Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt Nr WND-POKL. 09. 01. 02-20-143/09 pt
Projekt Nr WND-POKL /09 pt. „Otwieramy drzwi…- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn” w ramach Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Knyszyn poprzez stworzenie na terenie szkół systemu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój uczniów. W ZSO w Knyszynie w projekcie brało udział 273 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Zajęcia z uczniami prowadzone były od października r. do czerwca 2010r. W naszej szkole realizowano 21 zadań. Jedno z zadań - międzyszkolne Koło Przyrodniczo - Turystyczne realizowane było wspólnie ze szkołą w Kalinówce Kościelnej. Zajęcia urozmaicone były konkursami, zawodami, przedstawieniami teatralnymi i muzycznymi, wyjazdami do teatrów i mediów oraz wycieczkami. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom oferowanym w projekcie uczniowie rozwinęli swoje pasje, nauczyli się zasad współpracy i zdrowej rywalizacji.

3 Przyrodniczo - Turystyczne
Zadanie 17 - prowadzący Krzysztof Chowański i Anna Chowańska Międzyszkolne Koło Przyrodniczo - Turystyczne W zajęciach udział brali uczniowie z SP i Gimnazjum w ZSO w Knyszynie. Celem zajęć było: • pogłębienie wiedzy o własnym regionie i jego dziedzictwie kulturowym • wytworzenie bliskich więzi ze środowiskiem miasta i regionu poprzez wycieczki i wędrówki rowerowe po okolicy, • opracowywanie programów i harmonogramów wycieczek • tworzenie gazetek tematycznych związanych z turystyką, • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej, • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. W ramach zajęć przeprowadzono:  - 60 godzin zajęć stacjonarnych - 6 sześciogodzinnych zajęć terenowych - 3 – dniowy biwak do Rajgrodu - 3 wycieczki: szlakiem Branickich, szlakiem Tatarskim i do Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz konkurs wiedzy przyrodniczej.

4 Zadanie 17 - prowadzący Krzysztof Chowański i Anna Chowańska

5 Gimnastyka Korekcyjna
Zadanie 18 – prowadząca Joanna Klimowicz Gimnastyka Korekcyjna Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach. Uczestniczyli w nich uczniowie klas I – III SP. Na zajęciach uczniowie korygowali i kształcili zdolność do długotrwałego utrzymania poprawnej postawy ciała poprzez ustawienia kończyn, miednicy, brzucha, klatki piersiowej w różnych pozycjach wyjściowych od łatwiejszych do trudnych. Następnie utrwalali postawę prawidłową w warunkach zbliżonych do życia codziennego, w której korygowana postawa staje się czynnością automatyczną, nawykową.

6 Zadanie 18 – prowadząca Joanna Klimowicz

7 Mały Przyrodnik Zadanie 19 - prowadząca Danuta Zabielska
Podczas spotkań uczniowie: - poznali słownictwo związane z przyrodą, - zajmowali się hodowlą roślin doniczkowych, - wykonali albumy o jesieni, - poznawali florę i faunę innych krajów, - w miesiącach zimowych wykonali wraz z rodzicami karmniki, drzewko bożonarodzeniowe, dokarmiali ptaki, - zapoznali się również z tematyką związaną z ochroną przyrody, - poznali pojęcia: dziura ozonowa, efekt cieplarniany i jakie są ich skutki, - poznali gatunki roślin, drzew i ptaków chronionych i występujących w Polsce, - obserwowali żywe owady, - podczas wycieczki do lasu szukali zwiastunów wiosny i wykonali plakaty, - w kwietniu przygotowali inscenizację, która uwrażliwiła dzieci na piękno istniejącej wokół nich przyrody oraz pokazała niszczycielską działalność człowieka.   Na zajęciach odbyła się pogadanka na temat zdrowego stylu życia, a następnie dzieci wykonały sałatkę owocową z produktów zakupionych z funduszu projektu. Wspólne spotkania zakończyły się ogniskiem, kiełbaską i ekologicznym napojem. Na realizację tego zadania z funduszy projektu zakupiono: książki i filmy przyrodnicze, materiały ogrodnicze i papiernicze, pojemniki- „Lupka peryskop” oraz „Studio podsłuchiwania owadów”, „łopatka na owady”.

8 Zadanie 19 - prowadząca Danuta Zabielska

9 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zadanie 21 – prowadząca Anna Wojewnik Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne uczęszczali uczniowie klas I-III. Systematyczne spotkania z dziećmi miały na celu zlikwidowanie lub skompensowanie stwierdzonych wcześniej niedoborów w rozwoju psychomotorycznym. Skuteczną pomoc stanowiły specjalne ćwiczenia i metody nauczania odpowiednio dobrane dla każdego ucznia. Usprawniana była: -percepcja słuchowa, wzrokowa i manualna Podczas trwania projektu zostały zakupione i wykorzystywane pomoce takie jak np.: Suwaki, Koniec kłopotów z ortografią, Gra pamięciowa, Perskie oko-ćwiczenia percepcji, Spółgłoski miękkie, Loteryjki sylabowe, Suwaki terapeutyczne. Wykorzystywane również były pomoce pozwalające usprawniać motorykę małą: nożyczki, kolorowy papier, klej, wycinanki, bloki, dziurkacze. Wszystkie pomoce były dobierane odpowiednio do danej grupy wiekowej. Pozwoliły one uczniom w szybszy sposób usprawnić technikę czytania, pisania, liczenia oraz sprawność manualną.

10 Zadanie 21 – prowadząca Anna Wojewnik

11 Zadanie 22 - Zajęcia artystyczne - prowadząca Małgorzata Fiedoruk
„KLAPS” W zajęciach koła artystycznego „KLAPS” uczestniczyło 27 uczniów. Podczas działalności koła uczniowie mieli okazję kształcić swoje umiejętności w mówieniu, śpiewaniu, malowaniu i tańcu. Z zakupionych w ramach projektu materiałów wykonane były stroje, rekwizyty i scenografia do sztuki teatralnej pt. „Dwie Dorotki”. Na dwugodzinnych zajęciach prowadzonych raz w tygodniu dzieci były bardzo aktywne. Po rozpoznaniu zdolności dzieci zajęcia odbywały się w blokach tematycznych: taneczno-wokalnym, malarskim i teatralnym. Najciekawszymi zajęciami okazały się te, na których uczniowie malowali farbami na szkle. Interpretacja bajki w malarski sposób ukazała wrażliwość artystyczną dzieci. Odbyły się dwie wycieczki do teatru, które umożliwiły młodym artystom obserwację gry aktorskiej. Poznali oni również pracę różnych ludzi w teatrze. Te doświadczenia pomogły w przygotowaniu przedstawienia „Dwie Dorotki”. Prapremiera sztuki odbyła się zimą, zaś doskonalenie gry scenicznej odbywało się aż do 28 kwietnia 2010r. , kiedy to mali artyści wystąpili przed szerszym gronem widzów. Zajęcia artystyczne okazały się szansą dla dzieci, które podczas lekcji nie zawsze mają możliwości rozwijania swoich zdolności i zainteresowań z braku czasu.

12 Zadanie 22 - Zajęcia artystyczne - prowadząca Małgorzata Fiedoruk
Przedstawienie „Dwie Dorotki” r.

13 Zajęcia wyrównawcze I - III
Zadanie 23 - prowadząca Danuta Zabielska Zajęcia wyrównawcze I - III Zajęcia wyrównawcze w odbywały się w trzech grupach: klasa I, klasa II, klasa III po jednej godzinie tygodniowo w każdej grupie. Celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy edukacyjne w zakresie pisania, czytania, liczenia, rozumowania i zastosowanie wiedzy w praktyce. Zajęcia urozmaicane były kartami pracy dla każdego dziecka, do których wykorzystywano materiały papiernicze, zabawy i gry edukacyjne ( „Zabawy matematyczne”, „Krzyżówki liter”, „Ortografia”, dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zestawy LOGICO- składające się z ramek i książeczek edukacyjnych o różnorodnej tematyce i zróżnicowanym poziomie, które zostały zakupione z funduszów projektu.

14 Zadanie 23 - prowadząca Danuta Zabielska

15 Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zadanie 24 – prowadząca Bożena Klim Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, uczestniczyli w nich uczniowie gimnazjum. Celem zajęć było: uzupełnienie zaległości i braków w wiadomościach matematycznych oraz praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki. Praca z uczniami mającymi problemy w uczeniu się matematyki polegała na ciągłym powtarzaniu materiału, ćwiczeniu podstawowych umiejętności i algorytmów, uzupełnianiu braków. Najczęściej występującą formą pracy na zajęciach była praca indywidualna lub praca w małych grupach. Część zajęć odbywała się z wykorzystaniem komputerów, które urozmaiciły pracę uczniów

16 Zadanie 24 – prowadząca Bożena Klim

17 Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zadanie 24 – prowadząca Joanna Nalewajko Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia z matematyki skierowane były do uczniów mających kłopoty z matematyką, a także zainteresowanych tym przedmiotem. Odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie i uczestniczyli w nich uczniowie klas IV – tych i V – tych. Celem zajęć było wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, uzupełnienie zaległości i doskonalenie umiejętności przewidzianych programem. Sposób realizacji zajęć wprowadzający elementy gry, zabawy, zachęcał uczniów do udziału w nich. W trakcie zajęć korzystano z zeszytów ćwiczeń i gier matematycznych zakupionych w tym celu. Zajęcia umożliwiły wyrównanie braków, przyczyniły się do wzrostu aktywności podczas lekcji. Uczniowie poznali lepiej własne możliwości, zweryfikowali umiejętności oraz nauczyli się współpracy w grupie.

18 Zadanie 24 – prowadząca Joanna Nalewajko

19 Zajęcia piłki nożnej Zadanie 25 - prowadzący Wiesław Romaniuk
Zajęcie piłki nożnej odbywały się w każdy czwartek. Uczęszczali na nie uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, aby aktywnie spędzić wolny czas, a także podszkolić się w zakresie techniki piłkarskiej. Pod czujnym okiem trenera uczniowie doskonalili swoje umiejętności m.in. podania, strzały, rozegrania w zespole - rozwijając przy tym ogólną sprawność fizyczną. Uczestnicy  projektu zapoznali się także z zasadami fair play i wykształcili w sobie ducha sportowej rywalizacji.

20 Zadanie 25 - prowadzący Wiesław Romaniuk

21 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
Zadanie 26 - prowadząca Bożena Marciszewska Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone były w wymiarze jednej godziny tygodniowo w dwóch grupach. Podstawowym celem realizowanym w czasie zajęć było doskonalenie umiejętności z zakresu czytania i pisania. Uczniowie czytali teksty różnego typu, np.: baśnie, legendy, mity oraz teksty popularno - naukowe, a następnie rozwiązywali przygotowywane do nich testy. Ważnym zadaniem realizowanym w czasie spotkań było też ćwiczenie zasad pisowni, czyli ortografii oraz utrwalanie wiadomości z nauki o języku. W marcu uczestnikom zajęć zorganizowany został wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek na przedstawienie pod tytułem: „Księga dżungli”.

22 Zadanie 26 - prowadząca Bożena Marciszewska

23 Zadanie 27 - Koło szachowe - prowadząca Bogusława Gosko
„Gambit” Zajęcia koła szachowego odbywały się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny. Zadaniem koła było przekazanie uczniom w krótkim czasie w sposób zwięzły i przystępny podstawowych zasad gry szachowej. Nauczanie rozpoczęło się od poznania reguł gry, przechodząc stopniowo do strategii. Na zajęciach ćwiczenia były tak dobierane, by kształtowały twórczą aktywność dzieci, myślenie przyczynowo – skutkowe oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Na zajęciach wykorzystano tablicę demonstracyjną, 6 kompletów szachownic turniejowych wraz z bierkami oraz z 6 zegarów szachowych zakupionych w ramach projektu. Na zakończenie zajęć rozegrany został Turniej Szachowy.

24 Zadanie 27 - Koło szachowe - prowadząca Bogusława Gosko

25 Piłka siatkowa dziewcząt
Zadanie 28 - prowadząca Jolanta Rafało Piłka siatkowa dziewcząt Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Grupa zaawansowana spotykała się cztery razy w tygodniu w wymiarze 8 godz. a grupa początkująca dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godz. Dziewczęta z grupy początkującej doskonaliły swoją sprawność ogólną-siłę, zwinność, szybkość, wytrzymałość, gibkość. Nabyte umiejętności techniczne doskonaliły w formie małych gier-singli, dwójek , trójek i czwórek. Na zajęcia do grupy zaawansowanej uczęszczała młodzież, która została właściwie przygotowana na etapie wstępnego szkolenia sportowego. Program tych zajęć obejmował przede wszystkim kontynuację wszechstronnego usprawnienia ćwiczących, dalszą naukę elementów techniki oraz podstaw taktyki zespołowej. W ramach projektu odbył się Międzyszkolny Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Knyszyna. Udział dziewcząt w zajęciach z piłki siatkowej pozwolił im na dalsze rozwijanie swoich zainteresowań tą dyscypliną sportu, jak również na miłym, bezpiecznym spędzeniu wolnego czasu.

26 Zadanie 28 - prowadząca Jolanta Rafało

27 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
Zadanie 29 – prowadząca Krystyna Jankowska Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Odbywały się w dwóch grupach raz w tygodniu. Cele projektu zakładały kształtowanie umiejętności językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod i materiałów, poznanie elementów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego - wykorzystanie materiałów National Geographic w celu poznania fascynujących miejsc, wydarzeń i ludzi oraz kształtowania umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, prezentacja gramatyki w atrakcyjnej dla uczniów formie, ćwiczenia konwersacyjne w celu nabycia umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem komunikacji. Uczniowie kształtowali swe umiejętności gramatyczne i leksykalne, a także ćwiczyli wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Wykonywali zadania przygotowujące do egzamin gimnazjalnego. Młodzież wykonała gazetkę poświęconą najpiękniejszym zakątkom Europy.

28 Zadanie 29 – prowadząca Krystyna Jankowska

29 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
Zadanie 29 – prowadząca Barbara Kozłowska Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV-VI SP odbywały się dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć rozwijane były podstawowe sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatyka. Uczniowie utrwalali słownictwo i struktury leksykalno- gramatyczne wykonując projekty o określonej tematyce, rozwiązując krzyżówki lub inne ćwiczenia językowe. Na zajęciach wprowadzane były również elementy kulturowe o krajach anglojęzycznych. Uczestniczący w zajęciach uczniowie wykazali się dużą aktywnością i pracowitością. Wszyscy bardzo chętnie współpracowali ze sobą.

30 Zadanie 29 – prowadząca Barbara Kozłowska

31 Zajęcia "Aerobik-dance"
Zadanie 30 - prowadząca Bernadeta Przybyszewska Zajęcia "Aerobik-dance" Na zajęciach tanecznych aerobik – dance w szkole podstawowej uczniowie rozwijali zainteresowania różnymi rodzajami tańca oraz sprawność ruchową. Uczniowie poznawali kroki taneczne o małym stopniu trudności w zmiennym tempie i w rytm muzyki. W czasie zajęć często odwoływano się do inwencji uczniów, chcąc pobudzić ich wyobraźnię i twórczą postawę. Szczególną uwagę zwrócono na kulturę ruchu tzw. ruch lekki, miękki, rytmiczny i estetyczny. Tematyka taneczna realizowana była w formie zabawowej i z wykorzystaniem sprzętu: hula-hop, piłek gimnastycznych, skakanek, wstążek. Włączanie uczestników do współtworzenia elementów tanecznych rozwinęło ich pomysłowość i sprawiło dużą radość.

32 Zadanie 30 - prowadząca Bernadeta Przybyszewska

33 Koło informatyczne Zadanie 31 - prowadząca Małgorzata Wojtecka
Zajęcia koła informatycznego odbywały się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach: szkoła podstawowa i gimnazjum Grupa gimnazjalistów zajmowała się prowadzeniem strony internetowej naszej szkoły. Na zajęciach młodzież zajmowała się także redagowaniem tekstów i obróbką zdjęć poznając różnorodne możliwości edytorów i komputera. Grupa młodsza uczyła się tworzenia prezentacji multimedialnych, zasad redagowania dokumentów tekstowych i graficznych. Uczniowie projektowali kalendarze, laurki i kartki okolicznościowe. Na zajęciach poznali podstawowe możliwości edytora do tworzenia stron internetowych. Przy realizacji projektu korzystaliśmy z otrzymanego sprzętu: kolorowej drukarki, aparatu fotograficznego, programu Corel Draw, materiałów piśmienniczych oraz pamięci przenośnych.

34 Zadanie 31 - prowadząca Małgorzata Wojtecka

35 Koło dziennikarskie Zadanie 32 –prowadząca Katarzyna Błahuszewska
Spotkania członków koła dziennikarskiego odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Na spotkaniach uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami z zakresu dziennikarstwa, etyki dziennikarskiej, poznali formy dziennikarskie. Uczestnicy zajęć nabywali też umiejętność pracy w grupie, wyznaczali sobie cele i planowali pracę. Koło dziennikarskie wydało trzy numery gazetki szkolnej „Wieści szkolnej treści”, każdy numer w nakładzie około 100 egzemplarzy (gazetki kolorowe i czarno-białe). W gazetce członkowie koła publikowali własne wywiady, reportaże, recenzje, sprawozdania. Sami projektowali szatę graficzną. Nasi dziennikarze na bieżąco dokumentowali też ważne wydarzenia szkolne, dostarczali materiały na stronę internetową szkoły. Przy realizacji projektu wykorzystywaliśmy otrzymany sprzęt: aparat fotograficzny z kartą pamięci, dyktafon, kolorową drukarkę, pamięć zewnętrzną i liczne materiały piśmiennicze. Członkowie koła spotkali się z dziennikarką Nowego Gońca Knyszyńskiego, odwiedzili redakcję Gazety Współczesnej w Białymstoku oraz Radio Białystok. W Teatrze Dramatycznym w Białymstoku obejrzeli sztukę pt. „Ballady i romanse” .

36 Zadanie 32 –prowadząca Katarzyna Błahuszewska

37 Zadanie 33 - prowadząca Joanna Ostrowska
Młody Chemik Zajęcia Koła Chemicznego – „Młody Chemik” realizowane były wśród uczniów klas III-ich gimnazjum raz w tygodniu (wtorek). Głównym celem przeprowadzonych zajęć było rozbudzenie zainteresowań uczniów zagadnieniami chemicznymi, poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności projektowania oraz wykonywania doświadczeń obrazujących procesy chemiczne z otaczającego nas świata. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość utrwalenia i poszerzenia wiadomości z zakresu poszczególnych działów chemii przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie wykonywali prace indywidualne, projekty, plansze, albumy na temat zagadnień dotyczących ochrony środowiska, pracy oczyszczalni ścieków, zadań hydroforni, stacji uzdatniania wód. Poznawali technologie produkcji nawozów sztucznych, benzyny, alkoholu. Uczniowie- uczestnicy koła wykazali się dużą aktywnością, pracowitością, samodzielnością , potrafili współpracować w grupie, byli odpowiedzialni.

38 Zadanie 33 - prowadząca Joanna Ostrowska

39 Zajęcia fitness Zadanie 34 - prowadząca Ewa Poduch
Zajęcia fitness odbywały się raz w tygodniu. Dziewczęta chętnie uczestniczyły w zajęciach. Rozwijały swoją koordynację, ogólną sprawność oraz wytrzymałość aerobową przez ciągły ruch przy muzyce. Zajęcie uatrakcyjniały przybory, jakie zostały zakupione w ramach projektu, takie jak: taśmy do ćwiczeń i karimaty. Wykorzystywane były również stepy i piłki fitball. Często dziewczęta same prowadziły tę formę zajęć, jaka najbardziej im się podobała, dlatego też dużą popularnością cieszyły się zajęcia Jogii na których poznały metody relaksacji, medytacji i możliwości usprawnienia się przez ćwiczenia rozciągające i wzmacniające. Zajęcia pozwoliły dziewczynom poznać metody i sposoby na utrzymanie zdrowia, zachowanie wysokiej sprawności, harmonii i radości życia.

40 Zadanie 34 - prowadząca Ewa Poduch

41 Zadanie 35 – prowadząca Joanna Klimowicz
Piłka siatkowa Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach. W pierwszej grupie byli uczniowie klas IV – VI SP a w drugiej uczniowie z klasy I i klasy III gimnazjum. Celem zajęć było nauczanie i doskonalenie przyjęcia i podania piłki sposobem górnym oraz dolnym, nauczenie atakowania, zastawienia oraz zagrywki dolnej i tenisowej, poprawnego zachowania się jako kibic zarówno w przypadku zwycięstwa jak i porażki. Uczniowie uczestnicząc w tych zajęciach mogli zaspokoić potrzebę ruchu, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemną odpowiedzialność oraz czynnie spędzić czas wolny.

42 Zadanie 35 – prowadząca Joanna Klimowicz

43 Współpraca przebiegała w ciepłej i miłej atmosferze.
Zadanie 36 – prowadząca Joanna Skwarko Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne odbywały się raz w tygodniu i trwały trzy godziny. Praca na zajęciach miała charakter indywidualny i została dostosowana do potrzeb każdego dziecka. Zajęcia były poświęcone pracy nad uzyskaniem prawidłowej artykulacji głosek, wzbogaceniem słownika językowego dzieci, oraz doskonaleniu umiejętności samodzielnego wypowiadania się na dany temat. Uczniowie systematycznie i chętnie uczęszczali na zajęcia na których byli aktywni i odważni. Bardzo czynnie uczestniczyli w zabawach i ćwiczeniach logopedycznych, oraz rzetelnie przygotowywali się do zajęć. Podopieczni w znacznym stopniu przyswoili przekazywaną wiedzę, nabyli pewności siebie oraz opanowali zamierzoną część materiału ćwiczeniowego. Współpraca przebiegała w ciepłej i miłej atmosferze.

44 Zadanie 36 – prowadząca Joanna Skwarko

45 Warsztaty socjoterapeutyczne
Zadanie 37 – prowadząca Anna Petelska Warsztaty socjoterapeutyczne Na zajęcia uczęszczało 18 uczniów klasy II gimnazjum. Odbyły się 22 warsztaty, na których realizowano tematy dotyczące integracji społeczności klasowej, młodzież uczyła się udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. Część zajęć poświęcona została konfliktom i sposobom ich rozwiązywania. Na warsztatach uczniowie zajmowali się asertywnością czyli sztuką odmawiania. Nabywali także umiejętności rozładowywania wewnętrznych napięć. Każdy z uczestników próbował lepiej poznać siebie, odkryć w sobie słabe i mocne punkty. Ogólnie na zajęciach wszyscy dobrze się bawili.

46 Zadanie 38 04 grudnia 2009 r. uczniowie klas I-III SP w Knyszynie –wyjechali do Teatru Lalek w Białymstoku na przedstawienie pt. „Kopciuszek”.

47 Zadanie 38 17 lutego 2010 roku młodzież z ZSO w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku obejrzała spektakl pod tytułem „Ballady i romanse”.

48 Zadanie 38 11 marca 2010 r. uczniowie klas I-III SP w Knyszynie wyjechali do Białostockiego Teatru Lalek na sztukę pt."Świetliki”.

49 Zadanie 38 26 marca 2010r. odbył się wyjazd uczniów SP do Białostockiego Teatru Lalek na przedstawienie pod tytułem: „Księga Dżungli”.

50 Zadanie 38 18 maja 2010r. wizyta uczniów ZSO w redakcji Gazety Współczesnej i rozgłośni Radia Białystok

51 Prezentacja przygotowana w ramach zajęć Koła Informatycznego
i Koła Dziennikarskiego ZSO w Knyszynie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google