Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady Opracował: Antoni Antonik - starszy Inspektor Pracy Sławomir Bleszyk – radca Mariusz Miszewski.

Opublikował , Został zmieniony 4 lat temu

  • Wyświetlenia

Prezentacja na temat: "Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady Opracował: Antoni Antonik - starszy Inspektor Pracy Sławomir Bleszyk – radca Mariusz Miszewski." — Zapis prezentacji:

Pobierz "Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady Opracował: Antoni Antonik - starszy Inspektor Pracy Sławomir Bleszyk – radca Mariusz Miszewski."
Podobne prezentacje
Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady Opracowali: Antoni Antonik - Starszy Inspektor Pracy Mariusz Miszewski – Pracownik merytoryczny. Zagrożenia w rolnictwie – środki zapobiegawcze – przykłady Opracowali: Antoni Antonik - Starszy Inspektor Pracy Mariusz Miszewski – Pracownik merytoryczny.
Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób. Wypadki związane z upadkami osób 2 Najczęstsze zdarzenia wypadkowe, którym ulegają rolnicy: Wypadki związane. Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób. Wypadki związane z upadkami osób 2 Najczęstsze zdarzenia wypadkowe, którym ulegają rolnicy: Wypadki związane.
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Piotr Grabiński. Prace szczególnie niebezpieczne Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, określone w. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Piotr Grabiński. Prace szczególnie niebezpieczne Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, określone w.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP. 1.znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP. 1.znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP. 1.znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP. 1.znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać.
Bezpieczeństwo na budowie Ogólne wymagania mgr Piotr Janczewski1. Bezpieczeństwo na budowie Ogólne wymagania mgr Piotr Janczewski1.
Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. 2 Sielski obrazek – krowy na pastwisku. Ale praca ze zwierzętami może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. 2 Sielski obrazek – krowy na pastwisku. Ale praca ze zwierzętami może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.
1 Kampania Mniej dźwigaj! Kampania kontrolno – informacyjna PIP: Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace. 1 Kampania Mniej dźwigaj! Kampania kontrolno – informacyjna PIP: Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace.
Instruktaż okresowy bhp Grupa zawodowa: Pracownicy administracyjno-biurowi. Instruktaż okresowy bhp Grupa zawodowa: Pracownicy administracyjno-biurowi.
1 Kampania Mniej dźwigaj! Kampania kontrolno – informacyjna PIP: Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace. 1 Kampania Mniej dźwigaj! Kampania kontrolno – informacyjna PIP: Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace.
Prace i czynności szczególnie niebezpieczne, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat w gospodarstwach rolnych. Prace i czynności szczególnie niebezpieczne, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat w gospodarstwach rolnych.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY, OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY, OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE.
1 Kampania Mniej dźwigaj! Kampania kontrolno – informacyjna PIP: Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace. 1 Kampania Mniej dźwigaj! Kampania kontrolno – informacyjna PIP: Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenia jakie stwarzają ręczne prace.
Mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP. Mgr Małgorzata Pietrzko-Zając Starszy Specjalista BHP.
Europejskie standardy bhp w sektorze budownictwa, leśnictwa i przemysłu drzewnego Korelacja z przepisami prawodawstwa krajowego wydanymi na podstawie. Europejskie standardy bhp w sektorze budownictwa, leśnictwa i przemysłu drzewnego Korelacja z przepisami prawodawstwa krajowego wydanymi na podstawie.
SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert. SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY instruktaż ogólny SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY, OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY instruktaż ogólny SYSTEM PRAWNY OCHRONY PRACY, OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE.
Wybrane zagadnienia W pytaniach i niekoniecznie w odpowiedziach. Wybrane zagadnienia W pytaniach i niekoniecznie w odpowiedziach.
SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiąc najwyższy rangą akt normatywny państwa. Nadaje organom państwa kompetencje w. SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiąc najwyższy rangą akt normatywny państwa. Nadaje organom państwa kompetencje w.
1 BEZPIECZNA BUDOWA Cz. 2 - ROZPORZĄDZENIE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 1 BEZPIECZNA BUDOWA Cz. 2 - ROZPORZĄDZENIE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań ratowniczo- gaśniczych Wymagania bhp wobec strażaków. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań ratowniczo- gaśniczych Wymagania bhp wobec strażaków.
CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA "Certyfikacja - działanie trzeciej strony wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami."
SZKOLENIE WSTĘPNE DLA NAUCZYCIELI. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. nr 78, poz. 483) Art. 24 Praca znajduje. SZKOLENIE WSTĘPNE DLA NAUCZYCIELI. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. nr 78, poz. 483) Art. 24 Praca znajduje.
Opracował: Tomasz Werdoni St. inspektor pracy OIP Białystok WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO INNYCH CELÓW MOŻE NARUSZYĆ PRAWA AUTORSKIE, OKREŚLONE. Opracował: Tomasz Werdoni St. inspektor pracy OIP Białystok WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO INNYCH CELÓW MOŻE NARUSZYĆ PRAWA AUTORSKIE, OKREŚLONE.
Mikroklimat pomieszczenia. Temperatura - wywiera bezpośredni wpływ na samopoczucie oraz wydajność pracowników. Powinna wynosić w okresie zimowym 20-24. Mikroklimat pomieszczenia. Temperatura - wywiera bezpośredni wpływ na samopoczucie oraz wydajność pracowników. Powinna wynosić w okresie zimowym 20-24.
2 W 2011 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili 25 772 wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym. W 16 574 przypadkach poszkodowani doznali trwałego. 2 W 2011 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili 25 772 wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym. W 16 574 przypadkach poszkodowani doznali trwałego.
WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ PRACY ORAZ POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH. WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ PRACY ORAZ POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH.
SZKOLENIE CZŁONKÓW OSP. ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKA PODCZAS ALARMU. SZKOLENIE CZŁONKÓW OSP. ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKA PODCZAS ALARMU.
SZKOLENIE CZŁONKÓW OSP. ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKA PODCZAS ALARMU. SZKOLENIE CZŁONKÓW OSP. ZACHOWANIE SIĘ STRAŻAKA PODCZAS ALARMU.
Dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE. WSTĘP Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przyczyn powstania pożaru lub innego. Dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE. WSTĘP Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przyczyn powstania pożaru lub innego.