Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Alumni Jakie cele chcemy osiągnąć Co Wam oferujemy Jak będzie wyglądała praca z absolwentami programu Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Alumni Jakie cele chcemy osiągnąć Co Wam oferujemy Jak będzie wyglądała praca z absolwentami programu Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej."— Zapis prezentacji:

1 Program Alumni Jakie cele chcemy osiągnąć Co Wam oferujemy Jak będzie wyglądała praca z absolwentami programu Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

2 Program w liczbach: 4 edycje 240 liderów środowisk lokalnych 41 tutorów – doświadczonych działaczy społecznych 200 zgłoszonych kandydatur na liderów i 97 na tutorów (V edycja) 104 kandydatów na liderów oraz 34 kandydatów na tutorów zaproszonych na rozmowy Ostateczny wybór 50 liderów i 12 tutorów Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

3 Cele Programu Alumni Wzmocnienie uczestników w osiąganiu liderskiego efektu Badanie efektów Programu, zwiększenie ich widoczności i wzmocnienie promocji Programu Wypracowanie modelu pracy z alumnami, opartego na ich zasobach, energii i inicjatywie Gotowość absolwentów do współpracy z SSL i PAFW Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

4 Dla kogo? Wszyscy absolwenci Programu, którzy: mają gotowość do dalszego rozwoju wypełnili zobowiązania wynikające z udziału w Programie Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

5 Sukces Programu Alumni: będą angażowali się w proponowane przez nas wydarzenia będą tworzyli własne inicjatywy, podejmowali wspólnie działania będą współtworzyli z nami Program i czuli się za niego współodpowiedzialni będą samodzielnie aktualizowali swoje sylwetki na www.liderzy.pl będą dzielili się z nami informacjami o swoich działaniach Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

6 Sieć współpracy Stały kontakt i tworzenie sieci współpracy Monitoring działalności alumnów: – spotkania indywidualne i wywiady z uczestnikami przeprowadzone przez nas i tutorów Tworzenie sieci alumnów: – wykorzystanie strony – sieciowanie alumnów, którzy działają w podobnych obszarach (np. w Leaderze+, samorządzie, kulturze) – stworzenie nowej mapy Liderów Aktualizacja publikacji z sylwetkami liderów i tutorów Wydawanie newslettera: – w newsletterze informacje o sylwetkach (np. sylwetka miesiąca), ciekawych propozycjach dla uczestników, ich działaniach, Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

7 Warsztaty i spotkania Warsztaty branżowe: – warsztaty dla kandydatów do samorządu – warsztaty dla liderów wiejskich - warsztaty z Wacławem Idziakiem, 4 jednodniowe spotkania/wykłady o charakterze inspirującym (śniadanie z mistrzem, obiad z wybitnym specjalistą, krótki warsztat ze specjalistycznej wiedzy Udział w warsztatach dla V edycji – wymiana doświadczeń, skorzystanie z oferty szkoleniowej dla wybranych alumnów, zajęcia wieczorne prowadzone przez alumnów, 3 spotkania promujące Program 2-dniowy ZLOT uczestników i absolwentów Programu Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

8 Konkursy Konkurs na Fundusz Rozwojowy dla alumnów Konkurs na wizyty studyjne organizowane przez alumnów dla uczestników edycji Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

9 Wizyty studyjne Wizyta studyjna w USA Inne wyjazdy zagraniczne Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

10 Współpraca z biznesem Staże i praktyki w dobrych firmach Doradztwo konsultantów firm doradczych świadczone na rzecz alumnów i ich organizacji Udział w konferencjach organizowanych dla liderów biznesu Książki, czasopisma Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

11 Współtworzenie Programu Włączanie alumnów do współtworzenia programu: udział w promocji Programu i rekrutacji prowadzeniu warsztatów dla uczestników Zlotu prowadzenie/współprowadzenie warsztatów dla uczestników edycji udział w zjazdach edycji organizowanie wizyt studyjnych organizowanie spotkań regionalnych inicjowanie działań w ramach sieci alumnów konsultowanie wprowadzanych w Programie zmian Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów

12 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program Alumni Jakie cele chcemy osiągnąć Co Wam oferujemy Jak będzie wyglądała praca z absolwentami programu Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google