Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki."— Zapis prezentacji:

1 1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058)347-10-10 @ mail: chemanal@pg.gda.pl Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

2 2 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG FORMY KSZTAŁCENIA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

3 3 Wydział Chemiczny PG KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STOPNIE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA (od roku akademickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach studiów) STUDIA II STOPNIA STUDIA III STOPNIA (Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym działa od 1994 roku)

4 4 Wydział Chemiczny PG KIERUNKI STUDIÓW KIERUNKI STUDIÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk NA WYDZIALE CHEMICZNYM BIOTECHNOLOGIA CHEMIA TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim STUDIA I i II STOPNIA

5 5 Wydział Chemiczny PG STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIUM DOKTORANCKIEprzy Wydziale Chemicznym PG Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA http://www.pg.gda.pl/chem/stud_dokt/polish/index.htm

6 6 Wydział Chemiczny PG inne formy kształcenia oferowane inne formy kształcenia oferowane przez Wydział przez Wydział Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk studia podyplomweURUCHOMIONE INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYC H ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW I CZYSTE TECHNOLOGIE METROLOGIA BIOPALIWA OCHRONA ŚRODOWISKA studia podyplomwe W OFERCIE CHEMIA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII I ANALIZIE KOSMETYKÓW TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI

7 7 Wydział Chemiczny PG inne formy kształcenia oferowane inne formy kształcenia oferowane przez Wydział przez Wydział Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk KURSY I SZKOLENIA KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ KURS HPLC KURS PRZYGOTOWANIA PRÓBEK ABC TECHNIKI SPE PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKRYWANIEM I DIAGNOSTYKĄ SZCZEPÓW SALLMONELLA PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP KONTROLA I JAKOŚĆ POMIARÓW ANALITYCZNYCH

8 8 Wydział Chemiczny PG współpraca z firmą DORADCA współpraca z firmą DORADCA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Tytuł szkolenia*Liczba uczestników* Ilość szkoleń * Audytor wewnętrzny ISO 9001 46719 Audytor wewnętrzny ISO 14001 32117 Audytor wewnętrzny ISO 17025 1139 Wprowadzenie do systemu BHP 1957 Audytor wewnętrzny systemu BHP 412 Zarządzanie Projektami 121 Łącznie 114959 *dane z ostatnich 3 lat

9 9 Wydział Chemiczny PG współpraca z firmą DORADCA współpraca z firmą DORADCA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Tytuł szkoleniaLiczba uczestników 2008/2009 Ilość szkoleń 2008/2009 Audytor wewnętrzny ISO 9001 148 7 Audytor wewnętrzny ISO 14001 91 5 Audytor wewnętrzny ISO 17025 60 3 Wprowadzenie do systemu BHP 0 0 Audytor wewnętrzny systemu BHP 41 2 Zarządzanie Projektami 12 1 Łącznie 35218 Koszty uczestnictwa w kursie są współfinansowane przez Wydział (50%). W ostatnim roku wyniosły 54 150,00 pln

10 10 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG KANDYDACI NA STUDIA REKRUTACJA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

11 11 Wydział Chemiczny PG WZROST ZAINTERESOWANIA WZROST ZAINTERESOWANIA STUDIAMI TECHNICZNYMI STUDIAMI TECHNICZNYMI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk wzrost świadomości znaczenia ukończenia studiów wzrost świadomości znaczenia ukończenia studiów technicznych wśród kandydatów na studia technicznych wśród kandydatów na studia efekt zmian w programach studiów efekt zmian w programach studiów STUDIA I i II STOPNIA

12 12 STUDIA I STOPNIA Wydział Chemiczny PG WSPÓŁPRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: Gdańsku: organizowanie wspólnych konferencji : organizowanie wspólnych konferencji : Polska chemia w Unii Europejskiej Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii, Eksperyment w nauczaniu chemii Eksperyment w nauczaniu chemii Zrozumieć chemię Chemia łatwa i przyjemna Chemia żywi i ubiera Chemia żywi i ubiera Konkurs Chemiczny Wygraj Indeks! (XIV edycja) Konkurs Chemiczny Wygraj Indeks! (XIV edycja)

13 13 Wydział Chemiczny PG ZNACZENIE KONKURSU WYGRAJ INDEKS! Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Rok Liczba uczestników II etapu LaureaciStudenci200533715040-50% 2006423164 2007526188 2008466219 2009535224 STUDIA I STOPNIA

14 14 STUDIA I i II STOPNIA Wydział Chemiczny PG WSPÓŁPRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk współpraca ze szkołami : współpraca ze szkołami : podpisane umowy z 5 szkołami ponadgimnazjalnymi (uczestnictwo podpisane umowy z 5 szkołami ponadgimnazjalnymi (uczestnictwo w pracach Rad Szkolnych, zajęcia laboratoryjne na Wydziale dla w pracach Rad Szkolnych, zajęcia laboratoryjne na Wydziale dla uczniów szkół) uczniów szkół) oferta wykładów popularno – naukowych dla szkół (105 pozycji) oferta wykładów popularno – naukowych dla szkół (105 pozycji)www.pg.gda.pl/chem

15 15 STUDIA I i II STOPNIA Wydział Chemiczny PG WSPÓŁPRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk uczestnictwo w targach edukacyjnych uczestnictwo w targach edukacyjnych wydawanie aktualnych informatorów i rozsyłanie wydawanie aktualnych informatorów i rozsyłanie ich do szkół ich do szkół wydawanie informatorów w języku angielskim wydawanie informatorów w języku angielskim uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Naukiwww.festiwal.pg.gda.pl

16 16 Wydział Chemiczny PG programy edukacyjne: programy edukacyjne: Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM: ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych – PO KL. Realizowany przez 2 wydziały PG: WFTiMS, WCh i Studium Nauczania Matematyki. Celem programu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych Program realizowany obecnie w trzech województwach: kujawsko – pomorskim, pomorskim, warmińsko – mazurskim. STUDIA I i II STOPNIA

17 17 Wydział Chemiczny PG LICZBA KANDYDATÓW NA STUDIA LICZBA KANDYDATÓW NA STUDIA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I STOPNIA

18 18 Wydział Chemiczny PG PROSTE ZASADY PRZYJĘĆ PROSTE ZASADY PRZYJĘĆ Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I STOPNIA KONKURSŚWIADECTWMATURALNYCH MATEMATYKACHEMIAFIZYKA BIOLOGIA (dla BT) JĘZYK OBCY JĘZYK POLSKI WSZYSCY MAJĄ SZANSĘ !

19 19 Wydział Chemiczny PG DODATKOWA SZANSA DODATKOWA SZANSA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I STOPNIA WRZEŚNIOWE KURSY WYRÓWNAWCZE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW : matematykafizykachemia

20 20 Wydział Chemiczny PG PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW najważniejszy okres studiów Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk małe obciążenie godzinowe (14-19 godzin/tydzień) małe obciążenie godzinowe (14-19 godzin/tydzień) powtórki z chemii z liceum (PODSTAWY CHEMII) powtórki z chemii z liceum (PODSTAWY CHEMII) zajęcia z matematyki i fizyki zajęcia z matematyki i fizyki dodatkowy przedmiot ogólny dodatkowy przedmiot ogólny PEZEDMIOTY kształcenia ogólnego typu: język obcy język obcy wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne są prowadzone dopiero od 3 semestru

21 21 Wydział Chemiczny PG STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy przyjmowanych na I rok studiów Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA

22 22 Wydział Chemiczny PG STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIUM DOKTORANCKIE prosta rekrutacja Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA brak egzaminu wstępnego brak egzaminu wstępnego średnia ocen ze studiów >4.0 średnia ocen ze studiów >4.0 zgoda samodzielnego pracownika na pełnienie funkcji zgoda samodzielnego pracownika na pełnienie funkcji opiekuna naukowego opiekuna naukowego zgoda kierownika właściwej katedry na możliwość zgoda kierownika właściwej katedry na możliwość realizacji pracy w katedrze oraz realizację pensum realizacji pracy w katedrze oraz realizację pensum dydaktycznego dydaktycznego

23 23 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG STUDENCI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

24 24 Wydział Chemiczny PG LICZBA STUDENTÓW LICZBA STUDENTÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I STOPNIA

25 25 Wydział Chemiczny PG LICZBA STUDENTÓW LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I STOPNIA

26 26 Wydział Chemiczny PG LICZBA STUDENTÓW TRÓJMIEJSKICH UCZELNI LICZBA STUDENTÓW TRÓJMIEJSKICH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA (II fakultet) (II fakultet) Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I STOPNIA

27 27 Wydział Chemiczny PG STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy Studium Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA

28 28 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG CO NA STUDIACH? Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

29 29 Wydział Chemiczny PG MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W RAMACH ITS I IOS Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Indywidualny Tok Studiów (dla zdolnych studentów): Indywidualny Tok Studiów (dla zdolnych studentów): - ITS możliwy po I roku studiów - dobre wyniki w nauce - średnia > 3,75 - predyspozycje do pracy naukowej - wymagany opiekun naukowy ITS - po I roku: obowiązują wszystkie przedmioty z ramowego programu studiów oraz przedmioty nadprogramowe - po II roku: możliwość dokonywania zmian w zakresie realizowanych przedmiotów (głównie przedmioty obieralne) Indywidualna Organizacja Studiów (dla studentów z długotrwałą Indywidualna Organizacja Studiów (dla studentów z długotrwałą chorobą lub ciążą oraz wychowujących małe dzieci): chorobą lub ciążą oraz wychowujących małe dzieci): - wymagany udokumentowany przebieg choroby lub odpis aktu narodzin - usprawiedliwione nieobecności w przypadku nasilenia się choroby - brak zaliczonego awansu – możliwość anulowania opłaty za powtarzanie przedmiotu - studiowanie wg IOS wyklucza równoległe studia w ramach II fakultetu

30 30 Wydział Chemiczny PG ZWIĘKSZANIE SPRAWNOŚCI NAUCZANIA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk CHEMIA ORGANICZNA - ucho igielne dla CHEMIA ORGANICZNA - ucho igielne dla większości naszych studentów większości naszych studentów organizacja dodatkowych zajęć – SEMINARIA + organizacja dodatkowych zajęć – SEMINARIA + LABORATORIA = pełny cykl zajęć w okresie LABORATORIA = pełny cykl zajęć w okresie wakacyjnym wakacyjnym szansa dla studentów na zniwelowanie zaległości szansa dla studentów na zniwelowanie zaległości – duże zainteresowanie – duże zainteresowanie prowadzenie zajęć wliczane do pensum prowadzenie zajęć wliczane do pensum dydaktycznego dydaktycznego

31 31 Wydział Chemiczny PG POMOC DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH ZAJĘCIA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk opłata za powtarzanie przedmiotu 120 pln za 1 opłata za powtarzanie przedmiotu 120 pln za 1 godzinę w semestrze (8 pln za 1 godzinę godzinę w semestrze (8 pln za 1 godzinę tygodniowo) tygodniowo) istnieje możliwość odpracowania na rzecz istnieje możliwość odpracowania na rzecz Wydziału kwoty za powtarzanie zajęć (stawka 6 Wydziału kwoty za powtarzanie zajęć (stawka 6 pln za 1 godzinę) pln za 1 godzinę) szansa dla studentów na odciążenie domowego szansa dla studentów na odciążenie domowego budżetu – duże zainteresowanie budżetu – duże zainteresowanie zapotrzebowanie na pracę studentów zgłaszają zapotrzebowanie na pracę studentów zgłaszają katedry oraz jednostki ogólnowydziałowe katedry oraz jednostki ogólnowydziałowe

32 32 Wydział Chemiczny PG WYBÓR SPECJALNOŚCI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk swoboda wyboru specjalności : swoboda wyboru specjalności : - 6 kierunków - 6 kierunków - 13 specjalności - 13 specjalności warunkiem uruchomienia specjalności – liczba warunkiem uruchomienia specjalności – liczba kandydatów >15 osób kandydatów >15 osób

33 33 Wydział Chemiczny PG WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk swoboda wyboru przedmiotów: swoboda wyboru przedmiotów: - wybór spośród przedmiotów innych kierunków - wybór spośród przedmiotów innych kierunków studiów studiów - wybór uzgodniony z promotorem pracy - wybór uzgodniony z promotorem pracy dyplomowej dyplomowej warunkiem uruchomienia przedmiotów – liczba warunkiem uruchomienia przedmiotów – liczba kandydatów >15 osób kandydatów >15 osób

34 34 Wydział Chemiczny PG PROJEKTY I PRACE DYPLOMOWE Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk 1. PROJEKT DYPLOMOWY (studia I stopnia): - studium literaturowe - studium literaturowe - opis procesu technologicznego - opis procesu technologicznego - studium przypadku (case study) - studium przypadku (case study) BRAK CZĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ BRAK CZĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ 2. PRACA DYPLOMOWA (studia II stopnia) - część teoretyczna - część teoretyczna - część doświadczalna - część doświadczalna

35 35 Wydział Chemiczny PG PRAKTYKI WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk 1. obowiązek odbycia praktyki zawodowej po 6 semestrze studiów 2. obowiązkowa praktyka trwa 4-6 tygodni, ale może być dłuższa 3. lista ok. 80 firm przyjmujących naszych studentów na praktyki 4. ważna rola członków Rady Konsultacyjnej w organizacji praktyk 5. możliwość odbywania praktyki zagranicą w ramach programu LLP ERASMUS oraz IAESTE 6. wycieczki technologiczne w ramach przedmiotów to pierwsza konfrontacja teorii z praktyką dla studentów

36 36 Wydział Chemiczny PG POMOC W NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Po uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom organizowane są spotkania z pracodawcą – firmami, które zainteresowane są pozyskaniem dobrych pracowników. W spotkaniu biorą również udział studenci IV i V roku wszystkich kierunków. Dla nich jest to okazja do poznania specyfiki danej firmy oraz sprawdzenia możliwości odbycia w niej praktyki. Dla nich jest to okazja do poznania specyfiki danej firmy oraz sprawdzenia możliwości odbycia w niej praktyki.

37 37 STYPENDIA I NAGRODY dla STUDENTÓW Stypendia MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) Stypendia MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) Stypendia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (4) Stypendia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (4) Stypendia PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA (1) Stypendia PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA (1) Stypendia naukowe GRUPY LOTOS SA (8) Stypendia naukowe GRUPY LOTOS SA (8) Stypendium FUNDATORA (3) Stypendium FUNDATORA (3) Stypendia za osiągnięcia sportowe (10) Stypendia za osiągnięcia sportowe (10) Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Wydział Chemiczny PG

38 38 Wydział Chemiczny PG DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Koło Studentów Biotechnologii (KSB) Koło Studentów Biotechnologii (KSB) Naukowe Koło Chemików (NKCh) Naukowe Koło Chemików (NKCh) Sekcja Studencka Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego Towarzystwa Chemicznego

39 39 DZIAŁALNOŚĆ KSB organizacja X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów Biotechnologii(2008) organizacja X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów Biotechnologii (2008) współorganizacja konferencji Biotechnologia Molekularna (2001) współorganizacja konferencji Biotechnologia Molekularna (2001) cykle wykładów popularnonaukowych dla mieszkańców Trójmiasta (GMO, Ptasia grypa) cykle wykładów popularnonaukowych dla mieszkańców Trójmiasta (GMO, Ptasia grypa) przeprowadzanie ankiet wśród uczestników BFN Czy wiemy co jemy?, Biotechnologia – wiedza zaczyna się od informacji) przeprowadzanie ankiet wśród uczestników BFN Czy wiemy co jemy?, Biotechnologia – wiedza zaczyna się od informacji) pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej Klonować każdy może..., Krótki kurs biotechnologii kursy organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych Klonować każdy może..., Krótki kurs biotechnologii kursy organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowychwww.ksb.idl.pl Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

40 40 DZIAŁALNOŚĆ NKCh cykle wykładów popularnonaukowych cykle wykładów popularnonaukowych otwarte prezentacje ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, mające na celu szerokie popularyzowanie chemii i technik chemicznych otwarte prezentacje ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, mające na celu szerokie popularyzowanie chemii i technik chemicznych zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych wycieczki do zakładów przemysłowych wycieczki do zakładów przemysłowych letnie obozy naukowe i uczestnictwo w Ogólnopolskich Szkołach Wiosennych poświęconych bliższemu zapoznaniu studentów ze współczesnymi instrumentalnymi metodami badawczo-analitycznymi letnie obozy naukowe i uczestnictwo w Ogólnopolskich Szkołach Wiosennych poświęconych bliższemu zapoznaniu studentów ze współczesnymi instrumentalnymi metodami badawczo-analitycznymiwww.technologia.gda.pl/nkch/ Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

41 41 DZIAŁALNOŚĆ SSPTChem wykłady i pokazy multimedialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych wykłady i pokazy multimedialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na poster Chemicznym okiem konkurs na poster Chemicznym okiem Chemia kuchenna piknik naukowy (pokazy ciekawych reakcji chemicznych z użyciem popularnych środków spożywczych) Chemia kuchenna piknik naukowy (pokazy ciekawych reakcji chemicznych z użyciem popularnych środków spożywczych) http://siorpc12.chem.pg.gda.pl/ssptchem /index.html Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

42 42 Wydział Chemiczny PG SKRYPTY Wydział Chemii Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk, 26.02.2009 ® 2007: 2007: - CIEŚLIŃSKI H., FILIPKOWSKI P., KUR J., LASS A., WANARSKA M. Podstawy mikrobiologii przemysłowej: ćwiczenia laboratoryjne - KLUGMANN – RADZIEMSKA E. Odnawialne źródła energii – przykłady i obliczenia, wyd. II - SYNOWIECKI J. Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego – materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne 2008: 2008: - HOLEC-GĄSIOR L., WERBOWY K., KUR J., Laboratory exercises in microbiology - KLUGMANN – RADZIEMSKA E. Termodynamika techniczna dla studentów Technologii Chemicznej - KRAWCZYK B., KUR J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii - WILCZEWSKI T. Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego Popieramy tę formę działalności choć zdajemy sobie sprawę z tego, że w bibliotece jest wystarczająca ilość źródeł informacji.

43 43 Wydział Chemiczny PG programy edukacyjne: programy edukacyjne: Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH: KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych – PO KL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż. Celem programu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Na kierunkach: BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA kształcimy dodatkowych 90 studentów, z których 60 otrzymuje stypendium w wysokości 1.000,00 pln miesięcznie STUDIA I i II STOPNIA

44 44 Wydział Chemiczny PG współpraca międzynarodowa LLP ERASMUS Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk wymiana studentów w ramach podpisanych umów wymiana studentów w ramach podpisanych umów dwustronnych (46 umów) dwustronnych (46 umów) wymiana kadry nauczającej (staff mobility) wymiana kadry nauczającej (staff mobility) wyjazdy studentów na praktyki zawodowe wyjazdy studentów na praktyki zawodowe STUDIA I i II STOPNIA

45 45 Wydział Chemiczny PG współpraca międzynarodowa programy edukacyjne: Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk ERASMUS MUNDUS: ERASMUS MUNDUS: 1. 1. Joint Masters Programme in Quality in Analytical Laboratories, Uniwersytet w Algarve, Portugalia 2. 2. Joint Masters Programme in Water and Coastal Management, Uniwersytet w Bergen, Norwegiahttp://emqal.blogspot.com/ EUROMASTER EUROMASTER Analytical Science at the Interface Universytet w Pau, Francja http://www.pg.gda.pl/chem/pl/images/stories/Wspolpraca_Miedzynarodowa/Teaching_Project2008-20094.pdf STUDIA II STOPNIA

46 46 Wydział Chemiczny PG współpraca międzynarodowa programy edukacyjne: Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk EMQAL: EMQAL: Rok studiów na Wydziale Chemicznym PG Rok studiów na Wydziale Chemicznym PG STUDIA II STOPNIA Kraj pochodzenia studentówLiczba studentów Etiopia5 Filipiny1 Ghana2 Hiszpania2 Indie5 Kamerun1 Kosowo1 Nepal3 Serbia1 Tanzania2 RAZEM23

47 47 Wydział Chemiczny PG współpraca międzynarodowa programy edukacyjne: Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk EMQAL: EMQAL: Rok studiów na Wydziale Chemicznym PG Rok studiów na Wydziale Chemicznym PG Kadra wykładowców z 5 ośrodków akademickich Kadra wykładowców z 5 ośrodków akademickich konsorcjum: konsorcjum: STUDIA II STOPNIA University of Algarve (Portugal, PT) – 8 wykładowców University of Barcelona (Spain, ES) – 12 wykładowców University of Bergen (Norway, NO) – 2 wykładowców University of Cádiz (Spain, ES) – 6 wykładowców Gdansk University of Technology (Poland, PL) – 13 wykładowców z innych ośrodków akademickich - 8 wykładowców

48 48 Wydział Chemiczny PG WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI W ZAKRESIE DYDAKTYKI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

49 49 Wydział Chemiczny PG WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI W ZAKRESIE DYDAKTYKI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

50 50 Wydział Chemiczny PG RADA KONSULTACYJNA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk pomoc w rozszerzeniu oferty praktyk pomoc w rozszerzeniu oferty praktyk sponsorowanie niektórych przedsięwzięć sponsorowanie niektórych przedsięwzięć ułatwienia w nawiązywaniu pierwszych ułatwienia w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami kontaktów z potencjalnymi pracodawcami przekazywanie aparatury na potrzeby dydaktyki przekazywanie aparatury na potrzeby dydaktyki tematy prac dyplomowych z przemysłu tematy prac dyplomowych z przemysłu

51 51 Wydział Chemiczny PG współpraca z otoczeniem gospodarczym Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk umowy: umowy: 94 umowy w roku 2008 94 umowy w roku 2008 wartość 1.686 564,00 pln wartość 1.686 564,00 pln 39 umów obecnie realizowanych 39 umów obecnie realizowanych w tym 8 badawczych w tym 8 badawczych wartość 1.028 202,00 pln wartość 1.028 202,00 pln 51 umów o współpracy 51 umów o współpracy naukowej i dydaktycznej naukowej i dydaktycznej

52 52 Wydział Chemiczny PG STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia) Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk WYSOKA SPRAWNOŚĆ: - większość rozpraw składana jest natychmiast - większość rozpraw składana jest natychmiast po IV roku studiów po IV roku studiów - rezygnacja za studiów w trakcie I roku studiów - rezygnacja za studiów w trakcie I roku studiów bez konsekwencji finansowych oraz sankcji w bez konsekwencji finansowych oraz sankcji w stosunku do opiekuna doktoranta stosunku do opiekuna doktoranta - cosemestralna opinia o zaawansowaniu pracy - cosemestralna opinia o zaawansowaniu pracy doktorskiej doktorskiej - coroczna sesja sprawozdawcza w formie - coroczna sesja sprawozdawcza w formie konferencji naukowej konferencji naukowej - wydawanie materiałów z sesji sprawozdawczej - wydawanie materiałów z sesji sprawozdawczej

53 53 Wydział Chemiczny PG Wykłady dla słuchaczy studium Wykłady dla słuchaczy studium semestr letni 2008/2009 semestr letni 2008/2009 Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA Prof. Józef PACYNA - "Energy and the Environment" Prof. Józef PACYNA - "Energy and the Environment" Prof. Jacek LIPKOWSKI (University of Guelph, Ontario, Kanada) Prof. Jacek LIPKOWSKI (University of Guelph, Ontario, Kanada) "Scanning Probe Microscopy in Electrochemistry and Materials Science" "Scanning Probe Microscopy in Electrochemistry and Materials Science" Prof. Vasil SIMEONOW (University of Sofia, Bułgaria) Prof. Vasil SIMEONOW (University of Sofia, Bułgaria) "Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept" "Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept" Prof. Stefan LIS (UAM, Poznań) - "Chemistry and Spectroscopy of the Prof. Stefan LIS (UAM, Poznań) - "Chemistry and Spectroscopy of the Lanthanides Lanthanides Prof. Tadeusz GÓRECKI (University of Waterloo, Kanada) - Prof. Tadeusz GÓRECKI (University of Waterloo, Kanada) - "Ionic Equilibria" "Ionic Equilibria" Prof. Henryk DAUN (University of New Jersey, USA) Prof. Henryk DAUN (University of New Jersey, USA) "Principles and Practices of Creating New Concepts and Their "Principles and Practices of Creating New Concepts and Their Implementation in Selected Fields of Science and Technology Using Implementation in Selected Fields of Science and Technology Using Examples of New Food Product Developnemt Examples of New Food Product Developnemt

54 54 Wydział Chemiczny PG Wykłady dla słuchaczy studium Wykłady dla słuchaczy studium semestr letni 2008/2009 cd. semestr letni 2008/2009 cd. Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA Dr Calum MORRISON (University of Glasgow, Wielka Brytania) - Drug Dr Calum MORRISON (University of Glasgow, Wielka Brytania) - Drug analysis in forensic science analysis in forensic science Prof. Stella GORINSTEIN (University of Jerusalem, Izrael) Prof. Stella GORINSTEIN (University of Jerusalem, Izrael) How to Prepare a Review or Original Paper for High Impact Factors How to Prepare a Review or Original Paper for High Impact Factors Prof. Andrew R. COLLINS (University of Oslo, Norwegia) Prof. Andrew R. COLLINS (University of Oslo, Norwegia) The Application of Single Cell Gel Electrophoresis, so Called Comet Assay, The Application of Single Cell Gel Electrophoresis, so Called Comet Assay, in Biomonitoring of Environmental Genotoxins and Identification of in Biomonitoring of Environmental Genotoxins and Identification of Protective Food Components Protective Food Components Prof. Hartmut FRANK (Univeristy of Bayreuth, Niemcy) - Introduction to Prof. Hartmut FRANK (Univeristy of Bayreuth, Niemcy) - Introduction to Ecotoxicology Ecotoxicology Prof. Jan Ake JONSSON (Lund University, Szwecja) Prof. Jan Ake JONSSON (Lund University, Szwecja) Sample preparation for Environmental and Biomedical Analysis Sample preparation for Environmental and Biomedical Analysis

55 55 Wydział Chemiczny PG Wykłady dla słuchaczy studium Wykłady dla słuchaczy studium semestr zimowy 2009/2010 semestr zimowy 2009/2010 Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA Prof. Tadeusz GÓRECKI, Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada – Physical Chemistry of Organic Compounds in Natural Waters Prof. Tadeusz GÓRECKI, Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada – Physical Chemistry of Organic Compounds in Natural Waters Prof. John M. KOKOSA, Kettering University, USA – Practical Aspects of Chromatography Prof. John M. KOKOSA, Kettering University, USA – Practical Aspects of Chromatography Prof. Nicholas GATHERGOOD, Prof. Kieran Nolan, Dublin City University, School of Chemical Science, Irlandia - The lectures [topics] Prof. Nicholas GATHERGOOD, Prof. Kieran Nolan, Dublin City University, School of Chemical Science, Irlandia - The lectures [topics] Prof. Andrzej PRZYJAZNY, Kettering University, USA – Theory of Chromatography Prof. Andrzej PRZYJAZNY, Kettering University, USA – Theory of Chromatography Prof. Ralf RIEDEL, Institut fuer Materialwissenschaft, Technische Universitaet Darmstadt, Germany – Materials chemistry Prof. Ralf RIEDEL, Institut fuer Materialwissenschaft, Technische Universitaet Darmstadt, Germany – Materials chemistry Prof. Vasil SIMEONOV, University of Sofia, Bulgaria – Environmetrics and environmental quality Prof. Vasil SIMEONOV, University of Sofia, Bulgaria – Environmetrics and environmental quality

56 56 Wydział Chemiczny PG STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIUM DOKTORANCKIE nowe inicjatywy Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA III STOPNIA ERASMUS MUNDUS DOKTORAL JOINT STUDY PROGRAMME TU Vienna TU Vienna University Pau University Pau University Munster University Munster University Complutense Madrid University Complutense Madrid Gdańsk University of Technology Gdańsk University of Technology

57 57 STUDIA III STOPNIA Wydział Chemiczny PG sukcesy naszych doktorantów sukcesy naszych doktorantów Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk laureaci I edycji konkursu – InnoDoktorant laureaci I edycji konkursu – InnoDoktorant stypendia współfinansowane z funduszy stypendia współfinansowane z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków europejskich, budżetu państwa oraz środków urzędu marszałkowskiego urzędu marszałkowskiego50laureatów 15 Wydział Chemiczny 24 Politechnika Gdańska

58 58 Wydział Chemiczny PG ZAPROSZENIE Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Kolejna sesja sprawozdawcza słuchaczy Studium Doktoranckiego (I-III rok) odbędzie się w dniach 27-28.09.2010 w Auditorium Novum PG. odbędzie się w dniach 27-28.09.2010 w Auditorium Novum PG. - obecność wszystkich doktorantów w czasie całej sesji OBOWIĄZKOWA - obecność wszystkich doktorantów w czasie całej sesji OBOWIĄZKOWA - obecność opiekuna/promotora obowiązkowa w czasie prezentacji i wskazana w trakcie całej sesji - obecność opiekuna/promotora obowiązkowa w czasie prezentacji i wskazana w trakcie całej sesji

59 59 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKREDYTACJE Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

60 60 Wydział Chemiczny PG AKREDYTACJA AKREDYTACJA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk KIERUNKI AKREDYTOWANE BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim TECHNOLOGIA CHEMICZNA BEZ AKREDYTACJI CHEMIA NOWY KIERUNEK STUDIÓW prowadzony od 2005 r. TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA brak standardów kształcenia STUDIA I i II STOPNIA

61 61 Wydział Chemiczny PG Podnoszenie jakości kształcenia Podnoszenie jakości kształcenia poprzez stosowanie Uczelnianego Systemu poprzez stosowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Zapewnienia Jakości Kształcenia Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk Okresowe oceny nauczycieli akademickich Okresowe oceny nauczycieli akademickich (częściej niż ustawowe 4 lata) (częściej niż ustawowe 4 lata) Regularne, niezapowiedziane hospitacje Regularne, niezapowiedziane hospitacje zajęć zajęć Cosemestralna anonimowa ankieta Cosemestralna anonimowa ankieta nauczycieli akademickich wypełniana przez nauczycieli akademickich wypełniana przez studentów wszystkich kierunków i lat studentów wszystkich kierunków i lat Coroczne ankiety absolwenta Coroczne ankiety absolwenta

62 62 Wydział Chemiczny PG KADRA DYDAKTYCZNA - ROZWÓJ Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk regularne wizyty studyjne (jednodniowe) regularne wizyty studyjne (jednodniowe) nauczycieli akademickich w zakładach i firmach nauczycieli akademickich w zakładach i firmach związanych z Wydziałem (Rada Konsultacyjna) związanych z Wydziałem (Rada Konsultacyjna) wymiana międzynarodowa w ramach programu wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS MUNDUS (cykle wykładów oraz ERASMUS MUNDUS (cykle wykładów oraz zapoznawanie się z różnymi systemami zapoznawanie się z różnymi systemami kształcenia) kształcenia)

63 63 Wydział Chemiczny PG PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STUDIÓW PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STUDIÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDENCI WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYJAZDY SEMESTRALNE DO INNYCH UCZELNI KRAJOWYCH KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE – na potrzeby przemysłu (gwarancja zatrudnienia) INDYWIDUALIZACJA STUDIÓW KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE – projekt rządowy KADRA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI W KRAJU SZKOLENIE MŁODYCH PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WYNIKAMI ANKIETY STUDENCKIEJ STUDIA I i II STOPNIA

64 64 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG ABSOLWENCI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk

65 65 Wydział Chemiczny PG LICZBA ABSOLWENTÓW LICZBA ABSOLWENTÓW Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk STUDIA I i II STOPNIA

66 66 Wydział Chemiczny PG ABSOLWENCI STUDIÓW III STOPNIA Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk doktoraty 2008: doktoraty 2008:28 stopni naukowych doktora 12 nauki chemiczne chemia8 nauki techniczne technologiachemiczna8 nauki chemiczne biotechnologia

67 67 Wydział Chemiczny PG ABSOLWENCI Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk najlepsi ambasadorzy swojej Alma Mater najlepsi ambasadorzy swojej Alma Mater ich opinia jest brana pod uwagę przez większość ich opinia jest brana pod uwagę przez większość kandydatów na studia (ankieta wśród nowoprzyjętych kandydatów na studia (ankieta wśród nowoprzyjętych studentów przeprowadzona w październiku 2009) studentów przeprowadzona w październiku 2009) utrzymywanie kontaktów - ważna rola utrzymywanie kontaktów - ważna rola Stowarzyszenia Absolwentów PG oraz Działu Stowarzyszenia Absolwentów PG oraz Działu Karier i Spraw Studenckich PG Karier i Spraw Studenckich PG dobrze postrzegani przez pracodawców (oprócz dobrze postrzegani przez pracodawców (oprócz wiedzy kierunkowej posiadają myślenie analityczne, wiedzy kierunkowej posiadają myślenie analityczne, kreatywność, są ukierunkowani na wyniki i jakość) kreatywność, są ukierunkowani na wyniki i jakość)

68 68 Wydział Chemiczny PG ZAPRASZAMNA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ www.chem.pg.gda.pl Konferencja Bolońska, 11.12.2009, Gdańsk


Pobierz ppt "1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google