Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Astma oskrzelowa. Według szacunków WHO: obecnie 300 milionów ludzi na świecie choruje na astmę kolejne 100 milionów zachoruje na astmę do 2025 roku astma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Astma oskrzelowa. Według szacunków WHO: obecnie 300 milionów ludzi na świecie choruje na astmę kolejne 100 milionów zachoruje na astmę do 2025 roku astma."— Zapis prezentacji:

1 Astma oskrzelowa

2 Według szacunków WHO: obecnie 300 milionów ludzi na świecie choruje na astmę kolejne 100 milionów zachoruje na astmę do 2025 roku astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą wśród dzieci Epidemiologia astmy 2

3 Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i substancji przez nie uwalnianych. Przewlekłe zapalenie jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli, prowadzącej do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy rozlana obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu, często ustępująca samoistnie lub pod wpływem leczenia. Definicja 3

4 Klasyfikacja astmy Podział wg etiologii Astma alergiczna (zewnątrzpochodna) Astma niealergiczna (wewnątrzpochodna) Stopnie ciężkości Astma sporadyczna Astma przewlekła – Łagodna – Umiarkowana – Ciężka Podział wg stopni kontroli Kontrolowana Częściowo kontrolowana Niekontrolowana 4

5 Poziomy kontroli astmy Cechy Kontrolowana (wszystkie z poniższych) Częściowo kontrolowana (którykolwiek) Niekontrolowana Objawy w ciągu dnia Nie występują (2/tydzień) >2 razy/tydzień 3 kryteria częściowo kontrolowanej astmy obecne w którymkolwiek tygodniu Ograniczona aktywność fizyczna Nie występujeJakiekolwiek ograniczenie Objawy nocne/przebudzenia Nie występujeJakiekolwiek Konieczność stosowania leków doraźnych Nigdy (2 /tydzień) >2 razy/tydzień Czynność płuc (PEF lub FEV1) Prawidłowa <80% wartości należnej lub najlepszej maksymalnej (jeśli znana) ZaostrzenieNie występują1/roktydz. z zaostrzeniem 5

6 Wziewne glikokortykosteroidy Leki antyleukotrienowe Długo działające β2-mimetyki wziewne Systemowe glikokortykosteroidy Ksantyny Kromony Długo działające β2-mimetyki doustne Anty-IgE Wziewne glikokortykosteroidy Leki antyleukotrienowe Długo działające β2-mimetyki wziewne Systemowe glikokortykosteroidy Ksantyny Kromony Długo działające β2-mimetyki doustne Anty-IgE Leki kontrolujące 6

7 Wziewne glikokortykosteroidy - najskuteczniejsze, stosowane w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami Leki antyleukotrienowe – w monoterapii w łagodnych postaciach lub w skojarzeniu z wGKS, wskazane w przypadkach astmy z ANN Długo działające β2-mimetyki wziewne – tylko w skojarzeniu z wGKS Systemowe glikokortykosteroidy – w ciężkiej astmie, w zaostrzeniach, przewlekłe stosowanie obarczone wysokim ryzykiem AE Ksantyny Kromony Długo działające β2-mimetyki doustne Anty-IgE – zarezerwowane dla ciężkiej astmy o etiologii alergicznej, umożliwia redukcję steroidów, poprawia kontrolę astmy Wziewne glikokortykosteroidy - najskuteczniejsze, stosowane w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami Leki antyleukotrienowe – w monoterapii w łagodnych postaciach lub w skojarzeniu z wGKS, wskazane w przypadkach astmy z ANN Długo działające β2-mimetyki wziewne – tylko w skojarzeniu z wGKS Systemowe glikokortykosteroidy – w ciężkiej astmie, w zaostrzeniach, przewlekłe stosowanie obarczone wysokim ryzykiem AE Ksantyny Kromony Długo działające β2-mimetyki doustne Anty-IgE – zarezerwowane dla ciężkiej astmy o etiologii alergicznej, umożliwia redukcję steroidów, poprawia kontrolę astmy Leki kontrolujące 7

8 Szybko działający β2-agoniści - leki z wyboru Systemowe glikokortykosteroidy – dodatkowo stosowane w ciężkich napadach astmy, gdzie nie uzyskuje się poprawy po lekarz rozkurczowych Leki antycholinergiczne – dodatkowo w stanie astmatycznym Ksantyny Krótko działające β2-mimetyki doustne Szybko działający β2-agoniści - leki z wyboru Systemowe glikokortykosteroidy – dodatkowo stosowane w ciężkich napadach astmy, gdzie nie uzyskuje się poprawy po lekarz rozkurczowych Leki antycholinergiczne – dodatkowo w stanie astmatycznym Ksantyny Krótko działające β2-mimetyki doustne Leki ratunkowe 8

9 Edukacja w astmie Kontrola czynników środowiskowych Szybko działający B2- agonista w razie potrzeby Wybór leku kontrolującego Wybierz jeden Dodaj jeden lub więcej Dodaj jeden lub oba Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS + LABA + LABA Średnia lub wysoka dawka wGSK+ LABA Doustne GKS (najniższa dawka) Doustne GKS (najniższa dawka) LTRA LTRA Średnia lub wysoka dawka wGKS LTRAAnti-IGE Niska dawka wGKS + LTRA Niska dawka wGKS + LTRA teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Poziom kontroliZalecane postępowanie Kontrola Kontynuuj leczenie i określ minimum leczenia kontrolującego przebieg choroby Częściowa kontrola Rozważ intensyfikację leczenia w celu poprawy kontroli Brak kontroli Intensyfikuj leczenie do momentu osiągnięcia kontroli Zaostrzenie Lecz jak w zaostrzeniu Zmniejsz intensywność leczenia Zwiększ intensywność leczenia Stopień 1 Stopień 5 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 2 zmniejszzwiększ Intensywność leczenia 9

10 Edukacja w astmie Kontrola czynników środowiskowych Szybko działający B2- agonista w razie potrzeby Wybór leku kontrolującego Wybierz jeden Dodaj jeden lub więcej Dodaj jeden lub oba Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS + LABA + LABA Średnia lub wysoka dawka wGSK+ LABA Doustne GKS (najniższa dawka) Doustne GKS (najniższa dawka) LTRA LTRA Średnia lub wysoka dawka wGKS LTRAAnti-IGE Niska dawka wGKS + LTRA Niska dawka wGKS + LTRA teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Stopień 1 Stopień 5 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 2 zmniejszzwiększ Intensywność leczenia ZWYKLE ROZPOCZYNAM LECZENIE 10

11 Edukacja w astmie Kontrola czynników środowiskowych Szybko działający B2- agonista w razie potrzeby Wybór leku kontrolującego Wybierz jeden Dodaj jeden lub więcej Dodaj jeden lub oba Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS + LABA + LABA Średnia lub wysoka dawka wGSK+ LABA Doustne GKS (najniższa dawka) Doustne GKS (najniższa dawka) LTRA LTRA Średnia lub wysoka dawka wGKS LTRAAnti-IGE Niska dawka wGKS + LTRA Niska dawka wGKS + LTRA teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Stopień 1 Stopień 5 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 2 zmniejszzwiększ Intensywność leczenia GDY OBJAWY SĄ BARDZIEJ NASILONE 11

12 Edukacja w astmie Kontrola czynników środowiskowych Szybko działający B2- agonista w razie potrzeby Wybór leku kontrolującego Wybierz jeden Dodaj jeden lub więcej Dodaj jeden lub oba Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS + LABA + LABA Średnia lub wysoka dawka wGSK+ LABA Doustne GKS (najniższa dawka) Doustne GKS (najniższa dawka) LTRA LTRA Średnia lub wysoka dawka wGKS LTRAAnti-IGE Niska dawka wGKS + LTRA Niska dawka wGKS + LTRA teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Stopień 1 Stopień 5 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 2 zmniejszzwiększ Intensywność leczenia 12

13 Edukacja w astmie Kontrola czynników środowiskowych Szybko działający B2- agonista w razie potrzeby Wybór leku kontrolującego Wybierz jeden Dodaj jeden lub więcej Dodaj jeden lub oba Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS + LABA + LABA Średnia lub wysoka dawka wGSK+ LABA Doustne GKS (najniższa dawka) Doustne GKS (najniższa dawka) LTRA LTRA Średnia lub wysoka dawka wGKS LTRAAnti-IGE Niska dawka wGKS + LTRA Niska dawka wGKS + LTRA teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Stopień 1 Stopień 5 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 2 zmniejszzwiększ Intensywność leczenia ASTMA+ ANN 13

14 Edukacja w astmie Kontrola czynników środowiskowych Szybko działający B2- agonista w razie potrzeby Wybór leku kontrolującego Wybierz jeden Dodaj jeden lub więcej Dodaj jeden lub oba Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS Niska dawka wGKS + LABA + LABA Średnia lub wysoka dawka wGSK+ LABA Doustne GKS (najniższa dawka) Doustne GKS (najniższa dawka) LTRA LTRA Średnia lub wysoka dawka wGKS LTRAAnti-IGE Niska dawka wGKS + LTRA Niska dawka wGKS + LTRA teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Niska dawka wGKS + teofilina długo działająca Stopień 1 Stopień 5 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 2 zmniejszzwiększ Intensywność leczenia 14 ASTMA TRUDNA DO LECZENIA

15 Badanie Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) Rabe i wsp.: Eur Respir J 2000 Tylko u 5% chorych na astmę dobra kontrola choroby! 15

16 Napad astmy Leczenie początkowe: 2-4 wdechów szybko działającego beta-mimetyku Czynniki ryzyka zgonu z powodu astmy Odpowiedź na leczenie Dobra Całkowite ustąpienie objawów utrzymujące się min przez 4 h PEF>80% wartości maksymalnej (w. max.) Niepełne Znaczna poprawa, ale objawy nadal utrzymują się lecz o mniejszym nasileniu lub szybko nawracają PEF 60-80% w. max Bez poprawy lub odpowiedź słaba Leczenie bez efektu, lub krótkotrwała poprawa lub narastanie objawów PEF<60% w. max. Napad lekki Napad umiarkowanyNapad ciężki Jeśli trzeba stosuj β-mimetyk co 3-4 h Rozważ potrzebę konsultacji z lekarzem w celu zmiany leczenia podtrzymującego, jeśli musisz stosować β-mimetyk>3/d Stosuj β-mimetyk co 20 min Zażyj doustnie GCS Możesz zastosować cholinolityk wziewnie Skontaktuj się pilnie z lekarzem (tego samego dnia) Stosuj β-mimetyk co 20 min Zażyj doustnie GCS Zastosuj wziewnie cholinolityk Natychmiast wezwij pomoc lub zgłoś się do szpitala Skontaktuj się z lekarzem TAK NIENIE 16

17 ! Należy przekonywać kobiety ciężarne, że większe zagrożenie dla ich dzieci niesie nieodpowiednia kontrola astmy niż jej leczenie podkreślać bezpieczeństwo nowoczesnych leków przeciwastmatycznych, szczególności wziewnych glikokortykosteroidów 17

18 18

19 www.astma.edu.pl 19


Pobierz ppt "Astma oskrzelowa. Według szacunków WHO: obecnie 300 milionów ludzi na świecie choruje na astmę kolejne 100 milionów zachoruje na astmę do 2025 roku astma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google