Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej Warszawa, 25.03.2013 r. Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej Warszawa, 25.03.2013 r. Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw."— Zapis prezentacji:

1 Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej Warszawa, 25.03.2013 r. Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw.

2 Rok 2003 - zapoczątkowanie procesu tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Rok 2003 - zapoczątkowanie procesu tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa powoływane w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Platformy Technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa powoływane w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Platformy Technologiczne, inicjatywa

3 Główne kierunki działań Rozwój nowych technologii powodujących istotne zmiany w sektorze. Rozwój nowych technologii powodujących istotne zmiany w sektorze. Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług. Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów. Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych. Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych.

4 Jakie jest ich zadanie? Stworzenie obszarów i mechanizmów wspólnych działań podmiotów będących członkami platform, ukierunkowanych na tworzenie strategii dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz inicjowanie i realizacja kluczowych projektów naukowo – technologicznych. Stworzenie obszarów i mechanizmów wspólnych działań podmiotów będących członkami platform, ukierunkowanych na tworzenie strategii dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz inicjowanie i realizacja kluczowych projektów naukowo – technologicznych. Ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii. Ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

5 Europejska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych - cele strategiczne na bazie badań i innowacji Eksploracja i inwentaryzacja bazy zasobowej surowców mineralnych, Eksploracja i inwentaryzacja bazy zasobowej surowców mineralnych, Technologie wydobycia surowców ze złóż lądowych głębokich i podmorskich, Technologie wydobycia surowców ze złóż lądowych głębokich i podmorskich, Technologie procesowe odzysku pierwiastków krytycznych z surowców pierwotnych i wtórnych, Technologie procesowe odzysku pierwiastków krytycznych z surowców pierwotnych i wtórnych, Odzysk pierwiastków ze złóż ubogich na bazie zrównoważonych i ekonomicznie opłacalnych technologii, Odzysk pierwiastków ze złóż ubogich na bazie zrównoważonych i ekonomicznie opłacalnych technologii, Recykling i odzysk pierwiastków krytycznych. Recykling i odzysk pierwiastków krytycznych.

6 Polskie Platformy Technologiczne Rok 2004 - powstanie pierwszych Polskich Platform Technologicznych. Rok 2004 - powstanie pierwszych Polskich Platform Technologicznych. PPT to konsorcja zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i badawcze, uczelnie, instytucje finansowe i społeczne, którego celem jest sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki oraz opracowanie strategii zmierzającej do jej realizacji. PPT to konsorcja zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i badawcze, uczelnie, instytucje finansowe i społeczne, którego celem jest sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki oraz opracowanie strategii zmierzającej do jej realizacji.

7 Polskie Platformy Technologiczne - zadania Udział w przygotowaniu krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego, integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii, mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki, promocja i lobbing działań badawczo- rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki. aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych, aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych, aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;

8 Polskie Platformy Technologiczne PPT Żywności PPT Żywności PPT Biotechnologii PPT Biotechnologii PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Metali PPT Metali PPT Lotnictwa PPT Lotnictwa PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Transportu Wodnego PPT Transportu Wodnego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Zrównoważonej Chemii PPT Zrównoważonej Chemii PPT Transportu Drogowego PPT Transportu Drogowego PPT Stali PPT Stali PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PPT Transportu Szynowego PPT Transportu Szynowego PPT Ochrony Środowiska PPT Ochrony Środowiska PPT Sektora Leśno- Drzewnego PPT Sektora Leśno- Drzewnego PPT Budownictwa PPT Budownictwa PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Procesów Produkcji PPT Procesów Produkcji PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle PPT Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego

9 7 lutego 2011 roku z inicjatywy KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR oraz Szefa High Level Group Europejskiej Platformy Technologicznej, powołana została 7 lutego 2011 roku z inicjatywy KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR oraz Szefa High Level Group Europejskiej Platformy Technologicznej, powołana została Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych; podmiot inicjujący i wspierający zintegrowane działania na rzecz tworzenia i realizacji polskiej strategii surowcowej, by stać się członkiem Mirror Group, reprezentującym polski przemysł surowcowy w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych. podmiot inicjujący i wspierający zintegrowane działania na rzecz tworzenia i realizacji polskiej strategii surowcowej, by stać się członkiem Mirror Group, reprezentującym polski przemysł surowcowy w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych. Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych

10 Nowe podejście do surowców w UE - Opracowanie długofalowej Strategii Nowe podejście do surowców w UE - Opracowanie długofalowej Strategii Wyzwolenie potencjału unijnych gospodarek w zakresie wzrostu jest dużym wyzwaniem. Żeby sprostać temu wyzwaniu niezbędne jest zabezpieczenie niezawodnego i niezależnego od zakłóceń, dostępu przemysłu do surowców i materiałów Konieczność stworzenia warunków umożliwiających stabilny i konkurencyjny w świetle wymagań ochrony środowiska, potrzeb społecznych oraz postępującej globalizacji Konieczność stworzenia warunków umożliwiających stabilny i konkurencyjny w świetle wymagań ochrony środowiska, potrzeb społecznych oraz postępującej globalizacji Ograniczony dostęp do surowców mineralnych, który nakazał zmianę podejścia do górnictwa Ograniczony dostęp do surowców mineralnych, który nakazał zmianę podejścia do górnictwa Konieczność uwzględnienia zasad odpowiedzialnego biznesu Konieczność uwzględnienia zasad odpowiedzialnego biznesu Wszczęcie aktywnego poszukiwania złóż Wszczęcie aktywnego poszukiwania złóż Konieczność inwentaryzacji bazy zasobowej Konieczność inwentaryzacji bazy zasobowej Rozwój nowych i bardziej efektywnych i czystych technologii Rozwój nowych i bardziej efektywnych i czystych technologii PPTSM – odpowiedź na potrzeby sektora surowców mineralnych

11 Oczekiwania wobec PPTSM Włączenie się w przygotowanie analizy i wytypowanie surowców mineralnych, deficytowych dla gospodarki Polski. Włączenie się w przygotowanie analizy i wytypowanie surowców mineralnych, deficytowych dla gospodarki Polski. CSR (corporate social responsibility) – w świetle pozyskiwania surowców mineralnych. CSR (corporate social responsibility) – w świetle pozyskiwania surowców mineralnych. Nowe wzorce konsumpcji. Nowe wzorce konsumpcji. Współpraca robocza w obszarze surowcowych grup roboczych KE. Współpraca robocza w obszarze surowcowych grup roboczych KE. Współpraca w opiniowaniu dokumentów odnoszących się do polityki handlowej, przemysłowej i innowacyjnej w kontekście surowców. Współpraca w opiniowaniu dokumentów odnoszących się do polityki handlowej, przemysłowej i innowacyjnej w kontekście surowców. Udział w tworzeniu procedur, dyrektyw i aktów legislacyjnych. Udział w tworzeniu procedur, dyrektyw i aktów legislacyjnych. Działalność informacyjna. Działalność informacyjna.

12 Zadania Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych Zadaniem PPTSM, podobnie jak innych utworzonych Platform w EU i Polsce, jest stworzenie obszaru wspólnych działań podmiotów reprezentujących przemysł mineralny pozyskujący surowce ze złóż pierwotnych i wtórnych, instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne mających na celu inicjowanie kluczowych projektów naukowo-technologicznych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dynamiczny rozwój krajowego sektora mineralnego. Zadaniem PPTSM, podobnie jak innych utworzonych Platform w EU i Polsce, jest stworzenie obszaru wspólnych działań podmiotów reprezentujących przemysł mineralny pozyskujący surowce ze złóż pierwotnych i wtórnych, instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne mających na celu inicjowanie kluczowych projektów naukowo-technologicznych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dynamiczny rozwój krajowego sektora mineralnego.

13 Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych RESEARCH & DEVELOPMENT 1.BIPROMET S.A. 2.European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources 3.Główny Instytut Górnictwa 4.Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; 5.Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 6.Instytut Obróbki Plastycznej 7.Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 8.Instytut Metali Nieżelaznych 9.Interoceanmetal Joint Organization 10.KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe 11.Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 12.Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego

14 Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych PRZEMYSŁ 1.Katowicki Holding Węglowy S.A. 2.KGHM ECOREN S.A. 3.KGHM Polska Miedź S.A. 4.Kompania Węglowa S.A. 5.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 6.Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" S.A. 7.Związek Pracodawców Polska Miedź 8.Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. 9.Hydromet sp. z o.o.

15 Członkowie – Założyciele Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych NAUKA 1.Uniwersytet Wrocławski 2.Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o. 3.Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej 4.Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 5.Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej 6.Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

16 Komitet Sterujący - Członkowie Główny Instytut Górnictwa Główny Instytut Górnictwa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Metali Nieżelaznych Instytut Metali Nieżelaznych KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR Kompania Węglowa S.A. Kompania Węglowa S.A. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

17 Zespoły robocze surowce energetycznesurowce skalnesurowce metalicznesurowce chemiczne

18 Misja PPTSM Długotrwała i aktywna współpraca na rzecz efektywnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania zasobów surowcowych przy zastosowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, technologii oraz inicjowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych i działań promocyjnych. Długotrwała i aktywna współpraca na rzecz efektywnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania zasobów surowcowych przy zastosowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, technologii oraz inicjowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych i działań promocyjnych. Powołanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych to również szansa dla jej członków na wspólną realizację projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych krajowych i unijnych. Powołanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych to również szansa dla jej członków na wspólną realizację projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych krajowych i unijnych.

19 Strategiczna Agenda Badawcza PPTSM - założenia opracowanie narodowej strategii gospodarki surowcami mineralnymi stworzenie warunków dla wzmocnienia i rozwoju polskiego przemysłu surowcowego zapewnienie swobodnego dostępu do surowców, w tym krytycznych (strategicznych)

20 Strategiczna Agenda Badawcza PPTSM – założenia, c.d. określenie priorytetów dla sektora surowców mineralnych stworzenie pola do systematycznego dialogu na temat działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej zwiększenie współpracy nauki i przemysłu, zarówno w obszarze badań i rozwoju zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych ze złóż pierwotnych i wtórnych

21 Jakie są cele Platformy? Integracja kluczowych partnerów naukowych i przemysłowych sektora surowców mineralnych; Integracja kluczowych partnerów naukowych i przemysłowych sektora surowców mineralnych; Diagnoza obecnego stanu polityki surowcowej i opracowanie propozycji zmian; Diagnoza obecnego stanu polityki surowcowej i opracowanie propozycji zmian; Opracowanie propozycji długoterminowego programu rozwoju polskiego przemysłu surowców mineralnych; Opracowanie propozycji długoterminowego programu rozwoju polskiego przemysłu surowców mineralnych; Określenie krótkoterminowych działań PPTSM, o charakterze priorytetowym; Określenie krótkoterminowych działań PPTSM, o charakterze priorytetowym; Inicjowanie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań; Inicjowanie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań;

22 Kreowanie krajowych programów badawczych; Kreowanie krajowych programów badawczych; Edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy temat zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi; Edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi; Podejmowanie inicjatyw związanych z kreowaniem polityki i uregulowań prawnych w obszarze sektora surowców mineralnych, na szczeblu krajowym i europejskim; Podejmowanie inicjatyw związanych z kreowaniem polityki i uregulowań prawnych w obszarze sektora surowców mineralnych, na szczeblu krajowym i europejskim; Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i transfer technologii pochodzących ze środków krajowych i programów ramowych UE; Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i transfer technologii pochodzących ze środków krajowych i programów ramowych UE; Współpraca z instytucjami rządowymi w zakresie strategii rozwoju polskiego sektora surowców mineralnych. Współpraca z instytucjami rządowymi w zakresie strategii rozwoju polskiego sektora surowców mineralnych. Jakie są cele Platformy?

23 Dostępne informacje Strategiczna Agenda Badawcza Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych (SAB PPTSM), www.cuprum.wroc.pl/polska- platforma-technologiczna-surowcow-mineralnych, 2013, Strategiczna Agenda Badawcza Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych (SAB PPTSM), www.cuprum.wroc.pl/polska- platforma-technologiczna-surowcow-mineralnych, 2013, European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR), Strategic Research Agenda, Revision 2013, European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR), Strategic Research Agenda, Revision 2013, Podemski M., Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych, Przegląd Geol., vol. 56, nr 8/2, 2008, Podemski M., Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych, Przegląd Geol., vol. 56, nr 8/2, 2008, Galos K., Smakowski T., Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej w obszarze surowców nie-energetycznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 4/4, 2008, Galos K., Smakowski T., Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej w obszarze surowców nie-energetycznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 4/4, 2008, Galos K., Szamałek K., Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, Aktualia i perspektywy surowców mineralnych, 2011, Galos K., Szamałek K., Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, Aktualia i perspektywy surowców mineralnych, 2011, Galos K. i inni, Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie, Biuletyn PIG-PIB, 452: 43-53, 2012, Galos K. i inni, Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie, Biuletyn PIG-PIB, 452: 43-53, 2012, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl

24 j.kudelko@cuprum.wroc.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Udział platform surowcowych w kreowaniu polityki surowcowej Warszawa, 25.03.2013 r. Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google