystalizowana-to wiedza przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej;to zesp ó ł szczeg ó łowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu TEORIE CZYNNIKÓW RÓWNORZĘDNYCH Inteligencja wieloraka- Howard Gardner- inteligencja nie jest tworem jednolitym, ale wielopostaciowym –Inteligencje: językowa (używana przy pisaniu i czytaniu książek), logiczno-matematyczna (wykorzystywana przy rozwiazywaniu problemów matematycznych), przestrzenna (wykorzystywana przy szukaniu drogi), muzyczna (wykorzystywana przy graniu na instrumentach),cielesno-kinetyczna (używana w sporcie), interpersonalna (używana w relacjach z innymi ludźmi), intrapersonalna (używana przy samoocenie) TEORIE CZYNNIKOWE Inteligencja płynna ( gf ) i skrystalizowana ( gc )- Raymond Cattell –inteligencja płynna- to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie) –i nteligencja skrystalizowana-to wiedza przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej;to zesp ó ł szczeg ó łowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu TEORIE CZYNNIKÓW RÓWNORZĘDNYCH Inteligencja wieloraka- Howard Gardner- inteligencja nie jest tworem jednolitym, ale wielopostaciowym –Inteligencje: językowa (używana przy pisaniu i czytaniu książek), logiczno-matematyczna (wykorzystywana przy rozwiazywaniu problemów matematycznych), przestrzenna (wykorzystywana przy szukaniu drogi), muzyczna (wykorzystywana przy graniu na instrumentach),cielesno-kinetyczna (używana w sporcie), interpersonalna (używana w relacjach z innymi ludźmi), intrapersonalna (używana przy samoocenie)

9 POMIAR INTELIGENCJI Testy do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji –Test WSCI-R- test inteligencji Wechslera –Test matryc Ravena Iloraz inteligencji ( IQ i ntelligence quotient ) to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji kognitywnej czyli polegającej na umiejętności kojarzenia informacji i operacji na symbolach. –Bieguny inteligencji: talent->100 IQ= inteligencja przeciętna->upośledzenie umysłowe –efekt Flynna Krytyka pomiaru testowego Testy do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji –Test WSCI-R- test inteligencji Wechslera –Test matryc Ravena Iloraz inteligencji ( IQ i ntelligence quotient ) to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji kognitywnej czyli polegającej na umiejętności kojarzenia informacji i operacji na symbolach. –Bieguny inteligencji: talent->100 IQ= inteligencja przeciętna->upośledzenie umysłowe –efekt Flynna Krytyka pomiaru testowego

10 Słaby uczeń czy translator? Elementy NLP w nauczaniu Kanały sensoryczne: V,A,K; odbiór jednokanałowy, dwukanałowy, multisensoryczny Translatorzy- uczniowie gromadzący informacje jednym kanałem Elementy NLP w nauczaniu Kanały sensoryczne: V,A,K; odbiór jednokanałowy, dwukanałowy, multisensoryczny Translatorzy- uczniowie gromadzący informacje jednym kanałem


Pobierz ppt "PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google