Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Quo Vadis ? 50 lat kodeksu cywilnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Quo Vadis ? 50 lat kodeksu cywilnego"— Zapis prezentacji:

1 Quo Vadis ? 50 lat kodeksu cywilnego
Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek

2 Czy aktualny Kodeks Cywilny odpowiada potrzebom nowoczesnego obrotu Gospodarczego ?
Kodeks Cywilny jest tworem „żywym” ulegającym ciągłym zmianom Nowelizacje K.C. Nowe podejście do wykładni Nowe, zmieniające pryzmat reguł k.c. Orzecznictwo Potężny wpływ doktryny Prawo cywilnego to nie tylko K.C. ale przede wszystkim szereg ustaw okołokodeksowych Nurt legislacji całych dziedzin prawa cywilnego w ustawach

3 Zmieniać ? Czy nie zmieniać ?
Bardzo dobrze uregulowane są kwestie dotyczące tradycyjnego, klasycznego obrotu gospodarczego Minimalistycznie, w sposób niewystarczający, niepełny, uregulowano kwestie związane z „ŚWIATEM CYFROWYM” Problem dotyczy zarówno umów zawieranych w postaci elektronicznej a wykonywanych w „świecie realnym” – w mniejszym zakresie forma, dokument, identyfikacja, transgraniczność, ochrona konsumenta itd. Jak i wykonywanych w „świecie wirtualnym” Problem „produktów cyfrowych”, prawa autorskiego itp. Problem z niezreformowanym „bratem” – K.P.C. Nie odpowiada współczesnym potrzebom (prymat postaci pisemnej w postępowaniu – z wyjątkami elektronicznymi”

4 Quo Vadis ? Problem: nieadekwatności przepisów prawa cywilnego odnośnie Internetu, wykorzystania elektroniki do dokonywania czynności prawnych wykonania zobowiązań itd. Dotyczy nie tylko polskiego systemu prawnego ale także innych państw, w szczególności europejskich Konieczna jest w tym zakresie: harmonizacja co najmniej na poziomie europejskim, docelowo ( w dniu dzisiejszym utopijne) – obejmująca także inne państwa

5 Nowy Kodeks Cywilny ? Dyrektywa 83/2011 w sprawie praw konsumentów
Treści cyfrowe Trwały nośnik – także poczta elektroniczna

6 Nowy Kodeks Cywilny ? Rozporządzenie Parlamentu UE I Rady eIDAS (3 kwietnia 2014) Kwalifikowany podpis elektroniczny Zawansowany podpis elektroniczny, Podpis elektroniczny Kwalifikowana pieczęć elektroniczna Zaawansowana pieczęć elektroniczna Pieczęć elektroniczna Usługa potwierdzonego doręczenia elektronicznego Konwersja dokumentu papierowego w elektroniczny Równoważność skutku złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu własnoręcznego

7 Nowy Kodeks Cywilny ? Rozporządzenie UE i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży Dotyczy sprzedaży towarów, Treści cyfrowych Świadczenie usług powiązanych

8 Nowy Kodeks Cywilny ? Wspólne przepisy rozporządzenia regulują:
Obowiązki informacyjne przedkontraktowe Zawarcie umowy (w tym oświadczenie woli ofertę, formę itd.) Prawo odstąpienia Uchylenie od oświadczenia woli (wady – na nowo zdefiniowane) Wykładnię Treść i skutki umowy Nieuczciwe postanowienia umowne Prawa i obowiązki stron Wykonanie zobowiązania Przedawnienie i prekluzja Sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

9 Nowy Kodeks Cywilny ? Nie uregulowano w Rozporządzeniu:
Osobowości prawnej Języka umowy Reprezentacji Kwestii wielości dłużników lub wierzycieli Potrącenie, połączenie Ustanowienia, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości oraz praw do nieruchomości Prawa własności intelektualnej delikty

10 Nowy Kodeks Cywilny ? Raczej:
Czy europejski, kompleksowy kodeks cywilny ? Jednolity do umów transgranicznych jak i krajowych Czy europejski kodeks cywilny odnoszący się do wybranych zagadnień w umowach transgranicznych Z pozostawieniem regulacji krajowych

11 Dziękuję


Pobierz ppt "Quo Vadis ? 50 lat kodeksu cywilnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google