Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSZCZELARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSZCZELARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 PSZCZELARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

3 PSZCZELARZ Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: pszczelarz Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 612[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

4 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy Czy wiesz, że pszczelarz: 1.Organizuje i prowadzi pasieki, stosując odpowiednie technologie. 2.Określa przyrodnicze i gospodarcze znaczenie pszczół. 3.Obsługuje podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej. 4.Pozyskuje, konserwuje i przechowuje produkty pszczele. 5.Przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązujcymi normami i prowadzi ich sprzedaż. 6.Potrafi ocenić warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji pszczelarskiej.

5 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy 7.Pracuje głównie na świeżym powietrzu. 8.Często nosi strój ochronny, przez co musi mieć zwiększoną odporność na wysiłek fizyczny, uciązliwości w czasie upałów. 9.Narażony jest na użądlenia pszczół. 10. Czasami pracuje w magazynie lub pracowni pasiecznej, czyli w pomieszczeniach zamkniętych.

6 Po zapoznaniu się z powyższym opisem, z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów. Praca własna…

7 Zadania i umiejętności zawodowe Musi ustalać właściwe miejsce na pasiekę. Musi poprawiać bazę miododajną przez sadzenie odpowiednich gatunków roślin niezbędnych dla pszczół. Musi kontrolować obloty pszczół w trakcie całego sezonu. Musi przeglądać ule w celu stwierdzenia stanu i siły roju. Musi przygotować pasiekę do zimowania (ocieplenie uli). Musi pozyskiwać miód, pobierać mleczko pszczele, wytapiać wosk, produkować węzę pszczelą. Musi, w miarę potrzeby, dokarmiać pszczoły w okresie zimowym. Musi przeprowadzać konserwację i naprawę sprzętu pszczelarskiego.

8 Rozpoznawanie grup i gatunków roślin rolniczych miododajnych. Rozpoznawanie ras pszczół, określanie różnic w budowie ciała. Rozpoznawanie produktów pasiecznych (miodu, pyłku kwiatowego, wosku, propolisu). Rozpoznawanie chorób, szkodników pszczół i produktów pasiecznych. Obliczanie potrzeb pokarmowych rodzin pszczelich. Prowadzenie statystyk dotyczących liczby osobników w roju. Prowadzenie uproszczonej rachunkowości. Stosowanie norm, instrukcji, przepisów dotyczących wytwarzania i sprzedaży miodu i produktów pasiecznych. Dobieranie metod zwalczania chwastów, chorób, szkodników roślin miododajnych.

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie pszczelarza Do pracy w zawodzie pszczelarza niezbędne są: Nazwa narzędziaOpis dymiarkasłuży do odymiania pszczół, aby nie żądliły ululsłuży do hodowli pszczół poidło pasiecznesłuży do podawania wody pszczołom ramkisłużą do wychowu matek z jaj kapelusz pszczelarskisłuży do ochrony przed użądleniami pszczół

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie pszczelarza, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

11 Lp.Cechy osobowości, predyspozycje fizyczneTakNie 1. Czy masz dobrą wydolność fizyczną? Czy masz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową? Czy masz wyczulony zmysł powonienia i smaku? Czy masz podzielną uwagę? Czy masz dobrze rozwinięte zdolności manualne? Czy jesteś uzdolniony technicznie? Czy jesteś systematyczny? Czy jesteś cierpliwy? Czy jesteś spostrzegawczy? Czy łatwo i szybko podejmujesz decyzje? 10 Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój wynik. Razem punktów:

12 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

13 Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie pszczelarza, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Lp.Przeciwwskazania zdrowotneTakNie 1. Czy jesteś alergikiem? Czy jesteś uczulony na jad pszczeli? Czy masz problemy z kręgosłupem? Czy jesteś niesprawny manualnie? Czy masz problemy z powonieniem? Czy masz problemy z percepcją smaku? Czy cierpisz na zaburzenia psychiczne? Czy masz choroby skóry? Czy cierpisz na reumatyzm? Czy masz ograniczoną sprawność ruchową?

15 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant TAK, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie pszczelarza. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie pszczelarza Kształcenie w zawodzie pszczelarza odbywa się w następujących typach szkół: – dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej, – szkole policealnej po ukończeniu trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury podjąć naukę na uczelni wyższej, na kierunkach: rolnictwo oraz zootechnika.

17 Kształcenie w zawodzie pszczelarza Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie pszczelarza. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi, pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

18 Rynek pracy Pszczelarz może pracować w: – przesiębiorstwach, specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu i innych produktów pszczelich, – przedsiębiorstwach, zajmujących się chowem i hodowlą pszczół oraz marketingiem i sprzedażą produktów i usług. Może także prowadzić indywidualnie gospodarstwo rolne z działem pszczelarskim, a także działalność gospodarczą.

19 Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie pszczelarza? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z pszczelarzami, pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. 2. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: Informacje o rynku pracy). Lp.Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3

20 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce Polecane publikacje. II. Czasopisma specjalistyczne: 1) Miesięcznik Pszczelarstwo. 2) Przegląd pszczelarski. 3) Kalendarz pszczelarza.

21 20 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Pszczelarz, https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody?. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pszczelarz, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Warszawa 2003, Worobik M., Stępień B., Worobik E.: Modułowy program nauczania. Pszczelarz 612[01], MEN, Warszawa 2006, Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa ss Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pszczelarza, MENiS, Warszawa, Akty prawne: 1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).

22 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "PSZCZELARZ wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google