Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16."— Zapis prezentacji:

1 Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16.

2 Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi.
Samodzielne kierowanie ciągnikami i maszynami samobieżnymi wymaga kwalifikacji i doświadczenia. Przy wykonywaniu tej czynności występuje duże zagrożenie najechania, wywrócenia ciągników, a także wyrządzenia krzywdy osobom postronnym. Ponadto towarzyszące tej pracy drgania, hałas i zapylenie są szkodliwe.

3 Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych. Są to maszyny z urządzeniami tnącymi lub gniotącymi, z wieloma wirującymi częściami, przeważnie o dużej masie. Ich bezpośrednia obsługa w warunkach polowych stwarza wiele zagrożeń, przejechania, przewrócenia maszyny, przygniecenia, pochwycenia przez pracujące mechanizmy, skaleczenia, obcięcia kończyn – tak osób obsługujących jak i postronnych.

4 Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomaganie przy tych czynnościach. Przy tych pracach występuje wysokie zagrożenie przygniecenia i przejechania, wskutek których osoby pracujące najczęściej doznają urazów kończyn górnych i kończyn dolnych.

5 Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowania ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej. Przy tych czynnościach występują bardzo często pochwycenia przez ruchome części maszyn, które powodują urazy (amputacje palców i rany szarpane dłoni).

6 Obsługa maszyn do przygotowania pasz - sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy. Występuje wysokie zagrożenie urazów kończyn górnych przez wirujące noże, walce i bębny, pochwycenia przez wały napędowe i pasy transmisyjne.

7 Przerzynanie (obróbka) drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy. Pilarka tarczowa to jedna z najniebezpieczniejszych maszyn, przy której występuje najwięcej okaleczeń, amputacji oraz wypadków śmiertelnych. Każdy kontakt z tarczą piły kończy się poważnym urazem. Występuje zakleszczenie materiału oraz jego odrzut. Zagrożenie wzrasta, gdy pilarka nie ma osłon, klina rozszczepiającego oraz urządzenia podającego materiał do cięcia poprzecznego.

8 Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.) Posługiwanie się piłą łańcuchową wymaga siły i sprawności dorosłego mężczyzny, kwalifikacji i wprawy. Występuje wysokie zagrożenie bardzo ciężkimi urazami łańcuchem tnącym przy manewrowaniu piłą, opuszczeniu na kończynę dolną oraz przy „odbiciu” pilarki.

9 Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.
Są to prace wymagające specjalistycznych umiejętności, siły fizycznej i doświadczenia. Występuje wysokie zagrożenie przygniecenia osób pracujących.

10 Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
Podczas pracy przy w/w urządzeniach występuje zagrożenie pochwycenia przez części ruchome oraz duże zapylenie.

11 Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).
Jest to substancja o silnych właściwościach żrących, parzących i pylących. Powoduje poparzenia błon śluzowych oczu i skóry.

12 Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
Są to substancje toksyczne i trujące szkodliwe dla zdrowia, powodują ostre zatrucia, mogą doprowadzić do śmierci.

13 Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.
Są to substancje szczególnie niebezpieczne, gdyż wnikając do tkanki mózgowej powodują trwałe uszkodzenia mózgu. Ich opary połączone z powietrzem tworzą mieszaniny łatwopalne i wybuchowe.

14 Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły .
Opary tych substancji zawierają rozpuszczalniki organiczne, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Występuje również ryzyko zapalenia i wybuchu co może doprowadzić do licznych poparzeń ciała.

15 Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania, parników, kotłów do gotowania.
Występują liczne zagrożenia związane z termicznymi poparzeniami jak również zagrożenia pożaru i wybuchu.

16 Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków) oraz załadunek i rozładunek a także prace przy uboju i rozbiorze zwierząt. Podczas prac ze zwierzętami występują zagrożenia uderzenia, przygniecenia, kopnięcia i pogryzienia. W przypadku dużych rozpłodników ( ogierów, buhajów, knurów i tryków) obowiązuje bezwzględny zakaz obsługi i przebywania w ich pobliżu dla dzieci oraz kobiet.

17 Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba.
Praca przy w/w czynnościach może doprowadzić do zatrucia, zakażenia i urazów mechanicznych. Występuje zagrożenie utopień w zbiornikach.

18 Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.
Występuje niebezpieczeństwo oberwania i obsunięcia się ścian wykopu lub zawalenia, które powodują zasypanie, uduszenie przebywających w wykopie osób.

19 Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
Prace te wymagają specjalistycznych umiejętności i doświadczenia. Występują zagrożenia potrącenia, przejechania lub przygniecenia osób postronnych.

20 Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.
Występuje zagrożenie uduszenia na skutek spadku zawartości tlenu w powietrzu jak również z powodu zasypania materiałem występującym w silosie.

21 Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.
Podczas prac na wysokości występują liczne zagrożenia związane z upadkiem osób, które mogą spowodować poważne urazy kończyn, głowy i kręgosłupa a także doprowadzić do śmierci.

22 Prace związane z przenoszeniem, dźwiganiem ciężkich przedmiotów oraz czynności wymagające długotrwałej i wymuszonej pozycji. Podczas tych prac dochodzi do licznych urazów mięśni, stawów i kręgosłupa. W przypadku dzieci występuje zagrożenie deformacji układu kostno-szkieletowego.

23 PAMIĘTAJ ABY: Praca nigdy nie odbywała się kosztem czasu przeznaczonego na naukę, sen, wypoczynek i zabawę. Powierzane dzieciom prace nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych, nie powinny narażać na ryzyko wypadków i urazów oraz stwarzać zagrożeń dla ich rozwoju psycho-fizycznego.

24 Dziękujemy za uwagę. Opracowali: Tomasz Grzyb – OR KRUS Częstochowa
Tomasz Urban – OIP KATOWICE W prezentacji wykorzystano materiały prewencyjne KRUS i PIP


Pobierz ppt "Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google