Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ"— Zapis prezentacji:

1 PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ

2 Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się?
Cechy osobnika gatunkowe rozwojowe indywidualne Aktywność podmiotu Czynniki sytuacyjne

3 Pojęcie różnicy indywidualnej
Różnice indywidualne to zjawisko polegające na tym, że jednostki (ludzie i zwierzęta) należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.

4 Cechy indywidualne Inteligencja Zdolności
Niepokój o ewentualne niepowodzenia Poglądy Aktualna aktywność Styl poznawczy Zainteresowania Wiedza Poziom aspiracji Motywy i nastawienia

5 DEFINICJA Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau)

6 ELEMENTY INTELIGENCJI
Możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń Zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska Metapoznanie- zdolność człowieka do sprawowania kontroli nad własnym myśleniem

7 WYBRANE TEORIE INTELIGENCJI
TEORIE CZYNNIKOWE Inteligencja płynna ( gf ) i skrystalizowana ( gc )- Raymond Cattell inteligencja płynna- to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie) inteligencja skrystalizowana-to wiedza przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej;to zespół szczegółowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu TEORIE CZYNNIKÓW RÓWNORZĘDNYCH Inteligencja wieloraka- Howard Gardner- inteligencja nie jest tworem jednolitym, ale wielopostaciowym Inteligencje: językowa (używana przy pisaniu i czytaniu książek), logiczno-matematyczna (wykorzystywana przy rozwiazywaniu problemów matematycznych), przestrzenna (wykorzystywana przy szukaniu drogi), muzyczna (wykorzystywana przy graniu na instrumentach),cielesno-kinetyczna (używana w sporcie), interpersonalna (używana w relacjach z innymi ludźmi), intrapersonalna (używana przy samoocenie)

8 POMIAR INTELIGENCJI Testy do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji
Test WSCI-R- test inteligencji Wechslera Test matryc Ravena Iloraz inteligencji (IQ — intelligence quotient) to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji kognitywnej — czyli polegającej na umiejętności kojarzenia informacji i operacji na symbolach. Bieguny inteligencji: talent->100 IQ= inteligencja przeciętna->upośledzenie umysłowe efekt Flynna Krytyka pomiaru testowego

9 Słaby uczeń czy „translator“?
Elementy NLP w nauczaniu Kanały sensoryczne: V,A,K; odbiór jednokanałowy, dwukanałowy, multisensoryczny Translatorzy- uczniowie gromadzący informacje jednym kanałem


Pobierz ppt "PODMIOTOWE DETERMINANT PROCESU UCZENIA SIĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google