Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Advanced Live Support Dr n med. A. Wieczorek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Advanced Live Support Dr n med. A. Wieczorek"— Zapis prezentacji:

1 Advanced Live Support Dr n med. A. Wieczorek
Katedra anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersytetu medycznego w Łodzi

2

3 ERC Guidelines 2005 Prewencja NZK Wewnątrzszpitalne NZK
Zewnątrzszpitalne NZK Opieka poresuscytacyjna

4 ERC Guidelines 2005 Prewencja NZK
Ocena pacjenta ABCDE Skale oceny /EWS, kryteria wezwania/ MET, zespół resuscytacyjny DNAR

5 ERC Guidelines 2005 NZK VF/VT
Pojedyncze wyładowania RKO 30:2 bezpośrednio po defibrylacji Pętle trwające 2 minuty Energia J dla 1. defibrylacji Energia J dla kolejnych 360J dla defibrylatorów jednofazowych

6

7 ERC Guidelines 2005 NZK VF/VT
Adrenalina po 2. defibrylacji 1 mg co 3-5min Amiodaron po 3. defibrylacji 300 mg iv + /ew.150 mg iv/ + wlew mg/24h Lek-defibrylacja-RKO-ocena rytmu

8

9 Defibrylacja wskazana Defibrylacja nie wskazana
RKO 30:2 do momentu podłączenia defibrylatora/monitora Wezwij zespół resuscytacyjny Oceń rytm Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna) Defibrylacja nie wskazana (PEA/asystolia) W trakcie RKO lecz odwracalne przyczyny NZK* sprawdź położenie i przyleganie elektrod wykonaj/sprawdź: dostęp donaczyniowy drożnośc dróg oddechowych i tlenoterapia nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych podawaj adrenalinę co 3-5 min rozważ amiodaron, atropinę, magnez 1 Defibrylacja J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min Natychmiast podejmij: RKO 30:2 przez 2 min * Odwracalne przyczyny NZK Hipoksja Odma prężna (Tension pneumothorax) Hipowolemia Tamponada osierdzia Hipo/Hiperkaliwmia, zab. metaboliczne Toksyny Hipotermia Thrombembolia (wieńcowa lub płucna)

10

11

12

13

14

15 ERC Guidelines 2005 Asystolia/PEA
1 mg adrenaliny iv natychmiast po uzyskaniu dostępu dożylnego Kolejna dawka co 3-5 min, aż do powrotu spontanicznego krążenia.

16 ERC Guidelines 2005 W przypadku wątpliwego rozpoznania niskonapięciowego VF defibrylacja NIE zalecana. Kontynuacja RKO przez 2 minuty.

17 ERC Guidelines 2005 Tromboliza w trakcie resuscytacji
Etiologia zatorowa Przedłużenie czynności resuscytacyjnych /60-90 min/

18 ERC Guidelines 2005 zewnątrzszpitalne, niezauważone NZK
W zewnątrzszpitalnym, niezauważonym NZK RKO przez 2 min przed defibrylacją (5 cykli 30:2).

19

20 ERC Guidelines 2005 częstoskurcze z tętnem
Kardiowersja w przypadku niestabilnego pacjenta w przebiegu częstoskurczu - niezależnie od jego pochodzenia Amiodaron po 3. kardiowersji 300 mg przez min. iv + wlew 900 mg/24h


Pobierz ppt "Advanced Live Support Dr n med. A. Wieczorek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google