Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miłe i smutne chwile z Panem Jezusem Tajemnice Różańca Świętego JUSTYNA PILIMON – kl. V B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miłe i smutne chwile z Panem Jezusem Tajemnice Różańca Świętego JUSTYNA PILIMON – kl. V B."— Zapis prezentacji:

1 Miłe i smutne chwile z Panem Jezusem Tajemnice Różańca Świętego JUSTYNA PILIMON – kl. V B

2 Tajemnice radosne

3 ...niech mi się stanie według słowa twego... Łk 1,38 Odpowiadać Bogu "tak"... słowem, pragnieniem, czynem, życiem całym... czynić miejsce Słowu, coraz więcej miejsca, by Słowo stało się Ciałem......by we mnie się stało Życiem. I. Zwiastowanie NMP - Odpowiadać "tak"

4 Służyć nie z obowiązku ale z pragnienia serca nieść Jezusa ludziom dać się prowadzić Duchowi Świętemu by poruszyły się serca i połączyły w radości z tego że ON JEST....a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie ?... Łk 1,43 II. Nawiedzenie św. Elżbiety - Dać się prowadzić

5 Umieć dostrzec Boga w ubóstwie w słabości w ciemnościach nocy umieć dostrzec Jego Obecność we własnym życiu to czasem najtrudniejsze... III. Narodzenie Jezusa - Dostrzec Obecność...Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas... J 1,14

6 Z ofiarowaniem zawsze złączone jest cierpienie. Miłość nie boi się cierpienia, Miłość wszystko znosi wszystko przetrzyma o Miłość proszę... IV. Ofiarowanie w świątyni - Miłość...a Twoją duszę miecz przeniknie... Łk 2,35

7 Szukać Cię Jezu dzień za dniem całym sobą i odnaleźć w sobie. w swej twierdzy wewnętrznej jednocząc się z Tobą na zawsze. V. Znalezienie w świątyni - Szukać i odnaleźć...powinienem być w tym, co należy do mego Ojca... Łk 2,49

8 Tajemnice światła

9 Pamiętać chwile światła przechowywać je w sercu by móc zaczerpnąć z nich gdy Duch wyprowadzi na pustynię. I. Chrzest Pana Jezusa - Chwile światła...Ten jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie... Mt 3,17

10 Czynić wszystko co powie ON nawet gdy nie da się zrozumieć przyjdzie czas gdy wszystko stanie się jasne i proste bo z Miłości przyjdzie czas gdy stanie się NOWE. II. Cud w Kanie Galilejskiej - Nowe......napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi... J 2,7

11 Żyć w tym świecie i nie należeć do niego dostrzegać Królestwo które się staje w nas niech się staje. III. Nauczanie Pana Jezusa - Królestwo...Królestwo moje nie jest z tego świata... J 18,36

12 Nie zatrzymywać pięknych chwil na siłę kroczyć drogą zgadzając się na zmiany krajobrazu byle tylko zdążać do Celu. IV. Przemienienie - Zmiany krajobrazu... Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty... Łk 9,33

13 Żyć dziękczynieniem żyć Eucharystią żyć Życiem Ecclesia de Eucharystia... Kościół żyje dzięki Eucharystii... V. Ustanowienie Eucharystii - Ecclesia de Eucharystia...Ja jestem chlebem życia... J 6,48

14 Tajemnice bolesne

15 Strach cierpienie osamotnienie nigdy nie jestem w tym sama ON doświadczył tego pierwszy ON dobrowolnie wydał się na mękę za mnie ON jest w tym ze mną zawsze. I. Modlitwa w Ogrójcu - ON pierwszy......Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie... Mt 26,39

16 Każda moja rana w Jego Ranach każdy mój ból w Jego Bólu każdy mój trud w Jego Trudzie ja w Nim On we mnie gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa... (J 12,20). II. Biczowanie - W Jego Ranach......spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, zbawienna dla nas, a w Jego ranach a w Jego ranach jest nasze zdrowie... Iz 53,5 jest nasze zdrowie... Iz 53,5

17 Stać się jak JEZUS upodobnić się aż tak ? upodobnić się tak by umieć rozpoznać Go w każdym człowieku. III. Cierniem ukoronowanie - Upodobnić się......Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic... Iz 53,3

18 Iść za Nim wraz z Nim powstawać z każdego upadku i iść. dalej co dnia Szczyt wciąż przede mną. IV. Droga Krzyżowa - Iść za, iść z......jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje... Łk 9,23

19 Usłyszeć w chwili śmierci dziś będziesz ze Mną w raju móc w chwili śmierci powiedzieć wraz z Nim Wykonało się. V. Śmierć na Krzyżu - Wykonało się.... a Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie... J 12, 32

20 Tajemnice chwalebne

21 Oto ON żyje Chrystus Pan zmartwychwstał zwyciężył śmierć po prostu czy to nie jest wspaniałe ? Alleluja ! I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Alleluja !...Nie ma Go tu bo zmartwychwstał, jak zapowiedział... Mt 28,6

22 Nie stać jak słup wpatrując się w niebo żyć działać KOCHAĆ On wróci przecież poszedł przygotować nam miejsce. II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Przygotować nam miejsce......Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba... Dz 1,11

23 Dać się prowadzić Duchowi by napełniał przemieniał uświęcał by z mego braku słów czynił wołanie Abba ! Tatusiu ! by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha (Ef 2,22). III. Zesłanie Ducha Świętego - Paraklet...A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem... J 14,26

24 ...Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy... Łk 1,46-47 IV. Wniebowzięcie NMP – Wywyższona Służebnica Nasz Bóg jest Bogiem wiernym otacza opieką tych, którzy w Nim pokładają nadzieję strąca władców z trony, a wywyższa pokornych (Łk 1,52).

25 Dał każdemu z nas Matkę na zawsze na każdy czas na czas smutku i czas radości na czas oazy i czas pustyni na czas przemiany wody w wino i czas dźwigania krzyża na czas trudnego "fiat" i czas zrodzenia Słowa umieć docenić Ten Dar umieć dostrzec Jej obecność w życiu. V. Ukoronowanie NMP - Matka na zawsze...Rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka Twoja"... J 19,26-27


Pobierz ppt "Miłe i smutne chwile z Panem Jezusem Tajemnice Różańca Świętego JUSTYNA PILIMON – kl. V B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google