Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

*http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypotonia Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "*http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypotonia Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000."— Zapis prezentacji:

1 *http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypotonia Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000.

2

3 Goldfarb RA, Neerhurt GJ, Lederer E. Management of acute hydronephrosis of pregnancy by ureteral stenting: risk of stone formation. J Urol 1989;141:921– 922. Peake SL, Roxburgh HB, Langlois SL. Ultrasonic assessment of hydronephrosis of pregnancy. Radiology 1983;146:167. Waltzer WC. The urinary tract in pregnancy. J Urol 1981;125:271– 276. Cietak KA, Newton JR. Serial qualitative maternal nephrosonography in pregnancy. Br J Radiol 1985;58:399– 404. Brown MA. Urinary tract dilatation in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1991;164:641 –643. Puskar D, Balagovic I, Filipovic A, et al. Symptomatic physiologic hydronephrosis in pregnancy. Eur Urol 2001;39:260– 263. W czasie ciąży nieznacznego stopnia zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym u ciężarnej jest traktowany jako typowy objaw; Może się pojawiać u ponad 90% ciężarnych; Zastój częściej spotykany jest w nerce prawej, u pierwiastek oraz w ciążach mnogich ; U 62% ciężarnych pielektazja jest większa w nerce prawej, niż w lewej, u 32% zastoje są równe w obu nerkach, a u 6% te proporcje są odwrócone; Większa predyspozycja do prawostronnego wodonercza wynika z faktu bardziej powierzchownego przebiegu prawego moczowodu i ucisku skręconej macicy ku stronie prawej oraz działaniu ochronnemu esicy na moczowód lewy;

4 Goldfarb RA, Neerhurt GJ, Lederer E. Management of acute hydronephrosis of pregnancy by ureteral stenting: risk of stone formation. J Urol 1989;141:921– 922. Peake SL, Roxburgh HB, Langlois SL. Ultrasonic assessment of hydronephrosis of pregnancy. Radiology 1983;146:167. Waltzer WC. The urinary tract in pregnancy. J Urol 1981;125:271– 276. Cietak KA, Newton JR. Serial qualitative maternal nephrosonography in pregnancy. Br J Radiol 1985;58:399– 404. Brown MA. Urinary tract dilatation in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1991;164:641 –643. Puskar D, Balagovic I, Filipovic A, et al. Symptomatic physiologic hydronephrosis in pregnancy. Eur Urol 2001;39:260– 263. Wodonercze/zastójWodonercze/zastój Dolegliwości bólowe w okolicy lędźwiowej, objawy kolki nerkowej Infekcja w drogach moczowych: Bezobjawowy bakteriomocz; Bezobjawowy bakteriomocz; Ostre zapalenie pęcherza moczowego; Ostre zapalenie pęcherza moczowego; Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; Infekcja w drogach moczowych: Bezobjawowy bakteriomocz; Bezobjawowy bakteriomocz; Ostre zapalenie pęcherza moczowego; Ostre zapalenie pęcherza moczowego; Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; Interwencja urologa: Antybiotykoterapia, leczenie uroseptyczne i rozkurczowe, drenaż ułożeniowy, DJ

5 Baudet F, Bonnaud D, Pichereau J. Choroby niepołożnicze u ciężarnych. PZWL. Warszawa 1990. Gilstrap LC 3th, Ramin SM. Urinary tract infections during pregnancy. Obstet Gynaecol Clin North Am 2001. 28 (3), 581-591. Hall DR, Threton GB, van der Horst W. Significance ant treatment of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Int J Gynecol Obstet. 1997;57:179-180. Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000. Bezobjawowy bakteriomocz charakteryzuje się obecnością bakterii w mianie co najmniej 10 5 /ml, w dwóch odrębnie pobranych próbkach moczu; Brak jest dolegliwości ze strony układu moczowego; W badaniu ogólnym moczu nie obserwuje się wzrostu liczby leukocytów. Etiologia: E. coli (75-90%), paciorkowce z grupy B, enterokoki (11%), Klebsiella pneumoniae (15%); W większości przypadków nie wymaga leczenia; Leczenie wdraża się: u dzieci (6-8 rż), kobiet ciężarnych, chorych na cukrzycę, oczekujących na operacje urologiczne i u osób po przeszczepie nerki; Zwiększona częstość powikłań u kobiety ciężarnej, co wynika z większych możliwości szerzenia się zakażenia w organizmie matki, a także z zagrożenia dla płodu.

6 Baudet F, Bonnaud D, Pichereau J. Choroby niepołożnicze u ciężarnych. PZWL. Warszawa 1990. Gilstrap LC 3th, Ramin SM. Urinary tract infections during pregnancy. Obstet Gynaecol Clin North Am 2001. 28 (3), 581-591. Hall DR, Threton GB, van der Horst W. Significance ant treatment of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Int J Gynecol Obstet. 1997;57:179-180. Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000. Dla matki: Odmiedniczkowe zapalenie nerek (25 – 40%); Odmiedniczkowe zapalenie nerek (25 – 40%); Urosepsa; Urosepsa; Poród przrdwczesny; Poród przrdwczesny; Infekcja wewnątrzmaciczna; Infekcja wewnątrzmaciczna; Dla matki: Odmiedniczkowe zapalenie nerek (25 – 40%); Odmiedniczkowe zapalenie nerek (25 – 40%); Urosepsa; Urosepsa; Poród przrdwczesny; Poród przrdwczesny; Infekcja wewnątrzmaciczna; Infekcja wewnątrzmaciczna; Dla płodu: Niska masa urodzeniowa; Niska masa urodzeniowa; Niedokrwistość; Niedokrwistość; Posocznica; Posocznica; Dla płodu: Niska masa urodzeniowa; Niska masa urodzeniowa; Niedokrwistość; Niedokrwistość; Posocznica; Posocznica;

7 Czy mierzyć wymiary UKM w przekroju strzałkowym nerki? Które?

8 Czy mierzyć wymiary UKM w przekroju poprzecznym nerki? Które?

9 http://main.uab.edu/fetalurology/show.asp?durki=67706

10

11

12 Szkodziak P, Paszkowski T, Woźniak S, Smaga A, Woźniakowska E, Paszkowski M: Pomiar objętości z wykorzystaniem trybu "VOCAL 3D". W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. Med. w Lublinie, [CD-ROM]

13 Badanie skriningowe: dostępne, tanie, swoiste, czułe; Badanie objętości VOCAL nie spełnia w chwili obecnej kryterium taniości i dostępności, stąd służy jako badanie konsultacyjne oraz monitorujące leczenie wodonercza; Aktualnie są prowadzone badania nad skorelowaniem parametru w ultrasonografii 2D do celów badania przesiewowego; Najbardziej obiecujące: wymiar poprzeczny miedniczki nerkowej oraz skala SFU;

14 USG nerek matki USG nerek matki, pacjentka bez dolegliwości ze strony układu moczowego Zastój Tak Postępowanie standardowe w ciąży Posiew moczu Nie Dodatni Ujemny Drenaż ułożeniowy Leczenie uroseptyczne Kontrola zastoju Drenaż ułożeniowy Leczenie uroseptyczne Kontrola zastoju Antybiotykoterapia celowana Drenaż ułożeniowy Leczenie uroseptyczne Kontrola zastoju Antybiotykoterapia celowana Drenaż ułożeniowy Leczenie uroseptyczne Kontrola zastoju

15 Postępowanie standardowe w ciąży + Kontrola zastoju Postępowanie standardowe w ciąży + Kontrola zastoju Zmniejsza się lub nie narasta Zastój Hospitalizacja Konsultacja urologiczna Hospitalizacja Konsultacja urologiczna Narasta

16 USG nerek matki, pacjentka z objawami infekcji lub kolki nerkowej Wodonercze Tak Diagnostyka + leczenie infekcji Diagnostyka + ocena urologa: Nie


Pobierz ppt "*http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypotonia Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google