Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Ćwiczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Ćwiczenia."— Zapis prezentacji:

1 Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Ćwiczenia 1 P_K01: …student potrafi znaleźć się w roli współorganizatora poszukiwań rozwiązania zadania z zakresu bezpieczeństwa zbiorowości terytorialnej

2 Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń 1. Zastanowić się nad zagrożeniami, jakie można odnieść do regionu podkarpackiego (każdy poda wedle swego miejsca zamieszkania) 2. W zespołach kilkuosobowych pogrupować te zagrożenia na rozłączne kategorie. Jakie? Wedle jakich kryteriów? 3. Przedstawić efekty tych zabiegów na kartkach papieru podpisanych przez członków grup.

3 Typologia podstawowych zagrożeń Zagrożenia naturalne: …kojarzymy je z działaniem tzw. siły wyższej, czyli sił natury, którym nie można zapobiec, a jedynie można ograniczyć skutki ich działań (tu: dla społeczności lokalnej) Zagrożenia o charakterze industrialnym (technicznym) …rozumie się przez nie możliwość wystąpienia gwałtownych, nieprzewidywalnych uszkodzeń lub zniszczeń „obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych” powodujących „przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości” Zagrożenia o charakterze społecznym …zagrożenia, których podstawowym wyróżnikiem jest aktywność ludzi i/lub ich wzajemne oddziaływanie na siebie Por. T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne…

4 Wydarzenia ekstremalne Źródła antropologiczneŹródła naturalne Zagrożenia złożone Zagrożenia techniczne Niezwiązane z klimatem Związane z klimatem  atak terrorystyczny  wojna  katastrofa związana z procesem produkcji (górnicza, przemysłowa, chemiczna, nuklearna)  katastrofa związana z transportem  katastrofa budowlana  trzęsienie ziemi  erupcja wulkanu  fala tsunami  upadek meteorytu  plaga owadów (np. szarańcza)  epidemia  wichura, tornado, huragan  powódź  osunięcie gruntu  pożar lasów  susza  pustynnienie  fala upałów  fala zimna  Lawina

5 Mapy województwa podkarpackiego

6 Analiza stanu bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest kompleksową oceną sytuacji, w jakiej żyje ta społeczność. W jej ramach każdorazowo określa się: Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011, s. 296


Pobierz ppt "Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń Bezpieczeństwo społeczności lokalnych Ćwiczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google