Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Ćwiczenia 1 P_K01: …student potrafi znaleźć się w roli współorganizatora poszukiwań rozwiązania zadania z zakresu bezpieczeństwa zbiorowości terytorialnej

2 Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń 1. Zastanowić się nad zagrożeniami, jakie można odnieść do regionu podkarpackiego (każdy poda wedle swego miejsca zamieszkania) 2. W zespołach kilkuosobowych pogrupować te zagrożenia na rozłączne kategorie. Jakie? Wedle jakich kryteriów? 3. Przedstawić efekty tych zabiegów na kartkach papieru podpisanych przez członków grup.

3 Typologia podstawowych zagrożeń
Zagrożenia naturalne: …kojarzymy je z działaniem tzw. siły wyższej, czyli sił natury, którym nie można zapobiec, a jedynie można ograniczyć skutki ich działań (tu: dla społeczności lokalnej) Zagrożenia o charakterze industrialnym (technicznym) …rozumie się przez nie możliwość wystąpienia gwałtownych, nieprzewidywalnych uszkodzeń lub zniszczeń „obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych” powodujących „przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości” Zagrożenia o charakterze społecznym …zagrożenia, których podstawowym wyróżnikiem jest aktywność ludzi i/lub ich wzajemne oddziaływanie na siebie Por. T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne…

4 Wydarzenia ekstremalne
Źródła antropologiczne Źródła naturalne Zagrożenia złożone Zagrożenia techniczne Niezwiązane z klimatem Związane atak terrorystyczny wojna katastrofa związana z procesem produkcji (górnicza, przemysłowa, chemiczna, nuklearna) katastrofa związana z transportem katastrofa budowlana trzęsienie ziemi erupcja wulkanu fala tsunami upadek meteorytu plaga owadów (np. szarańcza) epidemia wichura, tornado, huragan powódź osunięcie gruntu pożar lasów susza pustynnienie fala upałów fala zimna Lawina

5 Mapy województwa podkarpackiego

6 Analiza stanu bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest kompleksową oceną sytuacji, w jakiej żyje ta społeczność. W jej ramach każdorazowo określa się: Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011, s. 296


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google