Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoznawanie i różnicowanie chorób alergicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoznawanie i różnicowanie chorób alergicznych"— Zapis prezentacji:

1 Rozpoznawanie i różnicowanie chorób alergicznych
V rok

2 Nadwrażliwość Obiektywnie powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycje na określony bodziec, obecny w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby.

3

4 Podział nadwrażliwości wg Gella Coombsa
Typ I : aktywacja komórek tucznych z udziałem swoistych IgE: choroby atopowe Typ II: reakcja cytotoksyczna- anemia hemolityczna Typ III: zależne od kompleksów immunologicznych: ch. posurowicza Typ IV: mechanizmy komórkowe - alergia kontaktowa

5 Alergia Reakcja nadwrażliwości zapoczątkowana przez mechanizmy immunologiczne: IgE zależne lub IgE niezależne.

6 Atopia Osobnicza lub rodzinna predyspozycja do uczulenia i produkcji przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na zwykłe dawki alergenów, zwykle białek, oraz do rozwoju typowych objawów takich jak astma, nieżyt nosa i spojówek lub wyprysk/ zapalenie skóry. Klasyczne objawy alergii - „Choroby atopowe”: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa i spojówek, zespół atopowego zapalenia skóry, niektóre postaci alergii pokarmowej i pokrzywek

7 Marsz alergiczny 0 10 20 30 40 Częstość alergii (%) 1 3 5 7 10 17
ANN i astma Alergia pokarmowa Częstość alergii (%) Zapalenie skóry Wiek (lata)

8 Bez alergenów nie ma alergii!!
Alergeny całoroczne Bez alergenów nie ma alergii!! Alergeny sezonowe

9 Alergeny wziewne Alergeny pokarmowe Leki Jady owadów błonkoskrzydłych Alergeny kontaktowe

10 Alergeny wieloważne: jeden alergen ma wiele epitopów rozpoznawanych przez układ immunologiczny większe: wywołujące odpowiedź IgE u większości chorych krzyżowa reaktywność – w grupie alergenów (np. pyłki traw) lub pomiędzy (drzewa – brzoza, warzywa –seler)

11 Czynniki środowiskowe - infekcje wirusowe i bakteryjne
- zanieczyszczenie środowiska - czynniki jatrogenne A L E R G I Czynniki genetyczne Okres życia płodowego Ekspozycja na alergeny

12 Uwarunkowania genetyczne
ryzyko ch. atopowej u dzieci zdrowych rodziców-10-15% ryzyko ch. atopowej gdy jedno z rodziców chore % ryzyko gdy oboje rodzice chorzy- 60%

13 Uwarunkowania genetyczne
Produkcja IgE gen dla podjednostki beta receptora dla IgE-chr 11, geny w obrębie klasteru IL4 na chr 5 zw. z nadreaktywnością polimorfizm genu dla receptora B2-adrenergicznego w pozycji 16 (Arg/Gly) związany z astma nocną HLA-DR II

14 Czynniki środowiskowe
Urbanizacja- zanieczyszczenie powietrza, zmiany stylu życia, narażenie na dym tytoniowy Konstrukcja budynków- nowe materiały, izolacja termiczna, upośledzenie wentylacji, wzrost wilgotności Warunki mieszkaniowe- spaliny z kuchenek, „zmiana mikroklimatu”, dym tytoniowy Dieta- nowe pokarmy, pokarmy przetworzone, dodatki do żywnosci, zmiana flory jelitowej Czynniki jatrogenne- antybiotyki, szczepienia przeciwzakaźne

15 Dym tytoniowy Dzieci matek palących mają znamiennie niższe wartości FEV1 (AJRCCM 1995, 152, 977) Dzieci matek palących >10 papierosów /d - 2,5 x większa zapadalność na astmę (Pediatrics 1992, 89, 21) Dzieci matek palących z AZS większe ryzyko rozwoju astmy (JACI 1990,86, 732) Brak jednoznacznych danych na temat wpływu dymu tytoniowego na rozwój fenotypu atopowego

16 Zanieczyszczenia środowiska
Porównanie wschodnich i zachodnich Niemiec (Eur Resp J 1996, 9, 2541) brzozy rosnące na terenach miejskich wydzielają więcej Bet v1 niż drzewa rosnące z dala spaliny Diesla mogą wzmagać lokalna produkcję IgE (J Immunol 1997, ) częstsze występowanie chorób obturacyjnych na terenach bardziej uprzemysłowionych (raport WHO 1980)

17 Czynniki infekcyjne Wpływ zakażeń wirusowych na zachorowanie i przebieg astmy dzieci chorujące na RSV - częściej występuje alergia i astma Zwiększona predyspozycja osób z alergią do infekcji wirusowych

18 TEORIA HIGIENICZNA ROZWOJU ALERGII

19 Dewiacja immunologiczna
Rozwój uczulenia Życie płodowe Dzieciństwo Wiek dojrzały Zapalenie alergiczne Objawy alergii Th2 Uczulenie przez łożysko Czynniki A Th2 Zapalenie alergiczne bez objawów Czynniki B Alergeny Th1 Brak alergii Dewiacja immunologiczna Czynniki A-czynniki środowiskowe(zakażenia RSV) sprzyjające rozwojowi Th2 Czynniki B-czynniki środowiskowe sprzyjające rozwojowi Th1

20 Synteza IgE B B Y Y Th2 Y MC Y Y Y APC Y Y Y CD21 CD21 IL4R FcERII IgM
Ag Plazmocyt IL13 CD40L MHC II Th2 TCR Y MC Y Y Y APC CD4 Y Y Y

21 Fazy reakcji alergicznej
alergen R. Natychmiastowa - faza wczesna Późna faza r. natychmiastowej Eo Baz APC Y Neutr Y B Limf Y Y MC Y Y MC - naciek komórek zapalnych -uwolnienie mediatorów późnej fazy - skurcz oskrzeli -rozszerzenie naczyń - wzrost sekrecji gruczołów

22 Komórki tuczne MC Cytokiny Mediatory syntetyzowane Mediatory
-IL3, IL4, IL5, IL6 -IFN gamma -TNF alfa, GM-CSF MC Mediatory syntetyzowane -leukotrieny -prostaglandyny -tromboksan -PAF -adenozyna -wolne rodniki Mediatory preformowane - histamina -heparyna -tryptaza -chymaza -kalikreina -czynniki chemotaktyczne -hydrolazy lizosomalne Hist, LT, PAF , PG- ostre objawy IL4, TNF- ekspresja cz. adhezyjnych IL5 - chemotaksja eozynofilów Protezay, hist, TNF - włóknienie IL4- różnicowanie limf Th2, synteza IgE

23 Eozynofile Eo Białka zasadowe: -MBP, EDN, EPO,ECP IL1, IL3, IL4, IL5
-uszkodzenie tkanek - złuszczenie nabłonków - nadreaktywność Białka zasadowe: -MBP, EDN, EPO,ECP IL1, IL3, IL4, IL5 IL8, IL10, TNF alfa TGF beta, GM-CSF LTC4 LTD4 - sekrecja gruczołów -przepuszczalność naczyń - skurcz oskrzeli - chemotaksja -ekspresja cz. Adhezyjnych -podtrzymywanie zapalenia -autokrynna stymulacja

24 Rozpoznanie i różnicowanie chorób alergicznych

25 Potwierdzenie tła alergicznego - wykrycie swoistych IgE
Diagnostyka chorób alergicznych Potwierdzenie tła alergicznego - wykrycie swoistych IgE -wykrycie uczulonych limf T

26 Podejrzenie choroby alergicznej
WYWIAD! Diagnostyka in vivo-testy skórne Diagnostyka in vitro Swoiste próby prowokacyjne

27 Podejrzenie choroby alergicznej
WYWIAD! Diagnostyka in vivo-testy skórne Diagnostyka in vitro Swoiste próby prowokacyjne

28 Co wykrywają testy skórne?
SPT testy śródskórne Testy płatkowe Obecność swoistych IgE na komórkach tucznych w skórze Obecność uczulonych limfocytyów T w skórze Alergia IgE zależna Alergia kontaktowa

29 Testy skórne Punktowe testy skórne (PTS) Testy śródskórne
Naskórkowe testy płatkowe (NTP)

30 Testy skórne - wykrywanie lub potwierdzanie uczulenia
- definiowanie uczulającego alergenu np. alergia IgE zależna - PTS, testy śródskórne alergia kontaktowa - NTP - określenie roli alergenu w powstawaniu objawów klinicznych - zakwalifikowanie chorego do odczulania swoistego, wybór preparatu odczulającego, dawki inicjującej, sposobu dawkowania

31 Kliniczne wskazania do wykonania punktowych testów skórnych
alergia wziewna ANN, astma, AZS alergia pokarmowa testy z wyciągami alergenowymi przy użyciu natywnych pokarmów „prick-by-prick” alergia na leki (tylko dla mechanizmu IgE zależnego) alergia na jady owadów błonkoskrzydłych

32 Główne alergeny stosowane do testów
Dermatophagoides pteronyssimus Dermatophagoides farinae kota psa traw i zbóż żyta leszczyny olchy brzozy bylicy babki Cladosporidum herbarum Alternaria tenuis u dzieci ew. alergeny pokarmowe (+) histamina 1-10 mg/ml (-) roztwór do sporządzania wyciągów

33 Czynniki wpływające na wynik testu
I. Biologiczne reaktywność skóry dawka alergenu (mono- lub poliwalentne uczulenie) II. Techniczne III. Czynniki zewnętrzne leki ogólne - przeciwhistaminowe przeciwdepresyjne przewlekle stosowane glikokortykosteroidy leki miejscowe (GKS, leki miejscowo znieczulające)

34 Testy śródskórne wyciągi alergenowe bardziej rozcieńczone, niż w PTS
wstrzykuje się w warstwę skóry właściwej, wewnętrznej powierzchni przedramienia bardziej czułe ale mniej swoiste testy z jadami owadów, penicyliną, lekami miejscowo znieczulającymi próba tuberkulinowa

35 PTS Testy śródskórne szybki, łatwy, tani mniej bolesny
mniejsze ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej wyższa swoistość ŁATWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO bardziej czuły mniej swoisty

36 badanie w surowicy wykonuje się z określonych wskazań
Podstawową metodą badania obecności swoistych IgE w diagnostyce alergii atopowej są testy skórne, badanie w surowicy wykonuje się z określonych wskazań

37 Podejrzenie choroby alergicznej
WYWIAD! Diagnostyka in vivo-testy skórne Diagnostyka in vitro Swoiste próby prowokacyjne

38 Wskazania do oznaczenia in vitro swoistych IgE
brak możliwości wykonania testów skórnych niemożność odstawienia leków dermografizm lub zmiany skórne wysokie ryzyko reakcji anafilaktycznej rozbieżność między testami skórnymi a wywiadem zmniejszona reaktywność skórna brak skuteczności immunoterapii opartej na diagnozie szczególne alergeny (lateks, niektóre pokarmy)

39 Oznaczanie poziomu całkowitego stężenia IgE w surowicy
Radio- lub immunoenzymatycznie metody IgE (0-1KU/l) do okresu pokwitania, a następnie zmniejsza się, stały poziom około r.ż. !!! KU/l choroby alergiczne zarażenia pasożytami alergiczna aspergiloza płucna niedobory immunologiczne

40 Podejrzenie choroby alergicznej
WYWIAD! Diagnostyka in vivo-testy skórne Diagnostyka in vitro Swoiste próby prowokacyjne

41 Testy prowokacyjne Podanie w warunkach klinicznych alergenu
na drodze podobnej do naturalnej ekspozycji w celu wywołania reakcji alergicznej w badanym narządzie

42 Testy prowokacyjne donosowe dooskrzelowe dospojówkowe doustne

43 Diagnostyka poszczególnych chorób alergicznych
Potwierdzenie tła alergicznego - wykrycie swoistych IgE -wykrycie uczulonych limf T

44 Astma oskrzelowa Wywiad Badanie przedmiotowe Badania czynnościowe płuc
- spirometria - PEF - nadreaktywność oskrzeli Nieinwazyjne metody oceny zapalenia - NO i CO - eozynofilia w plwocinie

45 Alergiczny nieżyt nosa
wywiad bad. laryngologiczne i okulistyczne endoskopia bad. wydzieliny z nosa RTG i CT

46 Alergiczne zapalenie spojówek
świąd łzawienie zaostrzenie objawów po kontakcie z alergenem przekrwienie spojówek

47 Zespół atopowego zapalenia skóry
świąd skóry typowa morfologia i lokalizacja zmian przewlekły nawracający przebieg cechy atopii w wywiadzie u pacjenta lub rodziny


Pobierz ppt "Rozpoznawanie i różnicowanie chorób alergicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google