Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja demograficzna i epidemiologiczna. Transformacja demograficzna utożsamiana jest zazwyczaj z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja demograficzna i epidemiologiczna. Transformacja demograficzna utożsamiana jest zazwyczaj z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia."— Zapis prezentacji:

1 Transformacja demograficzna i epidemiologiczna

2 Transformacja demograficzna utożsamiana jest zazwyczaj z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia społeczeństwa

3 Transformacja epidemiologiczna jest to nieprzerwany proces zmian sytuacji zdrowotnej ludności świata

4 Fazy transformacji epidemiologicznej: choroby zakaźne wypadki i urazy choroby cywilizacyjne nowe zagrożenia (powstawanie nieznanych patogenów, narastanie lekooporności drobnoustrojów, zakażenia szpitalne, choroby psychiczne)

5 Wg prognoz ONZ do 2025 r. liczba ludności świata zwiększy się z 6,5 do do 7,9 mld., a w 2050 r. osiągnie poziom 9,3 mld. Wzrost liczby ludności jest bardziej wynikiem spadku umieralności, niż wzrostu rozrodczości.

6 Rzeczywista struktura ludności świata według kontynentów i krajów w roku 2004, oraz struktury przewidywane w latach 2025 i 2050 (w odsetkach) kontynenty/kraje lata 200420252050 Europa 11,4 9,1 7,2 Indie 17,0 17,2 17,6 Chiny 20,3 18,6 15,5 Azja i Oceania (bez Indii i Chin) 23,8 25,0 25,5 Ameryka Północna 5,1 4,9 4,9 Ameryka Łacińska i Karaiby 8,6 8,6 8,4 Afryka 13,8 16,6 20,9 Źródło: World Population Features. Long-Range World Population Projections Based on the 1998 Revision, United Nations, 1999; 2004 World Population Data Sheet of the Population Reference Bureau, www.prb.org

7 Dzietność i trwanie życia do 2030 r. lata 2002 2010 2020 2030 dzietność 1,25 1,2 1,2 1,2 trwanie życia ogółem74,5 76,9 78,7 80,0 mężczyźni70,4 73,3 75,8 77,6 kobiety78,8 80,6 81,8 83,3 Źródło: opracowanie Dr Irena Kowalska SG Handlowa Warszawa,Instytut Statystyki i Demografii

8 Ruch naturalny w Polsce w latach 1973-2003 (w tys.) LataUZP N 1973 600,9 279,5321,4 1983 723,6 352,2 371,4 1993 515, 2394,7120,5 2003 351,1 365,2 -14,1 Źródło: Zestawienie na podstawie danych GUS

9 Urodzenia i zgony w latach 1989-2003 oraz prognoza do 2030 r. Źródło: opracowanie Dr Irena Kowalska SG Handlowa Warszawa,Instytut Statystyki i Demografii

10 'World Health Statistics 2006' STATYSTYKA ZDROWIA NA ŚWIECIE 2006 Aneks statystyczny POLSKA źródło:WHO Statistical Information System (WHOSIS) w tyś. - 5, 7 na tyś. ludności -0,1 Przyrost naturalny 1, 25 Dzietność kobiet 62,2 % Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym 38 219 000 w tym mężczyzn 18 507 000 Liczba ludności

11 Aneks statystyczny POLSKA Średnio 65,8 Kobiety 68,5 Mężczyźni 63,1 Oczekiwana długość życia w zdrowiu (HALE) w latach Kobiety 82 Mężczyźni 204 Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000) pomiędzy 15 a 60 rokiem życia Dziewczynki 8 Chłopcy 9 Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000) poniżej 5 roku życia Średnia 74,7 Kobiety 78,4 Mężczyźni 70,6 Dalsza oczekiwana długość życia (w latach) http://www3.who.int/whosis

12 Przeciętne dalsze trwanie życia 4.3 lata 3.5 lata

13 źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat

14 RAPORT O STANIE ZDROWIA NA ŚWIECIE 2004 Państwa Członkowskie WHO wg. Regionu (Europa) i przedziału umieralności Białoruś, Estonia, Węgry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Ukraina Europa z niską umieralności dzieci i wysoką umieralnością dorosłych EUR – C Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Gruzja, Kyrgistan, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Tadzikistan, Macedonia, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan Europa z niską umieralności dzieci i dorosłych EUR – B Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, WielkaBrytania Europa z bardzo niską umieralności dzieci i dorosłych EUR - A Państwa członkowskieopisRegion

15

16 Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce (na 100 tys. mieszkańców)

17

18 źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W. Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia

19 Źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W. Standaryzowany współczynnik zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca

20 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób naczyń mózgowych

21

22 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu nowotworów złośliwych

23 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka płuca

24 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka piersi i raka szyjki macicy

25

26 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn urazów i zatruć

27 Zgony z przyczyn zewnętrznych w grupie wiekowej 15- 54

28 Zgony z powodu wybranych przyczyn, Polska 1959- 2000

29 Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych

30 Gruźlica ZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCI

31 Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - ogółem ZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCI

32 Wirusowe zapalenie wątroby typu C - ogółem ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI

33 AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCI

34 Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 1986-2005

35 Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2001-2005, według grupy ryzyka

36 Średnia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2001-2005, według województw

37 Liczba zachorowań oraz liczba zgonów z powodu grypy w latach 1975 - 2005

38 Zapadalność oraz umieralność z powodu grypy (na 100 tys. ludności) w latach 1975 - 2005

39 Liczba zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2005/6 wg miesięcy

40 Liczba zachorowań na zawał serca ludności Warszawy w wieku 35-64 (badanie Pol-Monica Warszawa)

41 OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ 2003 R. Hospitalizowani wg płci 1, wieku 2 i miejsca zamieszkania 3 Liczebności i współczynniki na 10 000 ludności Dane dla Polski zostały oszacowane na podstawie województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego,Lubuskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego,Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego

42 Częstość palenia tytoniu w Polsce w latach 1974-2002

43 Rozkład BMI według płci, Polska 2000

44 Podsumowanie Przyrost naturalny w Polsce jest ujemny Wzrasta średnia długość życia kobiet i mężczyzn Średnio kobiety żyją dłużej od mężczyzn, Wartość wsp. zgonów niemowląt ulega od lat obniżeniu (w 2003 r. 7/1000 żywych urodzeń)

45 Wsp. umieralności mężczyzn jest większy niż kobiet Wsp. umieralności mieszkańców wsi jest większy niż mieszkańców miast Struktura przyczyn zgonów: Prawie 50% spowodowanych jest chorobami uk. krążenia, Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią ponad 20% ogólnej liczby zgonów Zgony z powodu przyczyn zewnetrznych stanowią 7% zgonów

46 Zapadalność na gruźlicę spada Zapadalność na WZW typu B uległa obniżeniu po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych Zapadalność na WZW typu C

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Transformacja demograficzna i epidemiologiczna. Transformacja demograficzna utożsamiana jest zazwyczaj z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google