Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka ucząca się Roman Tomaszewski Mariusz Polarczyk Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka ucząca się Roman Tomaszewski Mariusz Polarczyk Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka ucząca się Roman Tomaszewski Mariusz Polarczyk Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu rtoma@au.poznan.pl; pol@au.poznan.pl

2 Organizacja jest to system, którego funkcjonalnie zróżnicowane części współdziałają dla powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części. T. Kotarbiński

3 OUS będąc metaforą nie jest konkretnym typem organizacji. Można ją określić jako pewien ideał, do którego stale się zbliżamy, albo jeszcze inaczej, jako sposób na życie.

4 Pięć dyscyplin podstawowych Senge’ego: Mistrzostwo osobiste Modele myślowe Budowanie wspólnej wizji Zespołowe uczenie się Myślenie systemowe

5 System zarządzania wiedzą musi być oparty na trzech filarach: Zdobywania Przyswajania Transferu wiedzy

6 Organizacja ucząca się to: Organizacja maksymalnie elastyczna O specyficznej kulturze organizacyjnej Sprawnym systemie komunikowania i informowania Ze szczególnie zaakcentowaną rolą lidera

7 Elastyczność organizacji przejawia się w zdolności do reagowania na bodźce otoczenia. Wymaga, zatem umiejętnego zarządzania zmianami.

8 Kultura organizacji stanowi zbiór norm, wartości, postaw czy wzorów zachowań, tradycji. Przejawia się w: zachowaniach i reakcjach jednostek i grup, w ich sądach i postawach sposobie rozwiązywania problemów, a jednocześnie określa stosunek pracowników do pracy, do organizacji i do siebie nawzajem

9 Komunikacja jest społecznym procesem przekazywania i odbierania treści, takich jak wiedza, postawy, zachowania. Sprawna komunikacja zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i kontakty z otoczeniem są czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu OUS.

10 Zasadniczą kwestią dotyczącą rzeczywistego funkcjonowania OUS jest trudność osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy szerokim delegowaniem uprawnień, a realiami władzy i kontroli.

11 Krok 1 – proces badania i bieżącego śledzenia otoczenia Krok 2 – porównywanie zdobytych w kroku 1 informacji z normami operacyjnymi Krok 3 – inicjowanie działania Krok 1 Krok 3 kro k 2 Pojedyncza pętla uczenia się jest odpowiednia dla zadań rutynowych. Występuje wtedy, kiedy osiągamy zgodność pomiędzy planem, a rzeczywistością, albo, kiedy naprawia się niezgodność przez działanie korekcyjne. Żródło: [Bukowska 2005, s. 75]

12 Krok 1 – proces badania i bieżącego śledzenia otoczenia Krok 2 – porównywanie zdobytych w kroku 1 informacji z normami operacyjnymi Krok 2 a – proces kwestionowania tego, czy normy operacyjne są odpowiednie Krok 3 – proces inicjowania odpowiedniego działania Krok 1 Krok 3 kro k 2 Krok 2a Podwójna pętla uczenia się występuje wtedy, kiedy niezgodność jest korygowana przez uzyskanie odpowiedzi, dlaczego pojawił się dany problem i umożliwia wyeliminowanie jego przyczyny, a nie tylko objawów. Źródło: [ Bukowska 2005, s.76]

13 Wspólne cechy nowoczesnych koncepcji zarządzania: Orientacja na proces Orientacja na szeroko pojmowane uczenie się Orientacja na jakość i racjonalność w działaniu Praca zespołowa

14 W OUS wiedza pozwala na adaptację do zmieniających się warunków otoczenia. Organizacja inteligentna wyprzedza fakty i czynnie kreuje rzeczywistość. Każda organizacja inteligentna jest jednocześnie OUS, ale nie odwrotnie.

15 Metody zarządzania przejęte od sektora komercyjnego w niewielkim stopniu uwzględniają misję i publiczny wizerunek biblioteki.

16 Wyraźne określenie misji przyczynia się do lepszego zrozumienia specyficznych celów organizacji przez klientów i przedstawicieli organów finansowania.

17 Profesjonalizm współczesnego menedżera wymaga, aby od postaw kierownika przeszedł do postawy elastycznego lidera. Lider to ktoś więcej niż przywódca. Lider to przywódca, który posiada autorytet, czyli połączenie osobowości i kompetencji.

18 Sposób, w jaki biblioteka jest postrzegana w swym otoczeniu nazywamy wizerunkiem. Wysoka jakość obsługi. Prawidłowa komunikacja z użytkownikiem. Do stworzenia właściwego wizerunku konieczne są:

19 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Biblioteka ucząca się Roman Tomaszewski Mariusz Polarczyk Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google