Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procenty -Co to jest procent? -Zamiana procentu na ułamek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procenty -Co to jest procent? -Zamiana procentu na ułamek"— Zapis prezentacji:

1 Procenty -Co to jest procent? -Zamiana procentu na ułamek
-Zamiana ułamka na procent -Obliczanie procentu danej liczby -Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba -Obliczanie liczby z danego jej procentu …i ciekawostki podane w procentach

2 Co to jest procent? Procent ( od łac. per centum , ,,przez sto” ; od per- poprzez , przez ; od centum-sto) - w matematyce sposób wyrażenia liczby jako ułamka o mianowniku 100 , oznaczany najczęś- ciej znakiem % (procent) np. 50% oznacza 50/100 lub 0,50. Procenty stosujemy np. w bankach, w badaniach sondażowych, w pokazywaniu zawartości produktów spożywczych, w określaniu podwyżki i obniżki cen towarów.

3 Zapisywanie procentów
Z użyciem procentów można tworzyć różnego typu wykresy i diagramy.

4

5 Historia procentów Procenty jako odsetki od udzielanego kredytu znane były od najdawniejszych czasów. Już w ,,Starym Testamencie” znajdujemy nakaz moralny: ,,Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował jak lichwiarz i nie będziesz kazał płacić mu odsetek’’. Nazwa procent pochodzi z łaciny, ale pochodzenie symbolu nie jest do końca znane.

6 Zamiana procentu na ułamek
Procent to inny zapis ułamka ( 1% to 0.01 ) , można zatem zamieniać procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne. Aby zamienić procent na ułamek należy podzielić go przez liczbę 100 np. 25% to 0,25 , bo 25 : 100 = 0,25 3,8% to 0,038 , bo 3,8 : 100 = 0,038 100 % to 1 całość

7 Zamiana ułamka na procent
Aby zamienić ułamek na procent należy pomnożyć ułamek przez liczbę 100 np. 0,25 · 100% = 25% 0,057 · 100% = 5,7%

8 Stężenie procentowe Stężenie procentowe to ilość gramów substancji, która znajduje się w 100g roztworu. Oto wzór na stężenie procentowe: C p to stężenie procentowe m s to masa substancji m r to masa roztworu

9 Obliczanie procentu danej liczby
Aby obliczyć procent danej liczby należy przedstawić procent za pomocą ułamka i pomnożyć ułamek przez daną liczbę np. gdy dana liczba wynosi 50, a mamy do obliczenia jej 10% 10% = 0, ,1 · 50 = 5

10 Czy wiesz, że… 40% stanów w USA ma problemy z zanieczyszczeniami
11% ludzi na świecie jest leworęcznych 85% ślubów odbywa się w kościołach lub w synagogach Więcej niż 90% ofiar nie przeżywa ataku rekina

11 Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Aby obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba należy zapisać obydwie liczby jako ułamek i pomnożyć je przez 100% . Liczby muszą być zapisane w odpowiedniej kolejności np. Jakim procentem liczby 24 jest liczba 6? 6/24 · 100% = (600/24)% = 25% Liczba 6 stanowi 25% liczby 24

12 Czy wiesz , że … W 2011 roku ludność na świecie przekroczy
7 mld. Liczba ludności z 1 stycznia 2010 r. stanowi 82% tej liczby. Liczba ludności 1 stycznia 2011 r. wynosiła W 2050 roku na świecie będzie 22 mld ludzi, czyli ponad trzykrotnie Więcej niż w 2011 r.

13 Obliczanie liczby z danego jej procentu
Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu można obliczyć jej 1%, a następnie pomnożyć liczbę, która odpowiada 1% razy 100 i otrzymamy wtedy całość czyli100% np. Oblicz liczbę, której 15% wynosi 60: 15% : 15 = 4 1% · 100 = 400 100% - 400 Liczba, której 15% wynosi 60 to 400 Aut. M R


Pobierz ppt "Procenty -Co to jest procent? -Zamiana procentu na ułamek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google