Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recykling - surowcowy (chemiczny lub termiczny) – przetwarzanie materiałów odpadowych do postaci surowców z jakich te materiały zostały wytworzone - materiałowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recykling - surowcowy (chemiczny lub termiczny) – przetwarzanie materiałów odpadowych do postaci surowców z jakich te materiały zostały wytworzone - materiałowy."— Zapis prezentacji:

1 Recykling - surowcowy (chemiczny lub termiczny) – przetwarzanie materiałów odpadowych do postaci surowców z jakich te materiały zostały wytworzone - materiałowy (mechaniczny) – przetwarzanie odpadów w produkt o wartości użytkowej, zazwyczaj o innym przeznaczeniu niż produkt pierwotny

2

3 Papier i tektura

4 Rodzaje odpadów z papieru i tektury
- odpady opakowaniowe - odpady z papieru zadrukowanego znajdującego się w szybkim obrocie (gazety, czasopisma, ulotki) - odpady z pozostałego papieru zadrukowanego (np. makulatura biurowa)

5 Ekonomiczne aspekty recyklingu papieru
- aktualny popyt na papier i tekturę - gatunek i ilość zebranej makulatury - cena rynkowa celulozy - cena importowa/eksportowa makulatury - stany zapasów u pośredników i producentów

6

7

8 Wykorzystanie makulatury w Polsce
- papier do celów graficznych – 14,5% (z czego ok. 90% do druku gazet) - papier do celów opakowaniowych – 64,9% - papier i tektury pakowe – 5,3% - tektury pudełkowe – 4,6% - papier higieniczny (toaletowy, ręczniki papierowe) – 16,2% - pozostałe (tektury budowlane, introligatorskie, wyroby formowane) – 4,3%

9

10 Składowanie i transport makulatury
- bele związane drutem lub taśmą metalową (ewentualnie PET, PP) - luzem

11 Rozwłóknianie makulatury

12

13 Usuwanie zanieczyszczeń
- folia - części metalowe - zszywki - kamienie - piasek - tworzywa sztuczne - styropian

14

15 Sortowniki ciśnieniowe, filtracja
Usunięcie zanieczyszczeń o wymiarach większych od włókien (folia, nierozdrobnione kawałki papieru)

16 Flotacja Usunięcie cząstek farby drukarskiej
- mydła kwasów tłuszczowych + alkalia buforowane krzemianem sodu

17 Zanieczyszczenia kleiste
- źródło: etykiety, taśmy samoprzylepne, folie - w procesie przerobu makulatury miękną, tworząc błonę - przyklejanie do papieru i urządzeń – obniżenie jakości produktu i wydajności

18 Bielenie masy makulaturowej
- podniesienie cech estetycznych - usunięcie ligniny i substancji barwiących - tlen, ozon, nadtlenek wodoru, podsiarczyn sodowy, kwas formamidisulfonowy (w miejsce chloru)

19 Ostateczne odwadnianie
- filtry tarczowe, prasy ślimakowe - 82% włókien

20

21

22

23

24

25

26 Najczęstsze problemy technologiczne
- trudności z rozwłóknianiem - zaklejanie elementów maszyn - oklejanie wałków maszyn papierniczych - zapychanie sit sortowników - tworzenie osadów w rurociągach - wady w papierze (wytrącenia kleiste, parafinowe, smoliste) - konieczność dodatkowego oczyszczania wody obiegowej - mniejsza wydajność linii technologicznych

27 Woda obiegowa

28 Oczyszczanie ścieków - obróbka beztlenowa

29 Odpady stałe - włókna podlegające i niepodlegające recyklingowi
- tworzywa sztuczne - drewno - szkło - piasek - odpady z procesu odbarwiania

30

31 - makulatura + osad ściekowy - wartość opałowa makulatury 15-17 MJ/kg
Paliwo BRAP - makulatura + osad ściekowy - wartość opałowa makulatury MJ/kg

32

33

34 Alternatywne zastosowanie makulatury
- produkcja mebli - produkcja rur - materiał „cell” (makulatura, mikroakryl, skrobia) - produkcja płyt do izolacji akustycznej - masa do pokrycia wysypisk - wypełnienie biofiltrów do neutralizacji par rozpuszczalników

35 Dopuszczalne zawartości: Rtęć – 0,0005% Kadm – 0,025% Ołów – 0,4%
Baterie i akumulatory Dopuszczalne zawartości: Rtęć – 0,0005% Kadm – 0,025% Ołów – 0,4%

36

37 Baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe
Elektroda dodatnia PbO2, ujemna – ołów metaliczny, zanurzone w 27-39% roztworze H2SO4 Mostki łączące z ołowiu miękkiego, separatory płyt z PCV, obudowa – ebonit lub polipropylen, pasta elektrodowa: PbSO4, PbO2, PbO, Pb i do 4% innych materiałów Przedłużenie żywotności: - dodatek antymonu, wapnia, arsenu, miedzi, cyny

38 Pirometalurgiczne metody recyklingu
- metody bezpośrednie – akumulatory przerabiane w całości lub po poprzednim rozkruszeniu - metody pośrednie – akumulatory rozdzielane na poszczególne frakcje przerabiane oddzielnie

39

40

41

42 Hydrometalurgiczne metody recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych

43

44

45

46

47 Recykling baterii i akumulatorów małogabarytowych
- cynk - ołów - nikiel - kadm - rtęć - lit - tytan - cyrkon - metale ziem rzadkich

48 Podstawowa segregacja
- baterie alkaliczne i węglowe - baterie niklowo-kadmowe - baterie litowe i litowo-polimerowe - baterie guzikowe

49

50

51 Baterie alkaliczne i cynkowo-węglowe

52 Proces Sumimoto - baterie cynkowo – manganowe
- odparowanie rtęci w temp. ok. 750oC - odzysk cynku w piecu elektrycznym (temp. ok. 1500oC)

53

54

55

56 Proces VARS Tech - baterie cynkowo-węglowe i cynkowo-manganowe
- odparowanie w próżni poszczególnych składników ogniwa - 773oC – H2O, 973oC – PP, 1273oC – KOH, Zn – oC, ciśnienie spada do 10 Pa

57

58 Baterie niklowo-kadmowe

59 Proces Accurec - rozdrobnienie
- wydzielenie frakcji: metalicznej, tworzyw sztucznych , obudowy - materiał elektrod – destylacja próżniowa pod ciśnieniem 1000 Pa – w temp. 500oC wydzielenie wody i tworzyw sztucznych, 850oC – kadm - 99,95% odzysku kadmu

60

61

62

63 Baterie litowe i litowo-polimerowe
- ogniwa litowe z nierozpuszczalnymi katodami (tlenki i siarczki metali, oksosole, fluorografit) - ogniwa litowe z rozpuszczalnymi katodami - ogniwa ze stałym elektrolitem polimerowym i stałą katodą (PbI2, PbS)

64

65 Proces Toxco - kriogeniczne schłodzenie w ciekłym azocie do temp. -196oC - rozdrobnienie baterii i ługowanie litu roztworem NaOH - z roztworu lit jest wydzielany w postaci węglanu

66

67

68

69 Baterie guzikowe

70 Proces TERA - ogrzewanie odpadów baterii w próżni w temperaturze oC, odparowanie rtęci

71 Proces CJC - sortowanie i rozdrabnianie
- termiczne uwalnianie rtęci, kondensacja, skraplanie, unieszkodliwianie ścieków - rozdrabnianie żużla, odzysk żelaza i cynku

72


Pobierz ppt "Recykling - surowcowy (chemiczny lub termiczny) – przetwarzanie materiałów odpadowych do postaci surowców z jakich te materiały zostały wytworzone - materiałowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google