Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowe usługi UDT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowe usługi UDT"— Zapis prezentacji:

1

2 Kompleksowe usługi UDT

3 Ocena ryzyka metodą punktową
Audit systemu zarządzania Badania materiałowe (NDT) HAZOP C-HAZOP Analizy SIL RAMS AMS PHA IT NIEZAWODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ PODATNOŚĆ NA OBSŁUGĘ RBI / Ocena ryzyka metodą punktową Analizy Niezawodności

4 Przypisanie poziomów nienaruszalności metodą LOPA
Analizy ryzyka i zdolności operacyjnych automatyki metodą C-HAZOP dla systemów zabezpieczeń ESD i HIPPS HAZOP C-HAZOP Analizy SIL Przypisanie poziomów nienaruszalności metodą LOPA oraz Graf Ryzyka dla systemów zabezpieczeń ESD i HIPPS oraz systemów detekcji gazów wybuchowych i sygnalizacji pożaru Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego (FSA) dla systemów automatyki zabezpieczającej z zaprojektowanymi i przypisanymi poziomami nienaruszalności SIL Analizy ryzyka HAZOP i FMEA w zakresie bezpieczeństwa procesowego

5 Decyzja o modernizacji
Analizy RAMS RAMS – Reliability Availability Maintainability Safety Analiza rozpatrująca instalację z punktu widzenia Niezawodności Dostępności Obsługiwalności i Bezpieczeństwa Projekt Wykonanie / zakup Eksploatacja Decyzja o modernizacji Cykl życia instalacji eksploatowanych długookresowo

6 RAMS Analizy RAMS Możliwości analizy RAMS
Identyfikacja potencjalnych „wąskich gardeł” Wykonanie wstępnej analizy krytyczności urządzeń Oszacowanie dostępności instalacji Wstępne określenie planowanych i nieplanowanych działań związanych z utrzymaniem ruchu Opracowanie optymalnej strategii postojów (czas pomiędzy postojami i czas trwania postojów) Analiza wpływu wielkości kadr utrzymania ruchu Opracowanie strategii łagodzenia skutków przewidywanych uszkodzeń Optymalizacja niezawodności na etapie projektowym poprzez analizę szerokiego zakresu opcji Analizy RAMS Koszty eksploatacyjne Częstość awarii Struktura niezawodnościowa Koszty przeglądów, napraw, konserwacji, obsługi Koszty badań i inspekcji RAMS

7 AMS Usługa będzie obejmowała:
Zarządzanie systemami alarmowania - AMS AMS Usługa będzie obejmowała: Analizy systemów alarmowych w aplikacjach przemysłowych SCADA, DCS i ESD. Nadzór nad eksploatacją systemów alarmowych na podstawie „cyklu życia” systemów alarmowych.

8 PHA IT Bezpieczeństwo sieci przemysłowych - PHA IT
Usługa będzie obejmowała: Ocenę ryzyka systemów sterowania oraz systemów bezpieczeństwa Nadzór nad wdrażaniem polityki bezpieczeństwa, procedur oraz standardów dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury IT Nadzór nad eksploatacją systemów IT

9 Analizy niezawodnościowe instalacji
Sterowanie niezawodnością instalacji pozwala na zwiększenie dostępności systemu, a co za tym idzie zysku finansowego Aby było to możliwe konieczna jest budowa modelu niezawodnościowego i jego analiza Etapy analizy niezawodnościowej Budowa modelu niezawodnościowego systemu Zebranie i opracowanie danych niezawodnościowych elementów systemu Ocena wyników Uzyskanie zwiększenia dostępności instalacji - zysk

10 Korzyści wynikające z analizy niezawodności
Zmniejszenie czasów przestojów – zmniejszenie strat finansowych Określenie zaleceń, co do wymiany zużytych elementów, przyszłych inwestycji i modernizacji zwiększających niezawodność Budowanie zaufania u ubezpieczyciela i udokumentowanie prawdopodobieństwa przestoju, „wąskich gardeł”, a co za tym idzie poszerzenia pola negocjacji składki

11 RBI – Risk Based Inspection (Inspekcja oparta na ryzyku) a inspekcje tradycyjne
Podejście tradycyjne Badania okresowe Zakres i miejsce badań dobrane standardowo Podejście oparte na analizie ryzyka Badania wykonywane po uwzględnieniu ryzyka Zakresy i miejsca badań dobrane na podstawie analizy mechanizmów degradacji i ryzyka

12 RBI RBI – Risk Based Inspection Etapy programu RBI
Systematyczne zarządzanie ryzykiem związanym z eksploatacją urządzeń Zaplanowanie odpowiedniego programu inspekcji każdego urządzenia Przypisanie poziomów ryzyka do każdego z urządzeń w instalacjach procesowych Ustalenie priorytetów urządzeń w oparciu o określone ryzyko Identyfikacja elementów stwarzających najwyższe ryzyko

13 RBI Korzyści ze stosowania RBI
Zwiększenie zysku poprzez zmniejszenie częstości postojów planowanych Zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzeń, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Stały monitoring parametrów wpływających na stan techniczny urządzeń, możliwość przewidzenia postępu mechanizmów degradacji Ciągłe pogłębianie wiedzy i udoskonalanie sposobu monitoringu urządzeń FINANSE BEZPIECZEŃSTWO WIEDZA

14 Metoda oceny ryzyka względnego generowanego przez gazociągi
Ocena ryzyka metodą punktową

15 System punktowy - identyfikacja obszarów szczególnie narażonych
Ocena ryzyka metodą punktową

16 Kompleksowe usługi UDT w zakresie badań nieniszczących
Badania materiałowe (NDT) Urząd Dozoru Technicznego wdraża do inspekcji technicznej innowacyjne metody badań, aby oferować polskim przedsiębiorcom usługi na najwyższym światowym poziomie, które pozwolą na zwiększenie wydajności produkcyjnej, efektywne zarządzanie bezpieczeństwem technicznym i optymalizację kosztów związanych z eksploatacją urządzeń technicznych. Jedną z tych metod jest metoda Emisji Akustycznej (EA). Urząd Dozoru Technicznego oferuje również inne metody badań nieniszczących: ultradźwiękowe, magnetyczne, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, twardości spoin i stref wpływu ciepła, jakości i szczelności powłok ochronnych

17


Pobierz ppt "Kompleksowe usługi UDT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google