Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok 2008-2010. Niniejsza prezentacja dotyczy realizacji części projektu „Otwórz się na siebie” wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok 2008-2010. Niniejsza prezentacja dotyczy realizacji części projektu „Otwórz się na siebie” wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w."— Zapis prezentacji:

1 Rok 2008-2010

2

3 Niniejsza prezentacja dotyczy realizacji części projektu „Otwórz się na siebie” wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w latach 2008-2010 – wykorzystanie narzędzia kontraktu socjalnego w pracy z klientem OPS.

4 Projekt „Otwórz się na siebie” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cel główny: przygotowanie uczestników projektu do wejścia lub powrotu na rynek pracy, ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz ich integracja społeczna. Cele szczegółowe: 1.eliminowanie barier, które mają bezpośredni związek z wykluczeniem, a wynikają z indywidualnych cech jednostek uwzględniając przy tym specyficzne potrzeby oraz strategiczne cele równości, 2. budowanie nowego wizerunku OPS – wdrażanie nowych form pomocy.

6 Cele realizowane są przez: 1.doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe (z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz z zakresu psychologii osobowości), 2. spotkania indywidualne z psychologiem, 3. terapia psychologiczna, 4. szkolenia zawodowe (w tym badania profilaktyczne bądź specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia), 5. zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

7  jak skutecznie zaplanować poszukiwanie pracy,  gdzie szukać pracy,  konstruowanie dokumentów aplikacyjnych,  autoprezentacja,  umiejętność uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej,  moja gotowość do zmiany,  moje miejsce na rynku pracy,  badanie preferencji i zainteresowań zawodowych klienta,  wzbudzanie pozytywnej motywacji do podjęcia zmian.

8

9  budowanie poczucia własnej wartości w sytuacjach społecznych,  zwiększenie akceptacji siebie,  diagnoza predyspozycji osobowościowych.

10  samopoznanie – czy potrafię określić ramy swojej osobowości?  samoocena – czym jest, co za sobą niesie?  dobre i słabe strony – wydobywanie istotnych cech osobowości,  jak reaguję na sytuacje wywołane stresem – czym on jest, techniki relaksacji,  czy jestem osobą asertywną?,  kryzys, sytuacje trudne, konflikty – jak sobie z nimi radzę?,  nałóg, dlaczego towarzyszy mi w życiu – kiedy miał swój początek,  „ja” kontra grupa – jak odbierają mnie inni, jak funkcjonuję wśród ludzi,  tematyka dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika.

11  spawacz MAG – 135,  opiekunka osób starszych i dzieci,  księgowość komputerowa I, II, III stopnia,  profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz umiejętnością fakturowania,  nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługę kas fiskalnych oraz komputerowych programów magazynowych,  kurs fryzjersko-kosmetyczny,  prawo jazdy kategorii B i C.

12

13

14

15

16

17  organizacja zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych (pakiet usług rehabilitacyjnych, w tym badanie lekarskie).

18

19 Dodatkowe formy wsparcia dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne: 1.zasiłki celowe, 2. prace społecznie – użyteczne, 3. praca socjalna, 4. zajęcia świetlicowe dla dzieci uczestników projektu w czasie ich uczestnictwa w zajęciach szkoleń zawodowych, 5. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, 6. ubezpieczenie uczestników szkoleń, 7. materiały szkoleniowe, 8. poczęstunek.

20 Realizacja zajęć świetlicowych dla dzieci uczestników projektu w czasie ich uczestnictwa w zajęciach szkoleń zawodowych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczestników projektu – w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 21 dzieci.

21

22

23

24

25

26 1.Do dnia 31.12.2009 r. w projekcie „Otwórz się na siebie” wzięły udział 122 osoby, w tym 95 osób realizujących kontrakty socjalne. 2. Planowana liczba uczestników projektu w roku 2010 to 83 osoby, w tym 42 uczestników realizujące kontrakty socjalne.

27  Mirosława Michalska – konsultant ds. projektu  Aneta Urbaniak – konsultant ds. koordynowania projektu


Pobierz ppt "Rok 2008-2010. Niniejsza prezentacja dotyczy realizacji części projektu „Otwórz się na siebie” wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google