Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń. 1. Kim jest Mistrz? Czy warto iść za Jezusem? Jezus okulistą? Imię – Jahwe – Bóg zbawia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń. 1. Kim jest Mistrz? Czy warto iść za Jezusem? Jezus okulistą? Imię – Jahwe – Bóg zbawia."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń

2 1. Kim jest Mistrz? Czy warto iść za Jezusem? Jezus okulistą? Imię – Jahwe – Bóg zbawia

3 Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli J 8,32 Dlaczego Bóg jest nam potrzebny? konferencja ks. Piotra Pawlukiewicza : http://www.divshare.com/download/3849762-c28

4 2. Jak zostać jego uczniem? - Jezus jest Mistrzem we wszystkich dziedzinach - Jeśli istnieje jakaś różnica między tym co On mówi a ktoś inny należy bezwzględnie iść za Słowem Jezusa - Jeden jest wasz Mistrz i jeden wasz Nauczyciel: Jezus Mt 23,8.10 - Jezus jest Bogiem zazdrosnym a) a)Mieć tylko jednego Mistrza Materiały – film Dekalog 1 Krzysztofa Kieślowskiego

5 2. Jak zostać jego uczniem? - ktokolwiek przykłada rękę do pługa a wstecz się ogląda nie nadaje się do Królestwa Bożego Łk 9,62 - Piotr zostawia wszystko i idzie za Nim – por. Mt 4, 18-20 - Celem jest Królestwo Boże b) b)Definitywnie, bez ociągania pójść za Jezusem

6 2. Jak zostać jego uczniem? - Wyrzeczenie się więzów rodzinnych Łk 14,26 – Jezus ma być na 1 miejscu - Wyrzeczenie się własnej działalności – własnych planów, zmienić sposób myślenia - Wyrzeczenie się dóbr materialnych - ubóstwo dobrowolne nie jest celem ale środkiem, który uzdalnia do większego poświęcenia się Królestwu - Wyrzeczenie się zaszczytów światowych – próżnej chwały c) c)Odrzucić przeszkody Jezus nam nie zabiera, On przemienia i oddaje dużo, dużo więcej !!!

7 2. Jak zostać jego uczniem? - Zgoda na cierpienia a nie cierpiętnictwo - Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być Moim uczniem Łk 14,27 d) d)Nieść krzyż

8 3. Relacje ucznia a) a)z Bogiem jako Ojcem - Abba – Tatusiu – bezgraniczne zaufanie dziecka zawierzającego całkowicie bezwarunkowej Miłości Ojca b) b)z Jezusem jako Mistrzem - Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem J15,16 - to Jezus wzywa każdego z nas, On nas wybiera Pójdź za Mną! - żyć w obecności Mistrza, słuchać Jego głosu, poznawać Go, czerpać z Niego – jak winorośl - wierzyć Mu bezwarunkowo, być Mu posłusznym

9 3. Relacje ucznia c) c)z Duchem Świętym jako Przewodnikiem - Duch Święty jest ożywicielem, objawia Jezusa w sercu ucznia, jesteśmy Jego świątynią - bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić d) d)z innymi jako braćmi - odpowiedzialność za każdego człowieka, jesteśmy dziećmi tego samego Ojca i braćmi Jezusa - moc przebaczania - braterskie upomnienie - miłość J13,34; 1J4,20

10 3. Relacje ucznia e) e)z rzeczami w duchu wolności - niebezpieczeństwo materializmu, konieczność wyrzeczenia się przywiązania do rzeczy f) f)z samym sobą - akceptacja siebie

11 4. Źródła ucznia a)Sakramenty – przebywanie i czerpanie z Bożej Obecności b)Słowo Boże – poznawanie Prawdy o Bogu i sobie samym c)Wspólnota - relacje

12 5. Testament Jezusa - czyli co oznacza bycie uczniem … wziął chleb - Jezus bierze uczniów pod Swoją odpowiedzialność, to On nas wybrał – pracownicy w winnicy Pana - chce nas formować na Swój obraz i podobieństwo - Bóg jest ponad nasze niedomaganie, naszą ułomność i niedołężność - nie planować, zaufać Planowi Boga … błogosławił - mówi dobrze, mówi Prawdę - Słowo Boże przekształca nasze myślenie, odkrywa Prawdę o nas samych - należy się wsłuchiwać w błogosławieństwa Pana, w Jego głos

13 5. Testament Jezusa - czyli co oznacza bycie uczniem … rozdawał - wyrzeczenie się nawet czegoś dobrego, co otrzymaliśmy od Boga – uboga wdowa, drogocenna perła, Izaak - czystość zamiarów, intencji - potrzeba oczyszczania intencji – Pan dopuszcza do nas różne rzeczy - oczyszczenie prowadzi do czystości serca … łamał - poddać się łamaniu - na im więcej części zostaniemy połamani, tym więcej zostaniemy rozdani; im bardziej zostaniemy oczyszczeni, tym więcej zdobędziemy ludzi

14 5. Testament Jezusa - czyli co oznacza bycie uczniem … to jest Ciało Moje - tworzyć Kościół, jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie - celem ucznia - stać się jak Jezus … jedzcie z tego wszyscy - pozwolić się spożyć - dawać siebie innym … to czyńcie na Moją pamiątkę - przekazywać dalej - Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam J20,21

15 MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA : Świadectwo byłego narkomana: http://www.wspolnoty.jezuici.pl:80/index.php?optio n=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=65 Koncert w Rzeszowie: http://www.jednegoserca.pl/index.html http://www.wspolnoty.jezuici.pl:80/index.php?optio n=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=65 http://www.jednegoserca.pl/index.html


Pobierz ppt "BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń. 1. Kim jest Mistrz? Czy warto iść za Jezusem? Jezus okulistą? Imię – Jahwe – Bóg zbawia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google