Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hipotonia* (łac.) - zmniejszenie napięcia mięśni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hipotonia* (łac.) - zmniejszenie napięcia mięśni."— Zapis prezentacji:

1 Hipotonia* (łac.) - zmniejszenie napięcia mięśni.
Pojęcia: Hipotonia* (łac.) - zmniejszenie napięcia mięśni. Hipotonia układu kielichowo-miedniczkowego prowadzi do poszerzenia dróg odpływu moczu, zastoju moczu oraz wytworzenia wodonercza. Nie każde poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego jest skutkiem przeszkody w odpływie moczu. *http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypotonia Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000.

2 Pojęcia: Wodonercze nieprzeszkodowe (pielektazja, magacalichosis) nie prowadzi do uszkodzenia miąższu nerek i pogorszenia funkcji nerek. Współczesna definicja wodonercza obejmuje te przypadki, które są wynikiem przeszkody w odpływie moczu (zwężenia podmiedniczkowe moczowodów, kamica nerkowa). Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000.

3 Układ moczowy w ciąży. W czasie ciąży nieznacznego stopnia zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym u ciężarnej jest traktowany jako typowy objaw; Może się pojawiać u ponad 90% ciężarnych; Zastój częściej spotykany jest w nerce prawej, u pierwiastek oraz w ciążach mnogich; U 62% ciężarnych pielektazja jest większa w nerce prawej, niż w lewej, u 32% zastoje są równe w obu nerkach, a u 6% te proporcje są odwrócone; Większa predyspozycja do prawostronnego wodonercza wynika z faktu bardziej powierzchownego przebiegu prawego moczowodu i ucisku skręconej macicy ku stronie prawej oraz działaniu ochronnemu esicy na moczowód lewy; Goldfarb RA, Neerhurt GJ, Lederer E. Management of acute hydronephrosis of pregnancy by ureteral stenting: risk of stone formation. J Urol 1989;141:921– 922. Peake SL, Roxburgh HB, Langlois SL. Ultrasonic assessment of hydronephrosis of pregnancy. Radiology 1983;146:167. Waltzer WC. The urinary tract in pregnancy. J Urol 1981;125:271– 276. Cietak KA, Newton JR. Serial qualitative maternal nephrosonography in pregnancy. Br J Radiol 1985;58:399– 404. Brown MA. Urinary tract dilatation in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1991;164:641 –643. Puskar D, Balagovic I, Filipovic A, et al. Symptomatic physiologic hydronephrosis in pregnancy. Eur Urol 2001;39:260– 263.

4 Układ moczowy w ciąży – następstwa wodonercza.
Wodonercze/zastój Dolegliwości bólowe w okolicy lędźwiowej, objawy kolki nerkowej Infekcja w drogach moczowych: Bezobjawowy bakteriomocz; Ostre zapalenie pęcherza moczowego; Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek; Interwencja urologa: Antybiotykoterapia, leczenie uroseptyczne i rozkurczowe, drenaż ułożeniowy, DJ Goldfarb RA, Neerhurt GJ, Lederer E. Management of acute hydronephrosis of pregnancy by ureteral stenting: risk of stone formation. J Urol 1989;141:921– 922. Peake SL, Roxburgh HB, Langlois SL. Ultrasonic assessment of hydronephrosis of pregnancy. Radiology 1983;146:167. Waltzer WC. The urinary tract in pregnancy. J Urol 1981;125:271– 276. Cietak KA, Newton JR. Serial qualitative maternal nephrosonography in pregnancy. Br J Radiol 1985;58:399– 404. Brown MA. Urinary tract dilatation in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1991;164:641 –643. Puskar D, Balagovic I, Filipovic A, et al. Symptomatic physiologic hydronephrosis in pregnancy. Eur Urol 2001;39:260– 263.

5 Bezobjawowy bakteriomocz - kryteria.
Bezobjawowy bakteriomocz charakteryzuje się obecnością bakterii w mianie co najmniej 105/ml, w dwóch odrębnie pobranych próbkach moczu; Brak jest dolegliwości ze strony układu moczowego; W badaniu ogólnym moczu nie obserwuje się wzrostu liczby leukocytów. Etiologia: E. coli (75-90%), paciorkowce z grupy B, enterokoki (11%), Klebsiella pneumoniae (15%); W większości przypadków nie wymaga leczenia; Leczenie wdraża się: u dzieci (6-8 rż), kobiet ciężarnych, chorych na cukrzycę, oczekujących na operacje urologiczne i u osób po przeszczepie nerki; Zwiększona częstość powikłań u kobiety ciężarnej, co wynika z większych możliwości szerzenia się zakażenia w organizmie matki, a także z zagrożenia dla płodu. Baudet F, Bonnaud D, Pichereau J. Choroby niepołożnicze u ciężarnych. PZWL. Warszawa 1990. Gilstrap LC 3th, Ramin SM. Urinary tract infections during pregnancy. Obstet Gynaecol Clin North Am (3), Hall DR, Threton GB, van der Horst W. Significance ant treatment of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Int J Gynecol Obstet. 1997;57: Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000.

6 Powikłania bezobjawowego bakteriomoczu w ciąży
Dla matki: Odmiedniczkowe zapalenie nerek (25 – 40%); Urosepsa; Poród przrdwczesny; Infekcja wewnątrzmaciczna; Dla płodu: Niska masa urodzeniowa; Niedokrwistość; Posocznica; Baudet F, Bonnaud D, Pichereau J. Choroby niepołożnicze u ciężarnych. PZWL. Warszawa 1990. Gilstrap LC 3th, Ramin SM. Urinary tract infections during pregnancy. Obstet Gynaecol Clin North Am (3), Hall DR, Threton GB, van der Horst W. Significance ant treatment of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Int J Gynecol Obstet. 1997;57: Hryniewicz W et al. Zakażenia układu moczowego etiologia, rozpoznawanie i leczenie według rekomendacji 1999/2000. Przegląd Urologiczny. I, 44-53, 2000.

7 Jak zmierzyć zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek?
Sonda pojemnościowa przezbrzuszna, tryb 2D, przekrój strzałkowy. Okolica lędźwiowa prawa. Czy mierzyć wymiary UKM w przekroju strzałkowym nerki? Które?

8 Jak zmierzyć zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek?
Sonda pojemnościowa przezbrzuszna, tryb 2D, przekrój poprzeczny. Okolica lędźwiowa prawa. Czy mierzyć wymiary UKM w przekroju poprzecznym nerki? Które?

9 Jak zmierzyć zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek?
SFU Hydronephrosis Grading System SFU Grade 2: poszerzenie części wewnątrz/zewnątrznerkowej miedniczki oraz kielichów większych

10 Jak zmierzyć zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek?
SFU Hydronephrosis Grading System SFU Grade 3: poszerzenie części wewnątrz/zewnątrznerkowej miedniczki oraz kielichów większych, mniejszych, miąższ nerki zachowany

11 Jak zmierzyć zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek?
SFU Hydronephrosis Grading System SFU Grade 4: poszerzenie części wewnątrz/zewnątrznerkowej miedniczki oraz kielichów większych, mniejszych, miąższ nerki cienki

12 Diagnostyka ultrasonograficzna 3D – pomiar objętości UKM.
Tryb 3D, VOCAL. Szkodziak P, Paszkowski T, Woźniak S, Smaga A, Woźniakowska E, Paszkowski M: Pomiar objętości z wykorzystaniem trybu "VOCAL 3D". W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. Med. w Lublinie, [CD-ROM]

13 Ocena zastoju UKM, jako badanie przesiewowe.
Badanie skriningowe: dostępne, tanie, swoiste, czułe; Badanie objętości VOCAL nie spełnia w chwili obecnej kryterium taniości i dostępności, stąd służy jako badanie konsultacyjne oraz monitorujące leczenie wodonercza; Aktualnie są prowadzone badania nad skorelowaniem parametru w ultrasonografii 2D do celów badania przesiewowego; Najbardziej obiecujące: wymiar poprzeczny miedniczki nerkowej oraz skala SFU;

14 USG nerek matki, pacjentka bez dolegliwości ze strony układu moczowego
Ocena nerek u ciężarnych podczas badań ultrasonograficznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. USG nerek matki, pacjentka bez dolegliwości ze strony układu moczowego Nie Tak Zastój Posiew moczu Postępowanie standardowe w ciąży Ujemny Dodatni Antybiotykoterapia celowana Drenaż ułożeniowy Leczenie uroseptyczne Kontrola zastoju Drenaż ułożeniowy Leczenie uroseptyczne Kontrola zastoju

15 Ocena nerek u ciężarnych podczas badań ultrasonograficznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zastój Zmniejsza się lub nie narasta Narasta Postępowanie standardowe w ciąży + Kontrola zastoju Hospitalizacja Konsultacja urologiczna

16 USG nerek matki, pacjentka z objawami infekcji lub kolki nerkowej
Ocena nerek u ciężarnych podczas badań ultrasonograficznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. USG nerek matki, pacjentka z objawami infekcji lub kolki nerkowej Nie Tak Wodonercze Diagnostyka + ocena urologa: Diagnostyka + leczenie infekcji


Pobierz ppt "Hipotonia* (łac.) - zmniejszenie napięcia mięśni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google