Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 201 3 rok mgr Mariola Gala-de Vacqueret CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE w 1 kw. 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 201 3 rok mgr Mariola Gala-de Vacqueret CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE w 1 kw. 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok mgr Mariola Gala-de Vacqueret CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE w 1 kw r. – informacja SEKOCENBUD

2 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 2 Spowolnienie tempa prac na placach budów, związane z porą roku, spowodowało, że w pierwszym kwartale br. ceny materiałów stosowanych w budownictwie wykazywały przeważnie tendencję spadkową. Czytaj więcej na stronie www:

3 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 3

4 W 1 kw roku według notowań prowadzonych przez SEKOCENBUD średnie krajowe ceny materiałów zużywanych w budownictwie (ogółem) spadły o -0,8% w stosunku do roku poprzedniego (wykres 1 - powyżej). W poszczególnych rodzajach materiałów nastąpiły spadki cen: materiałów budowlanych o -0,4% materiałów elektrycznych aż o -10,5 % (przede wszystkim na skutek ponownych znacznych obniżek cen kabli i przewodów). oraz minimalny wzrost: cen materiałów instalacyjnych o 0,2 % Zmiany cen w przypadku konkretnych materiałów - przedstawione zostały na wykresie 2 (poniżej). Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 4 Materiały stosowane w budownictwie

5 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 5

6 1. Spadki odnotowano dla średnich krajowych cen najmu pracy sprzętu budowlanego - w I kw ceny były niższe o 0,7 % (w porównaniu do IV kw r.). 2. Tendencje spadkową wykazały również stawki robocizny kosztorysowej dla : robót budowlanych inwestycyjnych oraz instalacji elektrycznych o 0,8% robót instalacji sanitarnych o 0,9% robót budowlanych remontowych o 0,2% dla robót inżynieryjnych o 0,6% Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 6 Stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu sprzętu - Wykres 1

7 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 7 Wykres 3 (poniżej) przedstawia zmiany cen (w % narastająco) wykonania ścian budynków z różnych materiałów, takich jak: cegła ceramiczna, cegła silikatowa, pustaki ceramiczne oraz bloczki z betonu komórkowego – w okresie od I kwartału 2012 r. do I kwartału 2013 r. Niezależnie od technologii wykonania, w I półroczu 2012 notowania SEKOCENBUD wskazywały na stabilizację cen tych robót (a nawet lekkie wzrosty cen wykonania ścian z pustaków ceramicznych), jednak w następnych kwartałach nastąpił ich wyraźny spadek. W I kwartale 2013 r. zanotowano - przy budowie ścian budynków wielokondygnacyjnych - spadki cen (w stosunku do 4 kw r.): z cegieł ceramicznych o -7,7% z pustaków ceramicznych typu POROTHERM o -3%, z bloczków z betonu komórkowego o -4,2% z cegieł silikatowych o -1,2% Roboty budowlane –budowa ścian taniej

8 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 8

9 9 Niewielkie zmiany cen czynników produkcji (materiałów, sprzętu i stawek robocizny kosztorysowej) jakie miały miejsce w 1 kw roku (ale również w całym poprzednim roku) – automatycznie wpłynęły na poziom i tendencje zmian cen robót i obiektów budowlanych. Według notowań SEKOCENBUD : spadły koszty budowy obiektów mieszkaniowych (do 4 kw. 2012) budynki wielorodzinne – koszt budowy spadł o 0,9% a dla domów jednorodzinnych – nastąpił spadek o 1,0% koszty budowy różnych obiektów użyteczności publicznej – były niższe o 0,9% (w stosunku do roku 2012) Koszty budowy obiektów kubaturowych – bez większych zmian (wykres 6- poniżej)

10 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 10

11 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 11 Koszty, jakie ponoszono w 1 kw.2013 roku podczas wykonywania obiektów z grupy inżynieryjnych były również niższe niż koszty tych samych obiektów w poprzednim kwartale ub. roku. Średnio w kraju budowano taniej: linie elektroenergetyczne o 4,6% drogi kołowe o 1,2% mosty i wiadukty 1,2% (wykres 6 powyżej i 7 poniżej) Koszty budowy obiektów inżynieryjnych

12 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 12

13 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 13 Doświadczenia uczestników procesów inwestycyjnych dotyczące ustalania wynagrodzeń kontraktowych głównie w oparciu o umowy ryczałtowe nie zawierające klauzul waloryzacyjnych stały się bardzo dotkliwe dla wykonawców robót budowlanych i niejednokrotnie postawiły ich - w okresach dużej dynamiki cen w budownictwie - na granicy bankructwa. Prognozy na lata 2013 – 2014 według SEKOCENBUD Dlatego eksperci SEKOCENBUD opracowują parametry uwzględniające ryzyko zmian cen. Instrumentami tymi są Prognozy zmian cen w budownictwie publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD pt. Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne – ZWW. Publikowane są dwa rodzaje prognoz: krótkookresowe – z wyprzedzeniem na trzy kwartały, oraz długookresowe – z wyprzedzeniem na dwa lata.

14 Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, rok 14 Prognozy na lata 2013 – 2014 Według SEKOCENBUD ceny w budownictwie będą się charakteryzować: – umiarkowaną tendencją spadkową w 2013 r. – umiarkowaną tendencją wzrostową w 2014 r.

15 mgr Mariola Gala-de Vacqueret Więcej o cenach i kosztach w budownictwie a także m.in. o kosztorysowaniu, problemach związanych z wyceną i rozliczeniami na stronie www: Dziękuję


Pobierz ppt "Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 201 3 rok mgr Mariola Gala-de Vacqueret CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE w 1 kw. 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google