Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPERATOR MASZYN LEŚNYCH"— Zapis prezentacji:

1 OPERATOR MASZYN LEŚNYCH
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 OPERATOR MASZYN LEŚNYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: OPERATOR MASZYN LEŚNYCH Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 833[02] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że operator maszyn leśnych: 1. Wykonuje prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. Obsługuje ciągniki wraz z urządzeniami doczepnymi (pługi, glebogryzarki, siewniki, wyorywacze, sadzarki mechaniczne). Prowadzi zrywkę ściętych drzew ciągnikami wyposażonymi w urządzenia zrywkowe. Obsługuje korowarki mechaniczne, wyciągarki mechaniczne i żurawie przy układaniu ściętych drzew w stosy (mygłowanie), rozmygłowaniu i przemieszczaniu drewna. Obsługuje mechaniczne urządzenia hydrauliczne do załadunku i transportu drewna. Obsługuje pilarki tarczowe. Przeprowadza konserwacje i drobne naprawy użytkowanego sprzętu. 2. Przeważnie pracuje na wolnym powietrzu na obszarach rolniczych i leśnych, w związku z tym narażony jest na różne warunki atmosferyczne (latem – żar słońca, wiosną i jesienią – deszcze, zimą – śnieg). 4. Pracuje samodzielnie ale czasami w trakcie pracy współpracuje z pomocnikami oraz z innymi specjalistami zatrudnionymi przy pracy w lesie. 5. Zwykle pracuje 8-10 godzin dziennie, czas pracy wiąże się ściśle z porą roku i warunkami pogodowymi. 6. Nie ma stałego miejsca pracy, gdzie przebywa w określonym czasie. Musi często się przemieszczać na wyznaczone stanowiska: pola, lasy, łąki.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Robotnik biega po całym placu budowy z pustymi taczkami – tam i z powrotem i tak cały czas. Przychodzi kierownik, patrzy ze zdziwieniem i pyta się robotnika: – Panie, co pan tak latasz z pustymi taczkami? – A bo tyle roboty, że nie ma czasu załadować. Na budowie robotnicy rzucają monetą: – Jak wypadnie reszka, to gramy w karty, a jak orzeł, to idziemy spać. – A jak stanie na sztorc? – No to wtedy trudno, weźmiemy się do roboty. Wyjechał rolnik kombajnem na pole, puknął się w czoło i mówi: – O kurde, zapomniałem zasiać! Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Pozyskuje drewno i inne produkty leśne. Obsługuje, konserwuje i wykonuje drobne naprawy maszyn i urządzeń leśnych. Wykonuje urządzenia łowieckie oraz obiekty małej architektury związane z turystycznym zagospodarowaniem lasu. Wykonuje prace związane z hodowlą i ochroną lasu. Wykonuje prace konserwacyjne w terenie leśnym.

7 Oznacza miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Obsługuje maszyny i urządzenia do pozyskiwania, transportu drewna oraz do prac hodowlanych i inżynieryjnych. Wykonuje drobne naprawy maszyn i urządzeń. Konserwuje narzędzia, urządzenia mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne. Wykonuje prace związane z pozyskaniem i zagospodarowaniem produktów ubocznych lasu. Wykonuje prace pomocnicze przy obsłudze rębaków i korowarek mechanicznych. Rozpoznaje podstawowe cechy lasu i drzewostanów. Rozpoznaje najgroźniejsze leśne szkodniki owadzie i ich żerowiska. Rozpoznaje szyszki i nasiona ważniejszych drzew i krzewów leśnych. Wykonuje ścinkę drzew i przygotowuje sortymenty drewna. Przygotowuje gleby pod zalesienia i odnowienia. Wykonuje odnowienia powierzchni zrębowych. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne na uprawach i młodnikach. Kieruje pojazdami samochodowymi i ciągnikami. Wykonuje prace porządkowe i naprawcze terenów i urządzeń rekreacyjno-turystycznych. Wykonuje prace konserwacyjne rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjno-przeciwpożarowych, dróg leśnych i urządzeń drogowych. Wykonuje urządzenia łowieckie. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 NA WESOŁO Do sklepu na wsi wchodzi chłop i pyta: – Czy są gwoździe? – Nie ma. – A grabie? – Też nie ma. – A może wiadra? – Nie, nie ma. – To dlaczego nie zamkniecie sklepu?! – Bo kłódek też nie ma. Kierownik zatrzymuje dwóch swoich pomocników i pyta się: – Co robicie? – Niesiemy deski na rusztowanie. Kierownik nie widzi żadnych desek, więc pyta: – Jakie deski? Ci zatrzymali się, spojrzeli na siebie i jeden do drugiego mówi: – A widzisz Kowalski, mówiłem, że coś za lekko nam dziś ta praca idzie, a tu masz, chodzimy już tak 4 godziny i zapomnieliśmy wziąć desek… Powrót

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie operatora maszyn leśnych niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis pilarka spalinowa z piłą łańcuchową kliny służy do ścinania drzew służą do nadawania kierunku podczas obalania drzew pilarka z urządzeniem tnącym na wysięgniku służy do ścinania traw, krzewów i cieńszych drzewek siekiera wykorzystywana jest w pracach związanych z przygotowaniem stanowiska pracy, do korowania, usuwania napływów do wbijania klinów i okrzesywania tasak służy do pielęgnacji upraw i młodników, do okrzesywania drewna cienkiego kostur służy do wykonania szczeliny, w którą wkłada się system korzeniowy drzew szpadel służy do kopania jamek (dołków) pod system korzeniowy świder glebowy Służy do wiercenia otworów na glebach trudnych, kamienistych w celu umieszczenia systemu korzeniowego taśma miernicza służy do mierzenia sortymentów drzewnych opryskiwacz służy do rozpylania cieczy i nanoszenia jej na chronione rośliny podczas walki ze szkodnikami i chorobami drzew

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie operatora maszyn leśnych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1. Jak sądzisz, czy jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny i mógłbyś np. przez kilka godzin chodzić po lesie i wykonywać pomiary? 1 2. Czy masz dobrą orientację w terenie i nawet w nieznanym miejscu odnajdziesz drogę do domu? 3. Czy jesteś odpowiedzialny? 4. Czy jesteś samodzielny? 5. Czy masz dobry wzrok i słuch? 6. Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne? 7. Jak sądzisz, czy masz koordynację wzrokowo-ruchową? 8. Czy potrafiłbyś uczciwie ocenić zadanie wykonane przez siebie? 9. Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony? 10. Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie oraz potrafisz nawiązać kontakt z innymi ludźmi? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka. – Nic na tej ziemi nie rośnie? – A no nic – wzdycha Antek. – A jakby tak zasiać kukurydzę? – Aaa... jakby zasiać, to by urosła. Rozmowa kwalifikacyjna: Pracodawca do kandydata na operatora maszyn leśnych: – Co Pan może robić w pracy? – No jakby tu powiedzieć... hm... mogę np. ścinać drzewa. – To bardzo miło. Ale co jeszcze Pan może robić? – No... mogę np. nie ścinać drzew. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie operatora maszyn leśnych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy wykonując rożne prace, szybko się meczysz? 1 2. Czy słabo widzisz? 3. Czy twój wzrok nie adaptuje się do ciemności? 4. Czy nie rozróżniasz kolorów? 5. Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 6. Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7. Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie ciężkich prac fizycznych? 8. Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc czy też oskrzeli? 9. Czy chorujesz na padaczkę? 10. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie operatora maszyn leśnych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 NA WESOŁO Jedzie zajączek z niedźwiedziem na jeden bilet i przychodzi kanar. To niedźwiedź schował zajączka do kieszeni w marynarce i pokazuje bilet. Kanar się pyta: – A co pan tam trzyma w kieszeni marynarki? Niedźwiedź uderza się w pierś (tu powinien być taki zamaszysty gest), wyciąga spłaszczonego zajączka i mówi: – Zdjęcie kolegi. Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? – Bo jestem romantyczny. – Nie rozumiem. – Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki... Powrót

18 Kształcenie w zawodzie operatora maszyn leśnych
Aby pracować w zawodzie operatora maszyn leśnych, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową. 1.2. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – kontynuować naukę w czteroletnim technikum leśnym, a po uzyskaniu matury – podjąć naukę na uczelni wyższej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn leśnych. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

19 Kształcenie w zawodzie operatora maszyn leśnych
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu operatora maszyn leśnych? W ramach modułu: 3.1. Podstawy zawodu: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, stosowania przepisów prawa w działalności gospodarczej, charakteryzowania środowiska leśnego, rozpoznawania roślin i zwierząt leśnych. 3.2. Mechanizacja prac leśnych: określania budowy i zasad działania mechanizmów maszyn i urządzeń, stosowania przepisów ruchu drogowego, stosowania technik kierowania ciągnikiem rolniczym i wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, obsługiwania pojazdów samochodowych, użytkowania pilarki spalinowej i wykonywania czynności kontrolno-obsługowych oraz użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji leśnej. 3.3. Hodowla lasu: prowadzenia gospodarki nasiennej i produkcji szkółkarskiej, prowadzenia prac dotyczących odnowienia lasu, zalesień, rekultywacji oraz melioracji leśnych, pielęgnowania drzew i drzewostanów w poszczególnych fazach rozwojowych. 3.4. Użytkowanie lasu: określania cech i właściwości surowca drzewnego, wykonywania prac związanych z pozyskiwaniem drewna, pozyskiwania produktów ubocznych lasu oraz prowadzenia gospodarki łowieckiej. 3.5. Ochrona środowiska leśnego: rozpoznawania szkodliwych owadów i chorób drzew leśnych, wykonywania zabiegów związanych z ochroną lasu oraz prowadzenia prac wiązanych z rekreacyjno-turystycznym zagospodarowaniem lasu.

20 Kształcenie w zawodzie operatora maszyn leśnych
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu operatora maszyn leśnych? Przykładowe: Botwin J., Botwin M., Maszynoznawstwo leśne, cz. I i II, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1998. Murat E., Hodowla lasu, Wydawnictwo Świat, Warszawa 1995. Obmiński Z., Botanika dla techników leśnych, Wydawnictwo Świat, Warszawa 1996. Stępczak K., Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa 1994.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie operatora maszyn leśnych. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

22 NA WESOŁO Powrót Dziennikarz pyta starego leśniczego:
Słyszałem, że kłusownicy wielokrotnie strzelali do pana. To prawda. I nie przeszkadza panu, że ma pan tyle śrutu w organizmie? Nie, tylko pływać nie mogę, bo po wskoczeniu do wody natychmiast idę na dno! Początkujący myśliwy, z przerażaniem woła do stojącego obok kolegi: – Co to było? Kto strzelał? Do czego? – Nikt nie strzelał, to tylko gajowy kichnął. Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie operatora maszyn leśnych są: drwal, pilarz, operator harwastera, operator fowardera, operator rębarki, operator korowarki, pracownik zakładu usług leśnych, brygadzista. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować operator maszyn leśnych, są: robotnik leśny, operator maszyn rolniczych, operator maszyn ogrodniczych, kombajnista, traktorzysta. Operator maszyn leśnych może poszukiwać pracy w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie operatora maszyn leśnych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z operatorami maszyn leśnych lub drwalami/pilarzami pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Idzie myśliwy przez las i śpiewa: – Na polowanko, na polowanko... Z tyłu wychodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta: – Co, na polowanko? – Nie! Słowo daję, że na ryby. W sądzie: – A więc oskarżony przyznaje się, że w czasie polowania postrzelił gajowego? – Tak, przyznaję się. – Czy oskarżony może podać jakieś okoliczności łagodzące? – Tak, gajowy nazywa się Zając! Idzie zajączek lasem i kuleje na jedna nogę. Spotyka go drugi zajączek i pyta: – Co się stało? – Myśliwy. – Postrzelił? – Nie, nadepnął. Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Głos lasu (www.lp.gov.pl/media/prasa_l/gl/, 27 listopada 2009). Trybuna leśnika (www.katowice.lasy.gov.pl/web/rdlp_katowice/trybunalesnika, 27 listopada 2009). Echa Leśne (www.lp.gov.pl/media/prasa_l/el, 27 listopada 2009). Przegląd Leśniczy (www.przegladlesniczy.com.pl, 27 listopada 2009). Las Polski (www.laspolski.net.pl, 27 listopada 2009). Drwal (www.drwal.net,pl, 27 listopada 2009). Postępy techniki w leśnictwie, Wydawnictwo Świat, Warszawa.

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Operator maszyn leśnych (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 27 listopada 2009). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Operator maszyn leśnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2004 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/operator_maszyn_lesnych.pdf , 27 listopada 2009) Studnicki H., Iwańczyk J., Konopka J.: Modułowy program nauczania. Operator maszyn leśnych 833[02], MEN, Warszawa listopada 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; Operator maszyn leśnych (http://www.praca.gov.pl/index.php?page=klasyfikacja_zawodow, 27 listopada 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, s Podstawa programowa kształcenia w zawodzie operator maszyn leśnych, MEN, Warszawa (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_833_02.pdf, 27 listopada 2009).

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

29 NA WESOŁO Kierownik do pracownika: – Panie Kowalski, ja już nie mam do Pana siły! Wszystko Pan robi wolno – wolno pracuje, wolno mówi... Czy jest jakaś rzecz, którą robi Pan szybko? – Tak... szybko się męczę. W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który kradł ścięte drzewo. – Co, kradniemy drewno? – Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików! – Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno? – Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu... Kierownik pyta pomocnika: – Kowalski dlaczego ty nosisz po jednej desce, a Nowak po dwie? – Bo to jest leń, nie chce mu się dwa razy chodzić. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "OPERATOR MASZYN LEŚNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google