Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu ale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu ale."— Zapis prezentacji:

1 METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu. ( Albert Schweitzer)

2 Treści szkolenia EMOCJE: Różnice w kontrolowaniu i ukrywaniu emocji Reakcje Konsekwencje nierozpoznawania własnych emocji POZNAWANIE MOTYWÓW WŁASNYCH ZACHOWAŃ: 4 podstawowe typy ludzi (altruiści, asertywni, analitycy, elastyczni) STRES: Przyczyny stresu u dzieci Skutki stresu krótko i długotrwałego PRAKTYCZNE FORMY POMOCY DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI BUDOWANIE WIARY W SWĄ MOC

3 EMOCJE W ciągu dnia każdy doświadcza różnych emocji: radości, gniewu, rozczarowania, lęku itp. Wiele osób nie rozumie własnych odczuć. Odpowiada za to sposób w jaki zostali wychowani. Jesteśmy uczeni racjonalnego, logicznego podejścia do życia, emocje i uczucia spychane zostają na margines, nawarstwiają się w sposób niekontrolowany. Zrozumienie własnych emocji różni się od logicznej analizy czy rozwiązywania problemu, wymaga świadomości napływających sygnałów. Różnice w kontrolowaniu i ukrywaniu emocji Chętnie opowiadają o swych emocjach, uczuciach, Rozmowa o porażkach, rozczarowaniach pomaga się oczyścić, zmniejsza ich siłę, Większa zdolność współodczuwania, wrażliwości. Większość nie potrafi wyrażać uczuć za pomocą słów, mówią o faktach, Nie przyznają się do porażek, rozczarowań, długo nie mogą pozbyć się negatywnych emocji, Poprzez kontrolę emocji i powściągliwość stają się mniej wrażliwi na uczucia innych, współczucie traktują jak słabość. KOBIETYMĘŻCZYŹNI

4 Reakcja odpowiedź na zachowanie drugiej osoby wiem, że istniejesz REAKCJE pozytywne negatywne Brak reakcji może zabić - fizycznie i psychicznie, Negatywne reakcje dla dzieci są lepsze niż brak reakcji, ale mogą powodować emocjonalne zranienie, Reakcje pozornie pozytywne mogą zwichnąć osobowość dziecka, Szczere pozytywne reakcje pobudzają rozwój umysłowy i fizyczny. Schematy oceny reakcji z dzieciństwa uwarunkowane płcią (za to samo zachowanie, działanie różne oceny np. tarzanie się w piaskownicy, powrót od kolegów z guzem, czytanie poezji)

5 KONSEKWENCJE NIEROZPOZNANIA WŁASNYCH EMOCJI jeśli nie wiemy, co odczuwamy, jak możemy sobie stawiać jasne cele w życiu? dziecko uczy się relacji z innymi, obserwując związek swoich rodziców (sposoby pokonywania trudności- agresja, kłótnia) relacje z dziećmi i rodzeństwem są odzwierciedleniem porozumiewania się ze sobą rodziców, nauka dawania i brania rozwija się poprzez model komunikacji w domu rodzinnym.

6 NIENAWIŚĆ – brak czasu i niechęć do okazywania miłości i bliskości w rodzinie pokazuje, że miłość jest obcym uczuciem, a wzajemne oczekiwania i ich niezaspokajanie rodzi wzajemne pretensje, nienawiść. GNIEW- dzieci są szczególnie wrażliwe na skrywany gniew, pretensje. Małe dzieci szczególnie wyczuwają napięcie wokół nich i niepewność z tym związana zawsze im towarzyszy - nigdy z tego nie wyrastają. Jeśli dziecko (powyżej 3 r. ż) wychowuje się w przekonaniu, że jest odpowiedzialne za gniew, frustracje w rodzinie, to nosi to brzemię całymi latami. Tłumienie gniewu może doprowadzić do depresji ( ty jesteś w porządku, a ja nie ja jestem w porządku, a ty nie jestem w porządku i ty też) DEPRESJA- utrata wiary we własne możliwości, poczucie nieustannej beznadziei, złej passy. Dziecko doświadczające takich uczuć, bywa przekonane, że nigdy nie poradzi sobie w szkole, z rówieśnikami. Często towarzyszem depresji jest lęk, niska samoocena. POWTARZANIE BŁĘDÓW RODZICÓW- mimo upominania, przestrzegania dzieci przed nałogami, brakiem wystarczającej wiedzy, minimalizowaniu wartości pieniądza gro rodziców boryka się z dokładną odwrotnością zakładanych efektów wychowawczych… obok słów dziecko doszukuje się potwierdzenia w czynach, przykładów z życia rodziny (rodzic świetnie radzący sobie w łatwych interesach, mający kapitał, prowadzący rozwiązły tryb życia nie jest dla dziecka wiarygodnym przykładem do pilnej nauki i uczciwej pracy)

7 POZNAWANIE MOTYWÓW WŁASNYCH ZACHOWAŃ ROZRÓŻNIAMY 4 PODSTAWOWE TYPY LUDZI

8 ALTRUIŚCI - OPIEKUŃCZY CZYLI NIEBIESCY POMOC DLA INNYCH BEZ OCZEKIWANIA ZYSKÓW OSOBISTYCH Dzieci z tej kategorii są przyjacielskie, czerpią satysfakcję gdy ludzie dziękują im za pomoc. Można na nich polegać, są wrażliwe na uczucia innych. Dużo zyskują poprzez jasne i konsekwentne zasady z domu rodzinnego. Niebieskie dziecko często nie potrafi znieść krytycyzmu, sarkazmu, braku lojalności, nadmiernej kontroli, nieczułości i braku zainteresowania. Nagradzanie poprzez przyjazne wspieranie jego działań. Może przedkładać dobro innych ponad swoje lub pełnić role nadopiekuńczą wobec innych, dlatego ważne by dziecko rozwinęło niezbędny poziom asertywności.

9 ASERTYWNI – KIERUJĄCY CZYLI CZERWONI Dążą do przewodzenia innym i podejmowania ryzyka. Dzieci o tych cechach często wyrastają na przywódców i przedsiębiorców. Dobrze czują się, gdy sami mogą wyznaczać cele do wykonania - uwidacznia się to od najmłodszych lat. Czerwoni mają dar przekonywania, ryzykowania, ambitnego udowadniania swej sprawności. Zrobią wszystko by nie przytaczać ich za osoby słabe i uległe, z niezrozumieniem i niechęcią patrzą na osoby miłe i pokorne. Łatwo je motywować za pomocą nagród i przywilejów, wciąż potrzebują nowych wyzwań. Umieszczone w środowisku nie zapewniającym wystarczających wyzwań, popadną w apatię, staną się bierne, źle reagują na rady i konstruktywna krytykę. Staną się nielojalne i mało zaradne. Takie dzieci bywają albo genialne, albo bardzo leniwe - nigdy pośrodku. W sytuacji stresowej oczekują natychmiastowego rozwiązania problemu.

10 ANALITYCY - AUTONOMICZNI CZYLI ZIELONI Zachowują się w sposób przemyślany, pragmatyczny i logiczny. Dzieci z tej kategorii są spokojne, zaradne, wolą by inni nie angażowali się w ich sprawy. Potrafią logicznie i analitycznie myśleć, cenią sprawiedliwe traktowanie, jasno ustalone zasady oraz obiektywność. Dzieci takie są ostrożne i dokładne podczas powierzonych zadań. Imponują im osoby otwarcie mówiące o swych pragnieniach, bez narzucania innym zdania. Pracując z zielonym dzieckiem, czekaj aż samo poprosi cię o pomoc. Zieloni są poważni i nie przepadają za towarzystwem wesołków i ludzi nie patrzących serio na życie. Nie lubią publicznego okazywania emocji i nie czują się pewnie w sytuacjach towarzyskich. Wolą, by przekazać im informacje, polecenie i powiedzieć, co mają do zrobienia. Panicznie boją się obcych miejsc, chaotycznych sytuacji, popędzania ich. Często zarzuca się im chłód i nieczułość. Przywiązują się do drobiazgów, szczegółów, schematów co może prowadzić w skrajnym przypadku do zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych.

11 ELASTYCZNI – LOGICZNI CZYLI RÓŻNOKOLOROWI Dobrze czują się w roli przywódców, lubią pomagać innym oraz analizować sytuację Dzieci należące do tej grupy łączą cechy poprzednich 3 grup. Są samodzielne, wrażliwe na innych, lubią pracować w grupie z jasno określonym liderem. Są bardzo elastyczne i szybko się przystosowują do nowych sytuacji. Imponują im silne osobowości pomagające innym, lubią rozwijać swe talenty i zmierzać ku wszechstronności. Osoby takie potrzebują wsparcia, pomocy, życzliwości. Często to ufne, współczujące i wrażliwe dzieci. Różnokolorowi nie znoszą kontroli, nachalności, nacisku z zewnątrz i ingerencji w decyzje. Czasem zarzuca im się ; niekonsekwencję, niezdecydowanie, brak troski, a nawet zasad. Mogą ulegać wpływom grupy i nie mieć własnych przekonań.

12 Pod wpływem stresu postawy ludzkie mogą ulec zmianie 3 stopnie natężenia sytuacji stresowej: skupiamy się na sobie, innych zaangażowanych osobach i napotkanym problemie, skupiam się na sobie i problemie, liczę się tylko ja i moje przetrwanie. STRES Najczęstsze przyczyny stresu u dzieci Wygórowane wymagania rodziców, Przekonanie rodziców, że stać dziecko na więcej, Nierealne oczekiwania nauczycieli, Wymagania rodziców odnośnie idealnych znajomych, Ośmieszanie przez rówieśników, Za duża ilość obowiązków, Paniczny strach o utrzymanie dobrej opinii innych na swój temat, Kłótnie w rodzinie, Niezrozumienie przez bliskich w domu i szkole, Zawiść, zazdrość kolegów o dobre stopnie.

13 Skutki stresu krótkotrwałego zmarszczone brwi, zaciśnięte zęby, pięści, wytrzeszczone oczy, suchość w ustach, bladość, przyspieszony puls i bicie serca, obgryzanie paznokci, zimne, spocone dłonie, stopy, zwiększona wrażliwość na dotyk, zmniejszona wrażliwość na ból Skutki stresu długotrwałego SOMATYCZNE utrata apetytu, pogorszenie wyglądu cery, wypadanie włosów, bóle głowy, nerwobóle, wrzody i niestrawność, problemy żołądkowe, napięcie mięśni szyi i ramion, ucisk w piersi, zatwardzenie lub biegunka, problemy z sercem, wysokie ciśnienie krwi rozdrażnienie, wycofanie z życia, poczucie winy, agresja, przygnębienie, oskarżanie innych, strach, znudzenie, bezsenność, nadaktywność, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, brak motywacji, nerwowość bez powodu EMOCJONALNE

14 Budowanie wiary w swą moc nagradzanie dziecka - pokazywanie zadowolenia z jego osiągnięć, - dziecko jest w stanie zrobić wszystko, by zostać zauważonym, jeśli złe zachowanie i problemy z nauka to sprawią - nie zawaha się, - zachęcanie do radości z osiąganych sukcesów - zdanie nie przechwalaj się blokuje naturalną potrzebę uznania, radości, docenienia za pracę. przezwyciężanie lęków i niepokojów - zachęcanie dziecka do zwierzania się rodzicom, by nie tłumiło lęków i złych emocji, - stwarzanie możliwości wykonania trudnego zadania w bezpiecznym środowisku i okolicznościach, - zamiast myśli o ewentualnej porażce, skupianie uwagi na dotychczasowych pozytywnych efektach, osiągnięciach.

15 przezwyciężanie negatywnych cech osobowości Budowanie wiary w swą moc - dzieci o negatywnych cechach osobowości zwykle mają kłopoty w relacjach z kolegami, nauczycielami. Nie umieją prosić o pomoc, - rozpoznawanie wraz z dzieckiem negatywnych emocji i reakcji pod ich wpływem, - pomaganie dziecku zmieniać tylko to, z czego samo jest niezadowolone, zadowolenie z samego siebie - dokonując opisu wad nie pomijać zalet i ich nie umniejszać, - zobaczenie siebie, takim jakim się jest to najlepsza pomoc dla dziecka i początek pracy nad korzystnymi zmianami, - nauka przyjmowania krytyki mobilizującej i odrzucania niszczącej krytyki bezpodstawnej, bez wiary w zmianę na lepsze.

16 zasada uczciwości - dostarczanie przykładów rozwiązania problemu przez sięganie po uczciwe metody i środki, - pokazywanie konsekwencji oszustw, oraz małych kłamstewek, które pozbawiają odpowiedzialności, - uczciwość jest nieodzownym elementem poczucia własnej wartości, (trudno być zadowolonym obawiając się, że inni dowiedzą się co ukrywamy). budowanie dobrych stosunków - nie wszystkie rodziny otwarcie okazują swym dzieciom miłość i zadowolenie, dorośli chowając swą troskę i opiekuńczość dostarczają dzieciom przekonanie o ignorowaniu ich i niedocenianiu, - poprawiając relacje dziecka ze środowiskiem szkolnym, najpierw należy polepszyć relacje miedzy jego rodzicami i rodzeństwem. - powtarzające się sceny gniewu, krzyku, pretensji w domu dziecka, rodzą jego przekonanie o bezsilności, Budowanie wiary w swą moc

17 PRAKTYCZNE FORMY POMOCY DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI NIE WIEM pomóż zwerbalizować pomysł, problem, uczucie To Za Trudne pokaż, że trudne nie znaczy niemożliwe, nieosiągalne, DOSTAŁEM 5 BO MI SIĘ UDAŁO niska samoocena prowadzi do kasowania sukcesów, ukaż dziecku, że to jego wkład pracy został doceniony, a nie przypadek, Jestem nieudacznikiem zapytaj o konkretny problem, by zminimalizować siłę określenia, NIESPRAWIEDLIWIE MNIE OCENIAJĄ skonkretyzuj, kto konkretnie i kiedy, oraz co kryje się za tą niesprawiedliwością,

18 PRAKTYCZNE FORMY POMOCY DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI Jestem załamany/a dopytaj o emocje i bodźce, by wskazać co i kiedy miało wpływ na taki stan, NIC MI SIĘ NIE UDAJE, JESTEM GŁUPI dokonaj konfrontacji, z kim porównuje się dziecko, dlaczego tak uważa, Nie potrafię tego zrobić zapytaj, czy dziecko już próbowało tego zadania, czy pamięta sprawy, które mimo trudności się powiodły, WIEM, CO O MNIE MYŚLĄ niska motywacja wynika z założenia, że inni mają wyrobione już zdanie na temat dziecka, więc nie warto się starać by to zmienić, zapytaj, kto tak uważa, skąd wiesz co myśli o tobie?

19 Przygotowanie i prowadzenie Rady Szkoleniowej: Bogusława Kadzik – Choczyńska Stanisława Folga - Kostka


Pobierz ppt "METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu ale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google