Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ręczne prace transportowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ręczne prace transportowe"— Zapis prezentacji:

1 Ręczne prace transportowe
zgodnie z przepisami i zasadami

2 Ręczne prace transportowe
Odpowiednie zorganizowanie ręcznych prac transportowych jest zadaniem skomplikowanym, należy mieć na względzie wytyczne ustawodawcy, należy: ograniczyć wysiłek fizyczny, zapewnić odpowiednie przerwy w pracy wyeliminować nadmierne obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego, a zwłaszcza urazów kręgosłupa ograniczyć odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów do minimum uwzględnić normy i zasady ergonomii

3 Drogi transportowe Nawierzchnia dróg transportowych powinna być utwardzona, gładka, odporna na zużycie, odznaczać się dobrą przyczepnością. Drogi transportowe powinny być trwale oznakowane np. liniami koloru żółtego. Szerokość drogi transportowej uzależniona jest od jej przeznaczenia (dla środków transportowych, dla ruchu pieszego lub dla obojga tych przypadków) i nie może być mniejsza niż 120 cm.

4 Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów:
Należy: Trzymać ciężar tak blisko ciała jak to tylko jest możliwe (obciążenie wzrasta z odległością między ciężarem a pracownikiem). W przypadku przenoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż 30 cm od tułowia-należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę ładunku przypadającego na 1 pracownika lub zapewnić wykonanie tego transportu przez co najmniej 2 pracowników. Podnosić w zakresie wysokości od dłoni do barków. Jeśli ciężar znajduje się poniżej wysokości, na jakiej znajdują się dłonie, to należy zastosować odpowiednie pętle, uprząż lub hak, Starać się utrzymywać ciężar w rękach jak najkrócej, Podczas podnoszenia minimalizować ruchy tułowia (pochylenia, skłony i skrócenia),

5 Należy unikać dużych obiektów, które wykraczają poza zasięg rąk oraz ograniczają widzenie. Przedmioty nieporęczne lub trudne do utrzymania powinny być przemieszczane przy użyciu sprzętu pomocniczego. Unikać podnoszenia obiektów z przemieszczającym się środkiem ciężkości. Przedmioty, których środek ciężkości znajduje się powyżej połowy ich wysokości, nie powinny być przenoszone ręcznie. Przenosić ciężar na opuszczanych rękach. Dźwiganie ciężaru przy zgiętych w stawie łokciowym rękach zwiększa dwukrotnie obciążenie zaangażowanych mięśni. Unikać dużej częstotliwości podnoszenia (szybkie tempo) Opakowania przedmiotów powinny być wytrzymałe nie stwarzające swoim kształtem lub krawędziami potencjalnych zagrożeń wypadkowych. Ostre krawędzie oraz wystające elementy przemieszczanych przedmiotów powinny być osłonięte.

6 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Zostały określone z uwzględnieniem następujących czynników: Płci pracownika Wieku pracownika Odległości, na którą wykonywane są prace transportowe Charakteru drogi Charakteru pracy

7 Ręczne prace transportowe
Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych najbardziej narażonymi na urazy częściami ciała są: kręgosłup, ramiona, nadgarstki, stopy i dłonie. Wymagają dużego wysiłku fizycznego, stwarzają poważne zagrożenia wypadkowe.

8 Organizacja transportu ręcznego
Wymaga zastosowania metod, które powinny: Wyeliminować nadmierne obciążenia układu mięśniowo–szkieletowego, Ograniczyć długotrwały wysiłek (należy stosować przerwy w pracy i odpoczynek), Ograniczyć do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów. Wykluczyć przemieszczanie przedmiotów, jeżeli: - przemieszczanie ma być wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia pracownika, - istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów przemieszczanego przedmiotu, - ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji, - pochylenie pracownika przekracza 45 °.

9 Prawidłowe usytuowanie ciała i ładunku
Kobiety, podnoszące ładunek, powinny: Przyklęknąć na jedno kolano tak, żeby jak najściślej przylegało ono do ładunku, przy czym stopa drugiej nogi powinna znajdować się około 30 cm od ładunku, Uchwycić z obu stron ładunek w taki sposób, żeby nie wysunął się z rąk. Podnosić ładunek przez prostowanie nóg, przy czym grzbiet powinien być cały czas wyprostowany.

10 Prawidłowe usytuowanie ciała i ładunku
Mężczyźni, podnoszący ładunek, powinni: Podejść jak najbliżej do ładunku i jeżeli jest to możliwe, okraczyć go, przy czym stopy powinny być lekko rozwarte, Przykucnąć obok podnoszonego ciężaru, Wyprostować grzbiet i mocno uchwycić ładunek, tak aby nie wysunął się z rąk, Podnosić ładunek przez prostowanie nóg, trzymając go jak najbliżej tułowia, przy czym grzbiet powinien być cały czas wyprostowany.

11 Usytuowanie ciała i ładunku
Nieprawidłowo: „pałąkowe plecy” Prawidłowo: wyprostowane plecy, podnoszenie za pomocą pracy mięśni nóg

12 Usytuowanie ciała i ładunku

13 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Mężczyźni

14 WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH NORM -Mężczyźni
 - masa przedmiotów przenoszonych nie może przekraczać: 30 kg przy pracy stałej, 50 kg przy pracy dorywczej  - niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg, odległość przekraczającą 25 m, oraz na wysokość powyżej 4m  - dopuszcza się przetaczanie przedmiotów pod warunkiem, że: masa przetaczanego przedmiotu po powierzchni poziomej nie może przekroczyć 300 kg na jednego pracownika, masa przedmiotu wtaczanego na pochylnię przez jednego pracownika nie może przekraczać 50 kg  - dopuszczalna masa ładunku przewożonego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka   - przy przewożeniu ładunku po pochylni, masa jego nie może przekraczać 350 kg wraz z wózkiem   - niedopuszczalne jest ręczne przewożenie ładunków na wózkach po pochylniach o nachylaniu powierzchni większej niż 8%, na odległość większa niż 200m   - masa ładunku przewożonego wózkiem szynowym po powierzchni poziomej nie może przekroczyć 600 kg, wraz z masa wózka 

15 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Kobiety

16 WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH NORM -Kobiety
- masa przedmiotów nie powinna przekraczać 12 kg przy pracy stałej, 20 kg przy pracy dorywczej - dopuszcza się przenoszenie po pochylniach gdzie max. kąt nachylenia nie przekracza 30 stopni, a wysokość 5 metrów, przedmiotów o masie 8 kg przy pracy stałej, 15 kg przy pracy dorywczej   - dopuszcza się przewożenie ciężarów o masie nie przekraczającej   50 kg na taczkach jednokołowych, 80 kg na wózkach 2,3,4-kołowych, 300 kg na wózkach szynowych (wraz z masą wózka).

17 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Kobiety w ciąży

18 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Młodociani dziewczynki

19 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Młodociani chłopcy

20 WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH NORM – Młodociani:
- dopuszcza się ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie 20 kg (dla chłopców), 14 kg ( dla dziewcząt) przy pracy dorywczej, oraz 12 kg ( dla chłopców), 8 kg ( dla dziewcząt) przy obciążeniu powtarzalnym - przy przenoszeniu pod górę, w szczególności po schodach o wys. nie przekraczającej 5m i kącie nachylenia do 30 stopni, dopuszcza się 15 kg ( dla chłopców ), 10 kg ( dla dziewcząt), przy pracy dorywczej, oraz 8 kg ( dla chłopców), 5 kg ( dla dziewcząt) przy obciążeniu powtarzalnym.

21 Normy dźwigania i przenoszenia ładunków
Transport zespołowy

22 Podsumowanie Ze względu na znaczne zagrożenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego, a w szczególności kręgosłupa obowiązkiem pracodawcy jest wyeliminowanie, tam gdzie to możliwe czynności ręcznego podnoszenia i przenoszenia ciężarów, oraz zapewnienie pracownikom sprzętu pomocniczego.

23 Bibliografia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz z późn. zm.)


Pobierz ppt "Ręczne prace transportowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google