Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej  tel. mail: Konferencja Bolońska, , Gdańsk

2 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG FORMY KSZTAŁCENIA
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

3 KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM
Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

4 Wydział Chemiczny PG KIERUNKI STUDIÓW STUDIA I i II STOPNIA
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

5 STUDIUM DOKTORANCKIE przy Wydziale Chemicznym PG
Wydział Chemiczny PG STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE przy Wydziale Chemicznym PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

6 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział
Wydział Chemiczny PG inne formy kształcenia oferowane przez Wydział Konferencja Bolońska, , Gdańsk

7 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział
Wydział Chemiczny PG inne formy kształcenia oferowane przez Wydział Konferencja Bolońska, , Gdańsk

8 współpraca z firmą DORADCA
Wydział Chemiczny PG współpraca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia* Liczba uczestników* Ilość szkoleń* Audytor wewnętrzny ISO 9001 467 19 Audytor wewnętrzny ISO 14001 321 17 Audytor wewnętrzny ISO 17025 113 9 Wprowadzenie do systemu BHP 195 7 Audytor wewnętrzny systemu BHP 41 2 Zarządzanie Projektami 12 1 Łącznie 1149 59 *dane z ostatnich 3 lat Konferencja Bolońska, , Gdańsk

9 współpraca z firmą DORADCA
Wydział Chemiczny PG współpraca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia Liczba uczestników 2008/2009 Ilość szkoleń Audytor wewnętrzny ISO 9001 148 7 Audytor wewnętrzny ISO 14001 91 5 Audytor wewnętrzny ISO 17025 60 3 Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP 41 2 Zarządzanie Projektami 12 1 Łącznie 352 18 Koszty uczestnictwa w kursie są współfinansowane przez Wydział (50%) . W ostatnim roku wyniosły ,00 pln Konferencja Bolońska, , Gdańsk

10 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG KANDYDACI NA STUDIA REKRUTACJA
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

11 WZROST ZAINTERESOWANIA STUDIAMI TECHNICZNYMI
Wydział Chemiczny PG STUDIA I i II STOPNIA wzrost świadomości znaczenia ukończenia studiów technicznych wśród kandydatów na studia efekt zmian w programach studiów Konferencja Bolońska, , Gdańsk

12 WSPÓŁPRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU
Wydział Chemiczny PG STUDIA I STOPNIA współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: organizowanie wspólnych konferencji : „Polska chemia w Unii Europejskiej” „Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii”, „Eksperyment w nauczaniu chemii” „Zrozumieć chemię” „Chemia łatwa i przyjemna” „Chemia żywi i ubiera” Konkurs Chemiczny „Wygraj Indeks!” (XIV edycja) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

13 ZNACZENIE KONKURSU „WYGRAJ INDEKS!”
STUDIA I STOPNIA Wydział Chemiczny PG Rok Liczba uczestników II etapu Laureaci Studenci 2005 337 150 40-50% 2006 423 164 2007 526 188 2008 466 219 2009 535 224 Konferencja Bolońska, , Gdańsk

14 WSPÓŁPRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU
Wydział Chemiczny PG STUDIA I i II STOPNIA współpraca ze szkołami : podpisane umowy z 5 szkołami ponadgimnazjalnymi (uczestnictwo w pracach Rad Szkolnych, zajęcia laboratoryjne na Wydziale dla uczniów szkół) oferta wykładów popularno – naukowych dla szkół (105 pozycji) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

15 WSPÓŁPRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU
Wydział Chemiczny PG STUDIA I i II STOPNIA uczestnictwo w targach edukacyjnych wydawanie aktualnych informatorów i rozsyłanie ich do szkół wydawanie informatorów w języku angielskim uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki Konferencja Bolońska, , Gdańsk

16 Wydział Chemiczny PG programy edukacyjne: ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM:
STUDIA I i II STOPNIA ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych – PO KL. Realizowany przez 2 wydziały PG: WFTiMS, WCh i Studium Nauczania Matematyki. Celem programu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych Program realizowany obecnie w trzech województwach: kujawsko – pomorskim, pomorskim, warmińsko – mazurskim. Konferencja Bolońska, , Gdańsk

17 LICZBA KANDYDATÓW NA STUDIA
Wydział Chemiczny PG STUDIA I STOPNIA Konferencja Bolońska, , Gdańsk

18 Wydział Chemiczny PG PROSTE ZASADY PRZYJĘĆ WSZYSCY MAJĄ SZANSĘ !
STUDIA I STOPNIA WSZYSCY MAJĄ SZANSĘ ! Konferencja Bolońska, , Gdańsk

19 WRZEŚNIOWE KURSY WYRÓWNAWCZE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW :
DODATKOWA SZANSA Wydział Chemiczny PG STUDIA I STOPNIA WRZEŚNIOWE KURSY WYRÓWNAWCZE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW : matematyka fizyka chemia Konferencja Bolońska, , Gdańsk

20 PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW najważniejszy okres studiów
Wydział Chemiczny PG PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW najważniejszy okres studiów małe obciążenie godzinowe (14-19 godzin/tydzień) powtórki z chemii z liceum (PODSTAWY CHEMII) zajęcia z matematyki i fizyki dodatkowy przedmiot ogólny PEZEDMIOTY kształcenia ogólnego typu: język obcy wychowanie fizyczne są prowadzone dopiero od 3 semestru Konferencja Bolońska, , Gdańsk

21 STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy przyjmowanych na I rok studiów
STUDIA III STOPNIA Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

22 STUDIUM DOKTORANCKIE prosta rekrutacja
Wydział Chemiczny PG STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE prosta rekrutacja brak egzaminu wstępnego średnia ocen ze studiów >4.0 zgoda samodzielnego pracownika na pełnienie funkcji opiekuna naukowego zgoda kierownika właściwej katedry na możliwość realizacji pracy w katedrze oraz realizację pensum dydaktycznego Konferencja Bolońska, , Gdańsk

23 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG STUDENCI
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

24 Wydział Chemiczny PG LICZBA STUDENTÓW STUDIA I STOPNIA
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

25 LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW
STUDIA I STOPNIA Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

26 Wydział Chemiczny PG LICZBA STUDENTÓW TRÓJMIEJSKICH UCZELNI
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA (II fakultet) STUDIA I STOPNIA Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

27 STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy Studium
STUDIA III STOPNIA Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

28 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG CO NA STUDIACH?
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

29 MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W RAMACH ITS I IOS
Wydział Chemiczny PG MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W RAMACH ITS I IOS Indywidualny Tok Studiów (dla zdolnych studentów): - ITS możliwy po I roku studiów - dobre wyniki w nauce - średnia > 3,75 - predyspozycje do pracy naukowej - wymagany opiekun naukowy ITS - po I roku: obowiązują wszystkie przedmioty z ramowego programu studiów oraz przedmioty nadprogramowe - po II roku: możliwość dokonywania zmian w zakresie realizowanych przedmiotów (głównie przedmioty obieralne) Indywidualna Organizacja Studiów (dla studentów z długotrwałą chorobą lub ciążą oraz wychowujących małe dzieci): - wymagany udokumentowany przebieg choroby lub odpis aktu narodzin - usprawiedliwione nieobecności w przypadku nasilenia się choroby - brak zaliczonego „awansu” – możliwość anulowania opłaty za powtarzanie przedmiotu - studiowanie wg IOS wyklucza równoległe studia w ramach II fakultetu Konferencja Bolońska, , Gdańsk

30 ZWIĘKSZANIE SPRAWNOŚCI NAUCZANIA
Wydział Chemiczny PG ZWIĘKSZANIE SPRAWNOŚCI NAUCZANIA CHEMIA ORGANICZNA - „ucho igielne” dla większości naszych studentów organizacja dodatkowych zajęć – SEMINARIA + LABORATORIA = pełny cykl zajęć w okresie wakacyjnym szansa dla studentów na zniwelowanie zaległości – duże zainteresowanie prowadzenie zajęć wliczane do pensum dydaktycznego Konferencja Bolońska, , Gdańsk

31 POMOC DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH ZAJĘCIA
Wydział Chemiczny PG POMOC DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH ZAJĘCIA opłata za powtarzanie przedmiotu 120 pln za 1 godzinę w semestrze (8 pln za 1 godzinę tygodniowo) istnieje możliwość odpracowania na rzecz Wydziału kwoty za powtarzanie zajęć (stawka 6 pln za 1 godzinę) szansa dla studentów na odciążenie domowego budżetu – duże zainteresowanie zapotrzebowanie na „pracę studentów” zgłaszają katedry oraz jednostki ogólnowydziałowe Konferencja Bolońska, , Gdańsk

32 Wydział Chemiczny PG WYBÓR SPECJALNOŚCI swoboda wyboru specjalności :
- 6 kierunków - 13 specjalności warunkiem uruchomienia specjalności – liczba kandydatów >15 osób Konferencja Bolońska, , Gdańsk

33 WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH
Wydział Chemiczny PG WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH swoboda wyboru przedmiotów: - wybór spośród przedmiotów innych kierunków studiów - wybór uzgodniony z promotorem pracy dyplomowej warunkiem uruchomienia przedmiotów – liczba kandydatów >15 osób Konferencja Bolońska, , Gdańsk

34 PROJEKTY I PRACE DYPLOMOWE
Wydział Chemiczny PG PROJEKTY I PRACE DYPLOMOWE PROJEKT DYPLOMOWY (studia I stopnia): - studium literaturowe - opis procesu technologicznego - studium przypadku (case study) BRAK CZĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ PRACA DYPLOMOWA (studia II stopnia) - część teoretyczna - część doświadczalna Konferencja Bolońska, , Gdańsk

35 PRAKTYKI WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW
Wydział Chemiczny PG PRAKTYKI WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW obowiązek odbycia praktyki zawodowej po 6 semestrze studiów obowiązkowa praktyka trwa 4-6 tygodni, ale może być dłuższa lista ok. 80 firm przyjmujących naszych studentów na praktyki ważna rola członków Rady Konsultacyjnej w organizacji praktyk możliwość odbywania praktyki zagranicą w ramach programu LLP ERASMUS oraz IAESTE „wycieczki technologiczne” w ramach przedmiotów to pierwsza „konfrontacja” teorii z praktyką dla studentów Konferencja Bolońska, , Gdańsk

36 POMOC W NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI
Wydział Chemiczny PG POMOC W NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI Po uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom organizowane są spotkania z pracodawcą – firmami, które zainteresowane są pozyskaniem dobrych pracowników. W spotkaniu biorą również udział studenci IV i V roku wszystkich kierunków. Dla nich jest to okazja do poznania specyfiki danej firmy oraz sprawdzenia możliwości odbycia w niej praktyki. Konferencja Bolońska, , Gdańsk

37 STYPENDIA I NAGRODY dla STUDENTÓW
Wydział Chemiczny PG STYPENDIA I NAGRODY dla STUDENTÓW Stypendia MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) Stypendia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (4) Stypendia PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA (1) Stypendia naukowe GRUPY LOTOS SA (8) Stypendium FUNDATORA (3) Stypendia za osiągnięcia sportowe (10) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

38 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW
Wydział Chemiczny PG Koło Studentów Biotechnologii (KSB) Naukowe Koło Chemików (NKCh) Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego Konferencja Bolońska, , Gdańsk

39 DZIAŁALNOŚĆ KSB www.ksb.idl.pl
organizacja X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów Biotechnologii (2008) współorganizacja konferencji „Biotechnologia Molekularna” (2001) cykle wykładów popularnonaukowych dla mieszkańców Trójmiasta („GMO”, „Ptasia grypa”) przeprowadzanie ankiet wśród uczestników BFN „Czy wiemy co jemy?”, „Biotechnologia – wiedza zaczyna się od informacji”) pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej „Klonować każdy może...”, „Krótki kurs biotechnologii” kursy organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych Konferencja Bolońska, , Gdańsk

40 DZIAŁALNOŚĆ NKCh www.technologia.gda.pl/nkch/
cykle wykładów popularnonaukowych otwarte prezentacje ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, mające na celu szerokie popularyzowanie chemii i technik chemicznych zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych wycieczki do zakładów przemysłowych letnie obozy naukowe i uczestnictwo w „Ogólnopolskich Szkołach Wiosennych” poświęconych bliższemu zapoznaniu studentów ze współczesnymi instrumentalnymi metodami badawczo-analitycznymi Konferencja Bolońska, , Gdańsk

41 DZIAŁALNOŚĆ SSPTChem wykłady i pokazy multimedialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na poster „Chemicznym okiem” „Chemia kuchenna” piknik naukowy (pokazy ciekawych reakcji chemicznych z użyciem popularnych środków spożywczych) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

42 Wydział Chemiczny PG SKRYPTY 2007: 2008:
- CIEŚLIŃSKI H., FILIPKOWSKI P., KUR J., LASS A., WANARSKA M. „Podstawy mikrobiologii przemysłowej: ćwiczenia laboratoryjne” - KLUGMANN – RADZIEMSKA E. „Odnawialne źródła energii – przykłady i obliczenia”, wyd. II - SYNOWIECKI J. „Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego – materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne” 2008: - HOLEC-GĄSIOR L., WERBOWY K., KUR J., „Laboratory exercises in microbiology” „Termodynamika techniczna dla studentów Technologii Chemicznej” - KRAWCZYK B., KUR J., „Diagnostyka molekularna w mikrobiologii” - WILCZEWSKI T. „Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego” Popieramy tę formę działalności choć zdajemy sobie sprawę z tego, że w bibliotece jest wystarczająca ilość źródeł informacji. Wydział Chemii Konferencja Bolońska, , Gdańsk , ®

43 Wydział Chemiczny PG programy edukacyjne:
STUDIA I i II STOPNIA KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych – PO KL „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż”. Celem programu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Na kierunkach: BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA kształcimy dodatkowych 90 studentów, z których 60 otrzymuje stypendium w wysokości 1.000,00 pln miesięcznie Konferencja Bolońska, , Gdańsk

44 współpraca międzynarodowa LLP ERASMUS
Wydział Chemiczny PG STUDIA I i II STOPNIA współpraca międzynarodowa LLP ERASMUS wymiana studentów w ramach podpisanych umów dwustronnych (46 umów) wymiana kadry nauczającej (staff mobility) wyjazdy studentów na praktyki zawodowe Konferencja Bolońska, , Gdańsk

45 współpraca międzynarodowa programy edukacyjne:
Wydział Chemiczny PG STUDIA II STOPNIA współpraca międzynarodowa programy edukacyjne: ERASMUS MUNDUS: 1. Joint Master’s Programme in Quality in Analytical Laboratories, Uniwersytet w Algarve, Portugalia 2. Joint Master’s Programme in Water and Coastal Management, Uniwersytet w Bergen, Norwegia EUROMASTER Analytical Science at the Interface Universytet w Pau, Francja Konferencja Bolońska, , Gdańsk

46 współpraca międzynarodowa programy edukacyjne:
Wydział Chemiczny PG STUDIA II STOPNIA współpraca międzynarodowa programy edukacyjne: EMQAL: Rok studiów na Wydziale Chemicznym PG Kraj pochodzenia studentów Liczba studentów Etiopia 5 Filipiny 1 Ghana 2 Hiszpania Indie Kamerun Kosowo Nepal 3 Serbia Tanzania RAZEM 23 Konferencja Bolońska, , Gdańsk

47 współpraca międzynarodowa programy edukacyjne:
Wydział Chemiczny PG STUDIA II STOPNIA współpraca międzynarodowa programy edukacyjne: EMQAL: Rok studiów na Wydziale Chemicznym PG Kadra wykładowców z 5 ośrodków akademickich konsorcjum: University of Algarve (Portugal, PT) – 8 wykładowców University of Barcelona (Spain, ES) – 12 wykładowców University of Bergen (Norway, NO) – 2 wykładowców University of Cádiz (Spain, ES) – 6 wykładowców Gdansk University of Technology (Poland, PL) – 13 wykładowców z innych ośrodków akademickich - 8 wykładowców Konferencja Bolońska, , Gdańsk

48 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI
Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

49 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI
Wydział Chemiczny PG Konferencja Bolońska, , Gdańsk

50 Wydział Chemiczny PG RADA KONSULTACYJNA
pomoc w rozszerzeniu oferty praktyk sponsorowanie niektórych przedsięwzięć ułatwienia w nawiązywaniu „pierwszych kontaktów” z potencjalnymi pracodawcami przekazywanie aparatury na potrzeby dydaktyki tematy prac dyplomowych „z przemysłu” Konferencja Bolońska, , Gdańsk

51 współpraca z otoczeniem gospodarczym
Wydział Chemiczny PG współpraca z otoczeniem gospodarczym umowy: 94 umowy w roku 2008 wartość ,00 pln 39 umów obecnie realizowanych w tym 8 badawczych wartość ,00 pln 51 umów o współpracy naukowej i dydaktycznej Konferencja Bolońska, , Gdańsk

52 STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia)
Wydział Chemiczny PG WYSOKA SPRAWNOŚĆ: - większość rozpraw składana jest natychmiast po IV roku studiów - rezygnacja za studiów w trakcie I roku studiów bez konsekwencji finansowych oraz sankcji w stosunku do opiekuna doktoranta - cosemestralna opinia o zaawansowaniu pracy doktorskiej - coroczna sesja sprawozdawcza w formie konferencji naukowej - wydawanie materiałów z sesji sprawozdawczej STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

53 Wykłady dla słuchaczy studium semestr letni 2008/2009
Wydział Chemiczny PG STUDIA III STOPNIA Wykłady dla słuchaczy studium semestr letni 2008/2009 Prof. Józef PACYNA - "Energy and the Environment" Prof. Jacek LIPKOWSKI (University of Guelph, Ontario, Kanada) "Scanning Probe Microscopy in Electrochemistry and Materials Science" Prof. Vasil SIMEONOW (University of Sofia, Bułgaria) "Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept" Prof. Stefan LIS (UAM, Poznań) - "Chemistry and Spectroscopy of the Lanthanides” Prof. Tadeusz GÓRECKI (University of Waterloo, Kanada) - "Ionic Equilibria" Prof. Henryk DAUN (University of New Jersey, USA) "Principles and Practices of Creating New Concepts and Their Implementation in Selected Fields of Science and Technology Using Examples of New Food Product Developnemt” Konferencja Bolońska, , Gdańsk

54 Wykłady dla słuchaczy studium semestr letni 2008/2009 cd.
Wydział Chemiczny PG STUDIA III STOPNIA Wykłady dla słuchaczy studium semestr letni 2008/2009 cd. Dr Calum MORRISON (University of Glasgow, Wielka Brytania) - “Drug analysis in forensic science” Prof. Stella GORINSTEIN (University of Jerusalem, Izrael) “How to Prepare a Review or Original Paper for High Impact Factors” Prof. Andrew R. COLLINS (University of Oslo, Norwegia) “The Application of Single Cell Gel Electrophoresis, so Called Comet Assay, in Biomonitoring of Environmental Genotoxins and Identification of Protective Food Components” Prof. Hartmut FRANK (Univeristy of Bayreuth, Niemcy) - “Introduction to Ecotoxicology” Prof. Jan Ake JONSSON (Lund University, Szwecja) “Sample preparation for Environmental and Biomedical Analysis” Konferencja Bolońska, , Gdańsk

55 Wykłady dla słuchaczy studium semestr zimowy 2009/2010
Wydział Chemiczny PG STUDIA III STOPNIA Wykłady dla słuchaczy studium semestr zimowy 2009/2010 Prof. Tadeusz GÓRECKI, Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada – „ Physical Chemistry of Organic Compounds in Natural Waters” Prof. John M. KOKOSA, Kettering University, USA – „Practical Aspects of Chromatography” Prof. Nicholas GATHERGOOD, Prof. Kieran Nolan, Dublin City University, School of Chemical Science, Irlandia - The lectures [topics] Prof. Andrzej PRZYJAZNY, Kettering University, USA – „Theory of Chromatography „ Prof. Ralf RIEDEL, Institut fuer Materialwissenschaft, Technische Universitaet Darmstadt, Germany – „ Materials chemistry” Prof. Vasil SIMEONOV, University of Sofia, Bulgaria – „ Environmetrics and environmental quality „ Konferencja Bolońska, , Gdańsk

56 STUDIUM DOKTORANCKIE nowe inicjatywy
STUDIA III STOPNIA Wydział Chemiczny PG ERASMUS MUNDUS DOKTORAL JOINT STUDY PROGRAMME TU Vienna University Pau University Munster University Complutense Madrid Gdańsk University of Technology Konferencja Bolońska, , Gdańsk

57 sukcesy naszych doktorantów
Wydział Chemiczny PG STUDIA III STOPNIA sukcesy naszych doktorantów laureaci I edycji konkursu – „InnoDoktorant” stypendia współfinansowane z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków urzędu marszałkowskiego Konferencja Bolońska, , Gdańsk

58 Wydział Chemiczny PG ZAPROSZENIE
Kolejna sesja sprawozdawcza słuchaczy Studium Doktoranckiego (I-III rok) odbędzie się w dniach w Auditorium Novum PG. - obecność wszystkich doktorantów w czasie całej sesji OBOWIĄZKOWA - obecność opiekuna/promotora obowiązkowa w czasie prezentacji i wskazana w trakcie całej sesji ZAPROSZENIE Konferencja Bolońska, , Gdańsk

59 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKREDYTACJE
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

60 Wydział Chemiczny PG AKREDYTACJA STUDIA I i II STOPNIA
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

61 Wydział Chemiczny PG Podnoszenie jakości kształcenia
poprzez stosowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Okresowe oceny nauczycieli akademickich (częściej niż ustawowe 4 lata) Regularne , niezapowiedziane hospitacje zajęć Cosemestralna anonimowa ankieta nauczycieli akademickich wypełniana przez studentów wszystkich kierunków i lat Coroczne ankiety absolwenta Konferencja Bolońska, , Gdańsk

62 KADRA DYDAKTYCZNA - ROZWÓJ
Wydział Chemiczny PG KADRA DYDAKTYCZNA - ROZWÓJ regularne wizyty studyjne (jednodniowe) nauczycieli akademickich w zakładach i firmach związanych z Wydziałem (Rada Konsultacyjna) wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS MUNDUS (cykle wykładów oraz zapoznawanie się z różnymi systemami kształcenia) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

63 PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STUDIÓW
Wydział Chemiczny PG STUDIA I i II STOPNIA Konferencja Bolońska, , Gdańsk

64 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG ABSOLWENCI
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

65 Wydział Chemiczny PG LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIA I i II STOPNIA
Konferencja Bolońska, , Gdańsk

66 ABSOLWENCI STUDIÓW III STOPNIA
Wydział Chemiczny PG ABSOLWENCI STUDIÓW III STOPNIA doktoraty 2008: Konferencja Bolońska, , Gdańsk

67 Wydział Chemiczny PG ABSOLWENCI najlepsi ambasadorzy swojej Alma Mater
ich opinia jest brana pod uwagę przez większość kandydatów na studia (ankieta wśród nowoprzyjętych studentów przeprowadzona w październiku 2009) utrzymywanie kontaktów - ważna rola Stowarzyszenia Absolwentów PG oraz Działu Karier i Spraw Studenckich PG dobrze postrzegani przez pracodawców (oprócz wiedzy kierunkowej posiadają myślenie analityczne, kreatywność, są ukierunkowani na wyniki i jakość) Konferencja Bolońska, , Gdańsk

68 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Wydział Chemiczny PG ZAPRASZAM NA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Konferencja Bolońska, , Gdańsk


Pobierz ppt "WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google