Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERSEMIOTYCZNE FUNKCJONOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERSEMIOTYCZNE FUNKCJONOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 INTERSEMIOTYCZNE FUNKCJONOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far MSZ Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

2 Semiotyczne spojrzenie
na legislację 1. Prawo - system znaków używanych w komunikacji (w formie illokucji) 2. Prawo rozpatrywane w kontekście semantyki, składni i pragmatyki 3. Semantyka = znaczenie, składnia = gramatyczny wyraz, pragmatyka = zamierzony i osiągnięty cel Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

3 Funkcjonowanie intersemiotyczne prawa UE
znaczenie wypowiedzi prawnych bierze się także z ich kontekstu prawo UE ma co najmniej 28 różnych kontekstów generalnych prawo, które bierze to pod uwagę, funkcjonuje intersemiotycznie Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

4 Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.
Zasadnicze wymiary intersemiotyczności prawa UE (Nedegaard, Nielsen 2011) „zewnętrzny” – wielojęzyczność „ struktury pośredniczącej” – kultura prawna „głębokiej struktury prawa” – intelektualny trzon danego porządku prawa Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

5 Wymiar zewnętrzny: postulat równoważności semantycznej prawa UE
reguła CILFIT (281/81, Zb. Orz. 1982, s. 3415) implikacje w zakresie unijnej wykładni językowej implikacje dla krajowej legislacji wykonującej prawo UE: treść „umowy” transpozycyjnej (przy ograniczeniach ekwiwalencji semantycznej, zob. Kade 1971) MJęzyk prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

6 Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.
Postulat ekwiwalencji semantycznej a idiomatyczność języków: przykład wyrażeń modalnych Typ modalności j. angielski j. duński j. Niemiecki Abilitywne Deontyczne can dare - will have to need may shall to be to ought to had better must kunne turde gide ville behøve matte burde skulle können mögen willen dürfen sollen müssen Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

7 Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.
Ekwiwalencja tekstów prawnych – nietotalna, bo stosowane mogą być różne ramy logiczne - denotatywności – branie pod uwagę czynników pozajęzykowych Konnotatywności – wybory najbliższych synonimów tekstowo-normatywności – realizacja zamierzenia odejścia od normy językowej pragmatyczności – odzwierciedlenie celu formalności - zachowanie podobieństwa formalnego Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

8 Wykładnia przepisów prawa UE w warunkach niespójności językowej
„jednolitość stosowania i jednolitej wykładni uniemożliwia uznanie jednej wersji wyizolowanego tekstu, lecz wymaga interpretacji w oparciu o realną intencję prawodawcy oraz celu – w świetle wszystkich wersji językowych” (29/69 Stauder, Zb. Orz. 1969, s. 419) „konieczne jest uwzględnienie kontekstu przepisu oraz celu rozważanych reguł” (11/76 Niderlandy p. KE, Zb. Orz. 1979, s. 235 „preferować trzeba wykładnię, która zapewnia spójność [prawa wtórnego] z ogólnymi zasadami prawa UE, zwłaszcza z zasadą pewności prawa” (C-1/02 Borgman, Zb. Orz. 2004, s. I-3238) Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

9 Procedura postępowania w warunkach niespójności językowej –
C-261/09 i C-458/08 Zurita identyfikacja celu regulacji identyfikacja najistotniejszej normy prawnej i ram jej stosowania identyfikacja kontekstu stosowania norm, której norma ta jest częścią reiteracja drugiego działania i konkluzja materialna identyfikacja konsekwencji interpretacyjnych Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

10 Identyfikacja znaczenia niepewnego desygnatu – reguły CN
38/76 LUMA (Zb. Orz. 1976, s. 2027): identyfikacja składu produktu oraz jego formy 40/88 Weber (Zb. Orz. 1989, s. 1414): cechy i obiektywne właściwości C-423/09 X BV (Zb. Orz. 2010, s. I-10821): proces przetworzenia, jeżeli nieodwracalnie zmienia obiektywne właściwości orzecznictwo zakłada możliwość rozbieżności pomiędzy identyfikacją techniczno-naukową a identyfikacją dla potrzeb CN! Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

11 Zasadnicze ramy niespójności: pragmatyka proceduralna
zasada autonomii proceduralnej zasada jednolitości stosowania prawa UE gwarancje poszanowania praw podstawowych (w wymiarze proceduralnym: efektywny środek odwoławczy) Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.

12 Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.
Wnioski zasada jednolitości stosowania i pewności prawa UE zasada jedności językowej prawa UE dominująca rola wykładni celowościowej w warunkach niespójności językowej sytuacyjność (kontyngencja) i pomoczniczość – wyznacznikami dobrej praktyki legislacyjnej w zakresie transpozycji prawa UE Język prawny aktów prawa Unii Europejskiej a wyzwania dla legislatora krajowego Rządowe Centrum Legislacji, 21 maja 2015 r.


Pobierz ppt "INTERSEMIOTYCZNE FUNKCJONOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google