Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja działań partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego za rok 2012 Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego Gorzów Wlkp. 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja działań partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego za rok 2012 Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego Gorzów Wlkp. 2012."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja działań partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego za rok 2012 Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego Gorzów Wlkp. 2012

2 ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I ROZWOJU PARTNERSTWA wypracowania wstępnych założeń funkcjonowania Rady Partnerstwa – zadania rady – uczestnicy rady opracowanie projektu regulaminu partnerstwa 2

3 RADA PROGRAMOWA GŁÓWNY PROBLEM LUBUSKIEGO RYNKU PRACY BRAK KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DOPASOWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY Działania: 1. Spotkania z organami prowadzącymi szkoły (z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast), dyrektorami szkół, radami rodziców dot.: a)budowania pozytywnego wzorca szkolenia zawodowego, b)wskazywania rzeczywistych potrzeb rynku pracy, c)wskazania wysokich kosztów społecznych 2. Stworzenie sprawnego systemu kształcenia doradców zawodowych zorientowanego na budowanie rzeczywistych kompetencji doradczych oraz budowanie warsztatu pracy doradcy: wywołanie centrum metodyczne poradnictwa zawodowego szkolącego doradców z regionu zgodnie z ich potrzebami oraz poszukującego nowych rozwiązań i metod pracy,objecie szkoleniami nauczycieli, którzy będą prowadzić doradztwo zawodowe w szkołach przygotowanie z UZ nowego programu studiów dla doradców zawodowych dającego możliwość uzyskania niezbędnych umiejętności do samodzielnej pracy z klientem bezpośrednio po zakończeniu studiów przeprowadzenie inwentaryzacji środowiska doradców zawodowych w regionie 3.Nawiązanie bezpośredniej współpracy między szkołami a pracodawcami: organizacja staży i praktyk, (dobra praktyka współpracy – Ponadgimnazjalny Zespół Szkół w Kostrzynie) wspólna inicjatywa dot. organizacji praktyki i staży (np. w ramach konkursów) u pracodawców zrzeszonych w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym czy KSSSE nawiązanie ściślejszej współpracy miedzi Uniwersytetem Zielonogórskim i lubuskim biznesem 4. Przekazywanie przez pracodawców, środowisku doradców zawodowych, informacji o potrzebach lokalnego rynku pracy (np. informacje o ofertach pracy, planowanych inwestycjach, upadających branżach itp. zamieszczane na stronie www.doradcazawodowy.zgora.pl) www.doradcazawodowy.zgora.pl 5. Wykorzystanie potencjału lubuskich NGO w działaniach na rzecz lokalnego rynku pracy: stworzenie modelu pracy szkoły w zakresie przygotowania do skutecznego wejścia na rynek pracy (praca doradcza w szkołach prowadzonych przez NGO z dziećmi, nauczycielami, rodzicami, nawiązywanie współpracy z pracodawcami) - NGO zrzeszone w ZLOP prowadzą 2 szkoły planowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy, wymagających pozyskania środków finansowych z UE, których realizatorem mogą być lubuskie NGO 3

4 REGULAMIN PARTNERSTWA Kwestie, które zostaną uregulowane w regulaminie: cel Partnerstwa forma organizacyjno – prawna ogólne spotkanie partnerskie Rada Partnerstwa zespoły robocze sekretariat zasady komunikacji i przepływu informacji zobowiązania wzajemne Partnerów przyjmowanie nowych instytucji (Partnerów) 4

5 REGULAMIN C.D. Sposób wprowadzenia regulaminu: rozesłanie sygnatariuszom treści do konsultacji zbieranie uwag podpisanie aneksu do umowy partnerskiej wprowadzającego regulamin 5

6 STRONA INTERNETOWA PARTNERSTWA www.doradcazawodowy.zgora.pl www.doradcazawodowy.zgora.pl miejsce spotkania oraz wymiany informacji między instytucjami/specjalistami z różnych resortów każdy partner ma możliwość współtworzenia serwisu poprzez samodzielne zamieszczanie informacji na stronie – 2 szkolenia techniczne dla partnerów w zakresie umieszczania informacji na stronie koordynacja - sekretariat partnerstwa 6

7 7

8 ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ 8 Plan pracy zespołu na 2012 r. Wizytówka specjalisty baza dokumentów w pracy doradcy zawodowego baza linków - upowszechnianie informacji zawodowej Dzień Otwarty Partnerstwa – w ramach OTK

9 REALIZACJA PLANU PRACY 1.Dzień Otwarty Partnerstwa w inicjatywę OTK włączyło się kilkanaście instytucji partnerskich 2.Baza linków i baza dokumentów w przygotowaniu – gromadzenie pomysłów 3.Strona internetowa Partnerstwa - bank Programów, literatura, programy /raporty/ galeria z prac zespołu 9

10 4. Wizytówka specjalisty 10

11 WNIOSKI W roku bieżącym odbyło się tylko jedno spotkanie zespołu, więc realizacja wszystkich zaplanowanych działań była niemożliwa; zaplanowane działania przejdą do realizacji w roku 2013 11

12 ZESPÓŁ DS. PROMOCJI Plan pracy na 2012 r. upowszechnienie dobrych praktyk partnerów na stronie internetowej www.doradcazawodowy.zgora.pl – na bieżąco wg nadsyłanych formularzy dobrych praktykwww.doradcazawodowy.zgora.pl działania promujące poradnictwo zawodowe w szkołach konkurs wiedzy o poradnictwie zawodowym dla przedszkoli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs prac dyplomowych z obszaru doradztwa zawodowego na studiach dziennych i podyplomowych szkół wyższych opracowanie portfolia 12

13 REALIZACJA PLANU PRACY odbyło się jedno spotkanie zespołu przykłady dobrych praktyk zamieszczono na stronie partnerstwa ustalono kwestie dotyczące konkursu wiedzy o poradnictwie zawodowym dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poradnictwo zawodowe i informacje zawodową oraz rynek pracy promowano w szkołach w trakcie bieżących działań doradców zawodowych CIiPKZ oraz podczas OTK. Plakat oraz kalendarze promujące poradnictwo zawodowe partnerstwa rozesłane zostaną w listopadzie i grudniu br. 13

14 REALIZACJA PLANU PRACY C.D. przedyskutowano z przedstawicielami Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie konkurs dot. prac dyplomowych z obszaru doradztwa zawodowego na studiach dziennych i podyplomowych szkół wyższych opracowano w wersji elektronicznej portfolio podjęto działania promujące dzień poradnictwa zawodowego 14

15 WNIOSKI należy bezpośrednio kontaktować się z partnerami w celu zwiększenia prezentacji dobrych praktyk. Dotychczas czyniono to za pomocą poczty elektronicznej z uwagi na małą aktywność partnerów przy umieszczaniu aktualności, należy w różny sposób zachęcać partnerów do tego rodzaju działania zaplanowane działania przejdą do realizacji w roku 2013 15

16 ZESPÓŁ DS. PODNOSZENIA KWALIFIKACJI DORADCÓW ZAWODOWYCH ORAZ DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY DORADCÓW Plan pracy na 2012 r. opracowanie planu szkoleń do realizacji w 2012r. Szkolenie na temat zaburzeń psychicznych Szkolenie na temat pracy z osadzonymi (aresztantami) Szkolenie z zakresu zwolnień monitorowanych opracowanie przewodnika dla nowozatrudnionych doradców zawodowych zamieszczanie informacji na stronie internetowej zaplanowano 3 spotkania zespołu 16

17 REALIZACJA PLANU PRACY zaplanowane szkolenia nie odbyły się aktualnie opracowywany jest przewodnik dla nowozatrudnionych doradców zawodowych (wiedza, wykształcenie, kursy, szkolenia, narzędzia pracy, kompetencje osobiste) członkowie zespołu zamieścili informacje na stronie internetowej zakładka Narzędzia/ dzieci i młodzież; Testy i narzędzia/ dorośli odbyły się 2 spotkania zespołu roboczego połączone z wizytami studyjnymi nie zrealizowane działania przejdą do realizacji w roku 2013 17

18 WNIOSKI Mocne strony: wizyty studyjne w różnych placówkach (otwartość partnerów) wymiana doświadczeń, wiedzy z zakresu poradnictwa zawodowego łatwiejsza współpraca międzyinstytucjonalna Słabe strony: trudności z pogodzeniem codziennych obowiązków w pracy z dodatkowymi zadaniami, zarówno członków zespołu jak i liderów niska frekwencja na spotkaniach (odległość, problemy z delegowaniem pracowników przez instytucje partnerskie) 18

19 ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA I EWALUACJI Plan pracy na 2012 r. stworzenie i wdrożenie mapy poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego partnerstwa poradnictwa zawodowego konsultacje dotyczące wstępnej koncepcji pracy i narzędzia badawczego dr Anety Klementowskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego Środowiskowy wymiar szkolnego poradnictwa zawodowego – stan i oczekiwania uczniów szkół gimnazjalnych rozszerzenie mapy poradnictwa zawodowego na instytucje realizujące poradnictwo zawodowe na terenie województwa lubuskiego nie należące do partnerstwa 19

20 REALIZACJA PLANU PRACY 1. Mapa poradnictwa zawodowego stworzenie formularza informacyjnego – Mapa poradnictwa zawodowego wprowadzenie danych na stronę internetową partnerstwa www.doradcazawodowy.zgora.pl www.doradcazawodowy.zgora.pl bieżąca aktualizacja mapy poradnictwa zawodowego przez członków zespołu 2. Środowiskowy wymiar szkolnego poradnictwa zawodowego – stan i oczekiwania uczniów szkół gimnazjalnych, autor dr Aneta Klementowska zapoznanie przez zespół ds. monitorowania i ewaluacji z projektem książki omówienie i modyfikacja narzędzia badawczego 3. Rozszerzenie mapy poradnictwa zawodowego na inne instytucje realizujące poradnictwo zawodowe na terenie woj. lubuskiego nie należące do partnerstwa projekt we wczesnej fazie realizacji 20

21 WNIOSKI Mocne strony: łączenie i wykorzystanie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczeń partnerów zespołu wspieranie i budowanie pozytywnej atmosfery wokół poradnictwa zawodowego relacje w zespole oparte na szczerości, zaangażowaniu i chęci wspólnego działania ekspert merytoryczny zespołu dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ zrealizowane zadanie wygenerowane Mapa poradnictwa zawodowego Słabe strony: brak zaangażowania niektórych uczestników w prace zespołu czasochłonność realizacji zadań i długi czas oczekiwania na efekty 21

22 Dziękujemy za uwagę 22


Pobierz ppt "Ewaluacja działań partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego za rok 2012 Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego Gorzów Wlkp. 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google